Księga Gośći
Księga Gości
 
 
         PATRONKA LOTNIKÓW
          Erygowana przez Papieża Benedykta XV w  1920 r
          MODLITWA  do MATKI BOŻEJ   LORETAŃSKIEJ PATRONKI  LOTNIKÓW
        -  i  podróżujących  samolotami Boże nasz i Panie, „ który kroczysz na skrzydłach wiatru"
Twoją chwałę głoszą niebiosa , błogosławimy Cię
 i chwalimy Cię za wszystkie Twoje dzieła .
Za to , że w Twojej nieskończonej mądrości powierzyłeś człowiekowi zadanie
realizacji rzeczy pięknych i wielkich .
Wysłuchaj modlitwy , które kierujemy do
Ciebie , przez Wstawiennictwo Maryi Dziewicy Loretańskiej :
 
Samoloty przemierzające przestworza niech roznoszą na krańce
Ziemi chwałę Twojego Imienia i niech służą ludziom do szybkiego
wykonywania ich pożytecznych zadań .
Niech z Twoim błogosławieństwem piloci , technicy
i personel pomocniczy mądrze i roztropnie wypełniają swoje
obowiązki , aby ci , którzy podróżują samolotami ,uniknąwszy
wszelkiego niebezpieczeństwa ,osiągnęli szczęśliwie cel ich podróży .
przez Chrystusa Pana naszego .  Amen .
 
          ( papież Jan Paweł II , Loreto 8 . 09 . 1979 r )
 
            Nadesłał   1999 r . Ks. prał . płk. pil Zdzisław Krajza  Dziekan WLOP 
 
Paweł Moskwa
                                                       
 
LITANIA DO BŁĘKITNEJ PANI
 
Ku porzuconym w morzu , którym z każdą fale
nadzieja z gwiazd wygasa , że z zorzą poranną
dziś ich ocalą….
                                             nachyl się Panno .
 
Zgłębiających nieznane  we mgle i pomroce ,
którym czas niecierpliwy nad urwaną kładką
w piersi łomoce….
                                       przeprowadź Matko .
 
Ogarniętych płomieniem w pokręconej stali ,
co darmo zatrzask szarpią coraz słabszą ręką ,
która się pali ….
                                          ochłódź Panienko .
 
Przywalonych silnikiem na niepolskiej roli ,
gdzie krzyk się wreszcie koń-
czy i skowronki głuchną
a jeszcze boli….
                                            ukój Matuchno .
 
Przerażonym wyrokiem okrutnej godziny
połóż łagodne dłonie na ich myśl niepewną
i wymaż winy….
                                            nasza Królowo .
A tej , co próżno czeka – gdy już ma wystarczyć
prawda , że swego chłopca nie obejmie więcej
to choć na tarczy….
                                     zwróć go w jej ręce.
 
 
 
 
 
KORONY  dla   PANI LORETEŃSKIEJ  - PATRONKI LOTNIKÓW
Nałożenie koron  nastąpi podczas dorocznej uroczystości odpustowej w 80- rocznicę istnienia polskiego Loreto
i 77- rocznicę śmierci błogosławionego ks.Ignacego Kłopotowskiego , założyciela Zgromadzenia Sióstr Loretanek , które od początku opiekują się tym miejscem . Dn. 19.04.2008r Ks.Abp Leszek. Głódź  ( znany lotnikom wojskowym gen. dyw. ex Biskup Polowy WP  ) wydał dekret zezwalający na koronację figury, która cieszy się nieprzerwanie ogromną czcią wiernych .
Skrót  PROGRAM UROCZYSTOŚCI :
godz.    6 00    Msza św. w sanktuarium z XXIII niedzieli zwykłej  
            8 00    Msza św przy ołtarzu polowym z XXII niedzieli zwykłej
            9 30    Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
           10 00   Powitanie pielgrzymów
           10 10   Różaniec
           10 45   Litania Loretańska
           11 10   „ Koroną  Maryi Jazus „ – modlitwa
           12 00   Msza Św  sprawowana przez Prymasa Polski – obrzęd koronacji
           15 00   Koronka do Miłosierdzia Bożego
           16 00   Msza Św przy ołtarzu polowym z XXIII niedzieli zwykłej
           Przewidziane są inne atrakcje – koncert …
           Wyśpiewaj MAGNIFICAT  z  MARYJĄ  w polski Loreto .
MODLITWA za OJCZYZNĘ      ( ks. Piotr SKARGA )
 
BOŻE , Rządco i Panie narodów, z ręki i karności TWOJEJ
racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej
Panny , Królowej naszej , błogosław Ojczyźnie naszej ,
by TOBIE zawsze wierna , chwałę przynosiła Imieniowi
TWEMU , a syny swe wiodła ku szczęśliwości .
 
