WSTECZ

 

Rok 1998

Rok 2000

Rok 2001

Rok 2002

Rok 2003

Rok 2004

Rok 2005

Rok 2006

Rok 2007

Rok 2019

  SPRAWOZDANIE 2011r  
 
 
   
 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z DZIAŁALNOŚCI
         STOWARZYSZENIA LOTNIKÓW POLSKI POŁUDNIOWEJ
                                w 2011 roku
 
 
Przyjęto za motto SLPP na 2011r wypowiedź Prezesa Zarządu Gł SLPP
 
                     „STOWARZYSZENIE – małżeństwo , jak każdy inny związek
                      zależy od bycia właściwą osobą i od znalezienia partnerów. „
 
Chronologiczny katalog przedsięwzięć opracował Zespół w składzie :
 
Kierownik Biura Zarządu Gł .                                                  - Maria  Lewandowska  
Kronikarz                                                                              - Gabriela Pniak                              
Wiceprezes – I z-ca Prezesa Zarządu GŁ.                            - Józef Skulich
Wiceprezes ds. Członkowskich                                              - Franciszek Zalewski 
Wiceprezes ds. Organizacyjnych                                                          - Andrzej Pierścionek
 
                         
  STYCZEŃ
 
DECYDOWAĆ o SOBIE
Lepsza i szersza współpraca .
 
ŚWIĘTO TRZECH KRÓLI  - razem z Bractwem Kurkowym
Msza Św. w Kościele Sióstr Norbertanek
               WSPÓLNE KOLĘDOWANIE
Kraków   ul. Lubicz. 16 Celestat
 
PRZEDSZKOLE w Jaworznie ul.Tuwima
Lotnicy dzieciakom
                
              XX rocznica PRZYWRÓCENIA W POLSCE  ORDYNARIATU POLOWEGO
 
              ROSYJSKA RULETKA
              SMOLEŃSK – czego nie dopilnowały nasze służby .
 
              Stowarzyszenie Rodzin Którzy Zginęli w Katastrofach Lotniczych „ W Cieniu Orła „
               8. Baza Lotnictwa Transportowego
 
               HISTORIA NIEZŁOMNEJ WALKI o PAMIĘĆ i PRAWDĘ
               ( cuda wianki MAK sprytnie  )
 
               RAZEM MOŻEMY ODRODZIĆ POLSKĘ
 
               ROSJANIE WYZNACZYLI ŚCIEŻKĘ ŚMIERCI
 
               - u nowego SZEFA WSzW  Katowice
 
               O współpracy z PREZYDENTEM MIASTA KATOWICE
 
               Ognisko Młodzieżowe „ORLIKI „ u Ks. płk. prał. Mirosława Sułka
                Kościół Garnizonowy w Katowicach
              
                LUTY
 
WSPOMNIENIE ks. Piotra Skargi
 myśli – mowy 
           
               
 
BÓG – HORROR - OJCZYZNA
WSPOMNIENIE Ks. Bp. gen. broni . prof. dr hab. Tadeusz Płoskiego
 Jego słowa jako myśl przewodnia :
„ Pamiętajmy , że sprawa Polski nie kończy się na zdobyciu wolności .
Powinniśmy myśleć o wychowaniu młodego pokolenia i o tym jak będzie
Polska i jakich synów i córki wychowają nasze rodziny. „
 
 
CHOROBA CELEBRYCKA
„ CMS „  POŻERA POLSKĘ
 
INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ
Sprawa mjr. pil. Karola Pniaka IPN Katowice
 
NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH
Wójt i Przewodniczący Gminy Zabierzów
 
O współpracy z Tadeuszem Kaczmarkiem Wiceprezydentem Miasta Jaworzno
 
PĄCZEK BRACKI
TS „ Bractwo Kurkowe „
Kraków – Celestat
 
O współpracy z Wojewodą Śląskim
- asystent wojewody Zbigniew Faruga
O współpracy z Marszałkiem Województwa Śląskiego
Z Marszałkiem Województwa Małopolskiego o współpracy
O współpracy z Sekretarzem Miasta Jaworzno
 
