Księga Gośći
Księga Gości
 

 
 
 
Rok 1998   Rok 1999    Rok 2000   Rok 2001    Rok 2002   Rok 2003   Rok 2004   Rok 2005    Rok 2006     Rok 2007  
Rok 2008    Rok 2009   Rok 2010    Rok 2011   Rok 2012   Rok 2013    Rok 2014   Rok 2015   Rok 2016
 
 
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z DZIAŁALNOŚCI
STOWARZYSZENIA LOTNIKÓW POLSKI POŁUDNIOWEJ
                             w 2002 roku
 
obfituje dorobkiem:
- organizujemy wraz z Dowództwem 13 eltr  uroczystość
 przekazania  13 eltr
samolotów M-28 Bryza
- uczestnictwa w Muzeum Lotnictwa w uroczystości
Polskie Oddziały Spadochronowe
- uczestnictwa w Konferencji Federacji Stowarzyszeń
Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP
- przekazania obowiązków Dowódcy WLOP
- organizacji obchodów (jako nowej formuły)
CHWALEBNYCH DZIEJÓW LOTNICTWA POLSKIEGO -
Jaworzno 2002 pod honorowym patronatem Wojewody Śląskiego.
- organizacji telewizyjnej debaty z gen bryg. J. Komańskim 
 Prezesem ZPS
i jego zastępcą płk dypl. J. Kosteckim  oraz Prezesem
T. Zemuła  (SLPP)
- Skutkiem wzajemnych starań powstał w Jaworznie
41 Oddział ZPS
współpracujący ściśle z SLPP. 
- Organizacji Święta Lotnictwa wraz z Szefem WSzW Katowice
 relacjonowanego
w całości przez Polskie Radio Katowice
- Wsparcie organizacji Święta Lotnictwa w 8 BL i 13 eltr.
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ARCHIWUM
ODWIEDZIŁO NAS