Księga Gośći
Księga Gości
 

 
ORGANIZACYJNE POCZĄTKI   - od   1995 roku  ( pierwsze spotkania )  W odpowiedzi  na   
a p e l   Tadeusza Zemuły mocno angażują się zastępcy 
 mjr pil K.Pniaka , czyli obaj DOWÓDCY  eskadr  „A”
 i  „B”  308 DYWIZJONU ;mjr.pil Edward Jaworski  i  mjr.pil Stanisław Bochniak .
Żywo też reagują organizacje z terenu Jaworzna , aktywny bardzo Jerzy
Niedrygoś sprawia
, iż przyłącza się do akcji Krąg Seniorów Harcerstwa ,Stowarzyszenie „Przyjażń Jaworznicka „ pod przewodnictwem Stanisława  Kramarczyka oraz  ŚZŻ Armii Krajowej z przychylnym Stanisławem Nowakowskim , bardzo licznie
mieszkańcy Jaworzna i szkoły,
a także Ks.Dziekan
Julian Bajer  i   Rada Miasta
 Jaworzna z
Przewodniczącym Edwardem
Baranem ,
ppłk .pil M. Świerkosz prezes
 KSL Koszalin
(rodem z Jaworzna ) i ppłk.pil
Zbigniew Sobeńko prezes KSL
Kraków
 
Działalność swą rozpoczynamy  pod tymi  ZNAKAMI
 przechodząc kolejne przemiany i modernizacje

                         

                                    ZNAK SPOŁECZNEGO KOMITETU

              
           11 MAJ 2006 UROCZYSTE PODPISANIE
                POROZUMIENIA POMIĘDZY  MON
                 A NASZYM STOWARZYSZENIEM

                 

 
ppłk.pil  Stanisław
Bochniak
v-ce Prezes Koła
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
dyr .PLL LOT Katowice      
ppłk pil . Henryk Sawka
 

 

Barbara Głodek
  Skarbnik Koła
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Piotr Targosz
Sekretarz Koła

 

  gen.bryg pil.Stanisław Skalski
  gen.bryg.pil Tadeusz Andersz
  gen.broni.pil. Stanisław Targosz
  gen.broni.pil Lech Majewski
  gen.broni.pil.Andrzej Dulęba
gen.broni.pil.dr hab.Ryszard Olszewski
  gen.broni. Mieczysław Bieniek
   gen.dyw.pil.Mieczysław Walentynowicz
  gen.dyw. Mieczysław Stachowiak
  gen.bryg.pil. Tadeusz Kuziora
  gen.bryg.Stanisław Babiak
  płk . pil Ignacy  Olszewski
  gen.bryg. Krzysztof Żabicki
gen.bryg. Sławomir Żakowski
gen.dyw Jan Śliwka
  gen.bryg. Zbigniew  Janoś
gen. bryg Andrzej Łosiński
gen. bryg. Andrzej   Kaczyński
gen. broni. pil. Andrzej  Błasik
gen. bryg. pil. dr Ryszard HAĆ
gen. bryg Michał JACKIEWICZ
gen. bryg. pil. Tomasz DREWNIAK
gen.bryg.pil. Marian Jeleniewski
gen.bryg. Marek Sobiechowski
  gen.dywiz.pil. Zbigniew Bielewicz

gen.dywiz.pil.Anatol Czaban

gen . dyw. nawig . Zbigniew Galec

gen.bryg. pil . LUDWIK KREMPA  VM

 

 
 
 
 
 
                            
 
 
 
 
 
 
DYPLOM
                        semper paratus
                        ( zawsze gotów)
                      - jest przyznawany na mocy Uchwały Zarządu Gł.
                       wyłącznie zrzeszonym w strukturach SLPP
                       w drodze nadzwyczajnych zasług oddanych w pracy
                       na rzecz dobra stowarzyszenia .
                       Dyplom pieczętowany jest „ suchą pieczęcią SLPP”.
 
