WSTECZ

 

Rok 1998

Rok 2000

Rok 2001

Rok 2002

Rok 2003

Rok 2004

Rok 2005

Rok 2006

Rok 2007

Rok 2019

Rok 2020

 

 

SPRAWOZDANIE 2007r

 

 

 
 
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
  z działalności STOWARZYSZENIA LOTNIKÓW POLSKI POŁUDNIOWEJ  w   2007  roku
 
Założeniem dla działalności stowarzyszenia w 2007 r stała się główna orientacja na obchody JUBILEUSZY przypadających w 2008r ;
                              90-lecie LOTNICTWA POLSKIEGO
                               X-lecie  Stowarzyszenia Lotników Polski Południowej
a biorąc pod wzgląd  nasze oddanie sprawom krakowskiego lotnictwa oraz współpracę
z 13 krakowską eskadrą lotnictwa transportowego , także uczczenia 75 rocznicy przelotu przez Atlantyk jej Patrona ppłk . pil  S. Skarżyńskiego .
 
wyznaczonym mottem dla naszych poczynań  na rok bieżący jest  :
 
                                                „  PRZYJAŹŃ kwitnie wówczas ,
                                                    jeżeli staje się pomostem
                                                    łączącym minione
                                                    z rodzącymi się nowościami
                                                   - i nie trzeba jej zdobywać od nowa ,
                                                   wystarczy o nią dbać i wspierać ją  !  „
Czas pokaże na ile zbieżne są nasze poglądy na przyjaźń z zachowaniami tych , do których k
ierujemy nasze uczucia ,wysiłki , oddanie …
 
 
                 STYCZEŃ                    
 
Konferencja w Katowicach  „ ZAPROŚ PRZYJACIELA …”
Zespół Szkół Technicznych  i Ogólnokształcących Nr.2
ul . Mikołowska .131      40-592  Katowice
z inicjatywy Komendanta OM „ Orliki „   Zygmunta  Dygasa
Podjęto wraz z Dyrekcją szkoły  jako nowość kierunki zmierzające
do utworzenia klasy o nachyleniu lotniczym .
 
KONCERT NOWOROCZNY w  MCK i S  w Jaworznie
 
TRADYCJA RZECZ ŚWIĘTA !
-ponawiamy  negocjacje z nowo-wybranym Samorządem GMINY ZABIERZÓW
Wójt GMINY  Pani Elżbieta Burtan stwierdza : stać nas na wiele
- zbudujemy POMNIK  „ CHWAŁY POLSKICH SKRZYDEŁ !  „
 
Z roboczą wizytą  ;
 
-  u Kapelmistrza  kpt . Jacka KOWALSKIEGO
   GARNIZONOWEJ ORKIESTRY SIŁ POWIETRZNYCH w Bytomiu
 
-  u SZEFA SZTABU kpt. Rafała DOBRZYŃSKIEGO
13. krakowskiej eskadry lotnictwa transportowego  w Krakowie-Balicach
 
Głos nadziei …
- liczymy na nawiązanie dalszej wzajemnej współpracy , stąd nasza aktywność i w tym kierunku :
Delegacja 36.Specjalnego Pułku Lotnictwa Transportowego z wizytą
u naszego HONOROWEGO WICEPREZESA ds. WETERANÓW.
 
PSZCZYNA
na zamku z Prezydium Zarządu Głównego  ŚZŻ AK w Katowicach
                            „ Testament Polski Walczącej
- do roli gospodarzy dołączyli  :   minister  U ds. K i OR Pan Krupski  , burmistrz m.Pszczyny Krystian Szostak ,
Ks. Bp. G.Bernacki  , dyrektor Muzeum Zamkowego Maciej Kluss , Komendanci WKU ,Policji i in… ze Śląska
 
ŚWIĘTUJ RAZEM Z NAMI
Obchodzimy 97 rocznicę urodzin naszego PATRONA mjr.pil KAROLA PNIAKA
                   LUTY                         
 
Przekazanie obowiązków SZEFA WSzW Katowice
uroczyste powitanie  płk Zbigniewa PIĄTKA
w obecności d-cy SOW  oraz Kadry Ofic.
 
