WSTECZ

 

Rok 1998

Rok 2000

Rok 2001

Rok 2002

Rok 2003

Rok 2004

Rok 2005

Rok 2006

Rok 2007

Rok 2019

  SPRAWOZDANIE 2018r  
 
 
 
 
Szanowny Pan  
 
                                                MARIUSZ BŁASZCZAK
                                           Minister Obrony Narodowej

 

 
Dotyczy :
SPRAWOZDANIA MERYTORYCZNEGO z DZIAŁALNOŚCI
 ŚWIATOWEGO STOWARZYSZENIA LOTNIKÓW POLSKICH
                                                                       w 2018 roku 
 
 
Chronologiczny katalog przedsięwzięć opracował Zespół w składzie :
 
Wiceprezes – I. z-ca Prezesa Zarządu GŁ.                                         -  Józef  Skulich       
Szef Pionu Promocji SLPP                                                                    - Czesław S. Proszek
Członek Gł. Honorowego Sądu Koleżeńskiego                                -  Leszek Kurek
 Prezes Oddział Jaworzno Nr.1  im. mjr pil. Karola  Pniaka 
 d-cy . 308. Dywizjonu Myśliwskiego-Krakowskiego                      - Jarosław   Nelec                                                                                                                                
 
-  na 2018r przyjęto za motto słowa  PREZESA ZARZĄDU GŁÓWNEGO :
 
" KTO MYŚLI MA PŁONNE, TEGO DUCH MIERNY, DO CZYNU NIEZDOLNY  
   CHYBA, ŻE DO NIKCZEMNEGO?"
                                                                                                               ( Tadeusz Zemuła )
 
W KRONICE zapisano ; MAMY NIEPODLEGŁĄ
100 . ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
ZACHOWAĆ DUMĘ NARODOWĄ
Rok 2018 rozpoczęliśmy więc z dumą wspomnieniami o : 
-100.ROCZNICY ODZYSKANIA  NIEPODLEGŁOŚCI  przez POLSKĘ
- 100 - leciu  Polskiego Lotnictwa Wojskowego   
- oraz 25 - leciu ciągłości istnienia naszego Stowarzyszenia .  
Prezes Zarządu Głównego na rozpoczęcie powiedział :  Koleżanki i Koledzy warto pamiętać ,
że Cechą NIEPODLEGŁOŚCI 
jest wolność , ta jest prawem Bożym ,  ażeby nie przerodziła się w rozpasanie potrzebne
jest w państwie  prawo sprawiedliwe
dla ochrony braterstwa i równości .
Rozważnym sprzyja czas , zawsze należy się wystrzegać , aby ponownie nie upaść ,
 kierując się pamięcią
 - przewidywaniem
- wytrwałością .                                                                                                                                                                                               
Drogowskazem: życie uczciwe i pamięć o poprzednikach , nieustępliwość przed złem,
zwyciężać nie gadulstwem lecz czynami  
- lepiej żyć w godności niż hańbie .                                                                                                                                                                     
Panować nad sobą , nie gardzić Bożą radą , baczyć komu ufać - a osiągnie się cel!                                                                                                                   
Nienawiść gorsza niż wróg , jest siłą niszczycielską ; niepowodzenia chwilą dla inteligencji ;
nieszczęścia czasem refleksji nad prawdą . Teraz jest czas dla spragnionych lepszego
jutra - oby został spożytkowany właściwie !!!
 