WSZECHMOGĄCY , wieczny BOŻE , spuść nam szeroką
i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce ,
Ojczyźnie naszej , byśmy jej i ludowi TWEMU , swoich
pożytków zapomniawszy , nie mogli służyć uczciwie.
 
Ześlij DUCHA ŚWIĘTEGO na sługi TWOJE , rządy kraju
naszego sprawujące , by wedle woli TWOJEJ ludem sobie
powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować.
Przez CHRYSTUSA , PANA naszego . Amen .
 
 
 
 
PAPIEŻ BENEDYKT XVI
o groźbie relatywizacji w pracy wychowawczej .
 
Papież zwraca szczególną uwagę uznania  wolności
w relacjach zachodzących w procesie wychowawczym ;
 
Szczególnie groźną przeszkodą w pracy wychowawczej jest dzisiaj wszechobecny w naszym społeczeństwie i kulturze   r e l a t y w i z m   , który niczego nie uznaje za ostateczne i dla którego jedynym kryterium  jest własne „ JA” człowieka , z jego zachciankami , a mimo pozoru wolności staje się dla każdego więzieniem , ponieważ oddziela ludzi od siebie
 i sprawia , że każdy zamyka się we własnym „JA” .
W takiej relatywistycznej perspektywie nie jest zatem możliwe prawdziwe wychowanie :
bez światła PRAWDY każdy człowiek prędzej czy później zwątpi w wartości własnego
życia i realizacji , które się na nie składają , w sens wysiłków , które podejmuje wspólnie
z innymi , aby coś zbudować .
 
 
 
PAX  CHRISTI  IN  REGNUM  CHRISTI  !     (*)
 
W istocie jesteś grzeszny , podległy namiętnościom , uwikłany w sobie.  ( 1J 3,22 )
 
Wielkim szczęściem lotników jest obecność jako PATRONKI  w każdym miejscu życia i chwili
MATKI BOŻEJ czczonej w figurze Pani LORETAŃSKIEJ ,
Tej samej przecież ciągle Niepokalanej
Pani JASNOGÓRSKIEJ ,
Hetmanki  Żołnierza  Polskiego ,
Maryi KRÓLOWEJ POLSKI ,
Która swe dzieci prowadzi do SYNA
JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA POLSKI
i świata całego !
Coraz częściej słyszy się pytanie :
- jaka jest droga wyjścia z  „ ślepej uliczki „  do której , po meandrach zabrnęła ludzkość ?
Osiągnięcie pokoju duchowego , może dać tylko CHRYSTUS  !
Pokój Chrystusowy zapanuje prawdziwie jedynie w sytuacji , gdy zostanie przywrócona pełnia
królewskiej władzy Jezusa .
O zakresie królowania Chrystusa najkrócej można rzec ;
- króluje w umysłach , gdyż  jest   P R A W D Ą   !!!
Jego powszechna władza nad wszelkim stworzeniem wyraża się trojako :
jest PRAWODAWCĄ ,
Nauczycielem
i   SĘDZIĄ !
 