PRO MEMORIA
Uczestniczymy aktywnie w wielkim święcie
36 Specjalnego Pułku Lotnictwa Transportowego
-  przyjęcia na SZTANDAR
Orderu Wojennego VIRTUTI MILITARI
- a  nasz      DYPLOM   UZNANIA
nadany  HONOROWO  i w bardzo  uroczystych okolicznościach ;
36 SPLT    oraz       Muzeum Powstania Warszawskiego
przynosi Beneficjentom satysfakcję !
 
- w e s p ó ł  z  SZEFEM WSzW Katowice ;
spotkanie ze Stowarzyszeniami i Organizacjami Kombatanckimi
w  Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Katowicach
 
Z roboczą wizytą  ;
- u  Dowódcy  8 Bazy Lotniczej
               MARZEC                         
 
Wieczornica
PAMIĘĆ OFIAROM ZBRODNI KATYŃSKIEJ
Czy tylko niemiecka Unia Europejska ?
 
SZARE SZEREGI ( 1943 )
 
NASI PRZYJACIELE
- w Garnizonie KRAKÓW-BALICE
 
MUZEUM  WOJSKA  POLSKIEGO
 na zaproszenie Dyrektora prof. J.Ciska
uczestnictwo w otwaciu wystawy  pt.
               Józef Piłsudski
Nieznane pamiątki ze zbiorów rodzinnych
oraz  Muzeum  Wojska  Polskiego
pod HONOROWYM PATRONATEM
Pani Jadwigi Jaraczewskiej-Piłsudskiej
                KWIECIEŃ                  
 
Nasi młodzi modelarze z OM „ ORLIKI „
- rozpoczęcie nowego sezonu w Jaworznie
 
Zdrowych , spokojnych pełnych pokoju i nadziei
Świąt WIELKANOCNYCH 
- niech światło Zartwychwstałego Chrystusa
rozproszy ciemności naszych serc i umysłów
Alleluja – z serdecznymi życzeniami
Ks.Kard. Stanisław Dziwisz
Spotkania okolicznościowe ...
 
Z roboczą wizytą 
- u Dowódcy 1.Slaskiej Brygady Rakietowej OP
Pana gen.bryg Andrzeja Łsińskiego
Przekazanie obowiązków
DOWÓDCY SIŁ POWIETRZNYCH
witamy  gen.dyw.pil  Andrzeja BŁASIKA
 
20 kwietnia –Święto
32. Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania
uczestniczymy aktywnie zgodnie z programem obchodów
dla podkreślenia zażyłości , dobrego obyczaju
 i w poszanowaniu przyjaźni…
 
Z roboczą wizytą :
- u Dowódcy 13. krakowskiej eskadry lotnictwa transportowego
ppłk.dypl.pil Leszka Leśniaka
 
- w i t a m y  mjr. Grzegorza PAŁKĘ
w 8. Bazie Lotniczej – wypróbowanego przyjaciela
z którym łączą nas wspomnienia współpracy w WSOSP w Dęblinie
 
                      M A J                      
 
Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja
- uczestnictwo we Mszy św.
„ Panie Jezu , umocnij nas… „
- uczestnictwo w pochodzie
-  uczestnictwo w akademii
 
Robocza narada w Gminie Zabierzów ;
mówią „ TAK
- Wójt Gminy Zabierzów p.Elżbieta Burtan
-  Prezes Zarządu Międzynarodowego Portu Lotniczego
Kraków-Balice p. Kamil Kamiński
Przyłączają się do budowy POMNIKA
CHWAŁY POLSKICH SKRZYDEŁ
 
