Księga Gośći
Księga Gości
 

 
                       HONOROWY Wiceprezes ds WETERANÓW
                        płk.pil. Franciszek KORNICKI - VM
 
 
 
          --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Gen.bryg pil. Ludwik Krempa urodził się 22 stycznia 1916r w Sanoku , syn Wawrzyńca i Anny Kikta
- wcześnie osierocony tam rozpoczyna naukę w Szkole Podstawowej . Wychowywany jest przez matkę , uczy się w Krystynopolu , a kończy szkołę w Krakowie i tutaj uczęszcza też do Państwowej Szkoły Przemysłowej zdając maturę 1936r , tego roku również ukończył z kat. "A" kurs pilotażu szybowcowego . W lipcu 1939r został powołany do 6 . Pułku Lotniczego na ćwiczenia dla rezerwistów , wojna zaskakuje go, jako chorego w szpitalu w Lublinie , pozostając bez łączności z 66 eskadrą jako jednostką macierzystą dołącza do rzutu kołowego 2 Pułku Lotniczego . Inwazja rosyjska osacza go w Tarnopolu , ucieka do Lwowa sowietom z transportu ! Po zmianie granic pomiędzy Niemcami i Rosją powraca do matki do Krakowa - przez zieloną granicę przedostaje się 1940r do Węgier zgłasza się do polskiej placówki , jest internowany.  Wraz z zorganizowana grupą uciekinierów przedostaje się do Jugosławii , Grecji, Turcji
- z portu Mersin odpływa na statku "Warszawa" do Hajfy . 19 sierpnia 1940r zostaje wcielony do Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich , stąd jako lotnik zostaje zakwalifikowany do Polskich Sił Powietrznych w Wielkiej Brytanii ; - przez Morze Czerwone , Ocean Indyjski , Atlantyk z postojem w Gibraltarze przybywa do Anglii 26 października 1940r , poprzez Blackpool od 20 listopada 1940r rozpoczyna długi cykl szkoleń - na stopień oficerski zostaje wypromowany 1 lutego 1942r ! W lipcu 1942r otrzymuje przydział do jednostki szkolenia operacyjnego 18 OTU , tam dostaje stałą załogę i dn. 20 października 1942r przydział do 304 Dywizjonu Bombowego "Ziemi Śląskiej " . Loty bojowe rozpoczyna  na samolocie Wellington IC ( patrolowanie , fotografowanie , bombardowanie... ) W 1943r zostaje skierowany do dalszego szkolenia poczym wraca do macierzystego 304 Dywizjonu i ponownie odbywa kurs w 6 OTU . Podczas wylatywania tur operacyjnych zmieniał załogi i typy Wellingtonów X, XI, XIII , XIV- wyposażony w reflektory Leigh Light oraz radary ASV. Śledził i bombardował okręty nieprzyjaciela z różnego pułapu podczas dziennych i nocnych patroli nad Atlantykiem i Zatoką Biskajską ,  sam będąc ostrzeliwany silnym ogniem zaporowym z broni pokładowej okrętów nieprzyjaciela i samolotów osłon.... Po ukończeniu 22 czerwca 1944r tury operacyjnej został skierowany do szkoły pilotażu 16 SFTS , później już jako instruktor szkolił w Newton pilotów na samolotach Oxford , powrócił do służby  w 304 Dywizjonie , który po zakończeniu wojny został przeformowany na jednostkę transportową latającą na Warwickach , 24 stycznia 1946r przeniesiony zostaje do 301 Dywizjonu " Ziemi Pomorskiej- Obrońców Warszawy " i lata na Halifaksach CVIII przede wszystkim do Włoch i Grecji . Wstąpił do Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia pozostając na emigracji , od 10 stycznia 1947r s łuży na stacji PKPiR w East Wreathm , podjął naukę w Londynie . Zdemobilizowany w styczniu 1949r , Kawaler Orderu Wojennego VIRTUTI MILITARI ( nr.10301) ; dwukrotnie odznaczony KRZYŻEM WALECZNYCH ;
Krzyżem Lotniczym i.in... -wykonał 50 lotów bojowych . W cywilu pracował w firmach Sentinal , Stone Platt Company... na emeryturę przeszedł 1981r , a do Polski powrócił 1988r i zamieszkał wraz z żoną w Krakowie .
Pułkownik pilot Ludwik KREMPA jest członkiem Stowarzyszenia Lotników Polski Południowej i pełni
funkcję HONOROWEGO WICEPREZESA ds WETERANÓW , zgodnie z Regulaminem jest także Członkiem Kapituły " HONORIS " .     (  na podstawie źródła oprac. przez Wojciecha Zjawionego)
                                                                                                   
              ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
    gen bryg pil  TADEUSZ   ANDERSZ  ur. 27.09 .1918 r.  w Haensbrook
-Holandia , gimnazjum kończy w Poznaniu w 1937 r.  i rozpoczyna  kurs podchorążych w  57 Pułku Piechoty w Poznaniu . Jest absolwentem XIII promocji
Oficerskiej Szkoły Podchorążych Lotnictwa w Dęblinie . Podczas Wojny Obronnej 1939 r. przekracza granicę z Rumunią i tutaj jest internowany w Statinie. Po dwóch tygodniach ucieka przez Jugosławię-Grecję i statkiem dostaje się do Marsylii-Francja , nieco później do Lyon Brons skąd zostaje odkomenderowany  do Renes-St. Jacgues, gdzie bierze  udział w lotach operacyjnych aż do chwili upadku Francji . Dalszym „etapem podróży” jest ucieczka holenderskim statkiem z Bordeaux do Anglii .26.06.1940 r. jest już w Polish Air Force Depot, Blackpool , a od 3 .09 . 1940 r. w Polish Air Force Training  Centre ,RAF Stadion , Blacpool. Od 23 .03.1941 r.  No.55 Operational Training Uniti ( OTU ) , location - Newton Później zostaje przeszkolony w 56 OTU w Sutton Bridge , a  2 . 08 .  1941 r. otrzymuje przydział do 315 Dywizjonu Myśliwskiego-Dęblińskiego i dowodzi tutaj Eskadrą . Następnie  16.11 . 1943  zostaje instruktorem w 61 OTU , a w dalszej kolejności oddelegowany zostaje na staży  do 61  St. Fighter Dywizjon 56th Fightern Group USAAF .
Otrzymuje przydział do 84 Group Suport Unit RAF . 18 .08. 1944 r. obejmuje dowództwo 315 Dywizjonu Myśliwskiego – Dęblińskiego, później  od 6 .04 .1945 r. służy w dowództwie myśliwskim RAF  i dowództwie 12 Grupy RAF . We wrześniu 1945 r. podejmuje studia  w Wyższej Szkole Lotniczej , a w 1946 r. zostaje przydzielony do dowództwa II Polskiego Skrzydła Myśliwskiego. W 1946 r. zostaje w ciągu  8 miesięcy ostatnim dowódcą  306 Dywizjonu Myśliwskiego – Toruńskiego . Po latach borykania się w Anglii od zakończenia wojny  kończy służbę w 1948 r. w Polskim Korpusie Przysposobienia i Rozmieszczenia nr.5
i otrzymuje ofertę do służby w lotnictwie transportowym RAF ,uzyskuje najwyższą kategorię pilota i przez  dwa i pół roku jest pilotem VIP jako jedyny Polak . Po 28 latach łącznego latania zostaje przeniesiony  do służb naziemnych Air Trafice Control Centre; 1963 r. dowódca Centralnego Ośrodka Kontroli Ruchem Lotniczym RAF w UGSBRIDGE , od 1964-1973 dowódca Wojskowo – Cywilnego Ośrodka Kontroli Ruchem Lotniczym w WEST DRAYTON . Na emeryturę przechodzi 27.09.1973 r. w wieku 55 lat życia i podejmuje pracę cywilną w Ministerstwie Education and Science oraz  działalność w Stowarzyszeniu Lotników Polskich . W 1975 r. zostaje wiceprezesem tego stowarzyszenia , a od 1981 r. członkiem RADY NARODOWEJ w Londynie . W  RZĄDZIE  RP na Uchodźstwie  PREMIERA  Kazimierza  Sabbat zostaje  WICEMINISTREM .
Zaszczytną funkcję LOTNICZEGO ADIUTANTA pełni w ciągu 11 lat u trzech PREZYDENTOW  RP na Uchodźstwie .
 
Wysoko odznaczony  ;
 
                    Polskie    :        Virtuti Militari V kl .
                                             Polonia Restituta  III kl. 
                                              Polonia Restituta  IV kl.
                                              Krzyż Walecznych  3 x .
                                              Order Zasługi RP  IV kl.
                                              Medal Lotniczy       4 x .
                                              Medal Wojny Obronnej 1939 r.
 
Brytyjskie :
 
Distinguished Flying Cross
Mentioned in  Dispatcher by H.M. The King George VI
1939 – 45  Star
Defence Medal
War Medal
Malaya Medal
 
Francuskie :
 
 
Ordre de la Resistance Polonaise
Croix des Combattant
Croix des Combattant  Volontarie
Medaille Commemorative Francaise
 
U . S . A   :
 
Presidential Citation
Distinguished Flying  Cross
Air Medal  4 x
 
 
 