* STYCZEŃ
czciliśmy  rocznice śmierci :   - naszego Honorowego Wiceprezesa ds. Weteranów śp. gen. bryg. pil. Ludwika Krempę VM , 
- wspomnieniami ORLĄTKO LWOWSKIE śp. Antosia Petrykiewicza VM , Powstanie Styczniowe , 
- Ofiary katastrofy
Casy C-295 pod Mirosławcem .  -  Do chwil radośniejszych należy zaliczyć - świętowanie
50-urodziny ppłk. Grzegorza Gduli    
d-cy 34. dywizjonu Rakietowego OP - oraz urodziny mjr pil Karola Pniaka VM
 
* LUTY
Skutkiem naszej inicjatywy i starań utworzony został Z e s p ó ł   P a r l a m e n t a r n y 
 P r z y j a c i ó ł  L o t n i k ó w   P o l s k i c h , który  mamy taką nadzieję,  będzie
sprzyjał dalszemu rozwojowi Stowarzyszenia ,
a nawet afiliacji .  W lutym odbyło się w Sejmie RP uroczyste pierwsze posiedzenie ZESPOŁU.
Marszałek Senatu RP Pan Stanisław
Karczewski złożył nam GRATULACJE , wszyscy Parlamentarzyści ZESPOŁU zostali wyróżnieni Z
NAKIEM ŚSLP . W tak ważnym
miejscu dla NARODU POLSKIEGO Kapituła Medalu SEMPER PARATUS zaakceptowanego
przez MON dokonała pierwszych
JEGO nadań .
* wspomnieniami objęliśmy Ofiary Pierwszego Masowego Mordu  Polaków przez Ukraińców 9.02.1943r ; 
pierwszy Zrzut Skoczków
Spadochronowych 16.02.1941 do okupowanej Polski ; ustanowienie GAPY ; Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego ; pierwszy
Rok naszej działalności pod aktualną nazwą Stowarzyszenia .
 
* MARZEC
W marcu uczestniczyliśmy w obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych ;
Rodzina śp. gen bryg. pil.  Ludwika
Krempy przekazała muzealia dla stałej ekspozycji ;uczestniczymy w wernisażu Piękna
Niepodległa na zaproszenie Muzeum Armii Krajowej ;
nawiązujemy współpracę Z Politechniką Rzeszowską;
wspominamy 71 -rocznicę działań CYRKU SKALSKIEGO nad Afryką ; uczestniczymy w Przysiędze
Wojskowej NSR w Szkole Podoficerskiej
Sił Powietrznych w Dęblinie ; a także w Centralnej Bibliotece Wojskowej  z okazji imienin Marszałka Józefa
Piłsudskiego ;
 
* KWIECIEŃ
w kwietniu wspominamy Bitwę pod Racławicami  oraz 78 rocznicę ZBRODNI KATYŃSKIEJ i Katastrofę Smoleńską 2010r ;
szczególnym udziałem było przywrócenie pamięci o prekursorze pionierskiej budowy rakiet - o Kazimierzu SIEMIENOWICZU
w Zespole Pałacowo-Hotelowym JEDLINKA & Fundacja Supralibros ; wspomnienie
Cześć i Pamięć o płk . pil. Władysławie
Gnysiu VM ; 12 .04 obchodzimy Międzynarodowy Dzień Lotnictwa i Kosmonautyki wspominając naszego członka astronautę
USA col. pil. Georga Zamka ; uczestniczymy w Warszawie w obchodach 73 rocznicy wyzwolenia
Stalagu VI C - Oberlangen ;
odznaczenie naszego Członka ZG płk rez. pil . Jana Urbaniaka Medalem MILITIO PRO CHRISTO
przez Biskupa Polowego
WP ; świętujemy 15-lecie 1. RODiN  ; uczestniczymy w Koncercie Pamięci Ofiar obozu w Ravensbruk ;
czcimy pamięć
o mjr HUBALU.
 