19 maja  WALNY ZJAZD DELEGATÓW
                    sprawozdawczo-wyborczy
-analiza dokonań i projektów
-absolutorium
-wybory
-uchwały
 
ZARZĄD GŁ.
Prezydium :
Tadeusz     Zemuła                – Prezes Zarządu
Jan             Szymik                - wiceprezes I z-ca prezesa
Paweł         Jarczyk                - Skarbnik
Stanisław   Nowakowski       - Sekretarz
w skład Zarządu wchodzą  :
Józef Skulich      - wiceprezes
Członkowie Zarządu          :
Andrzej    Pierścionek
Adam       Wróblewski
Zbigniew  Waśniowski
Jan            Zemła
 
 
Główna Komisja Rewizyjna :
Janusz       Czechowski    - Przewodniczący
Krzysztof  Gałązka          - z-ca Przewodniczącego
Gabriela    Pniak              - Sekretarz
Zbigniew  Heród              - członek
Karol        Pniak               - członek
 
Główny Honorowy Sąd Koleżeński :
Marek        Stęborowski                - Przewodniczący
Jarosław     Szołtysek                    - z-ca Przewodniczącego
Czesław     Poroszek                     - sekretarz
Dariusz      Stachura-Michalski    – członek
Krzysztof   Wielgus                      - członek
 
 
Wieczornica
W życiu przychodzi taki moment …
DAJ SOBIE SZANSĘ !
 
Odsłonięcie POMNIKA w Krakowie – Prokocimiu
        „ W HOŁDZIE LOTNIKOM POLSKIM
- aktu odsłonięcia dokonali :
kpt. pil Antoni TOMICZEK  KW  – Honorowy Wiceprezes ds. Weteranów
płk dypl .pil.  Sławomir Żakowski  – Dowódca 8.Bazy Lotniczej ( członek założyciel SLPP )
 
SEMINARIUM
„ Jak pielęgnować tradycje w rodzinie i dla Rodziny Lotniczej „
 
WALNY ZJAZD DELEGATÓW
      UCHWAŁODAWCZY
                   29 MAJA
Uchwalono zmiany i poprawki do STATUTU SLPP
Regulaminy :
Nr.  3  KAPITUŁY
Nr.  4  GŁÓWNEJ KOMISJI REWIZYJNEJ
Nr.  5  KOLEGIUM SENIORATU  LOTNICTWA POLSKIEGO
Nr.  6  GŁÓWNEGO HONOROWEGO SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO
               CZERWIEC                    
 
AKCJA   –   RATUJMY KOLEGÓW !
 
Zorganizowanie pogrzebu śp. Bogdana NOWAKA( tenor)
- solisty  Zesp. Art. Wojska Polskiego ( Leopolda Kozłowskiego )
 
IV MAŁOPOLSKI PIKNIK LOTNICZY
- spotkanie Braci Lotniczej
i Przyjaciół Muzeum Lotnictwa Polskiego
                     LIPIEC                       
 
II KATOWICKI PIKNIK LOTNICZY
im. 304 Dywizjonu Bombowego Ziemi Śląskiej
pod  HONOROWYM PATRONATEM
                                                                        PREZYDENTA MIASTA KATOWICE
                                                                                                             Piotra Uszoka
 
                              D-cy Brygady Lotnictwa MW        DOWÓDCY SIŁ POWIETRZNYCH       SZEFA WSzW  KATOWICE
   kmdr. pil Stanisława Ciołka                gen.dyw.pil Andrzeja Błasika        płk. Zbigniewa Piątka
 
 
 
ŚLĄSKA BRAMA NA ŚWIAT
              Nowy Terminal
Międzynarodowego Portu Lotniczego
               w Katowicach
- uczestnictwo w przekazaniu w poszanowaniu obecności
Wiceministra MON A. Zająkały
oraz
gen.bryg.pil Anatola Czabana
Szefa Szkolenia Lotniczego
       Sił Powietrznych
                   SIERPIEŃ                   
 
ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO
            „ Cud nad Wisłą „
razem z SZEFEM WSzW- Katowice
                          pod
POMNIKIEM ŻOŁNIERZA POLSKIEGO
na Muchowcu –  lotnisko Aeroklubu Ślaskiego
- przeloty statków powietrznych
- w przestworzach ze spadochronem
- i.in atrakcje
 
ŚWIĘTO LOTNICTWA POLSKIEGO
               na uroczystości dog
DOWÓDCY SIŁ POWIETRZNYCH
 
  Generał brygady pilot
STANISŁAW SKALSKI
   as polskiego lotnictwa
-na uroczystym otwarciu wystawy
na zaproszenie prof. Janusza Ciska
Dyrektora MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO
 
Siły Powietrzne
RADARY
OCZY LOTNICTWA
nowości wojsk radiotechnicznych
OM „Orliki” – pogadanka
 
AIR SHOW – RADOM  2007
- naszym okiem
TRAGEDIA NA POKAZACH
( zginęli śmiercią lotnika
Piloci Zespołu „ Żelazny” : Piotr Banachowicz i Lech Marchlewski )
Modlimy się za nich !
 
Zaginął bez śladu  nad Newadą Steve Rosset …
              WRZESIEŃ                       
 
Wojna Obronna 1939r
 
LUDZIE i ZDARZENIA
BITWA WYRSKA
- na wrześniowym polu pod WYRAMI ,
gdzie siły 23 Górnośląskiej Dywizji Piechoty
68 lat temu zmierzyły się z Wermachtem
 
Na zakończeniu pełnienia
zawodowej służby wojskowej 
ppłk. nawig. Stanisława GARDIASA
Kierownika Klubu 2 Korpusu Mech.
 
9 września
- są słowa od których mięknie serce…
Powiedz co czujesz !
ŚWIĘTO STOWARZYSZENIA LOTNIKÓW
                     POLSKI POŁUDNIOWEJ
Wspominamy 9 września 1940r ,
którego utworzono w Anglii
308 Dywizjon Myśliwski – Krakowski
 
ŻWIRKOWISKO
75-rocznica tragicznej śmierci
ŻWIRKI i WIGURY
w Cierliku
 
Odczyt ; Współczesne myśliwce
„ BOJOWE SAMOLOTY PRZYSZŁOŚCI „
- reaktywacja samolotów TS-11 ISKRA.
 
Nadanie SZTANDARU 8. BAZIE LOTNICZEJ
uczestniczymy w Społecznym Komitecie Fundatorów Sztandaru
oraz w uroczystości .
 
-co nas porusza ,  martwi lub cieszy …
BLASKI i CIENIE
Narada  dot. zbliżających się obchodów
                           X- lecia SLPP
- przeżyj  JUBILEUSZ rozważnie ,
bo wplata się w 90-lecie
LOTNICTWA POLSKIEGO
 
IV  MIĘDZYNARODOWY
PIKNIK LOTNICZY
Euroregionu Beskidy
 
          PAŹDZIERNIK                   
 
ŚWIĘTUJEMY z naszymi PRZYJACIÓŁMI
z  13. Krakowskiej Eskadry Lotnictwa Transportowego
 
Uroczyste podsumowanie
- rozwiązanie Społecznego Komitetu Fundatorów Sztandaru
8. BAZY LOTNICZEJ
 
 
PARTYCYPUJEMY w organizowaniu obchodów
55 rocznicy utworzenia
1. ŚLĄSKIEJ BRYGADY RAKIETOWEJ  OP
oraz samych OBCHODACH
 
Wykład Franciszka Zalewskiego
KRAJOWE STOWARZYSZENIE
   OCHRONY INFORMACJI
            NIEJAWNYCH
 
 
UCZESTNICTWO na zaproszenie
ORDYNARIUSZA DIECEZJI SOSNOWIECKIEJ
w uroczystej KONSEKRACJI sanktuarium MBNP
                                     w Jaworznie oś. Stałym
w którym ma swe lokum KPLICA LOTNIKÓW
NEKROPOLIA – Kaplica Pamięci Narodu
 
