Księga Gośći
Księga Gości
 

 

 JEDEN  Z " NIELICZNYCH "

    + + + + + + +
    + + + +
    + + +                   
 
     285  lotów  bojowych                            
    (  wg. aut . por. pil  J. Mierzejewskiego )                                                        
     „ AS „Lotnictwa Polskiego
                                   
           mjr . pil  KAROL  PNIAK
                 
     Wychowanek  Krakowskiej Szkoły Pilotażu

 

 
 
 
Urodził  się  26 stycznia 1910 roku w Jaworznie jako trzeci syn Franciszka i Marii z d. Waluga spośród sześciorga rodzeństwa .
 Po ukończeniu Szkoły Powszechnej podjął naukę w gimnazjum w Chrzanowie . Do wojska wstępuje ochotniczo w 1928 roku
z przydziałem do 2 Pułku Lotniczego w Krakowie . Szybko dowództwo pułku spostrzega Jego nadzwyczajne predyspozycje lotnicze
i w 1929 roku pełni już funkcję  instruktora  w Pułkowym Dywizjonie Szkolnym w stopniu st. szeregowego , a na koniec roku kalendarzowego 
awansowany zostaje do stopnia kaprala . Służąc w 22 i 122  eskadrze 2 Pułku Lotniczego zdobywa ponad to  wyższe przeszkolenia 
w   Szkołach  Pilotażu w Bydgoszczy i Grudziądzu . W sławnej  „ Trójce Bajana „  jest  bocznym  pilotem wraz
kpr . Stanisławem Mackiem   / bywa , że jej skład jest częściowo zmieniany spośród pilotów  eskadry /  . Po przeniesieniu  kpt . pil Jerzego Bajana z krakowskiego pułku do Szkoły Podchorążych  Lotnictwa w Dęblinie  KAROL PNIAK zostaje liderem  „ TRÓJKI KRAKOWSKIEJ „ 
( Pniak – Macek – Kosiński )  rozsławiając dobre imię  Lotnictwa Polskiego  w krajowych i zagranicznych pokazach oraz zawodach lotniczych .
Karol Pniak jest zdobywcą  szeregu najwyższych nagród  w tym trzykrotnym Mistrzem Polski stając się wzorem do naśladowania dla młodych adeptów sztuki  pilotażowej , a ,  po śmierci  kpt . pil F . Żwirki  najbardziej popularnym  pilotem  II Rzeczpospolitej . Wraz z Kolegami  „ TRÓJKI KRAKOWSKIEJ „ jest również zdobywcą  przechodniego  PUCHARU  MINISTRA  SPRAW  WOJSKOWYCH     na   własność dla   2  Pułku Lotniczego  - Kraków  . Po ukończeniu najlepszej w świecie wyższej uczelni lotniczej SZKOŁY PODCHORĄŻYCH LOTNICTWA w DĘBLINIE  zostaje awansowany do
stopnia podporucznika . W czasie studiów na zajęciach teoretycznych traktowany jest na równi z  innymi podchorążymi , a ponieważ jako pilot osiągnął  prawie  wszystko to w czasie zajęć praktycznych  pełni  tutaj funkcję instruktora !  W ramach  t.zw. praktyk  przydzielony zostaje do  4 Pułku Lotniczego w Toruniu , by uczestniczyć  w  lotach  manifestacyjnych nad granicą polsko – niemiecką . Walczy w Wojnie Obronnej 1939 r .i zajmuje  III miejsce wśród  zwycięskich pilotów  142 eskadry  4  Pułku Lotniczego .Zestrzelił wówczas  2 samoloty npl  ;  1 prawdopodobnie  ; uszkodził  1 i 1/3  samolotów
npl i wykonał  34 loty bojowe .  Przez Rumunię ,Syrię wraz z innymi polskimi lotnikami dociera  29 pażdziernika do Francji skąd  gen.W.Sikorski  znając Jego kunszt pilotażu kieruje Go  w styczniu 1940 r . w pierwszym rzucie do Anglii celem przetarcia szlaku innym Lotnikom  Polskim  W BATTLE  of  BRITAN bierze udział  w składzie 32 i 257 Dywizjonu Myśliwskiego  RAF    –   zostaje  uznany  przez  Anglików  w  pierwszej  fazie   BITWY   za najwybitniejszego polskiego pilota  zdobywając po JEJ zakończeniu zaszczytny tytuł „ NIELICZNY „ . Jako  jedyny  polski pilot  II Wojny Światowej zestrzelił  2 włoskiemaszyny  !  Po zakończeniu  BITWY  o  ANGLIĘ  wstępuje do  306 Dywizjonu  Myśliwskiego – Toruńskiego  i obejmuje w nim stanowisko dowódcy eskadry . W 1943 roku jest zastępcą dowódcy słynnego „ CYRKU SKALSKIEGO „  walcząco czystość nieba w Afryce . Bierze udział we wszystkich najważniejszych operacjach          II  FRONTU  ZACHODNIEGO     -  zostaje   jako   jedyny     DWUKROTNYM      d o w ó d c ą    sławnego
308  Dywizjonu Myśliwskiego – Krakowskiego    i    o s t a t n i m   JEGO   dowódcą ,  aż do  rozwiązania  Dywizjonu  po zakończeniu wojny  w dniu 18 grudnia  1946 roku  w Hethel -  Wielka Brytania  /  podkreśla się celowo ten fakt z naciskiem dla wymazania przekłamania, ze ostatnim dowódcą tego Dywizjonu był  kpt . pil Ignacy Olszewski   -   otóż  K . Pniak przejął dowództwo dywizjonem po kpt.pil W.Retingerze  ,  dopiero  od  1. 07. 1945    dowódcą zostaje  kpt .pil  I . Olszewski , ale we wrześniu 1945przejmuje  d o w o d z e n i e  ponownie  KAROL PNIAK i dowodzi tym Dywizjonem aż  do rozwiązania /.Karol Pniak  zajmował  wiele  ważnych  stanowisk  operacyjnych  i  szkoleniowych . K a w a l e r    ORDERU WOJENNEGO VIRTUTI MILITARI   (  nr . 14/40  )  ,czterokrotnie  odznaczony   KRZYŻEM  WALECZNYCH  , K r z y ż e m   Z a s ł u g i ,Holenderskim Krzyżem Lotniczym   -   jako jedyny  polski pilot  II  Wojny Światowej ,DFC   i  innymi wielkimi odznaczeniami bojowymi różnych państw …Bił się wszędzie tam o niepodległość Polski , gdzie walczyło Lotnictwo Polskie  ! Karola Pniaka  podejmowali i odznaczali najwyżsi  dostojnicy państwowi , książęta i królowie wyzwalanych krajów .
Powrócił do Polski w 1947 roku , maltretowany przez UB i prześladowany przez władze  PRL kochał Polskę aż do śmierci .Zmarł  w Krakowie 17 października 1980 roku  .
 