*  MAJ
w maju - Święto Flagi Narodowej i obchody 227 Rocznicy Konstytucji 3 Maja ; nawiązujemy współpracę z Regionalną
Dyrekcją Lasów Państwowych w Krakowie ; 8 maja NARODOWY DZIEŃ ZWYCIĘSTWA ; robocze spotkanie z Regionalnym
Dyrektorem Lasów Państwowych w Katowicach ; obchody 83 Rocznicy śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego ; 74 Rocznica
Bitwy o Monte Cassino ; wspomnienie Dnia Zdrady Narodowej 9 maja 1794r i stracenia zdrajców Targowicy ; uczestniczymy
w 50-leciu Szkoły Podstawowej nr 5 w Jaworznie ; wspomnienie śmierci rtm. Witolda Pileckiego ;
robocze spotkanie z ministrem
Rządu RP  Andrzejem Adamczykiem ; DZIEŃ WETERANA Działań poza Granicami Państwa
 
* CZERWIEC
 - wraz z Politechniką Rzeszowską - 80. Rocznica przelotu szybowcowego Tadeusza Góry 
 - utworzenie Błękitnej  Armii 
 - 74. Rocznica Operacji D -Day  
 - Objazdówka prezesów ZG w związku z organizacją  Śląskiego Air Show
 - Chwalebnych    Dziejów  Lotnictwa Polskiego w celu ustaleń
 wizyta w MON , prezesi ZG wykuwają dobre imię ŚSLP - rodzi się Muzeum Skarbiec , opiekunem merytorycznym
prof. dr hab. Dariusz Nawrot  - Katowice - Muchowiec Śląski Air Piro & Moto Show   - 76. Rocznica śmierci
płk. pil. Stanisława J. Skarżyńskiego - 29.06 . br Gdynia państwowe uroczystości pogrzebowe marynarzy  
pod Honorowym Patronatem
Prezydenta RP , ofiar zbrodni komunistycznych 
                                                          
* LIPIEC 
     Loreto najbardziej Polskie z Włoskich miast  
   - Wołyń 43  - 75. Rocznica  
   - 608. Rocznica Bitwy pod  Grunwaldem                      
   - 550-lecie Polskiego Parlamentaryzmu , prezes ZG do Marszałka Senatu  oraz Zespołu  
     Parlamentarnego Przyjaciół Lotnictwa Polskiego  - 28 lipca Rocznica wybuchu  I - wojny  Światowej                                 
    
*SIERPIEŃ    
74. Rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego
- przywrócenie pamięci o mjr. nawig Jerzym Radwanku - więźniu Auschwitz 
- Dwie ważne daty dla Narodu Polskiego :  5 sierpnia 1846 r stracenie Romualda Tarautta i 
   Członków Rządu Narodowego  6. sierpnia 1914r I- Kompania Kadrowa wyrusza z 
   Oleandrów - Warszawa Centralna Biblioteka Wojskowa  " Odbudowa Wojska Polskiego
   Walki o Granice 1918-1921 - 15 sierpnia Święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny
- Święto Wojska Polskiego  - Warszawa - Wolność we Krwi 1918-2018  Patronat Honorowy
  Prezydenta RP- Dęblin 23- 24.08.br Centralne Obchody 100-lecia Lotnictwa Wojskowego 
  Konferencja Naukowa  Muzeum Sił Powietrznych - uroczyste przekazanie przez ŚSLP
  epitafium płk. pil. Bolesława Orlińskiego  
- Radom Air Show 
- Warszawa Centralna Biblioteka Wojskowa  " Odbudowa Wojska Polskiego  Walki o Granice 1918-1921                                                 
- 1918 My 2018 Polacy - Historia naszego pragnienia wolności, przekazywana z pokolenia na pokolenie  
- 28 sierpnia Święto Lotnictwa  Polskiego 
- życzenia ŚSLP dla załogi Daru  Młodzieży   powołanie mjr. nawig pil. Antoniego ŻEBROWSKIEGO na funkcję 
 HONOROWEGO WICEPREZESA   ds.  WETERANÓW 
                  