                 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 
              
                                                                                       
      mjr. pil. ANTONI TOMICZEK 
                  
 Był HONOROWYM WICEPREZESEM  d/s WETERANÓW
ur.13 listopada 1915r w Pstrążnej k. Rybnika. Po zakończeniu nauki                
w Szkole Podstawowej wstąpił 1930 r. do Szkoły Podoficerów Piechoty dla Małoletnich w Koninie, a po jej ukończeniu otrzymał przydział do 37Pulku Piechoty w Kutnie.  1935 r. wstępuje do Szkoły Podchorążych Rezerwy w Skierniewicach, stad 1936 r. trafia do Ustionowej na kurs szybowcowy. Po ukończeniu szkolenia otrzymuje przydział do 2 Pułku Lotniczego w Krakowie do Eskadry Treningowej rozpoczynając szkolenie pilotażowe na samolotach RWD8,PWS18,Potez25.Po zakwalifikowaniu na pilota myśliwskiego zostaje oddelegowany do Szkoły Strzelania i Bombardowania na wyższy  kurs  pilotażu  w Grudziądzu . Po ukończeniu szkolenia wraca do Krakowa do 122 Eskadry Myśliwskiej  doskonaląc  się w lataniu na samolotach  PZL 11C. 1938 r. bierze  udział w zajmowaniu Zaolzia, po zakończeniu kampanii zostaje  oddelegowany  na kolejne szkolenie do Warszawy i Radomia. 1939 r. wraca  do krakowskiego pułku ,skąd zostaje przeniesiony jako instruktor  do Szkoły Podoficerów Lotnictwa  dla Małoletnich  w Krośnie . Udział w WOJNIE OBRONNEJ szlakiem ; Krosno – Dęblin – Puławy – Kurów – Luck -Brzeżany .Ewakuując  17 września samolot  Potez 25 do Rumunii zmuszony jest do przymusowego lądowania  w Rejonie Denesowa z uwagi na awarie silnika. 20 września  dopadają go czołgi  sowieckie .Szlakiem niewolniczej katorgi  przez  Monasterzska, Buczacz ,Husiatyn dla upokorzenia  pokazywano ich  Żołnierzy Polskich  ludności cywilnej wreszcie przez  Jaryczów Stary-Podliski Małe zostają zatrudnieni  ok. 200 ludzi  przy budowie drogi Lwów –Kijów . 1940r zostaje przewieziony  do kamieniołomów  w Bolesławiu k. Sokala ,stad  droga przez mękę  1941 r.  przez Dolinę docierają do Starobielska. Po zawarciu porozumienia pomiędzy ZSRR a Rządem Polskim wstępuje do WOJSKA POLSKIEGO  24 sierpnia 1941 r. do plutonu łącznikowego 6 Dywizji  Piechoty w Trockoje ,tu zostaje zakwalifikowany na wyjazd do Anglii droga przez Archangielsk-Murmańsk . Krazownikiem  „Trynidad” zostają przewiezieni  do Scapa Flow ,a później pociągiem do Kirkham k.Blackpool.1943 kończy szkolenie samolotowe w Newton i otrzymuje przydział na lotnisko Andreas. Zostaje przeniesiony do dalszego szkolenia na lotnisko Jurby – Dufiries – Fiuningley - Blyton. Ostatecznie po przeszkoleniu na samolotach Halifaks  otrzymuje przydział do PolskiejEskadry 1586 do Zadań Specjalnych  -lotnisko Campo Casale k. Brindisi  jako dowódca statku po wietrznego  wraz z załogą :  F/O Zygmunt Lipski bombardier ,F/O Leon Schedlin - Czerlinski nawigator , Sgt Aleksander Nikodem radiotelegrafista , P/O Wiktor Aniołek strzelec , Stg Mieczysław  Posłuszny mechanik pokładowy , Sgt Frderyk Konior strzelec . Wykonał 5 lotów bojowych do Polski z pomocą POWSTANCOM WARSZAWY  i Armii Krajowej. Po 23 lotach bojowych do Włoch -Jugosławii – Grecji -Czechosłowacji zostają przeniesieni do Transport Command i latają do Francji –Włoch -Grecji-Niemiec –Norwegii. Wrócił do Polski po 8 latach tułaczki 12 maja 1947 r /Gdańsk/, by przejść represje UB . Po odmrożeniu 1957 r.  zdobywa licencje pilota sportowego w Aeroklubie w Gliwicach i lata czynnie do 1964 r. Odznaczony ; Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski ,Krzyż Walecznych – II krotnie , Krzyż Armii Krajowej , Krzyż Czynu Bojowego  Polskich Sil Zbrojnych, Warszawski Krzyż Powstańczy , Medal za Udział w Wojnie Obronnej 1939 , Medal Zwycięstwa i Wolności , Medal Lotniczy , Odznaka  Weterana Walk o Niepodległość ,Odznaka  Dywizjonu 301 Ziemi Pomorskiej i Obrońców Warszawy , Odznaka  Zasłużony dla Województwa Katowickiego , Spomian Medal  za udział w wojnie narodowej w Jugosławii , Italy Star , War Medal .  
 
 
                                                                     
 
 
                          JEGO SAMOLOT       
 
 
---
 
 
 
 
 
 
 