 
CZEŚĆ  I  CHWAŁA  JEGO  WIECZNEJ  PAMIĘCI   !
 
                    / poprawione oprac. KSL na podstawie
                          „ Życie w cieniu skrzydeł „ aut. T.Zemuła /
 
 
„ NIELICZNY „  -  do tego tytułu ma prawo tylko ten z 2945 pilotów walczących
                                  w BITWIE o ANGLIĘ , którego nazwisko widnieje na

 

 
 •  
  HONOROWEJ  LIŚCIE  Imperialnego Muzeum Wielkiej Brytanii.
   
  ODZNAKA   308 . DYWIZJONU MYŚLIWSKIEGO „KRAKOWSKIEGO”
   
  GODŁO „ uskrzydlonej strzały”
  zostało zaprojektowane w połowie 1925r przez ówczesnego por. pil. Kazimierza Kozina , jako odznaka 113 Eskadry Myśliwskiej – formującego się  wtedy specjalistycznego 11 Pułku
  Myśliwskiego. Dowódcą Pułku , skupiającego elitę polskich pilotów myśliwskich , został
  płk. Jerzy Kossowski. Według Bolesława Orlińskiego , pilota 113 EM , godło to było wtedy
  malowane na kadłubach samolotów w indywidualnych kolorach. 11. pułk myśliwski został rozwiązany 14.lipca 1928r ( L.dz. 10717/1928) na rozkaz Marsz. J. Piłsudskiego , który nie doceniał wartości lotnictwa jako broni głównej , a 113 EM weszła w skład mieszanego
  2. Pułku Lotniczego w Krakowie i została przenumerowana na 121 Eskadrę Myśliwską .
  121 EM zachowała zmodyfikowaną odznakę „ uskrzydlonej strzały” ,malowaną białym kolorem po obu stronach kadłuba jej samolotów , do wybuchu wojny. Por. Orliński , który
  W 1929 roku został pilotem testowym PZL , użył ją w 1932 roku jako godło osobiste na oblatywanym przez siebie prototypie myśliwskim PZL. P.8/I.
  Organizacja 308. Dywizjonu Myśliwskiego „ Krakowskiego” , kontynuującego tradycje krakowskich eskadr myśliwskich , rozpoczęła się w Ośrodku Zapasowym Lotnictwa
  w Blackpool  9 września 1940 r. pod dowództwem F/Lt.(kpt.) Stefana Kaszkiewicza ,
  pełniącego obowiązki S/Ldr . 
  F/Lt.(kpt) Walerian Jasionowski przejął od niego dowództwo Dywizjonu 10 listopada 1940r.
  Dywizjon przyjął w tym czasie jako swoje godło nieco zmodyfikowaną  odznakę 121 EM ,
  Odtworzone przez jednego z jej pilotów . Przedstawiało ono białą „ uskrzydloną strzałę „  ,
  skierowaną w prawą stronę , na tle czarnego kwadratu . Brzechwę strzały stanowiły trzy paski w angielskich kolorach : niebieski ,biały , czerwony .
  Naczelny Wódz , gen. Kazimierz Sosnowski zatwierdził go rozkazem z 12 października 1943r
  Godło to było malowane na większości myśliwców 308 Dywizjonu zgodnie z powyższym wzorem do końca wojny.
                                                                                                                           Jerzy B. Cynk