AEROKLUB w Nowym Targu
na roboczo o wspólnym przedsięwzięciu
 
36 Specjalny Pułk Lotnictwa Transportowego
OBCHODY 66 Rocznicy
 
Katowice z  Dziekanem  Ks. płk. prał. Mirosławem Sułkiem
 
MARZEC
 
Robocze spotkanie z Wiceprezydentem Miasta Jaworzna
 
Ciąg dalszy starań w Dowództwie Sił Powietrznych
o lokum dla Kapituły „ HONORIS „ i Kolegium Senioratu Lotnictwa Polskiego
( gen.M.Walentynowicz – płk.Z.Krasowski )
 
Odpust parafialny – PRAFIA WOJSKOWA w Katowicach
 
NASZE MYŚLI SĄ Z NIMI …
(cykl spotkań – oznacz.* )
 
Międzynarodowy Dzień Obrony Cywilnej *)
 
Uzgodnienia z Ks. Dziekanem płk .prał . dr hab. nawig. w sprawie dostarczenia
dla Kaplicy Lotników ziemi z cemantarzy  Lotników Polskich w Lyonie –Francja
 
NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI „ ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH „ *)
wraz z IPN Katowice
 
Pączek Bracki – Kraków „ Celestat „ TS Bractwo Kurkowe
 
Początek ZBRODNI KATYŃSKIEJ – wieczornica *)
( wykład : w 13 lat od Zbrodni Katyńskiej zmarł Stalin -1953r )
 
ZAKRZÓW-STRONIE integracyjne spotkanie w kręgu rodzin
oraz gości z zabawą taneczną na zakończenie karnawału .
 
Napaść bolszewików na Polskę 1920 r –wspomnienie *)
 
u SZEFA WSzW Katowice
 
I . lot bojowy CYRKU „ S „ *)
 
CZYSTKI w 36 Specjalnym Pułku Lotnictwa Transportowego *)
 
 
NIEKONWENCJONALNI SZAFARZE
( cykl omówień  pod hasłem )
„ Nefas est nocere  patriae;
ergo civi quoque , nam hic pars patriare  est „
( Nie godzi się  wyrządzać szkody OJCZYŹNIE ,
a więc również współobywatelowi , bo ten jest częścią ojczyzny . )
 
Kto reprezentuje NARÓD POLSKI ? #)
- szokująca wypowiedź urzędnika państwowego
Władysława Bartoszewskiego dla „Die Welt „ ;
„ Bałem się Polaków nie Niemców „
 
Spotkanie szefa polskiego rządu  z premierem Izraela #)
Premier Tusk : Izrael ma prawo oczekiwać wsparcia .
 
Zakończenie cyklu  pod hasłem :
„ Qui totum vult , totum perlit „
( Kto chce wszystkiego , wszystko traci . )
 
WYSTĄPIENIE do SEJMU – SENATU – Premiera i.in
w sprawie Akademii Lotniczej w Dęblinie
 
KWIECIEŃ
 
355 ROCZNICA KORONACJI we Lwowie
Obrazu MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ
przez Króla JANA KAZIMIERZA
 
IPN Katowice starania o pozyskanie dokumentacji mjr. pil..Karola Pniaka
 
Nowy Targ rozmowy robocze z Aeroklubem
przeprowadzenia wspólnej imprezy lotniczej .
 