*WRZESIEŃ
 - 74 . Rocznica Wybuchu II Wojny Światowej    
- IX Festiwal Modelarski w Jaworznie                                                                            
- w Muzeum 303 im. ppłk. pil. Jana Zumbacha  
- Światowy Zjazd Weteranów Walk o Niepodległość RP - Honorowy Patronat Prezydenta RP 
- Dęblin Centrum Szkolenia Inżynieryjno Lotniczego  
- Żwirkowisko  Cierlicko- Kościelec                                
 - Warszawa Uds.KiOR obchody 75 rocznicy Bitwy pod  Lenino                         
 - Muzeum Sił Powietrznych - Polsko-Bułgarska współpraca w dziedzinie lotnictwa wojskowego
 i działalności PLL LOT w latach 30. XX w    
- CHWALEBNE DZIEJE LOTNICTWA POLSKIEGO - 2018    pod HONOROWYM PATRONATEM
   Marszałka Senatu RP p. Stanisława Karczewskiego  najważniejsze jest spotkanie :
poświęcenie SZTANDARU ŚSLP , wniesienie wotów do Kaplicy Lotników PAMIĘCI NARODU :
urny z ziemią z grobu płk.pil. Stanisława Skarżyńskiego , odsłonięcie i poświęcenie Jego epitafium ,
odsłonięcie - poświęcenie tablicy VOTUM GRATIARUM W 100-LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
otwarcie - poświęcenie Muzeum Skarbiec  JAWORZNICKI MODELARSKI PIKNIK LOTNICZY 
- uroczyste wręczenie SZTANDARU ŚSLP ;wręczenie odznaczeń .   
- odrębnym , ale spójnym jest wydanie książki pt. Życie w cieniu skrzydeł , 
 - Podchody Jaworznickie z okazji 100-lecia Polskiego Lotnictwa Wojskowego
 - 79 .Rocznica utworzenia Polskiego Państwa  Podziemnego                          
 - robocze spotkanie u wiceprzewodniczącego Zespołu Parlamentarnego Przyjaciół Lotnictwa  Polskiego 
- TAURON Wydobycie SA Zakład Górniczy Sobieski - robocze spotkanie z dyr. Tomaszem Sporkiem
 
* PAŹDZIERNIK
- Gdynia - pod Honor. Patronatem Prezydenta RP  państwowy pogrzeb adm . floty J. Unruga i jego  Małżonki                           
- Katowice Centrum Edukacyjne IPN spotkanie pt. August Hlond 1881-1948 
 - inauguracja roku akademickiego 2018/2019 w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu;
uroczyste wobec zgromadzenia wręczenie PODZIĘKOWANIA  JM Rektorowi   ks. prof. dr hab. Stanisławowi
Gulakowi płk rez. nawig. za poświęcenie SZTANDARU ŚSLP etc.. 
-  75 lat temu Lenino ; płk dypl. rez . pil. Członek Zarządu Gł. ŚSLP wziął udział w podróży historycznej RP - Duchowieństwa ... 
Lenino - Katyń - Smoleńsk z udziałem Wojska Polskiego - Ambasadora                                                             
- święto 34. dywizjonu rakietowego OP w Bytomiu                                                                 
- Częstochowa ; 100-rocznica WKU w Częstochowie oraz Terenowych Organów Administracji Wojskowej  
- Inwestytura Rycerskiego Orderu św. Jana Kantego uroczyście odznaczyła ORDEREM
Członka Zarządu Głównego ŚSLP płk. rez. pil. Jana Urbaniaka  
- posiedzenie Zarządu Głównego ŚSLP dn.27.10.br   
 
