WSTECZ

 

Rok 1998

Rok 2000

Rok 2001

Rok 2002

Rok 2003

Rok 2004

Rok 2005

Rok 2006

Rok 2007

Rok 2019

Rok 2020

  SPRAWOZDANIE 2016r  
 
Szanowny Pan  
 
                                                ANTONI MACIEREWICZ
                                                Minister Obrony Narodowej
 
Dotyczy : SPRAWOZDANIA MERYTORYCZNEGO z DZIAŁALNOŚCI
                STOWARZYSZENIA LOTNIKÓW POLSKI POŁUDNIOWEJ
                                                        w 2016 roku 
 
 -  na 2016r przyjęto za motto słowa  PREZESA ZARZĄDU GŁÓWNEGO  SLPP Tadeusza Zemuły  :
 
              Chwała tym , którzy Polskę mają ( mieli ! ) w sercach ,
                                    a w głowach rozum . "
                                          
  
 Chronologiczny katalog przedsięwzięć opracował Zespół w składzie :
              Wiceprezes – I. z-ca Prezesa Zarządu GŁ. Józef Skulich      
              Kronikarz - Gabriela Pniak  
             Szef Pionu Promocji SLPP - Czesław S. Proszek
          Członek Gł. Honorowego Sądu Koleżeńskiego Leszek Kurek

STYCZEŃ

                       Szczęśliwego Nowego Roku oraz pomyślności na cały 2016 rok życzy Zarząd Główny !

*   Wspaniałe rozpoczęcie 2016 roku Sebastian Kawa - zrzeszony w strukturach naszego Stowarzyszenia       uznany został przez Internationale World Games Association ATLETĄ GRUDNIA 2015r                                     ( IWGM zrzesza 37 międzynarodowych organizacji sportowych we współpracy z MKOL i organizuje co  4 lata Światowe Igrzyska Sportowe - w 2017r gospodarzem Igrzysk będzie Wrocław )

11 stycznia Panel dyskusyjny IPN Katowice - Klub Debat Historycznych we współpracy z Instytutem Historii Uniwersytetu Śląskiego

*  PAMIĘTAMY Powstanie Styczniowe 1863 r

*  Dom Polski ŻWIRKI i WIGURY -Cierlicko " Bal pod Samolotami "

*  22 stycznia  100- ROCZNICA URODZIN płk.pil. Ludwika Krempy VM Honorowego Wiceprezesa ds Weteranów - Członka Zarządu Głównego SLPP

*  23 stycznia godz. 19 katastrofa " CASY "pod Mirosławcem - WSPOMNIENIE

* WSPOMNIENIE 26 stycznia 106- rocznica urodzin naszego Patrona mjr pil. Karola Pniaka VM    " ASA " Lotnictwa Polskiego .

* Na potrzeby  prac związanych z przemianowaniem tutejszego Stowarzyszenia na

      ŚWIATOWE STOWARZYSZENIE LOTNIKÓW POLSKICH  ( ŚSLP )

na mocy uchwały Prezydium Zarządu Głównego SLPP został powołany  Zespół Roboczy ( ZR ) :

                                          gen . dyw . rez . nawig . Zbigniew Galec  -  Przewodniczący

                                         gen . dyw . rez . pil . dr  Anatol Czaban

                                                             płk rez . dr  Jerzy Tomczyk

                                                      płk w st. spocz .  Zenon Krasowski

                                                      dr inż /pil /reż .  Adam Ustynowicz 

 

*  Głosuj na Polaka - na SEBASTIANA KAWĘ akcja promująca nominację plebiscytu na Sportowca Roku sportów nieolimpijskich .

*  DONACJA dla Dostojnego Jubilata płk . pil . Ludwika Krempy VM - Seniores Priores - otrzymuje            w dowód uznania zasług ZNAK rycerski X .w sztylet z imienną grawerą ” Deo Patriare - Aeriae Navigationi Bene Meritus "  ipn

 

 LUTY

*  IPN - Katowice " Obóz dwóch totalitaryzmów Jaworzno 1943- 1956 "

Wołyń - 73 rocznica LUDOBÓJSTWA na POLAKACH   przez ukraińskich siepaczy .

