Księga Gośći
Księga Gości
 

 
 
 
Rok 1998   Rok 1999    Rok 2000   Rok 2001    Rok 2002   Rok 2003   Rok 2004   Rok 2005    Rok 2006     Rok 2007  
Rok 2008    Rok 2009   Rok 2010    Rok 2011   Rok 2012   Rok 2013    Rok 2014   Rok 2015   Rok 2016
 
 
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z DZIAŁALNOŚCI
STOWARZYSZENIA LOTNIKÓW POLSKI POŁUDNIOWEJ
                             w 2003 roku
 
to nowa aktywna działalność i napływ członków.
- Utworzenie terenowej placówki „środowiska” w Wiśle oraz 
Izby Spadochroniarstwa
ul. Przylesie 1a (Willa Agawa), której kustoszem jest członek
SLPP Piotr Wybraniec.
- Uroczyste wręczenie przez Komendanta WKU Mysłowice 
Prezesowi SLPP Tadeuszowi Zemuła Medalu za Zasługi dla
Obronności Kraju nadanego przez MON.
  
 - Przeniesienie siedziby SLPP do Krakowa – do  Muzeum Lotnictwa
Polskiego Al. Jana Pawła II 39, 30-969 Kraków 28 i jeszcze ściślejsza
współpraca z 13 eltr.
- Dla zachowania ciągłości i tradycji współpracy ze środowiskiem
oraz samorządem
i innymi podmiotami utworzono w Jaworznie Oddział Nr 1 SLPP,
bowiem stąd wywodzi swoje początki Stowarzyszenie.
- Wspólnie z Grupą  Kama – Eko S.A.  -  Aeroklubem Śląskim
 zorganizowano na lotnisku Muchowiec I Międzynarodowe
Targi Samolotów Lekkich i Ultralekkich.
- Udział w jubileuszu 40 – lecia  MK PZKO Cierlicko – Kościelec
(Czechy)
- 100-lecie Światowego Lotnictwa  i 85-lecie Lotnictwa Polsiego
- Obchody Chwalebnych Dziejów Lotnictwa Polskiego - Jaworzno
2003 pod honorowym patronatem gen bryg. pil. Tadeusza Kuziory
Komendanta – Rektora  WSOSP – Dęblin
i Prezydenta Miasta Jaworzna.
- 5-lecie ciągłości współpracy z Dowództwem WLOP,  3 KOP,
WSOSP, 8 BL i 13 eltr.
- Utworzenie Oddziału Kraków.
- Wizyta u Dowódcy WLOP pt. „Na dobre i ... jeszcze lepsze”
- Uczestnictwo w IV Zjeździe Delegatów ZPS w Warszawie.
- 100 promocja WSOSP – Dęblin
- Zjazd Lotników Polski Południowej Maków Podhalański 2003
- Utworzenie w Krakowie „Środowiska” Fort Zielonki, 
jako terenowej placówki.
- 100-lecie Lotnictwa Światowego i 85-lecia Lotnictwa
Polskiego w 3 KOP we Wrocławiu.
 
Fakt pominięcia przez organizatorów (lub zapomnienie)
o SLPP przy zaproszeniach na Air Show  wywołał wśród
członków Stowarzyszenia frustrację – pojawiły się głosy,
że „odwalamy poważną robotę, a nie zaproszono nas wcale”.
Odporność na stres i ambicję wywołały odruch pracy twórczej
i tym sposobem w ciągu 14 dni z rozmachem zorganizowano
 13 września 2003
- własne obchody 100-lecia Światowego Lotnictwa i 85-lecie
 Lotnictwa Polskiego u jego źródła – Kraków 2003 pod honorowym
patronatem gen broni pil. Ryszarda Olszewskiego Dowódcy
WLOP z prawem do okolicznościowego emblematu Jubileuszu
(uczestniczyło
4 generałów w służbie oraz inni oficjele).
Formuła uroczystości zaskoczyła wszystkich  swą oryginalnością.
Podpisano akt intencyjny z Samorządem Gminy Zabierzów o
budowie POMNIKA CHWAŁY POLSKICH SKRZYDEŁ.
 
- Napływ nowych członków doprowadza do utworzenia
Oddziału Krakowska Grupa Balonowa.
- Zorganizowano Piknik Charytatywny w Rusocicach na dobro
 poszkodowanego w wypadku lotniczym pilota Sławomira
Miechowicza z udziałem tamtejszych władz samorządowych.
- Współudział w organizacji święta 13 eltr.
- Święto Latawca dla młodzieży szkolnej Jaworzno 2003
w ramach działalności OM „Orliki” SLPP.
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ARCHIWUM
ODWIEDZIŁO NAS