W OBLICZU CIERPIENIA
Rocznica Katastrofy Smoleńskiej 10 kwietnia
PODZIEL SIĘ SERCEM z Karoliną Kaczorowską
małżonką śp. RYSZARDA KACZOROWSKIEGO
ostatniego Prezydenta RP na Uchodźstwie
 
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ LOTNICTWA
                  i KOSMONATYKI
             Smoleńsk 10 kwietnia
- Nie zamierzali lądować
- Stawić czoła
 
8. BAZA LOTNICTWA TANSPORTOWEGO
                 Spotkanie Wielkanocne
 
TS „ Bractwo Kurkowe „ - Kraków
„ Święcone Jajka „
z Żołnierską Bracią
 
DOWÓDZTWO SIŁ POWIETRZNYCH
        Spotkanie Świąteczne
 
Szacunek dla ŻOŁNIERZA POLSKIEGO
to obowiązek ( cykl )
- omówienie APELU AK-ców o ukaranie Szefa MSZ
za wypowiedź : „ że Powstanie Warszawskie było katastrofą narodową „
- Głowa boli od tego, co wyprawiają politycy
- Zimna wojna o pamięć.
O rosyjskich i polskich jeńcach wojny 1920r , nienawiści Stalina
i potrzebie mitu anty-Katynia .
 
Nowy śmigłowiec dla Lotnictwa Ratowniczego
omówienie EC-135
 
 
MAJ
 
Dzień FLAGI NARODOWEJ
WKU – Gliwice
12 maja 1935 zmarł Marszałek Józef Piłsudski
Dwie przeszłości
( rozważanie o świadomość historyczną )
XX-lecie Śląskiego Oddziału Starzy Granicznej
Na czym polega zmiana
( zmiany na szczeblu ministra Obrony Narodowej )
Święto Ochotniczych Straży Pożarnych
Święto 2 Korpusu Zmechanizowanego
WERNISAŻ - Będzin
wystawa grupy plastycznej ARS AVIONICA
 
 
CZERWIEC
 
Okolicznościowe spotkanie wspomnieniowe
Operacji D-Day
X-lat od katastrofy samolotowej
w Rusocicach
Wojewoda Śląski Zaprasza
IX Regionalny Piknik w Pszczynie
Regiony Europy i Świata
Międzynarodowy Festiwal Orkiestr
Sił Powietrznych - Wrocław
 
Inauguracyjne uroczyste wręczenie ustanowionego wyróżnienia
DYPLOMU „ Unita Durant „  przyznawanego za wsparcie
wyłącznie  MATKOM – ŻONOM – CÓRKOM - OPIEKUNKOM 
zrzeszonych w Stowarzyszeniu .
 
 
LIPIEC
Narada z Marszałkiem Województwa Śląskiego
w sprawie realizacji V. Katowickiego Festynu Lotniczego
 
Starania o pozyskanie ziemi z FRANCJI
z cmentarzy Lotników Polskich
( Dziekan ks.płk.prał.dr hab.nawig. Stanisław Gulak )
 
Odwołanie Pikniku Lotniczego w Nowym Targu
 
Ogłoszenie organizacji pielgrzymki lotników
do Patronki Lotników – Loreto ( Włochy )
 
Instytut Pamięci Narodowej O/Katowice
starania o pozyskanie akt (teczki )
mjr.pil.Karola Pniaka
 
MORD LUDOBÓJSTWA na WOŁYNIU
-wieczornica
 
Odwołanie organizacji V Katowickiego Festynu Lotniczego
 
Zamówienie portretu ( grafiki ) mjr.pil.K.Pnika
aut. Grzegorz Jodłowski
 
Mobilizacja Zbigniewa PIĄTKA Prezesa Kolegium Senioratu Lotnictwa Polskiego
o uaktywnienie i wspólnotę działań na linii Kolegium SLP
- Kapituła „ HONORIS „ -  Klub Członków Wspierających
 
Robocze narada z Sekretarzem Miasta Jaworzna
w sprawie organizacji Obchodów
Chwalebne Dzieje Lotnictwa Polskiego-2011
 
SIERPIEŃ
 
67- rocznica Powstania Warszawskiego
 
ONI ZAWSTYDZAJĄ
Raport Komisji Millera
opinie-publikacje-wnioski MAK
 
Święto Wojska Polskiego
WOJSKO to NASZA CHLUBA i NADZIEJA
Warszawa- Kraków-Gliwice-Rychwałd
 
