WSTECZ

 

Rok 1998

Rok 2000

Rok 2001

Rok 2002

Rok 2003

Rok 2004

Rok 2005

Rok 2006

Rok 2007

 

  SPRAWOZDANIE 2019r  

                                                                     

                                                           MINISTER OBRONY NARODOWEJ

                                                                                      Pan MARIUSZ BŁASZCZAK

 

                                                                    SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

                                                               ŚWIATOWEGO STOWARZYSZENIA LOTNIKÓW POLSKICH

                                                                                                             za  2019r

ŚWIATOWE STOWARZYSZENIE LOTNIKÓW POLSKICH działa na podstawie POROZUMIENIA z MON
   motto naszego STOWARZYSZENIA na 2019r : " OFIARA I MIŁOŚĆ DAJE PRAWO DO BYCIA POLAKIEM                                                                                                                                                                                           
- PRAWO DO OJCZYZNY ! "    Warto wiedzieć ;
Sejm RP podczas 67 sesji ogłosił celebrację w 2019 roku  Powstań Śląskich , które istotnie wpłynęły na kształt 
odrodzonej i niepodległej  RZECZPOSPOLITEJ !                                                              -                                                                                                                                                     
OPRACOWALI :
Dyrektor Muzeum Skarbiec -  Kronikarz :                                                          WICEPREZES  
ppłk. Paweł Jarczyk                                                                                       I- szy Zastępca Prezesa        
WICEPREZES - Sekretarz Zarządu Gł. :                                               ppłk w st.spocz. pil. Józef Skulich
ppłk w st.spocz. pil. Ryszard Sarnacki
 
STYCZEŃ
 
* PAMIĘTAMY - PRZYPOMINAMY ( wieczornica )
Ten sam z IV zwrotki Hymnu                                                                             
  - w taki dzień  jak dzisiejszy                                                         
 2  stycznia  1665r                                
STEFAN CZARNIECKI    Herbu Łodzie - Kasztelan Kijowski   
  został ustanowiony  HETMANEM POLNYM KORONY
* WSPOMNIENIE   
II- rocznica śmierci gen. bryg. pil. LUDWIKA KREMPY VM
Honorowego Wiceprezesa ds. Weteranów  Światowego Stowarzyszenia Lotników Polskich
modlimy się - Msza Św . 
* PAMIĘTAMY - PRZYPOMINAMY w 144 -rocznice śmierci dn. 6 stycznia Odznaczony Orderem Virtuti Militari  Nr.1
PIOTR WYSOCKI  herbu Odrowąż - pułkownik Wojska Polskiego
Inicjator Powstania Listopadowego 1830r 
* PRZYPOMINAMY - PAMIĘTAMY
 Dla założonych dn. 9 stycznia  1796r   Legionów Polskich  przez gen. Henryka J. Dąbrowskiego
- Kawalera Orderu Virtuti Militari ; 
żołnierz-poeta Józef Wybicki napisał 1797 r " Pieśń Legionów Polskich we Włoszech "
, która została przyjęta z entuzjazmem przez żołnierzy
i nazwana " Mazurkiem Dąbrowskiego " - po odzyskaniu przez Polskę niepodległości
od 26.02.1927r hymn państwowy
RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ .
 
* ŁOŚ POLSKI BOMBOWIEC LEGENDA PIERWSZY LOT PZL  " Łoś " 13 stycznia 1937r 
 - pilot doświadczalny Jerzy Widawski        
PZL-37/I Nr.0002/72 ( prototyp ) . Główny konstruktor inż. Jerzy Dąbrowski ,    
 z-ca Piotr Kubicki ; konstruktor płata Franciszek Misztal .
 
* TRZY WAŻNE DATY DLA NARODU POLSKIEGO
15 stycznia 1944r  AKCJA BURZA ( gen.dyw. T.Komorowski " Bór " dowódca AK )
16 stycznia 1919r zmarł ciężko ranny obrońca Lwowa  Antoś Petrykiewicz  " Orlątko Lwowskie "
 - najmłodszy Kawaler Orderu Virtuti Militari
Pionierski Lot - Kraków  dn. 17 stycznia 1874r pierwszy wzlot balonu ( Jan Śniadecki  - Jan Jaśkiewicz
 - Jan Szaster - Franciszek Scheidt )
 * 109 . Rocznica urodzin mjr pil. Karola Pniaka VM
26. 01. 2019 r w Jaworznie urodził się ten "AS " Lotnictwa Polskiego ;                                                                 
Dowódca 308. Dywizjonu Myśliwskiego- Krakowskiego
 