 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-
 
ppłk .pil .EDWARD  JAWORSKI  ur. 18 maja 1920 r. w Trzebini  k / Krakowa syn Franciszka i Wiktorii z d . Głowacka . Jako harcerz  zdobywa teoretyczne szkolenie szybowcowe w  Harcerskim Oddziale Szybowcowym w Trzebini, natomiast szkolenie praktyczne odbywa i licencję szybowcowego pilota kat . A i B uzyskuje 1937 r. w Ustianowej . Po ukończeniu  gimnazjum w  Chrzanowie i maturze 1938 r.  w ramach przysposobienia wojskowego pozytywnie zalicza szkolenie pilotażowe w Aleksandrowicach  na  samolocie RWD – 8 . W dn. 30 września tego roku  przechodzi  dywizyjny kurs podchorążych rezerwy w 20 Pułku Piechoty w Krakowie i wstępuje 2 .01 .
1939 r . w mury SZKOŁY PODCHORĄŻYCH LOTNICTWA  w Dęblinie , a od  dn. 1. 04
po intensywnym i pełnym  przeszkoleniu w pilotażu  ze specjalizacją myśliwską  zostaje ewakuowany  do Rumunii po rozpoczęciu Wojny Obronnej 1939 r. Internowanie trwa krótko i wraz z innymi polskimi lotnikami drogą morską  statkiem St. Nicolas  przez Bejrut
i okrętem Ville de Strasbourg  trafia 29  października do Marsylii . Po zakwaterowaniu w Istres i bazie Lyon – Bron  odbywa szkolenie na samolotach francuskich , zostaje jednak zakwalifikowany do wyjazdu do Anglii. 17 lutego 1940 r wypływa z Cherbourga do Sout –
hampton  i trafia do stacji RAF w Eastchurch . Po odmowie złożenia przysięgi na wierność królowi Anglii, wydalono go  do Francji do obozu w Bressuire. Po interwencji delegacji podchorążych 24 czerwca 1940  zostaje z Jean  de Luz ponownie ewakuowany statkiem Arandora Star  do Liverpoolu. Przebywa w różnych  bazach  przechodząc przeszkolenia na   
angielskim sprzęcie lotniczym. 6.11 .1940 r przydzielony do 15 EFTS  w Carlisle, 26 .11    w Blackpool, 15.01.1941 w  1 PFTS w Hucknall, 10 .03 – 6 .05 w 55 OTU w Usworth . 7 .05. 1941 r przydzielony do  605  Sguadron w Bagington  aż wreszcie 22 . 06  przeniesiony zostaje do  315 Dywizjonu Myśliwskiego – Dęblińskiego . Po wykonaniu 124 lotów bojowych dn . 25 . 08 . 1943 r  dopiero zostaje przeniesiony  po  pierwszej turze operacyjnej do 58  OTU w Grangemouth na t.zw odpoczynek pełniąc funkcję instruktora .
Od 1 listopada  1943 r oddelegowany do 61 OTU w Rednal. Do linii wraca 1.03.1944 r.
z przydziałem  do 317  Dywizjonu Myśliwskiego – Wileńskiego ,a 30 sierpnia 1944 r. zostaje przeniesiony do 302 Dywizjonu Myśliwskiego – Poznańskiego na stanowisko dowódcy Eskadry „A”. Po drugiej turze lotów bojowych przeniesiony na stanowisko taktycznego oficera operacyjnego w 131 Skrzydle . Lata wciąż ,ale rzadziej …  Od 1.09 . 1945 r. dowodzi Eskadrą „A „ w 308 Dywizjonie Myśliwskim – Krakowskim aż do rozwiązania  Dywizjonu w 1946 r. z dorobkiem 300 lotów bojowych. 22.07.1947 r.   po – wrócił w stopniu kapitana do  kraju podobnie jak jego dowódca  mjr. pil  Karol Pniak i wielu innych  żołnierzy walczący o niepodległość Polski . Od 1948 r. w Aeroklubie Krakowskim ,ale tu odebrano mu licencję pilota i był represjonowany przez UB . Dopiero po 1956 r. mógł nieco odetchnąć. W 1957 r. odzyskał licencję pilota i znalazł od 1 października  pracę  w Zielonej Górze w powołanym  Lotnictwie Sanitarnym . W 1976 r.  przeszkala się na śmigłowiec Mi – 2 . Na emeryturę odchodzi  31.05.1981 r. i  po dziś dzień mieszka w Zielonej Górze , jest członkiem tut. stowarzyszenia  z czego bardzo się radujemy   ż y c z ą c   Panu PREZESOWI   wielu lat życia w zdrowiu i zadowoleniu ku naszej radości i innych ludzi dobrej woli .
Szanowny Pan  ppłk. pil EDWARD  JAWORSKI pełnił  w stowarzyszeniu zaszczytną funkcję  ;
HONOROWEGO WICEPREZESA d / s WETERANÓW  dodając organizacji powagi       
i splendoru jako zastępca  D o w ó d c y  308 Dywizjonu Myśliwskiego – Krakowskiego .
                                                                  
                                                           
 O d z n a c z o n y  :
 
Wojskowe ;
 
Srebrny Krzyż Orderu Virtuti Militari V kl
Krzyż Walecznych – 3 krotni
Medal Lotniczy
Medal za Udział w Wojnie Obronnej 1939
Krzyż Czynu Bojowego Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie
 
Cywilne ;
 
Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski
Krzyż  Kawalerski Orderu Odrodzenia  Polski
Srebrny Krzyż Zasługi
Brązowy Medal za Z
Zasługi dla Obronności Kraju
 
Zagraniczne wojenne ;
 
Distinguished  Flying  Cross
Star 1939 – 1945
Air Crew Europe – France and Germany
Atlantic Star
The Defence Medal
War Medal

