WSTECZ

 

Rok 1998

Rok 2000

Rok 2001

Rok 2002

Rok 2003

Rok 2004

Rok 2005

Rok 2006

Rok 2007

Rok 2019

Rok 2020

     
 

 SPRAWOZDANIE

MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

 ŚWIATOWEGO STOWARZYSZENIA LOTNIKÓW POLSKICH

  za  2020r

ŚWIATOWE STOWARZYSZENIE LOTNIKÓW POLSKICH

działa na podstawie POROZUMIENIA z MON

 motto naszego STOWARZYSZENIE na 2020r :

" Lotnik Polski jest częścią narodu wolnego   

o wartościach duchowych z rdzeniem tożsamości    

oraz tradycji kulturalnej i z tej wolności nie zrezygnuje za żadną  cenę ! „  

 Warte przypomnienie , jakim rocznicom  poświęciliśmy świętowanie :

100 . ROCZNICY BITWY WARSZAWSKIEJ  

 100 . Rocznicy Lwowskich Termopili    

 100 . Rocznicy Zaślubin Polski z Bałtykiem 

100 - leciu  Powstań Śląskich   

80 -   leciu  udziału Lotników Polskich w BITWIE o ANGLIĘ

OPRACOWALI :

PRZEWODNICZĄCY KOLEGIUM NAUKOWEGO   Collegium Scientiarum Aeronauticae et Astronauticae

                            prof. dr hab. Dariusz Nawrot              WICEPREZES I- szy Zastępca Prezesa                            

WICEPREZES ds. Zagranicznych            ppłk w st. spocz. pil. Józef Skulich

prof. dr hab. inż. Marek Grzegorzewski    

płk dypl. w st. spocz. nawig.

STYCZEŃ

* WIECZORNICA  PAMIĘTAMY - PRZYPOMINAMY     100 lat temu , 

  31 grudnia 1919r na lotnisku we Lwowie odbyła się uroczystość   

  nadania 7. Eskadrze Myśliwskiej imienia Tadeusza Kościuszki       

 – bohatera walki dwóch narodów – Polski i USA  

życzenia na nowy 2020 rok

* OPŁATEK u MARSZAŁKA ŚLĄSKIEGO

* OPŁATEK w Gminie Zabierzów

* WSPOMNIENIE      3 - rocznicy śmierci gen. bryg. pil.  Ludwika KREMPY,   

 byłego Honorowego Wiceprezesa ds. Weteranów  , jednego z ostatnich   

polskich lotników czasu II wojny światowej  - Kawalera Orderu Virtuti Militari

* PRYPOMINAMY , ponieważ PAMIĘTAMY !    Tak 102 lata temu odradzała się Niepodległa Polska 

 Ignacy Paderewski -  on to sprawił , bo łączyła ich przyjaźń    Thomas Woodrow Wilson

 * WSPOMNIENIE o POCZĄTKACH  POLSKIEGO LOTNICTWA   

 Balon wzleciał nad Kraków 17 stycznia 1784r inicjatorami byli :  

 Jan Śniadecki  – Jan Jaśkiewicz – Franciszek Scheidt – Jan Szaster

* GRATULACJE z okazji awansu na stanowisko I-go Zastępcy Szefa Sztabu Generalnego 

  dla gen. dyw. pil. dr Tadeusza MIKUTELA

* 75 . ROCZNICA WYZWOLENIA WARSZAWY    

  w Katedrze Polowej WP  31.stycznia Zarząd Główny reprezentował   

 podczas Mszy Św. płk dypl. pil.  Jan Urbaniak – Członek Zarządu Gł. ; 

 na Grobie Nieznanego Żołnierza złożył wieniec – SZACHOWNICĘ - lotniczą

 LUTY

* 76 . ROCZNICA AKCJI BOJOWEJ „ KUTSCHERA „    w uroczystości uczestniczył z ramienia Zarządu Głównego 

  płk dypl. pil.  Jan Urbaniak – Członek Zarządu Gł.  ; pod obeliskiem    w Al. Ujazdowskich  złożył wieniec – SZACHOWNICĘ – lotniczą