LUTY
 
* 75. Rocznica Akcji Bojowej " KUTSCHERA " w Warszewie  1.II. 2019r     
razem z Uds.KiOR - Wojskiem Polskim - oraz SK n/ Grobami Poległych Żołnierzy " Zośka "
* 273. Rocznica urodzin  gen. TADEUSZA KOŚCIUSZKI  ( 4 luty 1746r )     
Najwyższego Naczelnika Siły Zbrojnej Narodowej...
* TAJEMNICĄ RZEŹ w POROŚLI ???                                                                                                                                                                                    
 8 na 9 lutego 1943r ( Małopolska Wschodnia )
* WYDAŻYŁO się we LWOWIE                                                                                                                                                                                              
  powstało  8 lutego 1867r Polskie Towarzystwo Gimnastyczne SOKÓŁ
* 100-lecie Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego 
 z ustanowienie papieża Benedykta XV
 Katedra Wojska Polskiego - Msza Św  9. II. 2019r razem z Wojskiem Polskim
* PAMIĘTAMY - PRZYPOMINAMY                  
14 lutego 1942r powstała ARMIA KRAJOWA    
gen. dyw. Tadeusz Komorowski " Bór "
* 77.Rocznica  Utworzenia Armii Krajowej  - świętujemy w Warszawie  razem z Uds.KiOR oraz AK
* ACH , CO TO BYŁ ZA ŚLUB ...    
 13 lutego 1386r   król Polski Jadwiga Andegaweńska bierze za męża Władysława Jagiełłę
* KONFERENCJA NUKOWA nt. ASY Polskiego Lotnictwa Wojskowego    
25 lutego 2019r  w Muzeum Skarbiec  
Patronują Honorowo  : Marszałek Województwa Śląskiego - Prezydent Miasta Jaworzno   
wsparcie : Fundacja BGK
* ŚWIATOWE STOWARZYSZENIE LOTNIKÓW POLSKICH - ma już 2 lata     uroczyste świętowanie 21 lutego 2019
- przemianowania naszego STOWARZYSZENIA ,  
którego ciągłość istnienia liczy sobie łącznie 27 lat...
* UROCZYSTOŚĆ przed  WILLĄ " JASNY DWÓR "  w WARSZAWIE 
  27.II.2019 uczestniczymy wraz z Uds.KiOR - Wojskiem Polskim - Kombatantami
* Przed GROBEM NIEZNANEGO ŻOŁNIERZA  75. Rocznica Zbrodni w Hucie Pieniackiej  28.II . 2019r 
; składamy  wieniec - Msza Św. w Katedrze Wojska Polskiego  - seminarium
                                       
MARZEC
 
* PAMIĘTAMY - 1 marca DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH
* POCZĄTEK ZBRODNI KATYŃSKIEJ    
  5 marca 1940r  Stalin podpisał decyzję o wymordowaniu 22 tys. jeńców    
* PAMIĘTAMY - 10 marca 1920 na naradzie w Smoleńsku    
bolszewickie kierownictwo przyjęło plan rozbicia Polski
* Obchody 70.Rocznicy Śmierci mjr Hieronima DEKUTOWSKIEGO " ZAPORY " ;                                                             
 z Uds.KiOR - IPN dn. 10.III. 2019r w Warszawie - złożenie kwiatów w Panteonie Mauzoleum    
Żołnierzy Niezłomnych
* Radujemy się - Gratulujemy awansu na stopień gen. bryg. Robertowi Cierniakowi  
  - Inspektorem MON ds. Bezpieczeństwa Lotów 
 