Wraz z powstaniem masonerii 1717r ludzkość doświadcza wszelkich nieszczęść ,
czy walka z ł a  z  DOBREM  przepadła wraz z najobfitszym w ofiary różnych wojen i tragedii  XX wiekiem ?
Papieże : Leon XIII , Pius X  ( ten Święty  i   p i e r w s z y  POLAK Papież ) oraz  Pius XI  nakazywali
w sposób szczególny utrzymywanie tradycji corocznego świętowania i poświęcania całego rodu
ludzkiego NAJŚWIĘTSZEMU SERCU PANA  JEZUSA .
Majstrowanie w sprawach religii ma swą ciągłość i dziwić może tym bardziej , jak zawoalowana jest idea intronizacji CHRUSTUSA  na  KRÓLA POLSKI …
Przesłanie SB Rozalii Celakówny ( 1901- 1944 ) jest delikatnie mówiąc   u ś p i o n e …
Świadectwa o cudach, dokonanych przez BOGA za pośrednictwem tej Wielkiej Polskiej Świętej zdają się być hamowane  przez aktywną część Episkopatu Polski zapatrzonego w Unię Europejską i zarzucającego
patriotycznej części NARODU POLSKIEGO  nacjonalizm . Bo jak inaczej  ma rozumieć polski katolik ,
że otwarty proces Dziecka Bożego – Rozalii Celakówny nie mógł nabrać tempa ani za ks.kard. K. Wojtyły,
ani za ks.kard. F. Macharskiego , ani wreszcie za papieża Jana Pawła II  ???
Jakoś równolegle splatały się eliminujące odruchy obu władz :
kościelnych i państwowych za czasów PRL , ale i po t.zw  ponownym odzyskaniu niepodległości ,
jeżeli szło o proces wyniesienia na ołtarze SB Rozalii Celakówny
- a  CHRYSTUSA   na   KRÓLA POLSKI  !
Z poślizgiem trendu , dzieje się tak i dzisiaj .
Uszy i oczy trzeba mieć naprawdę szeroko otwarte , gdyż obłuda i fałsz wkradły się w życie
społeczne NARODU
i szeregi Kościoła !
Duchowieństwo zawsze było oparciem dla NARODU , budziło z zobojętnienia , najwyższy czas na oczyszczenie
z występków nowożytnych i zbrodni wobec CHRYSTUSA sprowadzających śmiertelne niebezpieczeństwo dla POLSKI
 i całego świata , dla których to ,  umęczony JEZUS zwraca się , poprzez  SB Rozalię Celakówną , z misją ostatecznej szansy !
 
Wreszcie 17.04.2007 r całość dokumentacji kanonizacyjnej  dotyczącej SB Rozalii Celakówny trafiła do Watykanu – zobaczymy za dwa lata jaki będzie efekt…
Pamiętaj – dokonanie Aktu Intronizacji JEZUSA  -  na  KRÓLA POLSKI  przez władzę świecką
 i duchowną jest jedynym warunkiem dla POLSKI .
Takie jest życzenie CHRYSTUSA   przekazane   SB Rozalii Celakównie !
Ideologizacja oparta o elity zorientowane na Unię Europejską zaciera harmonię umysłu , ze szkodliwością
dla nauki i dla WIARY . Eliminuje się z zacietrzewieniem z życia publicznego Kościół , zapominając
 o całych wiekach kultury łacińskiej – kultury białego człowieka .
Usiłuje się stworzyć nowy świat wbrew rzetelnej wiedzy - i wbrew BOGU !
 
Zapomniano na zamówienie o LWOWIE , WILNIE , TARNOPOLU
słowem o KRESACH WSCHODNICH .
Po okresie rządów w Kościele Polskim przez  Ks. KARDYNAŁA 1000-lecia SB Stefana Wyszyńskiego ,
Polska  stanowiła bastion Kościoła Powszechnego .
W obecnej dobie widać już jasno , iż została przeprowadzona przez Centralne Siły Polityczne Świata gigantyczna  zawłaszczająca operacja , na żywym organizmie  naszego NARODU , zmian stosunków w szerokim pojęciu
od własnościowych  po WIARĘ …
Dziś Kościół w Polsce , choć spenetrowany  , ma jeszcze duży potencjał
– ważne jest czy zdobędzie się na mobilizację , by upomnieć się o PRAWDĘ  ???
Wojna z Kościołem CHRYSTUSOWYM  , to przegrana POLSKI
- odnowa moralna OJCZYZNY, to pogrzebanie obłudy i fałszu ,
które wtłaczane są w życie społeczne NARODU .
 Działają dwie siły :
- jedna walczy o POLSKĘ  gołymi rękoma ,
- druga  wyposażona w kapitał pochodzenia paserskiego i media
wtłacza JĄ w unijne ramy , gdzie będzie kolonią odartą ze wszystkiego .
Czyją kolonią , czy tylko niemiecką ..?
Ks. prof. Stefan RYŁKO mianowany  niedawno KARDYNAŁEM przez Ojca Świętego BENEDYKTA XVI
przewodził TRUBUNAŁOWI  POSTULACJI  SB Rozalii Celakówny  przez którą CHRYSTUS
wskazuje nam POLAKOM  na nowo EWANGELIĘ  – oby wola BOŻA nie została  z i g n o r o w a n a .
Skarbem otrzymanym od STWÓRCY , jest powołanie człowieka do istnienia .
BÓG szanuje nasz wybór , nawet wówczas kiedy kroczymy ku zgubie ciała – i duszy !
Wśród różnych dróg , jedynie słuszną jest ta , która w obecnej dramatycznej sytuacji  pozostaje POLAKOM
- jest to odbudowa zdrowia moralnego poprzez konstruowanie życia rodzinnego w oparciu o CHRYSTUSA .
POLSKA nie zginie , jeżeli …
- w tym miejscu sięgnij do OBJAWIEŃ JEZUSA  pozostawionych  Rozalii Celakównie 
a przy tej okazji zapamiętaj , że  nie tylko  sobie urządzasz los i  nie tylko  swoim bliskim  , ale całemu NARODOWI …
 