* WSPOMNIENIE  5 lutego 1960 r oblot prototypu pierwszego polskiego   samolotu odrzutowego

PZL TS-11 Iskra konstrukcji Tadeusza SOŁTYKA   ( pilot Andrzej Abłamowicz )

* Z DETERMINACJĄ 6 lutego 1924 został zburzony w Warszawie  

symbol bezpowrotnego zniewolenia Polaków – rosyjski sobór katedralny !

* WIECZORNICA  100. ROCZNICA  POWROTU POLSKI NAD BAŁTYK   

 Roku Pańskiego 1920 , 10 lutego  Wojsko Polskie   z gen . Józefem Hallerem na czele    

         objęło na wieczyste posiadanie polskie morze !       

z okazji 110. Rocznicy Urodzin mjr . pil Karola PNIAKA VM 

  d-cy 308. Dywizjonu Myśliwskiego – Krakowskiego PSP na Zachodzie   

    Uroczyste odsłonięcie w MUZEUM SKARBIEC  Jego portretu olejnego ( aut. Adama Dudka )     

*WSPOMNIENIE

16 lutego 1358r PIERWSZE udokumentowane użycie nazwy  dla państwa polskiego RZECZPOSPOLITA

* WIELOKROTNY SAMOLOTOWY MISTRZ ŚWIATA       nasz Członek    

   w dn. 17 lutego  przybył pilot Krzysztof WIECZOREK kpt PLL LOT    

               i przekazał do MUZEUM SKARBIEC swoje trofea !

* PAMIĘTAMY 101 lat temu  , 19 lutego została utworzona  „ Gapa „ 

 ODZNAKA PILOTA WOJSKOWEGO

* SPRAWOZDAWCZO-UCHWAŁODAWCZY ZJAZD  w Krakowie                                                                                                                                                                    

21 lutego 2020r

* PRZYPOMINAMY

26 lutego 1927 r rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych  

    HYMNEM  ogłoszony został oficjalnie  MAZUREK DĄBROWSKIEGO

MARZEC

1 MARCA - NARODOWY DZIĘŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

* GRATULACJE z okazji awansu dla :

gen. broni. pil . Tadeusz MIKUTELA    

      gen.  broni. pil. Jana ŚLIWKI 

*PAMIĘTAMY    5 marca 1940r POCZĄTEK ZBRODNI KATYŃSKIEJ

* DELEGACJA UCZNIÓW  OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO  LICEM  LOTNICZEGO z Dęblina   

odwiedziła  KAPLICĘ PAMIĘCI NARODU i Muzeum Skarbiec w Jaworznie   

   i uroczyście wraz z  AKTEM przekazała do zbiorów  mundur ucznia OLL

*PAMIĘTAMY      

    o 11 marca 1941r ZBRODNIA w PALMIRACH na POLAKACH

K O R O N A W I R U S

Opis: https://www.sslp.pl/www/rok2020/uchwala%20pandemia.jpg

* z OSTATNIEJ CHWILI  z  ITALII     MATKA BOŻA LORETAŃSKA – Patronka Lotników śmigłowcem nad Włochami     

   z intencją modlitewną ochrony przed koronawirusem .