KWIECIEŃ
 
* Ważna Data dla Polaków 1.IV. 1656r -  ŚLUBY KRÓLEWSKIE króla JANA KAZIMIERZA - ogłosi we LWOWIE
podczas Mszy Św. MATKĘ BOŻĄ - KRÓLOWĄ KORONY POLSKIEJ
* robocze spotkanie u Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach
* mjr nawig/pil. Jerzy RADWANEK więzień KL Auschwitz
* WSPOMNIENIE  ; Przerwane pasmo sukcesów  STANISŁAW WIGURA ur. 9 kwietnia 1903r
* PAMIĘTAMY !  IX ROCZNICA KATASTROFY w SMOLEŃSKU
*  Wyrazy serdeczności po nominacji  na stopień  generała brygady - i PODZIĘKOWANIE    
gen. bryg. Andrzeja Dąbrowskiego
* CHRZEST POLSKI  14 kwietnia 966 
* WESOŁYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH  - spotkanie z życzeniami
* Nie pozostawiamy bez echa  100.Rocznicy Chwalebnego Dnia 19 kwietnia 1919r WOJSKO POLSKIE     
wkroczyło do LWOWA i WILNA - WSPANIAŁY DZIEŃ POLSKIEJ HISTORII !
* CHRYSTUS przyjmuje Ciebie do " NIEBIESKIEJ ESKADRY " - żegnamy  27 kwietnia 2019r    
 z żalem i z modlitwą naszego HONOROWEGO WICEPREZESA ds. WETERANÓW                                                                                                       
 kpt. pil. Antoniego ŻEBROWSKIEGO
* ZJAZD  SPRAWOZDAWCZO - UCHWAŁODAWCZY DELEGATÓW  ŚWIATOWEGO STOWARZYSZENIA     
  LOTNIKÓW POLSKICH  w Krakowie dn. 29 kwietnia 2019r w Klubie Oficerskim ul Zyblikiewicza.1 
 - uchwalono nowy STATUT ŚSLP
 
MAJ
 
* Uroczyście świętujemy i ślemy życzenia  :
1 Maja Święto Pracy
2 Maja Dzień FLAGI RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ
ŚWIĘTO NARODOWE 3 MAJA    
 ŚWIĘTO MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ KORONY POLSKIEJ  
 Dzień Polonii i Polaków za Granicą
* Uroczyście obchodzimy      ŚWIĘTO       
ŚWIATOWEGO STOWARZYSZENIA LOTNIKÓW POLSKICH                                                                                                                           
 9 Maja  The World Association Of Polish Airmen                                                                                  
KOCHAJ OJCZYZNĘ - AMEMUS PATRIAM . PAMIĘĆ DLA POTOMNYCH .
* ROCZNICA  historycznego przelotu Tadeusz E. Góry 1938r                                                                          
 - wspomnienie , referaty , fim reż. Adama Ustynowicza
gen. bryg. pil. T. Góra VM - za ten wyczyn , jako pierwszy pilot szybowcowy na świecie otrzymał medla Lillenthala
* Dokładamy swoją  " cegiełkę " do budowy  POLISH AIR FORCE MEMORAIL     
 - POMNIKA LOTNIKÓW POLSKICH  w  PLUMETOT
* 75. Rocznica  Bitwy pod Monte Cassino ( 11-18.V.1944r ) - nasze STOWARZYSZENIE reprezentował
Wiceprezes ds. Członkowskich
 z  delegacją Oddziału Nr. 10    
* NASI WIELCY - majowi 
MARIA KONOPNICKA  ur. 23 maja 1842r   płk. WITOLD PILECKI  VM ur .13 maja 1901r
* 50-lecie KAPŁAŃSTA  ks. prał . Józefa LENDY - Kustosza Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej
Pomocy w Jaworznie ;
DOBRODZIEJA naszego Stowarzyszenia - tutaj Kaplica Lotników pw. MATKI BOŻEJ LORETAŃSKIEJ
-Patronki Lotników ;
NEKROPOLIA , ta jedyna spośród polskich kaplic lotniczych na świecie KAPLICA PAMIĘCI NARODU ,
 tworząca spójny kompleks
z Muzeum SKABIEC .
* WETERANI WYRWANI ŚMIERCI  
29 Maj  Dzień Weterana Działań poza Granicami Państwa     - w Garnizonie Lublin
 
CZERWIEC
 
* Dzień Weterana Działań poza Granicami Państwa                                                                                                                                                 
02 czerwca w 21. Brygadzie Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie
   
LIPIEC
 
* GRUNWALD  1410 - 2019    
 PAMIĘTAMY  15 lipca       
 609. Rocznica Zwycięskiej BITWY pod GRUNWALDEM
* MUSIMY PAMIĘTAĆ !      
 
 105 . Rocznica WYBYCHU  I-szej  WOJNY ŚWIATOWEJ   
 28 . 07.1914r           
 walczyło w niej 2 mil. Polaków - zginęło 400 tys. !
 
