AKTUALNOŚCI   ZARZĄD    KAPELANI   STATUT   ARCHIWUM   KONTAKT   

 

 
 
 
 
 
 
                               
ROK2024
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K O N D O L E N C J E Szanowni pogrążeni w smutku Rodzino, Grono Naukowe, Braci Lotnicza , Przyjaciele... piękna osoby śp. dr inż. JERZEGO IHNATOWICZA
 - pilota tak naprawdę nie można ocenić- tym bardziej Jego charakteru, wiedzy, osobowości, koleżeńskości... - dlatego wszelkie pochwały Jego wielkiego serca
niejako nie zostały wyczerpane, bowiem mógł dokonać jeszcze więcej dobra. Prawda o Nim pozostanie w naszych sercach i umysłach dodając otuchy i wiary
w przyjaźń, kochał lotnictwo i był mu wierny - dumni jesteśmy, że był naszym Członkiem i Wiceprzewodniczącym Głównego Honorowego Sądu Koleżeńskiego
oraz Sekretarzem KOLEGIUM NAUKOWEGO Światowego Stowarzyszenia Lotników Polskich ! Niech MATKA BOŻA LORETAŃSKA- Patronka Lotników
zaprowadzi Go przed oblicze Pana JEZUSA CHRYSTUSA, by mógł nadal służyć wiernie w Niebiańskiej Eskadrze wśród rzesz śp. Lotników Polskich
najwierniejszych BOGU TRÓJ JEDYNEMU i Ojczyźnie. WIECZNE ODPOCZYWANIE RACZ MU DAĆ PANIE !!!
                                           w imieniu Zrzeszonych
 
                          Tadeusz Zemuła ex. prezes Zarządu Gł- senior                                                 PREZES ZARZĄDU GŁÓWNEGO gen broni. dr inż. pil. Tadeusz Mikutel
 
 
 
 
KONDOLENCJE Proszę je przyjąć z powodu straty męża - ojca , ale przecież i syna oraz brata... Dla otuchy i refleksji pozwalam sobie na podzielenie się chrześcijańskim przekonaniem, gdyż śp. JÓZEF był bliski i memu sercu oraz jako Członek ŚWIATOWEGO STOWARZYSZENIA LOTNIKÓW POLSKICH (ŚSLP) wszystkim w nim zrzeszonym,
dlatego : MIŁOŚĆ ludzka namiastką boskiej, jej brak cierpieniem, błędem i chorobą. Osadzona w wierze nie ustaje i jest lekarstwem, sensem, nawet w niedoli - bo wybacza i wyzwala od ZŁA. Ożywia serce szlachetnością i oswobadza z samotności - jej wytrwałość jest rdzeniem DOBRA, uczy i odradza ! - z ową dozą refleksji i dla otuchy na ten
czas żałoby zachowajmy Go w pamięci, bo zasługuje na nią - a czas BOŻONARODZENIOWEGO świętowania niech otwiera Mu drogę łaski zbawienia ! Natomiast Jego
strata niech waszej RODZINIE w nowym 2024 roku odwzajemnia poprzez Jego wstawiennictwo u CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA i Jego Matki KRÓLOWEJ
POLSKI - i Patronki Lotników wyjednuje potrzebne łaski i błogosławieństwo na resztę życia każdego z Was zawsze ten sam z Bracią zrzeszoną w ŚSLP Tadeusz Zemuła
z rodziną ex. prezes Zarządu Gł.- senior Światowego Stowarzyszenia Lotników Polskich Członka Światowego Stowarzyszenia Lotników Polskich