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 ppłk pil Stanisław Bochniak  ur.5.12.1919r w Mińsku Mazowieckim.
Przyjęty do SPL w Dęblinie 2.01.1938r.
Promowany na p.por . pilota myśliwskiego 1.09.1939r.
Ewakuowany przez Rumunię do Francji , gdzie lata w Versailles.
W czerwcu 1940r jest w Anglii . Lata w Upavon w C.F.S. ,
potem przydzielony do 317 Dywizjonu . Następnie jest
instruktorem  w  58 O.T.U . ,  potem  na zmianę jest
Dywizjonach 316 , 308 , pełni służbę w 131 Skrzydle
jako operacyjny oficer .
W marcu 1945r wraca do 308 Dywizjonu pełnić służbę
w charakterze dowódcy eskadry.
Po wojnie w lutym 1947r decyduje wrócić do Kraju .
 
Odznaczony :  VM , KW , trzykrotnie DFC…
 
Nr.ewidencyjny : P- 1069
         
 
 
 
                     
 
 
 
 
 
              ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
ppłk dypl .pil CZESŁAW GROT -GŁÓWCZYŃSKI 
ur. się 22 . lipca 1913 r.  w Będzinie , tutaj kończy naukę w Szkole   
Podstawowej  a  po uzyskaniu matury  wstępuje  do  Szkoły Podchorążych Lotnictwa w Dęblinie 1936 r.
Po oficerskiej promocji  w stopniu podporucznika 
i GAPĄ  pilota wojskowego 
na mundurze  wkracza do służby  w 162  eskadrze myśliwskiej  6  Pułku Lotniczego we Lwowie .
W  Wojnie Obronnej 1939 r  stoczył  17 walk powietrznych  w składzie lotnictwa  wspierającego wojska
Armii  ŁÓDŹ  i uzyskał  3 i  1/ 2   
zestrzeleń  niemieckich samolotów.
Szlakiem ewakuacji  LOTNIKÓW POLSKICH  przez  Rumunię
dociera do Francji , tutaj przechodzi przeszkolenie na francuskich
samolotach  i zostaje przydzielony do  1 / 145  polskiego Dywizjonu Myśliwskiego  t. zw  FINLANDZKIEGO .Zestrzelił  1  niemiecki
samolot  broniąc francuskiego nieba .  Ewakuowany do Anglii po
upadku Francji , a po odbytych przeszkoleniach otrzymuje przydział
do 302 Dywizjonu Myśliwskiego POZNAŃSKIEGO . Ciężko ranny
17 sierpnia 1940 r w rejonie Hull  przechodzi  długie i skomplikowane
leczenie , ale w marcu 1941 r na własną prośbę wraca  do linii .
Skutki po oparzeniach dają o sobie znać, od stycznia 1942  otrzymuje
przydział  adiutanta  NACZELNEGO WODZA  pełniąc odpowiedzialną funkcję
u gen . broni  W . Sikorskiego  i gen.  broni K . Sosnkowskiego .
Z wyróżnieniem  ukończył 1944 r  Wyższą Szkołę  Lotniczą  i stara się o zgodę na latanie .
Otrzymuje  ją  i skierowanie  do 309 Dywizjonu Myśliwsko-Bombowego  w  9 Armii Lotniczej USA .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przebywał na emigracji , ale powrócił do Polski . Żonaty  ma jednego syna – mieszka w Warszawie
Łącznie  zestrzelił   5  i  ½  samolotu  , prawdopodobnych  2  , uszkodził  1 -  i jest zaliczony
w poczet ASÓW  Lotnictwa Polskiego 
ODZNACZONY ;                                                                      
 
Srebrny Krzyż Virtuti Militari
Krzyż Walecznych 4 krotnie
Medal Lotniczy
Distinguished Flying Cross  i.in  różnych państw …
 
Zmarł  17 grudnia 2000 r ,pochowany jest w Warszawie 
          Na zawsze pozostanie w naszych sercach i umysłach  p a m i ę ć   o  NIM .
 
 
                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
                      
                  KRÓTKA NOTA BIOGRAFICZNA
           opracowana  na  podstawie   materiałów dostarczonych przez 
           Pana ppłk .pil E. Pyzalskiego.
                                                                               