SIERPIEŃ
 
* PAMIĘTAMY !                                             
 
 75. Rocznica  POWSTANIA WARSZAWSKIEGO       
 1 sierpnia  1944r  GODZINA "W" ( godz.17 )
* ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO    
 ŚWIĘTO WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY 99. Rocznica BITWY WARSZAWSKIEJ
Kraków - Balice , członek naszego STOWARZYSZENIA mjr rez. Piotr Werschner 
wyróżniony LISTEM GRATULACYNJNYM za całość pracy na rzecz Resortu Obrony Narodowej
 
WRZESIEŃ
 
* PAMIĘTAMY !
1 września 1939r  WYBUCH  II-giej WOJNY ŚWIATOWEJ
godz. 4,40  WIELUŃ zbombardowany przez Luftwaffe    
 godz. 4,45  WESTERPLATTE niemiecki pancernik Schleswig - Holstein                         
 
otworzył ogień na polską placówkę .
* mocą Uchwały Nr .9 /PZG/ŚSLP/2019 ppłk . Paweł JARCZYK  powołany                                                                                                                                         
  na funkcję Dyrektora MUZEUM SKARBIEC
* KONFERENCJA w Dęblinie   - 25-lecie Wydziału Lotnictwa  w LOTNICZEJ AKADEMII WOJSKOWEJ
* 87. Rocznica lotniczej katastrofy ŻWIRKI i WIGURY  
Cierlicko - Kościelec  11 września
* uroczyste nadanie SZTANDARU Szkole Podoficerskiej Sił Powietrznych  13.09. Dęblin    
  - współorganizujemy i uczestniczymy
*  CHWALEBNE DZIEJE LOTNICTWA POLSKIEGO
 - X FESTIWAL MODELARSKI  o Puchar Prezydenta Miasta Jaworzno   
 7-8 września Jaworzno        
konkurs -wystawa - warsztaty modelarskie dla dzieci i młodzieży i. in...
* Powołanie Uchwałą Nr.9/ PZG/SSLP/19  ppłk. Pawła JARCZYKA na funkcję Dyrektora  MUZEUM SKARBIEC
* W dn. 12 .09 uczniowska delegacja z Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego w Dęblinie  na  czele z Wicedyrektorem
 Panem
Wiesławem Chwaścińskim odwiedziła KAPLICĘ PAMIĘCI NARODU  ; złożyła w NEKROPOLII wieniec
z SZACHOWNICĄ  z biało
-czerwonych goździków  i zwiedziła Muzeum Skarbiec - było to bardzo budujące spotkanie łączące młode pokolenie
 w jeden organizm 
w Rodzinę Lotniczą ! Gości podejmowali Prezes Zarządu Głównego ŚSLP wraz z Dyrektorem Muzeum Skarbiec .
 
- 15 września Jaworzno - główna część obchodów " ŁĄCZY NAS OJCZYZNA "    
 
PROGRAM :                                                                                                                                                                          
godz. 12  sanktuarium MBNP ul św.M. Kolbego                                                                                                                                                                                                  
Msza Św. Koncelebrowana  ( ks.gen .bryg. prał . S. Żarski i.in...)                                                                                                                                                                                         
  - przekazanie urny ...                                                                                                                                                          
  - wniesienie urny do Nekropolii                                                                                                                                    
   - odsłonięcie - poświęcenia tablicy wotywnej  XX-lecia KAPLICY PAMIĘCI NARODU           
   godz. 13  Muzeum Skarbiec       
 - poświęcenie rzeźby CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA     
 - prezentacja      
 godz. 13, 45  powitanie przybyłych   
   - prezes Zarządu Gł. ŚSLP   
  - Prezydent Miasta Jaworzno                                                                                  
  godz. 14,05 blok wykładów :                                                                                                                                              
 prof. dr hab . Dariusz Nawrot pt.                                                                                                   
 100 - lecie I-go Powstania Śląskiego - Ziemia Jaworznicka wobec Powstań Śląskich .      
 płk dypl. nawig . rez . prof. dr hab. Marek Grzegorzewski  pt.    
   100-lecie utworzenia jednolitego Wojskowego Lotnictwa Rzeczpospolitej Polskiej  
   -  i mianowanie gen. bryg. Gustawa Macewicza Inspektorem Wojsk Lotniczych  
  godz. 14, 35 wręczenie odznaczeń - wyróżnień                                                                                
  Marszałek Województwa Śląskiego ; prezes Zarządu Gł . ŚSLP                                   
   godz. 14, 50 podsumowujące przemówienie Marszałka Województwa Śląskiego                            
 godz. 15,00  program artystyczny     
 godz. 15, 30  spotkanie VIP - poczęstunek                                                                                                                                                     
zakończenie       
*  Życzenia                                                                                                                                                                  
- I-go Z-cy Szefa Sztabu Generalnego WP gen.broni Michała Sikory                                             
- Komendanta WKU Katowice ppłk. Andrzeja Sygulskiego
               