Z Kronik Historii1383r                                                                                                                                                               - Chrzest Władysława Jagiełły   - ślub królowej Jadwigi z Władysławem Jagiełłą  

 - koronacja Władysława Jagiełły na Króla Polski

* 75-rocznica zrzutu " CICHOCIEMNYCH " Dębowiec 1941-2016

* ustanowienie Odznaki Personelu Latającego " Gapy "

*  Powitanie w szeregach SLPP ppłk rez. nawig. Andrzeja Jaworskiego                                                                   - aktualnego dyrektora Lotniczego Liceum Ogólnokształcącego w Dęblinie

* Mocą uchwały Prezydium Zarządu Głównego SLPP

 ustanowiona została KOMISJI ds. WSPÓŁPRACY

                    z MUZEUM SIŁ POWIETRZNYCH w Dęblinie

 

MARZEC

*  NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY NIEZŁOMNYCH - Tak ,  Świętowaliśmy Pamięć o Żołnierzach Niezłomnych

*  ZBRODNIA KATYŃSKA

*  Zrzeszony w naszym Stowarzyszeniu   gen. dyw. MICHAŁ SIKORA Szef Sztabu DG RSZ   wyróżniony przez Ministra ON

*  NAPAŚC BOLSZEWIKÓW na POLSKĘ     pamiętamy 10 marca 1920r

*  IPN Katowice - XIII Festiwal Plastikowych Modeli Redukcyjnych

*  CYRK SKALSKIEGO - 71 lat temu...

*  PAMIĘTAMY - GRATULUJEMY     płk . Robert Głąb  Dowódcą Garnizonu Warszawa

*  WITAMY w SZEREGACH SLPP      Annę T. Pietraszek ( reż .TVP )   Absolwentkę AON

*  IPN Katowice -  MILENIUM czy Tysiąclecie - obchody 1966r

*  Uroczyste przekazanie ZIEMI  z mogił Lotników Polskich w Australii                                                           Departament Wojskowych Spraw Zagranicznych MON

 

 

 KWIECIEŃ

* 360- rocznica ogłoszenia MATKI BOŻEJ - Królowa Polski ; Śluby Królewskie Jana Kazimierza

* SMOLEŃSK 2010- 2016 PAMIĘTAMY

* "I trzeba było żyć... Losy kobiet z Ravensbrick " - wystawa W Częstochowie

* Konferencja dla nauczycieli upamiętniająca ofiary Zbrodni Katyńskiej - Częstochowa

* Cichociemni - elita Polski Walczącej ( wykład Adriana Ramsa ) Bielsko Biała

* 76- rocznica ZBRODNI KATYŃSKIEJ

* 1050 - rocznica CHRZTU ŚWIĘTEGO POLSKI - ku pokrzepieniu serc !

* PANEL DYSKUSYJNY pod Patronatem MINISTRA OBRONY NARODOWEJ   - Warszawa Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  nt. Światowe Stowarzyszenie Lotników Polskich czynnikiem duchowego   i fizycznego łączenia Polonii ze " Starym " Krajem .Sponsor - Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych ; sponsor medialny TVP Polonia

 

 MAJ

* Dzień Flagi Narodowej

* NARODOWE ŚWĘTO KONSTYTUCJI  3- MAJA  Święto MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ POLSKI

* wspomnienie 12 maja 1935r zmarł Marszałek Józef Piłsudski                                                                           ( pochowany na Wawelu 18 maja 1935r)

* pamiętamy o PATRONIE naszego Stowarzyszenia - mija 18-lat od odsłonięcia i poświęcenia pierwszej na świecie tablicy pamiątkowej ku czci "ASA" Lotnictwa Polskiego mjr pil. Karola Pniaka - Kawalera Orderu Wojennego VIRTUTI MILITARI...

* Noc Muzeów - w Przystanku Historia  ( godz.17-21)

* MONTE CASSINO - wspomnienie udziału 318. Dywizjonu Myśliwsko-Rozpoznawczego PSP

* Nasi w SENACIE RP p prezentacja przed Komisją Senacką spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą dorobku SLPP oraz zagadnień nt . ŚWIATOWE STOWARZYSZENIE LOTNIKÓW POLSKICH czynnikiem duchowego i fizycznego łączenia Polonii ze " Starym " Krajem .

* Czynnie uczestniczymy w uroczystościach związanych z obchodami 90-rocznicy urodzin nestora Lotnictwa Polskiego - Ryszarda WITKOWSKIEGO .  OPERACJA

 

 CZERWIEC

* świętowanie wolności - I . WOLNE WYBORY w POLSCE ( SOLIDARNOŚĆ 4 czerwca ! )

* OPERACJA  D-DAY - Polacy wnieśli swój wkład.