 
* LISTOPAD
- uroczyste otwarcie w Muzeum Skarbiec wystawy pt. 100 KORONOWANYCH MADONN POLSKICH 
na 100-lecie NIEPODLEGŁOŚCI
- GRATULACJE  z okazji awansu w Wojsku Polskim na stopień generała dywizji dla Dowódcy
COP DKP  gen. dyw. pil. Dariusza Malinowskiego                                                                                                                  
- współorganizacja naszego stowarzyszenia Konferencji Naukowej z Akademią Wojsk Lądowych - Instytutem
Pamięci Narodowej we Wrocławiu pt : LOTNICTWO POLSKIE w WALCE o GRANICE NIEPODLEGŁEJ
1918- 1921 . Został także uczestnikom zaprezentowany SZTANDAR ŚSLP , a Rektor-Komendant AWL
gen. bryg. dr hab. Dariusz Skorupka wysoko wyróżnił Dyrektora IPN - Wrocław oraz prezesa Zarządu Gł. ŚSLP
- uroczyste świętowanie 100 lat NIEPODLEGŁOŚCI 1918 - 2018 , prezentacja SZTANDARU ŚSLP ;
uczestnictwo w Koncercie pt. POLSKA  Zasłużonym dla Ojczyzny  pod Patronatem Narodowym Prezydenta
Rzeczpospolitej Polskiej                                     
- pożegnanie Komendanta WKU Gliwice ppłk dypl. Romana Nowogrodzkiego
- Ogólnopolska Konferencja Naukowa - Muzeum Armii Krajowej w Krakowie pt :
" Niepodległość jako idea. Historyczne , społeczne , polityczne oraz kulturowe wyobrażenia niepodległości na przestrzeni dziejów. "
- 103 Rocznica urodzin gen. bryg. pil. Stanisława Skalskiego   
             
* GRUDZIEŃ
- 100 LAT od ustanowienia ZNAKU SZACHOWNICY
- wspomnienie - 71 Rocznica Śmierci kpt. Henryka Antoniego FLAME ps. " Grot " ; "  Bartek " pilota 2 . pułku lotniczego -Kraków
- 151 Rocznica urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego - wieczornica                                      
- 122 Promocja Oficerska w Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie  ; doroczne uroczyste wręczenie wyróżnienia
 PRYMUSOWI  " Szkoły Orląt "  roku akademickiego 2017/2018   ppor mgr inż. Kamilowi Michulcowi NOTYFIKACJI
 wraz ze ZNAKIEM RYCERSKIM ( miniaturą miecza rycerskiego );   oraz uroczyste odznaczenie Medalem SEMPAR PARATUS (  
 Kanclerz  KAPITUŁY prof. dr hab. Ryszard Szczepanik  - I. Z-ca  Prezesa - Wiceprezes Józef Skulich )   Szanownych :
 gen . broni Michała Sikorę I-go Z-cę Szefa Sztabu Generalnego WP ; gen. bryg. pil. dr hab. Piotra Krawczyka
 Rektora-Komendanta LAW ; prof. dr hab. Marka Grzegorzewskiego Dziekana Wydziału Lotnictwa LAW .
- Spotkanie Wigilijne  u Wójta Gminy Zabierzów i Przewodniczącego Rady Gminy Zabierzów
- spotkanie świąteczno-noworoczne środowisk kombatanckich i służb mundurowych 
u Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego i  Przewodniczącego Sejmiku
Województwa Śląskiego Jana Kawuloka
- Podsumowanie dorobku roku 2018r
           
Opracowane sprawozdanie za rok 2018 przedkłada Zespół Redakcyjny   :                        
 
 Wiceprezes – I. z-ca Prezesa Zarządu GŁ.                                     -  Józef Skulich 
    
Szef Pionu Promocji ŚSLP                                                                 - Czesław S. Proszek
 
 Członek Gł. Honorowego Sądu Koleżeńskiego                            - Leszek Kurek
 
Prezes Oddziału Jaworzno Nr.1  im. mjr pil. Karola Pniaka       - Jarosław Nelec
d-cy .308. Dywizjonu Myśliwskiego-Krakowskiego                                                                                    
                                                                                      
 
                                  Za zgodność                        ZATWIERDZAM                                         P R E Z E S                                                                                                                                              ZARZĄDU  Gł.  
                                                                                                                     Tadeusz Zemuła
                   
 
                                                                        dnia 31 grudnia 2018r 
 
 

 

 

NASTĘPNE

 

Rok 2010

Rok 2011

Rok 2012

Rok 2013

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

Rok 2018

 

 
ODWIEDZIŁO NAS         
 
 Administrator   slpro@op.pl   GG - 3073544