 
IMIENNY WYKAZ WYRÓŻNIONYCH :
 
     płk. Zbigniew PIĄTEK
           Przewodniczący
Kolegium Senioratu Lotnictwa Polskiego

Uchwała nr.6. Zarządu Gł. z dn. 29.07.2009r

 

    Tadeusz ZEMUŁA

     Prezes Zarządu Gł.

Stowarzyszenia Lotników Polski Południowej

 

       Józef SKULICH

Wiceprezes Zarządu Gł SLPP

Prezes Oddziału Jaworzno SLPP

 

 Adam WRÓBLEWSKI

Członek Zarządu Gł. SLPP

 

  Franciszek ZALEWSKI

Skarbnik Zarządu GŁ.SLPP

 
  
OSOBISTOŚCI dotychczas   wyróżnione  
„   HONOROWĄ PLAKIETĄ PATRONA  „ ;
                  
ppłk pil Edward Jaworski VM
ppłk pil Stanisław Bochniak
gen bryg. pil Stanisław Skalski VM
AVM   Aleksander Maisner – Londyn

 

 
HONOROWA PLAKIETA PATRONA na PUCHARZE  ;
gen broni .pil Stanisław Targosz
Wyższa Szkoła Oficerska Sil Powietrznych w Dęblinie
ppłk dypl. pil Sławomir Żakowski
 
Wykaz Osobistości wyróżnionych
CERTYFIKATEM „ NIEZAWODNY PARTNER „
 
 mocą Uchwały Zarządu Gł. SLPP  ;
 nr.6/ZG/09  z dn. 29.07.2009r :
 
Jan Kurp                         Prezes   Zarządu Południowego Koncernu Energetycznego SA
Rajmund Sorowski        Prezes Zarządu  „ SKALSKI  Spólka z  o .o”
Jan Zemła                       Właściciel Aptek
                                  
Odznaczeni      „  HONORIS  „
Odznaczeni  „ HONORIS „  na mocy Walnego Zjazdu Delegatów  SLPP :
 
Wykaz  alfabetyczny 
OSOBISTOŚCI  tworzących  struktury  KAPITUŁY ;
 
płk dypl .pil  piotr  BILIŃSKI
płk . Zbigniew BRODOWSKI
płk dypl .pil Jan GŁODEK
płk dypl .nawig. dr hab. Marek  GRZEGORZEWSKI
płk dypl .pil Marian JELENIEWSKI
ppłk dypl .pil Leszek LEŚNIAK
płk dypl .pil   Józef  KURCZAP
gen.bryg .pil  Tadeusz  KUZIORA
płk dypl .pil   Tomasz  PIETRZAK
płk dypl. Krzysztof  ŻABICKI
 
Odznaczeni  „ HONORIS „  na mocy Walnego Zjazdu Delegatów  SLPP :
 
Wykaz  alfabetyczny 
OSOBISTOŚCI  tworzących  struktury  KAPITUŁY ;
 
płk dypl .pil  piotr  BILIŃSKI
płk . Zbigniew BRODOWSKI
płk dypl .pil Jan GŁODEK
płk dypl .nawig. dr hab. Marek  GRZEGORZEWSKI
płk dypl .pil Marian JELENIEWSKI
ppłk dypl .pil Leszek LEŚNIAK
płk dypl .pil   Józef  KURCZAP
gen.bryg .pil  Tadeusz  KUZIORA
płk dypl .pil   Tomasz  PIETRZAK
płk dypl. Krzysztof  ŻABICKI
 
              

 
 -  dotychczas    W y r ó ż n i e n i   “ ZNAKIEM  SLPP “       
 
płk dypl. pil Tomasz Drewniak
ppłk dypl. pil Sławomir  Żakowski
ppłk pil Czesław Kurczyna
ppłk pil Zbigniew Sobeńko
Klub Seniorów Lotnictwa – Kraków
Prezes Adam Wróblewski
ppłk pil Jan Szymik
Prezes Tadeusz Zemuła
Stowarzyszenie Seniorów Lotnictwa Wojskowego
RP – Kraków
Piloci  148  Sgu. RAF  :
David Lambert   i   Henry Lloyd Lyne ,
31  Sgu. South African Air Force  :
Robert Hastie   i   David Hastie
PRYMUS  102 Promocji WSOSP - Dęblin
Prezes  Antoni Tomiczek   KW
płk. dr inż. Zbigniew CIOŁEK
Komendant Centrum Szkolenia Inżynieryjno- Lotniczego
w Dęblinie
 