Konferencja naukowa
Muzeum Lotnictwa Polskiego
„ Z ziemi włoskiej do Polski…”
2 Korpus a KRAJ
 
Uroczyste przyjęcie od rodziny PROCHÓW LOTNIKA z Londynu
Leopolda Zawadzkiego
w  Sali Tradycji  32.Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania
z przeznaczeniem do NEKROPOLII w Kaplicy Lotników
               LISTOPAD                     
 
WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
Listopadowa zaduma
DZIEŃ  ZADUSZNY
Składanie kwiatów i zniczy
na grobach LOTNIKÓW POLSKICH
oraz pod Pomnikami i Pamiątkowymi Tablicami
z udziałem Ogniska Młodzieżowego „ ORLIKI „
 
WIZYTA na lotnisku AEROKLUBU w Nowym Targu
Celem zachęcenia do współpracy w zakresie promocji
Lotnictwa Polskiego .  JUBILEUSZOWY  2008 rok
Dobrą okazją dla odnowienia wspólnych poczynań…
 
MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO
otwarcie wystawy
JÓZEF PIŁSUDSKI
Marszałkowi w HOŁDZIE
w 140 rocznicę urodzin
 Spotkanie autorskie z Januszem CISKIM
w związku z premierą Albumu „ PIŁSUDSKI „
 
 
NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
                    11 Listopada  2007
 
Krak ów – Jaworzno – Garnizon Kraków- Balice
 
 
                           PAMIĘĆ POZOSTANIE
                 odszedł BOHATER Narodowej Męki …
Ostatnie pożegnanie CZŁONKA naszego stowarzyszenia
       śp.   gen.bryg.pil Tadeusza  ANDERSZA
 
                               „ BOGU ,
                                 co BOSKIE
                                 - Tobie
                               GENERALE
                                co Twoje :
                                nasza
                               dozgonna
                              PAMIĘĆ !
 
SYMPOZJUM ; Franciszek Zalewski
KRAJOWE STOWARZYSZENIE
     OCHRONY INFORMACJI
              NIEJAWNYCH
 
Wieczornica w Jaworznie – OM „ORLIKI”
- prezentacja krajana -  kontradmirała Andrzeja KARWETY
Dowódcy MARYNARKI WOJENNEJ RP
 
OM „ ORLIKI „ Katowice
Komendant Zygmunt DYGAS
OGÓLNOPOLSAKA OLIMPIADA TEMATYCZNA
Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego
w latach 1887-1922 o Niepodległość i Granice
                  RZECZPOSPOLITEJ
 
 
Uczestnictwo w ODPRAWIE
u  DOWÓDCY SIŁ POWIETRZNYCH
w sprawie  przygotowań obchodów 90-lecia Lotnictwa Polskiego
               GRUDZIEŃ                    
 
140- ROCZNICA URODZIN
       Marszałka Polski
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
z  SZEFEM  WSzW Katowice
 
 
Spotkanie Opłatkowe
z Aeroklubem Krakowskim
Garnizonowy Klub Oficerski
ul.Zyblikiewicza.1 Kraków
 
SŁUGA SŁUŻEBNICY
Święto Patronki Lotników
MATKI BOŻEJ LORETAŃSKIEJ
    10 grudnia 2007-12-14
Klasztor O. Kapucynów w Krakowie
Lotnicy razem z  Kapelanem O. Dominikiem Orczykowskim .
 
