KAPELANI  

 

 
 
       
Korkociąg wolności
Jednym z najważniejszych i najtrudniejszych elementów szkoleń biznesowych w dziedzinie komunikacji interpersonalnej jest przebaczanie wrogom. Zasada jest prosta: nie przebaczysz, to stracisz klienta, nie przebaczysz, to nie będziesz miał umysłu wolnego, zdolnego do kreatywnego myślenia.
Przebaczenie staje się więc… ekonomiczną koniecznością. Mało tego, im szczersze, tym skuteczniejsze. Co odważniejsi trenerzy powołują się na samego Chrystusa i mają całkowitą rację, bowiem w historii ludzkości nie ma nikogo lepszego od Niego. Natychmiast rodzi się fundamentalne pytanie: jaka jest intencja owego przebaczania?
W nauce i w życiu Jezusa, a co za tym idzie, Jego uczniów, przebaczenie łączy się ściśle z przykazaniem nie zabijaj: Słyszeliście, że powiedziano przodkom: Nie zabijaj!; a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi (Mt 21-22).
Nie chodzi tu o emocjonalne wzburzenie, ale o stan braku przebaczenia bratu. Akceptacja takiego stanu jest krokiem w stronę zabójstwa i narusza nie tylko prawo ludzkie, ale przede wszystkim prawo Boskie. Chrystus wyraźnie wskazuje na to w słowach: Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przez ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim! Potem przyjdź i dar swój ofiaruj! (Mt 32-24).
Podając swoim uczniom tekst podstawowej modlitwy Ojcze nasz, Jezus akcentuje w bardzo mocny sposób przebaczenie winowajcom: …i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili (Mt 6,13). Podkreślając rangę przebaczenia dodaje z całą stanowczością: Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinień (Mt 6,14-15). Rzecz więc idzie o najważniejsze – od naszego przebaczenia winowajcom (nie dobrodziejom) zależy nasza relacja z Ojcem Niebieskim (por. przypowieść o nielitościwym dłużniku Mt 18,23-35).
Powstaje teraz praktyczne pytanie: jak przebaczać, szczególnie w przypadku, kiedy po ludzku wydaje się to niemożliwe i przekraczające sprawiedliwość? W naszym imieniu postawił je lider Chrystusowych uczniów: Wtedy Piotr zbliżył się do Niego i zapytał: ”Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy?” Jezus mu odrzekł: ”Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy”(Mt 18,21-22). Piotr pyta, czy „aż siedem razy”, czyli wiele razy. Chrystus odpowiada „aż siedemdziesiąt siedem razy”, czyli zawsze. Co to znaczy?
Pewien mądry spowiednik w Wiedniu odpowiedział mi: zapomnieć się nie da, ale ilekroć ci się przypomni, możesz świadomie i dobrowolnie, na poprzek wszystkim rodzącym się emocjom i ludzkiej logice, powiedzieć: przebaczam. Ta świadoma decyzja w kółko świadomie powtarzana, wchodzi coraz bardziej w głąb naszego serca jak korkociąg, aż do całkowitego uwolnienia. Ten właśnie nawyk korkociągu, zakręcanego miłością Chrystusa, jest podstawą w życiu każdego z nas, a przede wszystkim w misji lidera.         
    Ks. Lucjan Bielas
                                                             

Prawo i Miłość

Zimowy dzień. Chłopak z ukochaną dziewczyną wybierają się na spacer. Ona mówi: „
weź czapkę i szalik”. On cieszy się z faktu, że ona troszczy się o niego, że jej na nim zależy.
Ją cieszy to, że on liczy się z jej zdaniem, a nawet jest jej posłuszny. Imperatywna
forma zachęca do dobrego działania, niczemu nie przeszkadza, a nawet nie jest zauważana. Ta sama scena 25 lat później – odpowiedź może wyglądać już inaczej: „ja wiem,
jak się ubrać; nie jestem w przedszkolu; nie lubię jak narzucasz mi swoją wolę”.
Klucz do zrozumienia różnicy w reakcjach leży w miłości. Prawo bez miłości jest trudne
i nie sprzyja dobrym relacjom. Bóg daje nam przykazania z miłości i tego możemy być
pewni, ale przyjęte bez miłości są dramatem. Dlatego Jezus i tylko Jezus – wcielona
miłość samego Boga – miał prawo powiedzieć:
Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść,
ale wypełnić (Mt 5,18).
Bóg nie tylko dał Prawo z bezgranicznej miłości, ale Syn Boży, przyjąwszy
człowieczeństwo, zamieszkał pośród nas, aby pokazać jak z miłością to Prawo
przyjąć i według niego układać wszystkie relacje.
Nasze życie to nieustanne budowanie relacji miłości. To nieustanny problem „
szalika i czapki”. Tę miłość trzeba usłyszeć i miłością odpowiadać.
Nawyk, który warto sobie wypracować: podejrzewajmy się o działanie z miłości,
a nie o złe zamiary.
Uwaga: bez Jezusa jest to niemożliwe!
 