 

 

* pożegnanie dowódcy 8. Bazy Lotnictwa Transportowego

* PMIĘTAMY , zdarzyło się 15-lat temu ; katastrofa w Rusocicach  k/ Krakowa                                                   zginął pilot Dariusz Komarzyniec ,  Janusz Czechowski - Sławomir Miechowicz zostali ciężko ranni !

* wspomnienie - imieniny śp. mjr.pil . Antoniego Tomiczka KW

* My pamiętamy - wspomnienie warte uwagi - przelot przez Atlantyk  płk. pil . Stanisława J.SKARŻYŃSKIEGO na samolocie RWD-5bis.

* rozpoczęcie I. wojny światowej 1914-1918- wieczornica szlak frontu wschodniego

 

 LIPIEC

* wieczornica " Dlaczego Premier Rządu RP na Uchodźstwie  - Naczelny Wódz Sił Zbrojnych musiał zginąć ?

* CZY MOŻNA ZAPOMNIEĆ LUDOBÓJSTWO    - 73- rocznica Zbrodni Ludobójstwa dokonanego na Polakach przez ukraińskich siepaczy .

* POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA - Szczyt NATO ; Warszawa nie jest sama .

* nasz Członek ; Minister Obrony Narodowej wyznaczył na stanowisko   I-szego Zastępcy Szafa Sztabu Generalnego gen. dyw. Michała Sikorę.

* Bitwa pod Grunwaldem - wieczornica

* powitanie w szeregach Stowarzyszenia płk . Zbigniewa Ruszniaka

* FORUM POLONII AMERYKAŃSKIEJ w Rzeszowie - członek SLPP      gen. dyw. nawig. Zbigniew Galec zgromadził na swoim wykładzie nt. dorobku SLPP  i przemianowania na Światowe Stowarzyszenie Lotników Polskich ok. 100 osób.

* cały świat w Polsce - bezcenne chwile : Światowe Dni Młodzieży w Krakowie                                                              " Wspólnota modlitwy i czynu "

* nasz PATRON z żoną Heleną - wspomnienie .         

 

 SIERPIEŃ

* PAMIĘTAMY ; 63 dni Chwały Powstańców Warszawy

* powitanie w szeregach SLPP płk . ZDZISŁAWA STRZELCZYKA .

* z żalem żegnamy Metropolitę Krakowskiego J.Em. kard . Franciszka Macharskiego - to On wyznaczył dekretem na Kapelana SLPP ks. dr Lucjana Bielasa .

* Święto Wojska Polskiego - Dęblin 41. Baza Lotnictwa Szkolnego

 

* ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO -  96- rocznica BITWY WARSZAWSKIEJ   Nasz Członek Michał SIKORA - mianowany przez PREZYDENTA RP generałem broni    i wyróżniony przez Ministra Obrony Narodowej BYŁAWĄ .                                                                        

* wspomnienie myśli śp. ks. Bp. gen. broni Tadeusza Płoskiego    - Ordynariusza Polowego Wojska Polskiego

* Wojewódzkie Święto Wojska Polskiego - Tychy

* ŚWIĘTO LOTNICTWA POLSKIEGO - Dęblin  

* HONORY dla GENERAŁA  - Poznań  ( POMNIKI )    gen . broni pil . Stanisława Targosza   Generała pil . Andrzeja Błasika

 

WRZESIEŃ

*  Początek II wojny światowej                                                                                                         - WSPOMNIENIE ATAK NIEMICEC na POLSKĘ

* CHWALEBNE DZIEJE LOTNICTWA POLSKIEGO - Jaworzno  7- Festiwal Modelarski  ( 3 - 4 września )

* NASI W BBN ( omówienia Światowe Stowarzyszenie Lotników Polskich ;   gen. dyw. nawig. Zbigniew Galec - płk. dr Zbigniew Ciołek )

* ŚLĄSKI AIR SHOW - Katowice Muchowiec

* uroczyste przekazanie portretu " TRÓJKI KRAKOWSKIEJ " ( Kosiński- Pniak- Macek )  przez aut. Adama Dutka dla SLPP w siedzibie WKU Katowice ..