* ŻONGLERKA ARTEFAKTAMI  / riposta /

 KWIECIEŃ

* DEPARTAMENT WOJSKOWEJ SŁUŻBY ZDROWIA gen. bryg. dr  n. med. Andrzej Kaliwoszka   

    Szef Zarządu Wojskowej Służby Zdrowia   

  Z-ca Gł. Kwatermistrz WP   z ŻYCZENIAMI  z okazji ŚWIĘTA

* 80 ROCZNICA ZBRODNI KATYŃSKIEJ 

       wiara ułatwia nam żyć , wypełnianie posłannictwa jest naszym honorem…

* WESOŁYCH ŚWIĄT ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO  

   życzymy z głębi serc całej BRACI LOTNICZEJ z Rodzinami

* ZABRAŁ ICH nam w USA  KORONAWIRUS    

     z głębokim żalem żegnamy  śp :   - ANDRZEJA GĘDŁKA  

- mjr pil. JERZEGO GŁÓWCZEWSKIEGO                     

* CHRZEST POLSKI  14 kwietnia 966r  

* POLSKA KRÓLESTWEM   dn. 18 kwietnia 1025r  

 KORONACJA BOLESŁAWA CHROBREGO na pierwszego KRÓLA POLSKI

 * ŻEGNAMY z bólem serc  zmarłego w Londynie w  wieku 102 lat  

płk .pil. Mieczysława STACHIEWICZA  VM

* WSPOMNIENIE o św . Janie Pawle II

 27 kwietnia 2014r  Jan Paweł II - papież POLAK  ogłoszony został świętym  !

   - o pielgrzymce Jana Pawła II do krajów nadbałtyckich płk dypl. pil. Jan Urbaniak…

 MAJ

*1 Maja Święto Pracy

2 Maja DZIEŃ FLAGI NARODOWEJ RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

3 MAJA   Święto : MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ KORONY POLSKIEJ    NARODOWE ŚWIĘTO KONSTYTUCJI

*8 Maja  75 Rocznica Zakończenia II Wojny Światowej – DZIEŃ ZWYCIĘSTWA   Delegacja Oficerów złożyła wieńcce– szachownicę przy : 

  Pomniku Nieznanego Żołnierza  w Warszawie      oraz Pomniku Lotników Polskich na Polu Mokotowskim

*9 MAJA ŚWIĘTO ŚWIATOWEGO STOWARZYSZENIA LOTNIKÓW POLSKICH

*11 Maja BITWA o MONTE CASSINO

*100 ROCZNICA URODZIN Wielkiego św. Jana Pawła II – papieża

Słowo PREZESA Zarządu Głównego Światowego Stowarzyszenia Lotników Polskich

*WSPOMNIENIE – 27 maja        106 ROCZNICA URODZIN BOHDANA ARCTA

CZERWIEC

*PAMIĘTAMY         

  4.czerwca 1917r we Francji została utworzona Błękitna Armia Polska gen. Józefa Hallera ,   

która po powrocie do OJCZYZNY weszła w skład Wojska Polskiego  .

* WITAMY  w szeregach gen. dyw . Adama JOKSA  D-cę Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO 

* PAMIĘĆ – czym jest ?  

 CZERWCOWE WSPOMNIENIA   

- 80 – lat temu pierwszy mord w Palmirach  

 - 105 - lat temu szarża ułanów pod Rokitną     

POLSKIE ŚWIĘTO    

Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemiecki Nazistowskich   

 Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady

*114 Rocznica Urodzin  por obs. pil. Stanisława LETWISA  

 twórcy MARSZA LOTNIKÓW    

LIPIEC

*OPIECZĘTOWANIE ZDRADY po JAŁCIE                                                                                                                                                                                    

 - data 5.07. kojarzy się Polakom   

 z  COFNIĘCIEM  UZNANIA RZĄDU RP     

 przez Wielką Brytanię i USA 1949 r    

*ZAMAZYWANE  LOSY  POLAKÓW   

Obława Augustowska – lipiec 1947r

* 11 lipca NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI OFIAR LUDOBÓJSTWA     

dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów        

na Obywatelach II. RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ      

Pamiętamy – Modlimy się !