                                                      Ks. Lucjan Bielas
 
Sól i światło

 

Zastawiony stół, a na nim świecznik i paląca się lampa. Wkoło oświetlone, pełne wyrazu twarze.
I sól, by to, co podano, miało smak. I Jezus, który mówi do swoich uczniów:
Wy jesteście solą dla ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić?
Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi (Mt 5,14).
Jesteście solą, a nie zupą. Wystarczy jej odrobina, aby potrawa nabrała smaku. Jak ważna jest sól,
by konserwować pożywienie tak potrzebne dla życia. Ale sól ma swój czas – zwietrzała nie nadaje
się już do niczego.  
Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się
też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w
domu (Mt 5, 15-16).
Jesteście światłem dla świata – czyli nie tylko dla swoich. Światło jest uniwersalne, jest dla
wszystkich. Wystarczy niewielki płomyk, który złamie ciemność, a ludziom umożliwi działanie
i komunikację. Ale musi płonąć i być wzniesiony. I trzeba pamiętać, że światło też ma swój czas.
Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili
Ojca waszego, który jest w niebie (Mt 5,16).
Niewielu ma być światłem dla wielu. Światłem a nie pożarem. Nie można koncentrować uwagi
na sobie jak fajerwerki czy sztuczne ognie, bo nic z nich nie pozostaje. Tak jak soli samej jeść się
nie da – nikt też nie wychwala soli, tylko potrawę – tak i światło nie powinno być podziwiane samo
w sobie, tylko dzieła, które w nim się dokonują. I tak wychwalany jest Bóg, a nie światło i sól.
A „świecić” i „solić” uczeń Jezusa może tylko przez dobre uczynki. Z jednej strony widoczne jak
miasto na górze, z drugiej wykonywane jak niepozorna służba świecy i soli. Genialne porównanie
Jezusa, który przez całe swoje wcielenie pokazał, jak to ma wyglądać w życiowej praktyce.
Tego porównania światła i soli nie wolno od Niego oderwać.
Aby było wszystko jasne od samego początku, Jezus oznajmił swoim uczniom prawdę, aktualną
po dzień dzisiejszy: Każdy Jego uczeń jest powołany do bycia w mniejszości, ale też do bycia
liderem, bycia jak światło i sól.
    

 

 
     
Stowarzyszenie ustanowiło  Kapelanię działającą na podstawie Konstytucji Rzeczpospolitej Polski ; przepisów Kodeksu Prawa  
     Kanonicznego ; Statutu ŚSLP. Kapelania jest wówczas ośrodkiem duszpasterskim w Stowarzyszeniu ,
    któremu zostaje powierzona troska pasterska         i aktywność zapewniająca opiekę duchową i posługę uświęcania ,   
    pasterzowania 
    i nauczania  ( Msze Św. , organizacja rekolekcji , pielgrzymek...),
-  mianowanie Ks. Kapelana następuje Dekretem Ordynariusza Diecezji na wniosek Zarządu Stowarzyszenia ,
-  Ksiądz Kapelan jest członkiem Stowarzyszenia na zasadach §.10 Statutu  chyba , że był ( jest )  lotnikiem to na zasadach Statutu , 
    jest podporządkowany zwyczajnej władzy Kurii zgodnie z podległością personalną ,
-  siedziba Księdza Kapelana Stowarzyszenia jest przy  jego Zarządzie , analogicznie w przypadku placówek krajowych i  
    zagranicznych  Stowarzyszenia ,
-  godnością Kapelana przy Zarządzie Stowarzyszenia jest tytuł Kapelana Generalnego Światowego Stowarzyszenia Lotników  
   Polskich
-  rządzi się on podziałem kompetencji wg . wewnętrznych ustaleń potrzeb
   i kreowania przez Ordynariaty Diecezjalne ,
 
 
ks. dr Lucjan Bielas
Generalny Kapelan
Światowego Stowarzyszenia Lotników Polskich
nr tel . 12 2926023 ; 32 6162841 ; 602765467
 