 ZNAKIEM    SLPP   na   PUCHARZE  ;
gen bryg. pil Tadeusz Andersz VM
32 Ośrodek Dowodzenia i Naprowadzania
płk. dypl. nawig Tomasz Gugała
płk . Zbigniew Piątek
płk .Zbigniew Brodowski
ppłk. nawig. Zbigniew Czarnota
ppłk. nawig Stanisław  Gardias
Polski Związek Kulturalno - Oświatowy Cierlicko - Kościelec

 

                               
 • Prezes Kazimierz Rasiej
 • płk pil dr Edmund  Klich
 • Prezes  Jan Kurp
 • ppłk nawig Stanisław Gardias
 • Dyr. Jan Fudala
 • Karol Pniak /junior /
 • Prezes Alex Pawłowski
 • płk dypl. pil Henryk Boroń
 • mjr pil Marian Suliga VM
 • Prezes Juliusz Przesmycki – USA
 • płk dypl. Jozef Kostecki
 • gen bryg January Komański
 • Prezes Czesław Jarosz
 • Jerzy Wypiórkiewicz
 • Prezes Dorota Wróblewska
 • gen broni. pil Jerzy Gotowała
 • płk dypl.  Mirosław Knapiński
 • gen bryg. pil Janusz Konieczny
 • gen bryg Stanisław Komornicki - Nałęcz
 • gen dyw. pil Mieczysław Walentynowicz
 • ppłk pil Ludwik Martel  /Zośka/
 • gen dyw. pil Roman Baszuk
 • ppłk pil Stanisław Chałupa
 • gen bryg. pil Tadeusz Kuziora
 • płk Zbigniew Piątek
 • Redaktor Zofia Żak
 • Minister Andrzej Przewoźnik
 • ppłk dypl. pil Leszek Leśniak
 • Prezes Anna Ejbich – Kanada
 • Ks. prał. płk pil Zdzisław Krajza
 • Kapelan Ks. dr Lucjan Bielas
 • Dyr. Marian Miler
 • Włodzimierz Kiściński
 • ppłk dypl. Piotr Wałęga
 • gen bryg Stanisław Babiak
 • płk dypl. Tadeusz Majcherek
 • Ks. ppłk Wiesław Korpeta
 • gen broni. pil Stanisław Targosz
 • gen bryg. Zbigniew Janoś
 • gen broni Mieczysław Bieniek
 • płk Tomasz Gugała
 • Prezes Kazimierz Rudel
 • Kpt. Adam Dudek – autor olejnego portretu mjr pil K. Pniaka
 • Prez. Franciszek Zalewski
 • Marek Górski
 • Prezes Józef Skulich
 • Stanisław Nowakowski
 • płk. Stanisław Oswieciński
 • gen.bryg. Andrzej  Łosiński
 • Muzeum Powstania Warszawskiego
  13. Krakowska Eskadra Lotnictwa Transportowego
 • płk. Zbigniew PIĄTEK
 • gen.broni pil . Andrzej BŁASIK
 • płk.pil. Mirosław JEMIELNIAK
 • ppłk dypl. pil. Dariusz JANISZEK
 • mjr.pil . Ryszard SARNACKI
 • mjr.nawig. Andrzej PIERŚCIONEK
 • Ks. Dziekan ppłk.Mirosław Sułek
 • Prezes Wojciech GORGOLEWSKI
 • Krzysztof GAŁĄZKA
 • Czesław S. PROSZEK
 • STATUETKA
  Jest nadzwyczajnym
  statutowym wyróżnieniem
  &.17  ust. 3 lit.”d”
  STOWARZYSZENIA LOTNIKÓW POLSKI POŁUDNIOWEJ
  im. mjr .pil  Karola Pniaka  d-cy 308 Krakowskiego Dywizjonu Myśliwskiego
  nadawanym zasłużonym osobom wobec stowarzyszenia
  i LOTNICTWA POLSKIEGO
  najwyżej pięciokrotnie
  w ciągu roku kalendarzowego
  za 
  WIERNOŚĆ  ODDANIE  TRUD
  Dla  szczególnej powagi oraz prestiżu
  STATUETKA
  nadawana jest  przez
  KAPITUŁĘ
  - jako organ , który tworzą
  wybitne OSOBISTOŚCI
  wywodzące się z kręgu
  LOTNICTWA POLSKIEGO .
  Wręczenia dokonuje
  KANCLERZ KAPITUŁY
  z zachowaniem
  uroczystego charakteru
  w pełnej gali  mundurowej
  i wyposażony
  w insygnia swojego urzędu .
  Dokumentem świadczącym
  o nadaniu STATUETKI
  jest  numerowany i datowany
  CERTYFIKAT
  opieczętowany
  suchą pieczęcią
  podpisany przez
  KANCLERZA KAPITUŁY   oraz jej SEKRETARZA
   