 
ppłk .pil  EDWARD MARIAN  PYZALSKI –CAMPBELL
syn Antoniego i Marianny z d. Minkin  ur.1 października 1911 r. w Częstochowie.
Ojciec 4 córek , które zamieszkują w Kanadzie .
Powrócił do Polski i wstąpił w szeregi tut. stowarzyszenia ,zamieszkuje obecnie
w miejscu swojego urodzenia – Częstochowie .
Przed wojną był zatrudniony w więziennictwie . Zmobilizowany 24 .08 . 1939 r.
do 27 Pułku Piechoty w Częstochowie . W stopniu podporucznika dowodzi plutonem karabinów maszynowych  pod Kłobuckiem . Wraz  z  batalionem wycofany zostaje na linię Koniecpola dla wstrzymania natarcia  wrogich wojsk . Broni Kielc  przed  wejściem niemieckich wojsk . Z resztkami Dywizji przeprawia się przez Wisłę do zgrupowania pod
Chełmem Lubelskim . Na rzece Wieprz wysadza na rozkaz most wraz z kilkoma niemieckimi czołgami . Zostaje adiutantem dowódcy Dywizji płk. Ocetkiewicza. Po rozbiciu przez przeważające  siły niemieckie wycofują się na wschód w rejon koncentracji, a  tutaj zostają napadnięci przez wojska sowieckie . Ucieka  z niewoli sowieckiej i po wielu tygodniach pieszej wędrówki wraca do okupowanej Częstochowy. Tu zostaje zwerbowany przez przyjaciela swojego wujka do pracy konspiracyjnej w Podziemiu . Organizacja wyznacza mu zadanie powrotu do pracy w więziennictwie w okupowanej Częstochowie dla zbierania różnych informacji, jednak bez przyznawania się, iż jest oficerem i że brał udział w Wojnie Obronnej 1939 r. Żyje w stałym stresie i niebezpieczeństwie , że zostanie  przez Niemców rozszyfrowany , ale w marcu 1940 r organizacja odsyła go  przez zieloną granicę ; Słowację – Węgry – Jugosławię – Włochy do Francji .
Tutaj zostaje zweryfikowany do służby w Wojsku Polskim . Po upadku Francji
zostaje przerzucony do Anglii i wcielony do lotnictwa .
Po przeszkoleniach lata w 300 Dywizjonie Bombowym – Ziemi Mazowieckiej nad Hamburg , Kolonię itd. … Zostaje ciężko ranny w klatkę piersiową i jest operowany ,
jednak po 3 miesiącach wraca do lotów bojowych na własne życzenie, aż do czasu  oddelegowania na leczenie rehabilitacyjne w Kanadzie .
 
Odznaczony :
 
Virtuti Militari
Krzyż Walecznych 3 krotnie
Brązowy Krzyż Kombatancki
Star Air Crew Europa 1939 -1945
Demence Medal 1939 – 1945
Medal za Udział w Wojnie Obronnej 1939
Krzyż Czynu Bojowego Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie
Medal  Weterana Walk o Niepodległość
 
 
 
                         ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
                   płk pil.  MIECZYSŁAW STACHURA - MICHALSKI      VM
 
Bezmiar tragedii przed jaką przyszło nam dzisiaj stanąć dowodzi jak kruchą i ulotną rzeczą jest ludzkie życie.
            .”Gdy stary człowiek umiera to tak jakby się biblioteka spaliła”..,
ponieważ ten człowiek zabiera ze sobą ogrom wiedzy i doświadczenia nabyte przez całe swoje długie życie
            Ze szczególnym wzruszeniem i bólem przychodzi mi dziś żegnać
zasłużonego dla obronności i lotnictwa oficera
płk w st. spocz. pilota Mieczysława Stachurę-Michalskiego
–godnego oficera, prawego człowieka, który całe swoje aktywne życie poświęcił służbie ojczyźnie.
            Płk  Mieczysław Stachura-Michalski urodził się 01 stycznia 1916 roku w Krakowie.
            Zaraz po maturze wstąpił do Oficerskiej Szkoły Piechoty. Z chwilą wybuchu wojny skierowany został w stopniu kaprala podchorążego do 16 pułku piechoty, z   
            którym to  
           pułkiem walczył w kampani wrześniowej.
            W dniu 17 września po napadzie Związku Radzieckiego na Polskę dostał się do niewoli, z której po kilku dniach udało mu się uciec. Po wielu perypetiach dotarł do
            Rumuni
           gdzie został internowany.
            Z internowania udało mu się wydostać i podczas przekraczania granicy bułgarsko-tureckiej  w kwietniu 1942 roku został zatrzymany przez Tajną Frontową Policje
           Niemiecką, a następnie przewieziony do Lwowa i przekazany Gestapo.
            W więzieniu Gestapo więziony był przez okres roku, a następnie skazany na bezterminowy pobyt w obozie koncentracyjnym Lublin-Majdanek.
            W czasie transportu do Majdanka udało mu się uciec wraz z grupą 80 więźniów
            Po ucieczce z transportu wstąpił do zgrupowania partyzanckiego „Jeszcze Polska nie zginęła” i został przydzielony do oddziału „Orzeł Biały”, a następnie „Stefan
            Batory”.
            W Partyzantce otrzymał psełdonim „STACHURA”, który to nosi do dzisiaj przy nazwisku.
            Kiedy linia frontu zatrzymała się pod Przemyślem, oddział partyzancki rozbrojono, a partyzantów wcielono do formowanej 2 Armi WP.
            Tam płk Mieczysław Stachura-Michalski trafił do 32 pułku piechoty, z którym to pułkiem przeszedł szlak bojowy do Drezna i potem Pragi.
            Brał udział w Operacji Berlińskie nad Nysą Łużyską i pod Budziszynem.
            Szlak bojowy zakończył w czeskiej miejscowości Litesice 10 maja 1945 roku dowodząc  2 batalionem 32 Pułku piechoty.
            Po zakończeniu działan wojennych został skierowany do ochrony naszej południowej granicy, następnie dalej na wschód w Bieszczady, gdzie przyszło
            mu dalej walczyć z banderowcami.
            Za bohaterstwo w działaniach wojennych płk Mieczysław STACHURA-MICHALSKI został uhonorowany wieloma odznaczeniami bojowymi:
·          Orderem Virtuti Militari V kl – od dowódcy 2 Armi WP w lipcu 1945 roku za dowodzenie batalionem w ciężkich walkach pod Budziszynem
·          Orderem Grunwaldu III kl – od dowódcy 2 Armii WP po zdobyciu przez batalion miejscowości Nieski na terenie Niemiec w maju 1945 roku
·          Krzyżem Walecznych – od Naczelnego Dowódcy WP za bohaterstwo na froncie
·          Krzyżem Walecznych Republiki Czechosłowackiej – od Prezydenta Republiki Czechosłowackiej za oswobodzenie Republiki Czechosłowackiej
·          Złotym, Srebrnym i Brązowym Medalem „Zasłużonym na Polu Chwały” - od Dowódcy 2 Armi WP.
·          Medalem „Za udział w Wojnie Obronnej 1939 r.” - od Rady Państwa oraz licznymi odznaczeniami polskimi i zagranicznymi za udział II wojnie światowej
            Po zakończeniu walk z U.P.A. płk Mieczysław STACHURA-MICHALSKI przeszedł do Wojsk Lotniczych gdzie po przeszkoleniu zajmował różne
            odpowiedzialne              
           stanowiska.
            Szefa Sztabu 3 pułku lotnictwa myśliwskiego w Krakowie  przeniesonego później do Gdyni Babie-Doły,
·          Zastępcy Komendanta ds. Liniowych Technicznej Szkoły Wojsk Lotniczych w Warszawie-Bemowo
·          Dowódcy 1 Pułku Lotniczego w Warszawie -Bemowie,
·          Dowódcy 2 Pułku Lotniczego w Modlinie
·          Od 05.lipca.1961 roku do 1973 roku płk Mieczysław STACHURA-MICHALSKI był komendantem Wojskowego Ośrodka Szkoleniowo-Kondycyjnego personelu latającego w Zakopanem
           