 
Ojciec prof. dr hab. Eustachy Rakoczy
Jasnogórski Kapelan Lotników Polskich
nr tel. 34 3777295 ; 603470135

 

 
     
         PATRONKA LOTNIKÓW
Erygowana przez Papieża Benedykta XV w  1920 r
MODLITWA  do MATKI BOŻEJ   LORETAŃSKIEJ PATRONKI  LOTNIKÓW
-  i  podróżujących  samolotami Boże nasz i Panie, „ który kroczysz na skrzydłach wiatru"
Twoją chwałę głoszą niebiosa , błogosławimy Cię
 i chwalimy Cię za wszystkie Twoje dzieła .
Za to , że w Twojej nieskończonej mądrości powierzyłeś człowiekowi zadanie
realizacji rzeczy pięknych i wielkich .
Wysłuchaj modlitwy , które kierujemy do
Ciebie , przez Wstawiennictwo Maryi Dziewicy Loretańskiej :
 
Samoloty przemierzające przestworza niech roznoszą na krańce
Ziemi chwałę Twojego Imienia i niech służą ludziom do szybkiego
wykonywania ich pożytecznych zadań .
Niech z Twoim błogosławieństwem piloci , technicy
i personel pomocniczy mądrze i roztropnie wypełniają swoje
obowiązki , aby ci , którzy podróżują samolotami ,uniknąwszy
wszelkiego niebezpieczeństwa ,osiągnęli szczęśliwie cel ich podróży .
przez Chrystusa Pana naszego .  Amen .
 
 
( papież Jan Paweł II , Loreto 8 . 09 . 1979 r )  Nadesłał   1999 r . Ks. prał . płk. pil Zdzisław Krajza  Dziekan WLOP 
 
 
 
 
 
 
PAPIESKA AKADEMIA TEOLOGICZNA  W KRAKOWIE         
WYDZIAŁ HISTORII KOŚCIOŁA
UL FRANCISZKAŃSKA 1
31-004 KRAKÓW
 
 
 
 
 
DEKANAT SIŁ POWIETRZNYCH
 
Kuria Polowa WP
BISKUP POLOWY Ks.dr.Józef GUZDEK
00-911 Warszawa 62
ul. Tokarzewskiego .4 .
tel. 022 826 05 68
e-mail : kuria@ordynariat.pl
 
Dziekan Sił Powietrznych ks. ppłk. Janusz Radzik,    link
 
Ks. prał. płk  JÓZEF  SROGOSZ   
Wikariusz Biskupi d/s Weteranów i Kombatantów                 
60-514  POZNAŃ  ul. Szamarzewskiego .3        
tel. woj.572385
 
Proboszcz
 ks. płk dr Piotr SROKA  
Dziekan Wojsk Specjalnych
 
             Wikariusz

ks. kpt. Maciej KALINOWSKI

kapelan 6 Brygady Powietrznodesantowej i Żandarmerii Wojskowej

 

Wikariusz 

ks. ppor. Karol BIEGLUK

kapelan 5 Batalionu Dowodzenia i Garnizonu Kraków - Balice


Al.Dietla .30     30-070 Kraków      tel /fax 12 455 49 42       e-mail : karow_ordynariat@ordynariat.pl
 
O. KAMIL - Ks. ppor. Krzysztof SZUSTAK
Delegat Biskupa Polowego ds. Weteranów i Kombatantów na Polskę Południową
42-225 CZĘSTOCHOWA ( Jasna Góra ) ul. Kordeckiego . 2 tel. 0 501 795 449
 
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ODWIEDZIŁO NAS         
 
                           
             Admin   slpro@op.pl   gg3073544