* 1410   -   2020  GRUNWALD

* 1920   -  2020 ŚWIĘTO  LOTNICTWA  MORSKIEGO       

15 Iipca

*ŚWIĘTO CENTRUM SZKOLENIA SIŁ POWIETRZNYCH

 Koszalin – 19 lipca    

*PAMIĘTAMY

28 lipca 1914 r wybuch I Wojny Światowej

  SIERPIEŃ

*76 lat temu    1 sierpnia 1944 r

POWSTANIE WARSZAWSKIE

*o świcie 6 sierpnia 1914r z krakowski Oleandrów 

   wyruszyła  I. Kompania Kadrowa   na rozkaz Józefa Piłsudskiego

*15 SIERPNIA

ŚWIĘTO WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY

ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO

100. Rocznica CUDU nad WISŁĄ

  * 28 sierpnia  - ŚWIĘTO LOTNICTWA POLSKIEGO

O POLSKĘ SPRAWIEDLIWĄ i WIELKĄ

  WRZESIEŃ

PAMIĘTAMY   *1 września 1939   

81 lat  od

   wybuchu II wojny światowej          

 17 września 1939

ROCZNICA   agresji  sowietów na Polskę

 

  *  PAMIĘTAMY      

12 września 1683

VICTORIA WIEDEŃSKA

   * XI FESTIWAL MODELARSKI w JAWORZNIE

12 – 13 września

 „ CHWALEBNE DZIEJE LOTNICTWA POLSKIEGO „

 

  * OBCHODY

   CHWALEBNE DZIEJE LOTNICTWA POLSKIEGO

 20 września 2020r

JAWORZNO

                                                           

               KAPLICA PAMIĘCI NARODU  - NEKROPOLIA 

Tablica uroczyście osłonięta i poświęcona                    wizytówka na wniesionej do Nekropolii urnie

MUZEUM  SKARBIEC

 Galeria Portretowa Honorowych Wiceprezesów ds. Weteranów

 

  witraż  Cud nad Wisłą  uroczyście odsłonili   Sz.P

gen. bryg. Krzysztofa Żabickiego Szefa Zarządu Wojsk Radiotechnicznych DG RSZ ;                                                                                       

 gen bryg. Kazimierza Dyńskiego D-cę 3.Warszawskiej Brygady Rakietowej OP DG RSZ 

     wz . Prezes IPN  - dr  Andrzej Drogoń  Dyrektor O/IPN Wrocław

 prof. dr hab. Uniwersytet Śląski w Katowicach

 Witraż poświęcił ks. płk rez. prał pap. Mirosław Sułek       

           

        Galeria Portretowa Ojców Lotnictwa Wojskowego 

  Witraż sławiący udział Lotników Polskich w Bitwie o Anglię  w Jej  80-lecie

                                          został uroczyście odsłonięty i poświęcony podczas obchodów                                                                             

CHWALEBNE DZIEJE LOTNICTWA POLSKIEGO

                          dn. 20.09. 2020r w Jaworznie w tej części bogatego programu   przez :

               gen. bryg. Krzysztofa Żabickiego Szefa Zarządu Wojsk Radiotechnicznych DG RSZ ;                                                                    

           gen bryg. Kazimierza Dyńskiego D-cę 3.Warszawskiej Brygady Rakietowej OP DG RSZ 

Sekretarza Miasta Jaworzno Ewę Sidełko-Paleczny

 płk dypl. rez. pil. Jana Urbaniaka

 Witraż poświęcił ks. płk rez. prał pap. Mirosław Sułek

        IPN dokumentował ( nagrywając kamerą ) wszystkie części programu

obchodów Chwalebne Dzieje Lotnictwa Polskiego -2020

Materiał ów ( nagranie ok. 1 godz. ) zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy

Światowym Stowarzyszeniem Lotników Polskich  a IPN  będzie prezentowany

na ich platformie internetowej  oglądalność , której ma zasięg ogólnoświatowy  !