PAŹDZIERNIK              
 
*  ŚWIATOWY TYDZIEŃ PRZESTRZENI KOSMICZNEJ                                               
 -  col .pil. Georg Zamka naszym członkiem      
*  pierwsze nadanie ( aktem )  PROMULGACJĄ  wyróżnienia ŚSLP - kierunku
Lotnictwo i Kosmonautyka    PRYMUSOWI 
Politechinki Śląskiej  ; uroczyste wręczenie p. mgr inż . Adamowi Strzelińskiemu      
 w dn. 02. 10 podczas inauguracji roku akademickiego.
*  nadanie PROMULGACJĄ sygn. 002 wyróżenienia ŚSLP PRYMUSOWI  Politechinki  Rzeszowskiej
 p.  mgr inż . pil.  ADAMOWI SADOWSKIEMU  - uroczyste wręczenie w dn. 11. 10 podczas inauguracji
roku akademickiego .* Konferencja  w Muzeum Sił Powietrznych  - Dęblin  " Lotnicze świadectwa wizyt
św. Jana Pawła II -zabezpieczenie przez Siły Powietrzne "
* uczestniczymy 17.X. 2019r na zaproszenie Rektora i Senatu w inauguracji roku akademickiego
w  Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu
* Święto 34 Śląskiego Dywizjonu Rakietowego OP  w dn.18.X.2019r Bytom ;
Dowódcę ppłk. Grzegorza Gdulę uroczyście
wyróżniono za długoletnią współpracę ZNAKIEM ŚSLP wraz z Aktem Nadania
w obecności Generalicji : gen. bryg. Andrzeja
Dąbrowskiego - D-cy 3. Warszawskiej Brygady Rakietowej OP i gen.bryg. Krzysztofa
Żabickiego - Szefa Wojsk Radiotechnicznych DG RSZ .
* Bielsko-Biała  -  Święto Terenowych Organów Administracji Wojskowej
 
LISTOPAD  
 
* WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH - Święto Zmarłych  -  Nekropolia w Jaworznie  ,  grób mjr pil. Karola Pniak
* Dęblin - UROCZYSTOŚĆ POGRZEBOWA gen. bryg. pil. SZCZEPANA ŚCIBIORA VM  
( uczestniczymy we wszystkich częściach programu )                                                                                                                                                                                                                  
 - wystawimy POCZET SZTANDAROWY :  Dowódca st.kpr Waldemar Kamecki- Sztandarowy sierż. Tomasz Cieślak , 
st. kpr Krzysztof Kwapisz                                       
 - złożono wieniec z SZACHOWNICĄ na szarfach napis : Światowe Stowarzyszenie Lotników Polskich     
 - Delegacja Zarządu Gł.  :    
     Tadeusz Zemuła - prezes ;  Józef Skulich   I-szy z-ca prezesa ;  Marek Grzegorzewski - wiceprezes
ds. zagranicznych ; Wiesław
Majak - wiceprezes ds. krajowych ; Andrzej Drogoń - wiceprezes ds. organizacyjnych - mjr Zbigniew
Mazur -prezes Oddz. Nr.10
* NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
* PAMIĘTAMY - 12 .XI . 2004r  ; zmarł  gen. bryg. pil. Stanisław Skalski
* Pamiętamy 17.XI.  -  o I-szej Rocznicy śmierci naszego Honorowego Wiceprezesa ds. Weteranów         
 śp. płk. pil. Franciszka Kornickiego VM
* WSPOMNIENIE  19.XI  mjr pil. Antoni TOMICZEK KW odszedł  2013 r na wieczną służbę w SKRZYDLE
 Patronki Lotników - MATKI BOŻEJ LORETAŃSKIEJ - był naszym HONOROWYM WICEPREZESEM
ds. WETERANÓW
* Konkurs pieśni patriotycznych w Jaworznie - licznie uczestnicząca młodzież szkolna  
( zaprzeczyła psioczeniom beznadziejności )
 - ŚSLP wysoko wyróżniło ZNAKIEM  wraz z aktem KOOPTACJĄ o nadaniu utalentowaną
Natalię Wołowiec  uczennicę Liceum
Ogólnokształcącego z Mysłowic . Prezesi ŚSLP Tadeusz Zemuła i Józef Skulich zostali odznaczeni
w uznaniu za zasługi
MEDALEM 75-lecia LOK .
* w Politechnice Śląskiej na zaproszenie Rektora uczestniczą prezesi : Tadeusz Zemuła i Józef Skulich
w nadzywyczajnym posiedzeniu
Senatu z udziałem Wiceprezesa Rady Ministrów , Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w związku
z otrzymaniem statusu Uczelni Badawczej .
* PAMIĘTAMY o 100.Rocznicy urodzin śp. PREZYDENTAR RP RYSZRADA KACZOROWSKIEGO
- Pamięć - to sumienie -zew serc i strażnik umysłu .
 - Centralna Biblioteka Wojskowa wernisaż  wystawy  " Ostatni Prezydent Drugiej Rzeczpospolitej
w Stulecie Urodzin
" -  ŚSLP reprezentuje Wiceprezes ds. Zagranicznych prof.dr hab.inż. Marek Grzegorzewski .
 