* Święto Centrum Inżynieryjno-Lotniczego

* ŚWIĘTO STOWARZYSZENIA LOTNIKÓW POLSKI POŁUDNIOWEJ

* Chwała Obrońcom Duszy Narodu - Zachowali się jak trzeba !

* Godność ocalona - SMOLEŃSK Antoni Krauze ( film )

* od redakcji Skrzydlata Polska - 100-lecie Lotnictwa Polskiego

* Polaka stoi przed wielką szansą - Romuald Szeremietiew

* XXIV Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego- Kielce                                   

* uroczyste przekazanie portretu " TRÓJKI KRAKOWSKIEJ " ( Kosiński- Pniak- Macek )  aut. Adama Dutka przez SLPP  do Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie na stałą ekspozycję .

* Centrum Szkolenia Inżynieryjno Lotniczego i Szkoła Podoficerska Sił Powietrznych

* Stasiu Błasiak apeluje...

* Nóż w plecy - napaść bolszewi na Polskę

* CHWALEBNE DZIEJE LOTNICTWA POLSKIEGO - Jaworzno  ( Po BOGU najważniejsza jest POLSKA ! ) 1050 - rocznica Chrztu Św. Polski ;360 - rocznica Koronacji Matki Bożej na Królową Polski ;                                                                                                 

 

90 - lecie pionierskiego przelotu płk. pil . Bolesława Orlińskiego   i st . sierż . Leonarda Kubiaka na trasie Warszawa -Tokio -Warszawa .

* Święto 8 Bazy Lotnictwa Transportowego - Kraków

* Pożegnalny lot gen. bryg .pil. dr hab. Jana Rajchela - Mińsk Mazowiecki

* Przedstawicielstwo SLPP w MON

* 77-rocznica Powstania Polskiego Państwa Podziemnego- Kraków

* wyróżnienie płk . pil . Ludwika Krempę VM Medalem  1050 - rocznica Chrztu Św. Polski ;   360 - rocznica Koronacji Matki Bożej na Królową Polski ;    90 - lecie pionierskiego przelotu płk. pil . Bolesława Orlińskiego   i st . sierż . Leonarda Kubiaka na trasie Warszawa -Tokio -Warszawa .

* pożegnanie z mundurem  gen. bryg .pil. dr hab. Jana Rajchela -Warszawa .

 

PAŹDZIERNIK

* Wielki Dzień dla Stowarzyszenia  płk. pil . George ZAMKA " Zambo"                                                                    polskiego pochodzenia astronauta USA wstąpił w szeregi SLPP   podczas okazałej gali 8 października w Operze Wrocławskiej ;  - odbyło się uroczyste podpisanie akcesu ,   - Prezes Tadeusz Zemuła został uhonorowany okazjonalną PLAKIETĄ  wśród zaledwie 6 innych wyróżnionych przez płk . pil . G. Zamkego ,  - odbyło się nadanie przez Kapitułę odznaczenia " HONORIS"     -wręczenia dokonał z upoważnienia Kanclerza gen. dyw. nawig. Zbigniew Galec ,  - Zarząd Główny SLPP przyznał płk . pil. G. Zamkemu MEDAL PRZYJAŹNI                                                                                                                                             " Amicita nosi inter bonos esse non potest " wręczania dokonali : prezes Zarządu Gł. Tadeusz Zemuła i I-szy z-ca prezesa Józef Skulich ,   - Dostojny Gość został obdarowany obrazem olejnym samolotu Spitfire   za sterami mjr pil . Karola Pniak ( aut. Elisza Dyrow ).

*  uroczyste objęcie obowiązków Dowódcy 8. Bazy Lotnictwa Transportowego                                                         przez płk. pil . Krzysztofa Szymańca.

* Z WIZYTĄ U NOWEGO DOWÓDCY 8. Bazy Lotnictwa Transportowego

* Święto 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego  - Zarząd Główny SLPP reprezentował prezes Oddziału Nr.10 płk. nawig. Ryszard Gruszczyński

*  Uroczyste obchody 5-rocznicy powstania 34 dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej                                      - wyróżnienie honorowo Tadeusza Zemuły - Prezesa Zarządu Gł SLPP    przez Dowódcę plakietą SZTANDARU 34. drOP

* Znane czy nieznane - sprawa Smoleńska

* polatają gulfstreamem...