   

 KONFERENCJA NAUKOWA

 dr hab. prof. Miłosz Skrzypek UŚ 

dr hab. Jerzy Kirszak  IPN Wrocław

 Uniwersytet Śląski w Katowicach

  prof.dr hab. Aleksander Smoliński 

 prof. dr hab. Dariusz Nawrot  Uniwersytet Śląski  Uniwersytet M.Kopernika w Toruniu

 Wystawa tematyczna   część ekspozycji   

 PAŹDZIERNIK

*Ostatnie pożegnanie śp . gen. dyw. pil. Henryka Pietrzaka

*ŚWIATOWY TYDZIEŃ PRZESTRZENI KOSMICZNEJ      

na naszej stronie internetowej wspomnienie naszego członka       

col. pil. Georga Zamka astronauty USA

*ŚWIĘTO 34.śląskiego dywizjonu rakietowego OP w Bytomiu

* ZAZNAJOMIENIE  :  Uchwałą Sejmu RP – rok 2020 ogłoszony      

 ROKIEM Hetmana Polnego Koronnego STANISŁAWA ŻÓŁKIEWSKIEGO   

 – jednego z największych strategów RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

* Wręczenie uroczyste PRYMUSOWI Politechniki Rzeszowskiej    kierunku Lotnictwo

i Kosmonautyka mgr. inż. pilotowi     

  Adamowi  SADOWSKIEMU statutowego wyróżnienia PROMULGACJI      

przez Wiceprezesa ds. Zagranicznych prof. dr hab. Marka Grzegorzewskiego

*uroczyste wręczenie Prezesowi TAURON- Wytwarzanie SA   

Kazimierzowi SZYNOLOWI nadanego przez Kapitułę HONORIS   wysokiego statutowego odznaczenia .

* Wręczenie uroczyste PRYMUSOWI Politechniki Śląskiej   Wydziału Transportu Katedry Technologii  Lotniczych

      mgr  inż. Adrianowi BOROWEMU statutowego wyróżnienia  

PROMULGACJI  przez Prezesów ZG Tadeusza Zemułę i Józefa Skulicha

*Ostatnie pożegnanie śp. Zbigniewa BRYLA  Członka Założyciela naszego Stowarzyszenia

 LISTOPAD

*ŚWIĘTO ZMARŁYCH „ Spieszmy się ludzi kochać tak szybko odchodzą „ ( ks. Jan Twardowski )   

  - - wspomnienie : odeszli na wieczną wartę 2020r : Zbigniew Bryl ; Andrzej Gędłek ; 

  płk.pil. Mieczyław Stachiewicz ;  mjr pil.  Jerzy  Główczewski ; gen.dyw. pil . Henryk Pietrzak 

 ks. dr Lucjan Bielas - Kapelan ŚSLP  odprawił  Mszę Św.

*LISTOPAD MIESIĄCEM NIEPODLEGŁOŚCI RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ  

 – pamiętając o swoich bliskich – WSPOMINAMY  o  :

ZWYCIĘSKIM POWSTANIU POLSKIM we LWOWIE 1918r i jego ponad 6000 obrońców w tym 400 kobiet  i 439 poległych  ;

I-wszym zestrzeleniu nieprzyjacielskiego samolotu dokonał kpt. pil/obs Stanisław PIETRUSKI ;

odznaczeniu miasta LWOWA  Krzyżem Virtuti Militari  przez Marszałka Józefa Piłsudskiego ;

pogrzebie w Warszawie NIEZNANEGO ŻOŁNIERZA .