(*)  POKÓJ CHRYSTUSOWY w KRÓLESTWIE CHRYSTUSA  !
 
   Ks.Abp K. Majdański
    w sercach Polaków
 
Paweł Moskwa
                                                       
 
LITANIA DO BŁĘKITNEJ PANI
 
Ku porzuconym w morzu , którym
z każdą fale nadzieja z gwiazd wygasa
 że z zorzą poranną dziś ich ocalą….
 nachyl się Panno .
 
Zgłębiających nieznane  we mgle
i pomroce ,którym czas
niecierpliwy nad urwaną kładką
w piersi łomoce….
przeprowadź Matko .
 
Ogarniętych płomieniem w
pokręconej stali ,co darmo
zatrzask szarpią coraz słabszą ręką ,
która się pali ….
 ochłódź Panienko .
 
Przywalonych silnikiem na
niepolskiej roli , gdzie krzyk
się wreszcie koń- czy i skowronki głuchną
a jeszcze boli….ukój Matuchno .
 
Przerażonym wyrokiem okrutnej godziny
połóż łagodne dłonie na ich myśl niepewną
i wymaż winy….
nasza Królowo .
A tej , co próżno
czeka – gdy już ma wystarczyć
prawda , że swego chłopca nie
obejmie więcej
to choć na tarczy….
zwróć go w jej ręce.
 
 
 
 
PAPIESKA AKADEMIA TEOLOGICZNA  W KRAKOWIE         
WYDZIAŁ HISTORII KOŚCIOŁA
UL FRANCISZKAŃSKA 1
31-004 KRAKÓW
 
 
Uprzedzaj , PANIE , nasze czyny sowim natchnieniem               
i wspieraj swoją pomocą . Niech każdą pracę z TOBĄ zaczynamy 
i z TOBĄ kończymy , by uweselać            
Rodzinę Lotniczą przez zmartwychwstałego  Syna  
TWEGO  , Pana naszego JEZUSA CHRYSTUSA , 
daj , prosimy , abyśmy przez JEGO Rodzicielkę, MATKĘ BOŻĄ 
Królową Polski - Hetmankę Żołnierza Polskiego - i Patronkę 
Lotników dostępowali radości życia ziemskiego oraz 
wiecznego . Przez CHRYSTUSA , 
Pana naszego . Amen
 
 
 
 
DEKANAT SIŁ POWIETRZNYCH
 
Kuria Polowa WP
BISKUP POLOWY Ks.dr.Józef GUZDEK
00-911 Warszawa 62
ul. Tokarzewskiego .4 .
tel. 022 826 05 68
e-mail : kuria@ordynariat.pl
 
Dziekan Sił Powietrznych ks. ppłk. Janusz Radzik,    link
 
Ks. prał. płk  JÓZEF  SROGOSZ   
Wikariusz Biskupi d/s Weteranów i Kombatantów                 
60-514  POZNAŃ  ul. Szamarzewskiego .3        
tel. woj.572385
 
 
Dziekan krakowski - Ks.płk.prał.dr.Stanisław GULAK Parafia Wojskowa pw.św. AgnieszkiDekanat Wojsk Specjalnych
Al.Dietla .30     30-070 Kraków      tel /fax 12 455 49 42       e-mail : karow_ordynariat@ordynariat.pl
 
O. KAMIL - Ks. ppor. Krzysztof SZUSTAK
Delegat Biskupa Polowego ds. Weteranów i Kombatantów na Polskę Południową
42-225 CZĘSTOCHOWA ( Jasna Góra ) ul. Kordeckiego . 2 tel. 0 501 795 449
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARCHIWUM
ODWIEDZIŁO NAS