   
   
                           

   

   

   
  OSOBISTOŚCI ,KTÓRYM DOTYCHCZAS PRZYZNANO
    STATUTOWE WYRÓŻNIENIA "DYPLOM SZCZEGÓLNEGO WYRÓŻNIENIA"

      

   "DYPLOM SZCZEGÓLNEGO WYRÓŻNIENIA"

  Dyr.Henryk Sawka
  gen.broni.pil. Andrzej Dulęba
  płk.dypl.Tadeusz Majcherek
  płk.dypl.pil. Janusz Ziółkowski
  płk.dypl.pil. Janusz Tomczyk
  płk.Zbigniew Brodowski
  płk.dypl.pil.Tomasz Drewniak
  ppłk.dypl.pil. Sławomir Żakowski
  mjr.nawig.Zbigniew Czarnota
  Redakcja "Wiraże"
  płk.pil.Ignacy Olszewski
  ppłk.pil.Czesław Kurczyna
  Prezes Adam Wróblewski
  ppłk.pil.Jan Szymik
  O.ppłk.dr.Jan Golonka
  gen.bryg.pil.Mirosław Hermaszewski
  Eugeniusz Pieniążek
  Redakcja "Skrzydlata Polska"
  Stowarzyszenie Polskiego Przemysłu Lotniczego
  Edward Margański
  mjr.pil.Józef Jagos
  O.kpt.prof.dr hab.Eustachy Rakoczy
  Jego Ekscelencja Prezydent RP Ryszard Kaczorowski
  gen.broni.pil.dr hab.Ryszard Olszewski
  J.E.Ks.Biskup.Adam Śmigielski
  V-ce minister Rządu RP Jerzy Woźniak
  gen.bryg.pil Stanisław Skalski
  J.Em .Ks Kardynał Franciszek Macharski
  ppłk.pil.Edward.Jaworski V.M
  płk dyp.pil.Józef Kurczap
  gen.dyw.pil.Kazimierz Dziok
  ppłk.pil.Zbigniew Sobeńko
  gen.broni .pil.Lech Majewski
  płk.dypl.pil.Czesław Czyż
  Prezes Tadeusz Zemuła
  płk.nawig.Andrzej Prokopek
  gen.bryg.Jerzy Wójcik
  gen.bryg.Stanisław Babiak
  płk.dypl.pil.Jan Bocianowski
  płk.dypl.pil.Benedykt Sasim
  Polish Air Association Charitable Trust- Londyn
  Jerzy Makula
  Witold Filus
  O.Dominik Orczykowski
  płk.dypl.Jerzy Kujawa
  AVM Aleksander Maisner
  ppłk.pil Andrzej Pakuza
  gen.bryg.pil. Tadeusz Andersz
  Redakcja"Skrzydła"-Londyn
  Krystyna Marszałek
  płk.pil.Franciszek Gabryszewski
  gen.broni pil.Stanisław Targosz
  por.Józef Zubrzycki  DFC
  prof.Tadeusz Sołtyk
  por.pil.Antoni Tomiczek  KW
  gen.bryg.pil. Edward Hyra
  Wacław Wieczorek
  mjr.pil.Roman Kulig VM
  Janusz Dorocha
  Dyr.Jarosław Szoltysek
  ppłk.Jan Leśniewski
  Redaktor Henryk Kucharski
  płk .dr.Józef Zieliński
  ppłk.pil.Stanisław Bochniak
  Dyr.Janusz Czechowski
  gen broni pil Jerzy Gotowała
  płk  dypl. Mirosław Knapiński
  gen bryg .pil Janusz Konieczny
  gen bryg Stanisław Komornicki - Nałęcz
  gen dyw. pil Mieczysław Walentynowicz
  ppłk pil Ludwik Martel /Zośka /
  gen. dyw.  pil Roman Baszuk
  ppłk pil Stanisław Chałupa
  ppłk pil Andrzej FK Jeziorski –  Londyn
  Tadeusz Krzystek       - Londyn
  Tadeusz Dziewulski  -   Londyn
  płk dypl. prof. dr hab. Marek Orkisz
  płk dypl. nawig.  Tomasz Gugała
  36 Specjalny Pułk  Lotnictwa Transportowego
  " Obrońców Warszawy "
  NOMINACI wyróżnieni dotychczas
  „ DYPLOMEM  UZNANIA”
   