* 11 listopada  NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI  - prezentacja  TWÓRCÓW NIEPODLEGŁEJ

* XVI Rocznica śmierci ASA Lotnictwa Polskiego gen. bryg. pil. Stanisława SKALSKIEGO

*MATKI BOŻEJ OSTROBRAMSKIEJ MATKI MIŁOSIERDZIA 

 – wspomnienie powrotu  I-go SZTANDARU Sił Powietrznych  -  Relikwii  do Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

 GRUDZIEŃ

* Wspomnienie utworzenia Znaku SZACHOWNICY

* GRATULACJE  dla JM Rektora – Komendanta Lotniczej Akademii Wojskowej

w Dęblinie gen. bryg.pil. dr Krzysztofa CURA w związku z objęciem stanowiska

* PODZIĘKOWANIE za czas współpracy dla gen. bryg.pil. dr Piotra KRAWCZYKA  jako Rektora –

Komendanta LAW oraz GRATULACJE w związku z objęciem nowego stanowiska I. Z-cy Dowódcy OP RSZ

(  w/w wręczeń  w imieniu Zarządu Głównego  dokonał Wiceprezes ds. Zagranicznych   prof. dr hab. Marek Grzegorzewski  )

* Uroczyste wręczenie  PRYMUSOWI  - 2020 Lotniczej Akademii Wojskowej   

 ppor pil. mgr inż. Michałowi ULICZCE  

statutowego wyróżnienia  NOTYFIKACJI w imieniu Zarządu Głównego przez  Prezesa Oddz. Nr.10 mjr Zbigniewa Mazura .

* BARBURKA  życzenia dla całej Braci Górniczej  wraz z Rodzinami od Zarządu Głównego  ŚSLP  

  do rąk p. Tomasza Cudnego  Prezesa  Zarządu TAURON- Wydobycie SA

* Święto MATKI BOŻEJ LORETAŃSKIEJ – Patronki Lotników

- Przypomnienie ks. dr Lucjana Bielasa  Kapelana ŚSLP całej BRACI LOTNICZEJ

* 27 grudnia 1927r powstały POLSKIE ZAKŁADY LOTNICZE   Dziś pozostały wspomnienia – i co dalej ?

* Być Polakiem - czy zdziczenie obyczajów  Nowe Spojrzenie

* Uroczyste wręczenie GRATULACJI  JM  Rektorowi – Komendantowi  Lotniczej Akademii Wojskowej

w Dęblinie gen. bryg. pil. dr Krzysztofowi Curowi  w imieniu Zarządu Głównego ŚSLP przez Wiceprezesa

ds. Zagranicznych prof. dr hab. inż. Marka Grzegorzewskiego

* Konfederaci Barscy w Obronie Jasnej Góry - wspomnienie

 

*NIE TRZEBA NAS KOCHAĆ WYSTARCZY ROZUMIEĆ NASZĄ PRACĘ .

MOŻNA  DOBRZE  ŻYĆ  -  SPRAWDŹ SIĘ !

 

*Wypis  z UCHWAŁAY Nr. 12/PZG/ 10/ ŚSLP/ 20  z dnia  29 . 10. 2020r  Prezydium Zarządu Głównego ŚSLP

3 . Ustanawia się motto na 2021 r :

„ Nasze czyny pomnikiem naszych cnót i ducha ,   dlatego potomni mający daleki i szeroki horyzont żyjąc każdą ideą , 

  niech czynią DOBRO podążając do celu. ”

a ) motto ulokować na stronce : www.sslp.pl oraz na druku firmowym ŚSLP .

 

* SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI ŚWIATOWEGO STOWARZYSZENIA

LOTNIKÓW POLSKICH za 2020 rok - dla Ministra Obrony Narodowej                                      

 

Światowe Stowarzyszenie Lotników Polskich na 31. XII. 2019r  liczy 350 członków

Wydano 16 uchwał PZG w 2020r

 

                                                                               zatwierdził                                     P R E Z E S

                                                                                                                                      Zarządu Gł.

     Kraków , dn. 31. XII. 2020r                                                                                  Tadeusz Zemuła

 
 
 

 

 

NASTĘPNE

 

Rok 2010

Rok 2011

Rok 2012

Rok 2013

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

Rok 2018

 

 
ODWIEDZIŁO NAS         
 
 Administrator   slpro@op.pl   GG - 3073544