            Wtedy rozpoczął się okres radykalnych przemian w zakresie rozbudowy bazy Ośrodka.
            W dniu 30 stycznia 1965 roku przekazano do użytku halę sportową.
            W tym też roku po czterech latach budowy ówczesny komendant - płk Mieczysław Stachura-Michalski odebrał klucze do nowo wybudowanego hotelu.
 
PANIE PUŁKOWNIKU !! nie było dla Ciebie ważniejszych spraw
-zawsze dbałeś o sprzęt i ludzi, byłeś wymagający wobec siebie i otoczenia -jako przełożony, kolega i ojciec rodziny
            Do ostatniej chwili, z troską patrzyłeś na modernizację WOSzK-u, który zbudowałeś i żyłeś jego problemami.
 
            Twoja pełna poświęcenia i zaangażowania służba oraz postawa obywatelska znajdowały uznanie w oczach przełożonych.
            Szczerość i bezpośredniość –jakie Cię cechowały, wzbudzały szacunek kolegów i podwładnych.
            W całym swoim życiu prezentowałeś sumienność, fachowość i godność oficerską.
            Tym trudniej jest nam tutaj zebranym pogodzić się z myślą, że opuściłeś nasze grono     – na zawsze.
            Żegnamy Cię       pełni bólu i przekonania, że nie łatwo będzie zapełnić lukę w naszym środowisku i w rodzinie   po Twoim odejściu.
            Zapewniamy jednocześnie, że pamięć przyjaciół i tu obecnych będzie Ci zawsze towarzyszyć.
            Będziesz żył w naszych umysłach i sercach.
                                                           Cześć Twojej Pamięci !!!
 