STREFA DOBREGGO SAMOPOCZUCIA
Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych
-jego świadectwo trwa …
 
ŚWIĘTO LOTNICTWA
 
WRZEŚIEŃ
 
Wstrząsający był 1 września 1939 roku
- pamiętamy o wysiłku zbrojnym Wojny Obronnej 1939r
 
ZAKRZÓW – STRONIE
z Rodzinami i Przyjaciółmi
wręczenie ustanowionego wyróżnienia
DYPLOMU „ Unita Durant „  przyznawanego za wsparcie
wyłącznie  MATKOM – ŻONOM – CÓRKOM - OPIEKUNKOM 
zrzeszonych w Stowarzyszeniu
        
ŻWIRKOWISKO ( Czechy )
Cierlicko-Kościelec
 
II. Jaworznicki Festiwal Modeli
Kartonowych i Plastikowych
o Puchar Prezydenta Miasta Jaworzno
 
CHWALEBNE DZIEJE LOTNICTWA POLSKIEGO
                  Jaworzno-2011
odsłonięci i poświęcenie w Kaplicy Lotników tablicy pamiątkowej
gen.broni. Andrzeja Błasika Dowódcy Sił Powietrznych
i Załogi samolotu Tu-154M , którzy zgineli śmiercią lotnika
w katastrofie pod Smoleńskiem 10.IV.2010r
 
NAUCZ SWOJE DZIECKO POLSKI ;
Polski Lotnik , zawsze gorliwy i pilny
przez miłość i cnoty , w obronie Ojczyzny
na wszystko gotów !
 
TRAUMA RODZIN- ekshumacja
śledztwo smoleńskie - groby będą otwierane !
 
POLSKA to MY - ICH KREW RELIKWIĄ
Ewa Błasik – jej wciąż przyświeca cel :
Nie pozwolimy by zamykano nam usta !
 
Łagodne wskazówki dla Rosjan
profesor W. Bineda twierdzi …
 
DRAMAT MŁODYCH POLAKÓW
- znaki zapytania „ ? „
 
LEGENDY PRZESTWORZY ( cykl wieczornic )
Jaworzno świętuje , bo ma 110 lat praw miejskich
-  I. kontrolowany lot samolotem Braci Wright 1903
-  o Bolesławie GŁADYCHU
- Tam zginęli Żwirko i Wigura
 
 
PAŹDZIERNIK
 
Obchody Dnia Spadochroniarz - WISŁA
 
SMOLEŃSK PUNKT ZWROTNY
- 10 dowodów na zamach
 
KRĘGOSŁUP W POTRZEBIE
Marsz. Józef Piłsudski
POLSKA – jak na tym wyjdzie..?
 
Dzień CHWAŁY ORĘŻA POLSKIEGO
401 . ROCZNICA ZWYCIĘSTWA pod KŁUSZYNEM
- 9 październik 1610 roku zajęcie Moskwy
- hetman  Stanisław Żółkiewski
- Hołd Ruski
 
 
Ostatnie pożegnanie chluby naszego Stowarzyszenia
Mistrza Świata śp. WACŁAWA WIECZORKA
 
ŚWIĘTO 1. BRYGADY RAKIETOWEJ OP
 
4 . Skrzydło Lotnictwa Szkolnego – DĘBLIN
        Uroczyste wręczenie SZTANDARU
 
LISTOPAD
 
Święto Zmarłych
Odeszli od Nas – zostaną w naszej pamięci
 
Niesamowite lądowanie na Okęciu
- pilot pokazał kunszt
- uratował 231 osób
 
100 – rocznica Wielkiego Polaka
wspomnienie Ks.Kard. Stefana Wyszyńskiego
 
PAMIĘTAMY – XXXI – rocznica
śmierci naszgo PARTONA
mjr. pil. Karola Pniaka
 
CZEŚĆ Jego PAMIĘCI !
- zmarł przyjaciel naszego Stowarzyszenia
gen.bryg.pil. TADEUSZ SAWICZ
Cykl wieczornic ;
- POSŁUCHAJ co przeżyli :
„… nikt z nas dla siebie nie żyje i nikt dla siebie nie umiera ;
- Ostatni taki Pilot
 
O mądrość – Jasna Góra z O.płk. Janem Golonką
 
Jaka siła rozerwała Tu154M ?
 
NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
POLSKA – Orzeł jest w sercu !
„ Naród ,który nie szanuje swojej przeszłości
nie zasługuje na SZACUUNEK teraźniejszości
i nie ma prawa do przyszłości. „ ( marsz.J.Piłsudski )
 
PYTANIA KTÓRE TRZEBA ZADAĆ !
Niemieccy lewacy pobili Polaków 11.XI.br w Warszawie
- To już wojna domowa ?
- Kolorowa blokada nienawiści
- Prowokacja
-  Winne są władze Warszawy ?
 
 
POLITYKA NISZCZY PATRIOTYZM
Dyskuje :
- czarne prognozy po wyborach
- Niemcy i Rosja dzielą się Europą
- Miedwiediew grozi NATO
 
ŚMIERĆ w XXXII-urodziny
wspomnienie Janiny Lewandowskiej
zamordowanej w lesie katyńskim
 
NASA : Tu154M stracił skrzydło 26 m nad ziemią
 
OSTANIE POŻEGNANIE - Warszawa
gen.bryg.pil, TADEUSZA SAWICZA
 
Dla POLSKI !
cykl :
Dyskusja nasze życie :
- z godnością o gen. Sawiczu – o Lotnikach Polskich
- Służby poza kontrolą
- Polska słynie aferami
POLSKA jest chora :
- w cieniu neonazistowskiego terroru
- Wałęsa broni Kociołka
- Berlińska samowolka Sikorskiego
- żeby POLSKA była Polską
 
SMOLEŃSK  raz jeszcz ;
Generał , który dowodził operacją
Indie - lotniczy ekspert nie żyje
Polacy w Moskwie na naradzie
 
PAMIĘĆ PODCHORĄŻYM „ SZKOŁY ORLĄT „
 
POŻEGNANIE ze służbą w Siłach Powietrznych
Dęblin CSIL ; zasłużonego mjr.nawig.Romualda Zaleskiego „Tropa”
 
GRUDZIEŃ
 
HISTORIA ZATACZA KOŁO
- CO UCZYNIONO Z POLSKI ?
Dyskusja :
- Pochód Pamięci
- Marsze SMOLEŃSK-PAMIĘTAMY
- Presja mediów
- Prawo do KRZYŻA
 
NOWY ZAKŁAD W DOLINIE LOTNICZEJ- Rzeszów
 
ŚWIĘTO PATRONKI LOTNIKÓW
u Matki Bożej Loretańskiej w Krakowie
BÓG KOCHA POLSKĘ !
 
 
INTERNOWANI w TEATRZE
Obchody XXX-rocznicy stanu wojennego-IPN Katowice ;
w hołdzie represjonowanym w okresie stanu wojennego
 
Spotkania Wigilijne
 
- Katowice u Wojewody Śląskiego i Marszałka Województwa Śląskiego
- Zabierzów – Wójta Gminy
- Warszawa u Dowódcy Sił Powietrznych
                                                                
                                                                                           ZATWIERDZAM
 
                                                                                                                             PREZES
                                                                                                                         ZARZĄGU GŁ.
                                                                                                                      Tadeusz Zemuła

 

 
 

 

 

NASTĘPNE

 

Rok 2010

Rok 2011

Rok 2012

Rok 2013

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

Rok 2018

 

 
ODWIEDZIŁO NAS         
 
 Administrator   slpro@op.pl   GG - 3073544