* w DĘBLINIE  
- Święto Podchorążych  z życzeniami       
 dla Jego Magnificencji Rektora - Komendanta Lotniczej Akademii Wojskowej , Senatu ,      
uroczysta Promocja Podoficerska
* obchody DNIA PAMIĘCI w Jaworznie ( Centrum Kultury -Teatr Sztuk )
 
GRUDZIEŃ
 
* razem z Bracią Górniczą - BARBÓRKA
* w DĘBLINIE  - Muzeum Sił Powietrznych " Kapitał Kultury "
* Muzeum Skarbiec - kończy się rok 2019
* Balice - pożegnalny lot gen. bryg. pil. Mirosława Jemielniaka
* w DĘBLINIE  Promocja Oficerska 2019  - ŚSLP PRYMUSOWI  ; uroczyste wręczenie  Notyfikacji 
ze ZNAKIEM RYCESKIM  " miniaturą miecza rycerskiego "
* świętujemy nadzwyczajne wydarzenie - PREZYDENT RP nadał pośmiertną nominację generalską      
płk Franciszkowi KORNICKIEMU śp. Honorowemu Wiceprezesowi ds. Weteranów ŚSLP
* u Marszałka Województwa Śląskiego  z życzeniami - opłatek
* wniosek do Prezydenta Miasta Jaworzno o nadanie dla ulicy przyległej do parku im. Lotników Polskich   
 w Jaworznie nazwy : kpt. pil. Wiktora Kępki  - z 303 Dywizjonu Myśliwskiego rodem z Jaworzna ur. 1915r     
 ( w pisowni angielskiej Wiktor Kempka ) .
  * u Wójta Gminy Zabierzów z życzeniami - opłatek     Uroczyste odznaczenie Wójta Gminy Zabierzów
- Panią  Elżbietę Burtan  przez Kapitułę Honoris  odznaczeniem       
" HONORIS "  sygn. MON Nr. 3677DWiPO                                                                                                
* SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI ŚWIATOWEGO STOWARZYSZENIA
LOTNIKÓW POLSKICH
za 2019 rok - dla Ministra Obrony Narodowej             
 
Światowe Stowarzyszenie Lotników Polskich na 31. XII. 2019r  liczy 341 członków
Wydano 13 uchwał PZG w 2019r

 

                                                                               zatwierdził                                     P R E Z E S

                                                                                                                                      Zarządu Gł.

     Kraków , dn. 31.XII.2019r                                                                                                                        Tadeusz Zemuła 
 

NASTĘPNE

 

Rok 2010

Rok 2011

Rok 2012

Rok 2013

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

Rok 2018

 

 
ODWIEDZIŁO NAS         
 
 Administrator   slpro@op.pl   GG - 3073544