                                                                                  Opracował  Jan Szymik
 
 
                   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
płk . pil IGNACY  OLSZEWSKI     ur. 13 . 07.1913 r w Kijowie, do Polski powrócił wraz
z rodzicami 1922 r . Po ukończeniu  w  warszawskiej  Szkole Technicznej  Kolejowej , wstępuje doSzkoły Podchorążych Saperów  w  Modlinie , po ukończeniu której służy w 4 batalionie saperów w Toruniu. Tu rozbudza zainteresowania lotnictwem , odbywa przeszkolenie lotnicze w Aeroklubie Pomorskim , a w 1935 uzyskuje dyplom pilota turystycznego. 1936 roku zostaje przeniesiony do lotnictwa  z przydziałem do eskadry treningowej 4. Pułku Lotniczego . W Wojnie Obronnej 1939 rTransportuje samoloty i lata w eskadrze sztabowej dowodzonej przez kpt.pil H . Wierszydło wykonując
6 lotów rozpoznawczych . Drogą przez Rumunię – Francję – trafia do Anglii , tutaj początkowo lataW jednostce współpracy z artylerią ( 2.AACU ) . Po przeszkoleniu w 61. OTU w Heston  1941 otrzymuje przydział do 315 Dywizjonu Myśliwskiego – Dęblińskiego z którego przeniesiony zostaje
do 603 Dywizjonu Myśliwskiego RAF . Następnie 1942 r zostaje najpierw skierowany do 54. ,
a póżniej do 64 .Dywizjonu Myśliwskiego RAF na Wyspach Owczych. W lipcu tego roku wraca do polskiego 315. Dywizjonu . Stamtąd  1944 r trafia do 53. OTU, a następnie do 61. OTU  już na szefa
końcowego wyszkolenia myśliwskiego . Dowodził eskadrą w 302 Dywizjonie Myśliwskim – Poznańskim pomiędzy wrześniem a październikiem 1944r , a następnie również eskadrą w 308 . Dywizjonie Myśliwskim – Krakowskim .
Od 1  do 30 lipca  1945 r  dowodzi 308 Dywizjonem
  ( zostaje zestrzelony nad Holandią  ). Uniknął niewoli dzięki ruchowi oparu i powrócił do wojsk
Polskich .  Po okresie rekonwalescencji obejmuje dowództwo w   302 . Dywizjonie  Myśliwskim
- Poznańskim . Wykonał 160 lotów bojowych zestrzelił 1 samolot npl  Fw-190 .
Odznaczony  Krzyżem Virtuti Militari , 3 – krotnie Krzyżem Walecznych , DFC   i .in …
Do Polski powrócił w niewyjaśnionych okolicznościach w listopadzie 1946 r , pracuje  w Dyrekcji
Odbudowy Gdańska i szkoli adeptów lotnictwa w miejscowym aeroklubie , ale 1947 r zabroniono mu wykonywania lotów .
Ukończył studia na wydziale architektury Politechniki Gdańskiej  1950 r.
Do wojskowego lotnictwa wraca 1957 r i zostaje pierwszym Szefem Oddziału BEZPICZEŃSTWA
LOTÓW w Dowództwie Wojsk Lotniczych , a  1968 r odchodzi ze służby w lotnictwie wojskowym .
Podejmuje pracę w Biurze Projektów Przemysłu Farmaceutycznego , pracując do 1978 r.
 Był współzałożycielem Stowarzyszenia Lotników  Polskich w Kraju i jego drugim w kolejności
prezesem , aż do śmierci  16 września 2004 r . Jest autorem  znaków Dywizjonów i Pułków
stanowiących wystrój Kaplicy Lotników w Jaworznie  pod wezwaniem Matki Bożej Loretańskiej      
Patronki Lotników  , która jako Nekropolia otrzymała jako jedyna z lotniczych kaplic na świecie tytuł
Kaplicy Pamięci Narodu  , także  tablic pamiątkowych  itp. w innych miejscach  w  tym w Katedrze
Polowej Wojska Polskiego -  i na Jasnej Górze . 
                                                                                     ( opracowano wg. A.Zielińskiego i T.Krzystka )
 
 
                     ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

                                                                          BYŁ HONOROWYM GOŚCIEM OBCHODÓW

                                                                  XV-lecia naszego Stowarzyszenia

                          mjr w st. spocz. CZESŁAW EUGENIUSZ . BLICHARSKI

                                             Kawaler Krzyża Walecznych ; Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski

                                                                                                lotnik - bombardier

                                                                                                        

                            300 . Dywizjonu Bombowego " Ziemi Mazowieckiej "  Polskich Sił Powietrznych na Zachodzie

 

                                                                                    

                                                              WETERAN - CZŁOWIEK INSTYTUCJA

          urodził się 5 lipca 1918 w Tarnopolu ,
naukę rozpoczął w wieku 6 lat w Szkole Ćwiczeń przy Państwowym Seminarium Nauczycielskim Męskim im. Henryka Sienkiewicza w Tarnopolu, a następnie w II. Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Tarnopolu. Rozpoczęte w 1936 roku studia
na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie przerwała napaść niemiecko-rosyjska na Polskę w 1939 roku. Podczas ucieczki na Węgry aresztowany 1940r przez NKWD i zesłany do łagru koło Archangielska, a następnie przez Wołogdę -Kotłas-Kożwę do Workuty w Republice
Komi . Stąd zwolniony trafia do Buzułuku po układzie Sikorski-Majski : do kompanii podchorążych Wojska Polskiego, dalej skierowany do I. Eskadry Lotniczej ;trafia następnie do Ośrodka Lotnictwa Marynarki ; do dywizjonu lotniczego w Kerminew Uzbekistanie - przez Aszchabad-Teheran zostaje przetransportowany do dalszego szkolenia w  Wielkiej Brytanii ; Glassgow-Blackpool-Hucknall -aż do Kanady . Po zakończeniu wojny ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Oksfordzkim . Opuścił Anglię , służąc w Polskim Korpusie Przysposobienia i Rozmieszczenia  poprzez Francję ,Włochy trafia do Argentyny - powrócił do Polski 1956r. Kolekcjoner i historyk-amator opisujący dzieje Tarnopola , z własnych środków stworzył instytucję - skarbiec Archiwum Tarnopolskie , którego zbiory przekazał do Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie . Za zasługi jako " strażnik pamięci narodowej " został odznaczony medalem Zasłużony Kulturze " Gloria Artis ".