* PAMIĘTAMY - mija 36- rocznica śmierci naszego PATRONA mjr pil. Karola Pniaka VM

 

 

* Aktywność i dbałość z wizytą u WICEWOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO   Pana Józefa Gawrona - prezentacja dorobku SLPP i zainteresowanie współpracą

* PAŹDZIERNIK 56 na  WĘGRZECH - PAMIĘTAMY !  Krew braterstwa Polaków i Węgrów

* Święto Terenowych Organów Administracji Wojskowej - Katowice 2016

* Przekazanie obowiązków służbowych SZEFA WSzW w Katowicach                                                            - byliśmy , ale nie żegnaliśmy - jest naszym Członkiem.    

 

LISTOPAD

* ŚWIĘTO ZMARŁYCH                                                                                                                                              - zapalenie zniczy :  -  na grobie mjr pil . Karola Pniaka VM ; w NEKROPOLII - Kaplica Lotników ; pod tablicą PATRONA mjr pil . Karola Pniaka VM

* NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI                                                                                                                                                       Warszawa -  Kraków - Jaworzno - Katowice

* Konkurs Recytatorski Wierszy i Pieśni Patriotycznych - Śląski Zarząd Wojewódzki LOK ;  - uroczyste odznaczenie Prezesa Zarządu Gł. Tadeusza Zemuły   ODZNAKĄ HONOROWĄ " ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA LIGI OBRONY KRAJU "

* PROMOCJA OFICERSKA w WSOSP w Dęblinie -uroczyste  wręczenie PRYMUSOWI okolicznościowego wyróżnienia SLPP ; - Notyfikacji wraz z miniaturą miecza rycerskiego.

UCHWAŁA Prezydium Zarządu Głównego SLPP  w sprawie : Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów , który zaplanowano    pod Honorowym Patronatem PREZYDENTA RP            dnia  21 luty 2017  od godz . 10 w Warszawie  miejscem : Centralna Biblioteka Wojskowa   im. Marszałka Józefa Piłsudskiego    Powołano Zespół Przygotowawczy :    Franciszek Zalewski - przewodniczący ; Paweł Jarczyk - sekretarz , który opracuje całość pod nadzorem Prezydium Zarządu Gł . Prezydium Zarządu Gł. podjęło realizację przemianowania SLPP pod nazwą MEMORABILIA   na  ŚWIATOWE STOWARZYSZENIE LOTNIKÓW POLSKICH , które będą miały charakter   gali z udziałem najwyższych WŁADZ w Polsce dla uroczystego ogłoszenia historycznego wydarzenia.

 

* KRÓLUJ  nam  CHRYSTE - lżą nasz NARÓD !  Intronizacja 19 listopada w krakowskich Łagiewnikach . Polski prezydent ukląkł przed Chrystusem ukrzyżowanym...

 

* z GRATULACJAMI z okazji awansu na stopień generała brygady w Wojsku Polskim

oraz życzeniami wspaniałych dalszych przeżyć w zdrowiu i z błogosławieństwem Patronki Lotników MATKI BOŻEJ LORETAŃSKIEJ i serdecznościami dla

                             gen. bryg. w st.spocz.pil. LUDWIKA KREMPY VM

                                       Honorowego Wiceprezesa ds . Weteranów

 

* Obiecujące spotkanie u Wojewody Śląskiego naszej delegacji .

 

* TRUMP tryumfuje , lewactwo wyje...

  Jean - Claude Juncker poucza jak pijany trzeźwego.

 

 

 

* Obchody Dnia Pamięci - spotkanie okolicznościowe

z udziałem prezydenta Miasta Jaworzno oraz AK  73- rocznica

 

GRUDZIEŃ  

* 73- rocznica Rozstrzelania JAWORZNIAN   Jaworznicka Inicjatywa Narodowa ( Msza św. ; przemarsz złożenie kwiatów     pod pomnikiem NIEPODLEGŁOŚCI

* PROROK NIE UMIERA Ks. Franciszek Blachnicki    premierowy pokaz filmowy IPN-Katowice i TVP 3 Katowice

* Sebastian KAWA - 7. Mistrzostwa Świata w Wyścigach Szybowcowych

* My PAMIETAMY 5 grudnia mija 81 - rocznica śmierci                                                                                           Marszałka JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

* Szanujemy naszego Honorowego Wiceprezesa ds. Weteranów                                                                              - pamiętamy i godnie wypełniamy zapisy statutowe - z wizytą     u gen. bryg. w st. spocz . pil . LUDWIKA PREMPY VM    i wręczenie okolicznościowych GRATULACJI .