  308 Krakowski Dywizjon Myśliwski

  Dywizjon został sformowany z pilotów Dywizjonu Myśliwskiego 2 pułku Lotniczego w Krakowie (we wrześniu 1939 pułk wchodził w skład lotnictwa  Armii Kraków) powstał na początku września 1940  na lotnisku Squires Gate w Blackpool (hrabstwo Lancashire w północno-zachodniej Anglii). Lista personelu  została zatwierdzona 9 września 1940 i już 12 września  Dywizjon liczący 170 osób został przeniesiony na lotnisko Spece koło Liverpoolu. Na lotnisku tym Polacy zapoznali się z samolotami Master  (treningowy) i Hurricane (myśliwski). 24 listopada 1940 na koncie Dywizjonu odnotowano pierwsze  zwycięstwo powietrzne. Dokonał tego plut. pil. Mieczysław Parafiński strącając dwusilnikowy bombowiec Ju-88. Co ciekawe, zdarzenie to miało miejsce podczas lotu treningowego.Dywizjon rozpoczął służbę   bojową 1 grudnia 1940 przygotowując się także do lotów  nocnych w celu odpierania nocnych nalotów prowadzonych  przez hitlerowską Luftwaffe. Na początku 1941 dywizjon został wyposażony w samoloty  Spitfire. Nowy sprzęt został szybko opanowany przez pilotów,  czego dowodem był sukces ppor. pil. Wandzilaka, który jako  pierwszy spośród pilotów PSP w dniu 21 września 1941 zestrzelił samolot Fw-190. W 1943 dywizjon został przydzielony do 2nd Tactical Air Force.  Jego głównym zadaniem stało się niszczenie celów naziemnych.  Piloci dywizjonu zniszczyli ogółem 536 pojazdów lądowych, 17  lokomotyw, 109 wagonów, 45 statków i 28 budynków. Dywizjon 308 był jedną z najskuteczniejszych jednostek myśliwskich  PSP (69 zestrzeleń pewnych, 13 prawdopodobnych, 21 uszkodzeń).
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 •                                              

   WYKONUJE  WYBITNY POLSKI  BARYTON  JAN WOLAŃSKI                   

                                                                                              
    KOSIŃSKI -PNIAK- MACEK  
     
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
                  HYMN 308
  DYWIZJONU MYŚLIWSKIEGO          
             KRAKOWSKIEGO
   
  Aut.por.pil.Leszek Szczerbiński
   
  O Wawelu i naszej ziemscy
  Mówił hejnał i taniec i śpiew
  Mówił Pijar co znał Rakowice
  Dzisiaj mówią litery ZF
   
  Te litery co były bez treści
  oświetlone w zwycięstwa i krew
  Dzisiaj Kraków w nich cały się mieści
  w tych dwóch prostych literach ZF
   
  Czy na tan czy na bój
  śmierć zadawać czy życie nieść
  Jest jak grom ZŁOTY GROT
  I jak grom naszej sławy nieść
   
  Na podzamczu wylęgłe PISKLĘTA
  Niosą w niebo bojowy ten zew
  Niech Przyjaciel i wróg zapamięta
  ZŁOTY GROT i litery ZF
   
   
   
   
   
   
   
  ARCHIWUM
  ODWIEDZIŁO NAS