              SZANOWNI PAŃSTWO
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 • Wojewoda Lechosław Jarzębski
 • płk Jan Mocyk
 • Dyr. Jarosław Szołtysek
 • gen bryg. pil  Piotr Luśnia
 • płk dypl. pil Tomasz Drewniak
 • płk dypl. Tadeusz Majcherek
 • Prezes Adam Wróblewski
 • ppłk pil Jozef Brudnicki
 • insp  Marek Karolczyk
 • ppłk dypl. pil Sławomir Żakowski
 • Prezes Marian Piotrowicz
 • Nadleśniczy Tadeusz Januszek
 • ppłk pil Zbigniew Sobeńko
 • płk dypl. pil Benedykt Sasim
 • Dyr. Krzysztof Radwan
 • Dyr. Janusz Czechowski
 • Gabriela Pniak
 • Dyr. Marek Porębski
 • gen broni. pil Lech Majewski
 • ppłk Jan Leśniewski
 • ppłk Ryszard Tomanik
 • Dyr. Krystyna Dzierwa
 • Prezes Tadeusz Zemuła
 • ppłk Roman Sałasinski
 • płk pil. prof. dr hab. Paweł Tyrała
 • Ks. dziek. Józef Lenda
 • ppłk dypl. Jerzy Gut
 • Prezes Bogumiła K. Szklarczyk
 • Zbigniew Bryl
 • ppłk nawig.  Ryszard Gruszczyński
 • płk dypl. pil Jozef Kurczap
 • Dyr. Wiesława Woźniak
 • dr Krzysztof Wielgus
 • Jan Hoffman
 • płk Mieczysław Magnowski
 • Redaktor Cezary Orzech
 • płk dypl. Wiesław Wolak
 • Dyr. Jozef Radko
 • płk dypl. Krzysztof  Żabicki
 • Wojciech Piechocki
 • ppłk Andrzej Zawadzki
 • Prezes Jan Filus
 • Redakcja Gazety „ Co Tydzień „
 • ppłk pil Czesław Kurczyna
 • Prezes Piotr Wybraniec
 • ppłk Władysław Blicharski
 • Prezes Józef Przywara
 • ppłk pil Jan Szymik
 • gen bryg. pil Mirosław  Hermaszewski
 • Piotr Górka
 • gen bryg. pil  Stanisław  Skalski
 • JE . Ks. Biskup Gerard Bernacki
 • Maria Pląder
 • Krystyna Szymańska
 • ppłk dypl. Roman NOWOGRODZKI
 •  
   
   
   
   
   
   
  ARCHIWUM
  ODWIEDZIŁO NAS