* Wspomnienie odsieczy dla Lwowa                                                                                                              - OFIARA ŻOŁNIERZY WRZEŚNIA 1939r nie poszła na marne !

* Mianowany przez PREZYDENTA RP profesorem zwyczajnym    MAREK GRZEGORZEWSKI - zrzeszony w naszym Stowarzyszeniu .                                                         Gratulacje , a i dla nas splendor !

* ŚWIĘTO PATRONKI LOTNIKÓW  MATKI BOŻEJ LORETAŃSKIEJ

* ważna dla nas wiadomość o mianowaniu JE. Ks. Abp. MARKA JĘDRASZEWSKIEGO  Metropolitą Krakowskim - pamiętamy o gratulacjach i życzeniach.

* 60 - urodziny naszego WICEPREZESA I . Zastępcy Prezesa Zarządu Głównego    Kol . Józefa SKULICHA dobrze zasłużonego SLPP

* zapal światło wolności godz.19, 30 - akcja 13 grudnia

* chce nieść Ewangelię Radości - pierwsze spotkanie nowego Nuncjusza na Jasnej Górze

* Polacy nieznani - Eugeniusz Kwiatkowski - wspomnienie.

* podpisanie POROZUMIENIA z kustoszem sanktuarium MBNP w Jaworznie      - otwiera możliwość utworzenia Muzeum " SKARBIEC " , które wraz z Nekropolią                                                                               i lotniczą Kaplicą Pamięci Narodu utworzy kompleks na wieczną rzeczy pamiątkę.

* wspomnienie - Dęblin- tu jest słynna lotnicza Szkoła Orląt

* spotkanie świąteczno-noworoczne w sali Sejmu Śląskiego

* Ostatni Żyjący Dowódca 308 i 317 Dywizjonu Myśliwskiego       ppłk . pil . FRANCISZEK KORNICKI  VM    18 grudnia kończy w Anglii  100- lat życia  przesyłamy                                                                                                     najlepsze życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności !

* ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA - ślemy nasze życzenia      " Spokojnych, zdrowych i radosnych Świąt BOŻEGO NARODZENIA oraz szczęśliwego NOWEGO ROKU 2017 "

 

* JEŚLI MAMY PROBLEMY , TO JE ROZWIĄZUJEMY - monit  do  SEKRETARZA STANU                      - SZEFA GABINETU PREZYDENTA RP Pana  ADAMA KWIATKOWSKIEGO w trybie interwencyjnym o ponaglenie przyznania HONOROWEGO PATRONATU PANA PREZYDENTA RP dla przedsięwzięcia MEMORABILIA - 21 lutego 2017r .

* Msza Święta odprawiona przez Ks. Kapelana SLPP  za wstawiennictwem MATKI BOŻEJ naszej Patronki z intencją o orędownictwo do TRÓJCY ŚWIĘTEJ ; dla błogosławieństwa naszym poczynaniom utworzenia ŚWIATOWEGO STOWARZYSZENIA LOTNIKÓW POLSKICH oraz dziękczynienie za 2016r . Na zakończenie Prezes Zarządu Gł. złożył przybyłym Kolegom z Rodzinami  życzenia ;  obfitości łask Bożej Dzieciny i Jego Matki , a naszej PATRONKI w Nowy Roku 2017

 

ZAKOŃCZENIE ROKU - PODSUMOWANIE .

 

 
 
Opracowane sprawozdanie za rok 2016 przedkłada Zespół Redakcyjny   :                        
 
             Wiceprezes – I. z-ca  Prezesa Zarządu GŁ.               Józef Skulich      
              Kronikarz -                                                                     Gabriela Pniak  
              Szef Pionu Promocji SLPP -                                       Czesław S. Proszek
          Członek Gł. Honorowego Sądu Koleżeńskiego       Leszek Kurek

 

                                  Za zgodność                        ZATWIERDZAM                                  P R E Z E S                                                                                                                                                ZARZĄDU Gł.   

                                                                                                               Tadeusz Zemuła

     

                                                                              dnia 31 grudnia 2016r   
 

 

 

NASTĘPNE

 

Rok 2010

Rok 2011

Rok 2012

Rok 2013

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

Rok 2018

 

 
ODWIEDZIŁO NAS         
 
 Administrator   slpro@op.pl   GG - 3073544