AKTUALNOŚCI   ZARZĄD    KAPELANI   STATUT   ARCHIWUM   KONTAKT   

   
     
                                
 
 
 
 
 
 
 
ROK 2023
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szanowne i Szanowni, Zrzeszeni w ŚSLP ! Światowe Stowarzyszenie Lotników Polskich godne jest, aby jego Prezesem
był gen broni. dr hab. pil. Tadeusz Mikutel - ta GODNOŚĆ działa w obie strony, dlatego gen. T. Mikutel niejako w posagu otrzymuje 30-letni dorobek, który jest chlubą ! Jego osobowość, intelekt i pozostałe walory są zdobyczą naszego Stowarzyszenia - jako dar Opatrzności Bożej i opiekuńczoności naszej św. Patronki MATKI BOŻEJ w wizerunku LORETAŃSKIEJ - a nadto KRÓLOWEJ KORONY POLSKIEJ i Hetmanki Żołnierza Polskiego !!! Ocena MON wypływająca z ust p. wicedyrektora DEKiD w dn.24.04.2023r na ten temat, jak był to ogłosił, jest dogłębnie sprawdzona i przeanalizowana. Pozostaje więc przekonanie o dalszej kontynuacji nakreślonej drogi tworzenia zagranicznych struktur ŚSLP, a w kraju rozbudowa poprzez pozyskiwanie młodego narybku lotników wszystkich rodzajów- służb i specjaliści z całego Lotnictwa Polskiego, dla trwałości- rozwoju- istnienia na miarę czasów obecnych i przyszłych... Jednoczcie się z umiłowaniem, wzajemnym poszanowaniem, troskliwością i życzliwością czyniąc DOBRO, jednocześnie pamiętając, że nie ma przyszłości baz przeszłości !!! Dbajcie o kultywowanie dorocznych obchodów CHWALEBNE DZIEJE LOTNICTWA POLSKIEGO, o jedyną spośród polskich kaplic lotniczych na świecie tej rangi - KAPLICĘ PAMIĘCI NARODU z NEKROPOLIĄ i spójnym z nią MUZEUM SKARBIEC, jako lotniczą Jasną Górę - bo także przecież w sanktuarium MBNP w Jaworznie ! Dokumentowana ciągłość w KRONICE jest trwałym dowodem dla potomnych, archiwizowana w nobliwej Bibliotece Jagiellońskiej etc... Wiara w BOGA i PATRIOTYZM są braćmi swej siostry OJCZYZNY- budowanie ładu dla przyszłości POLSKI musi w naszym LOTNIKÓW rozumieniu miłości zespalać BRAĆ LOTNICZĄ, przede wszystkim Polonię Lotniczą z MACIEŻĄ - owym gruntem, aby rozkwitała ta MIŁOŚĆ ma być ŚSLP !!! Monolit zrzeszonych skarbem zacnych ! Tego życzę z głębi serca dzieląc się z troską przemyśleniami zawsze ten sam po grób Tadeusz Zemuła

 

 
 
 
 
 
Zarząd Główny Światowego Stowarzyszenia Lotników Polskich reprezentował desygnowany
płk dypl. Dariusz Sienkiewicz - na zdjęciach z przedstawicielem Ambasady USA - i synami poległych lotników .

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kliknij na obraz
Link do strony Radia Katowice, gdzie pogoda będzie dostępna przez najbliższy tydzień 14-20.01.2023: https://www.radio.katowice.pl/polecamy,165,Trojwymiarowa-Prognoza-Pogody.html.