WŚRÓD PRZYJACIÓŁ ;
 
-  w Hangarze
Uroczyste Spotkanie Opłatkowe
w GARNIZONIE BALICE :
   8.Baza Lotnicza
13.krakowska eskadra lotnictwa transportowego
32. Ośrodek Dowodzenia i Naprowadzania
 
WOJEWÓDZKI SZTAB WOJSKOWY w KATOWICACH
Tego jeszcze nie było…
ŻOŁNIERSKIE SPOTKANIE ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNE
Moc Osobistości różnych dziedzin i sfer życia społecznego Górnego Śląska
- SLPP spotkało się ze szczególnym powitaniem i  wyrazami oceny
oraz  PODZIĘKOWANIA ze strony SZEFA WSzW
 za wspieranie, współpracę i wydatną pomoc
 
PREZES SLPP w gościnie u DOWÓDCY SIŁ POWIETRZNYCH !
Uroczysty OPŁATEK zgromadził wyjątkowych GOŚCI wśród ,
 których obecny był także Dyrektor Muzeum Lotnictwa Polskiego
( członek założyciel SLPP).
 
 
Wszystkim składamy serdeczne podziękowania za nadesłane wyrazy serdeczności i życzenia
z okazji świąt Bożego Narodzenia , zbliżającego się nowego 2008 roku
 i przy innych okolicznościach i świętach .
 Ognisko Młodzieżowe „ORLIK”                Katowice 2007-12-31
         Stowarzyszenie Lotników Polski Południowej
               im. Mjr pil. Karola Pniaka
         d-cy 308 Krakowskiego Dywizjonu Myśliwskiego 
                        w Krakowie
       Oddziału Terenowego Jaworzno
 
 
 
S P R A W O Z D A N I E
ZA   2007   ROK
 
              Ognisko Młodzieżowe „ORLIK” Stowarzyszenia Lotników Polski Południowej w Krakowie z siedzibą przy VIII Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach jest organizacją otwartą dla zrzeszania się młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w swoich szeregach posiada 16 stałych członków, którzy przyjęli następujące założenia na 2007 rok  :
1.   Propagowanie idei patriotycznych wśród młodzieży szkół
      ponadgimnazjalnych,
2.   Propagowanie idei na rzecz obronności wśród młodzieży     szkól    ponadgimnazjalnych, 
3.   Propagowanie idei lotniczych i lotnictwa wśród młodzieży szkół  aglomeracji śląskiej,
4.   Opiekowanie się izbą pamięci Polskich Sił Zbrojnych na
      Zachodzie przy VIII Liceum Ogólnokształcącym im. Marii
      Skłodowskiej-Curie,
5.   Opieka nad miejscami spoczynku lotników, tablicami i pomnikami lotników polskich w Katowicach i okolicy,
6.   Współpraca z Aeroklubem Śląskim Katowice - Muchowiec w celu  zaszczepienia idei i techniki lotniczej wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z Katowic i miast ościennych,
7.  Poczynienie starań i dążenie do otwarcia Liceum
     Ogólnokształcącego o nachyleniu lotniczym.
 
 
Rok 2007 jest drugim z kolejnym  rokiem funkcjonowania Ogniska Młodzieżowego „ORLIK” SLPP przy VIII LO im. M.Skłodowskiej-Curie w Katowicach z 16 członkami stałymi VIII LO i ZSzTiO nr2 w Katowicach ul. Mikołowska
W ciągu roku zrealizowano następujące przedsięwzięcia:
     1.   Powołano do życia Ognisko Młodzieżowe „ORLIK” przy Zespole Szkół 
           Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 w Katowicach ul. Mikołowska 131.
     2.   W ramach programu „bezpieczne ferie” zorganizowano siedmiodniowy obóz
           Zimowy kondycyjny na Słowacji, uczestniczyło 43 uczniów szkół 
           ponadgimnazjalnych z Katowic, Mysłowic, Chorzowa, Sosnowca, Zabrza,
           Zawiercia i Myszkowa.
3.       W ZSzTiO nr2 w ramach dni otwartych 29.02.2007 i 17.03.07 oraz początkiem kwietnia na targach edukacyjnych w Pałacu Zimowym w Katowicach zorganizowano wystawkę promującą klasę lotniczą (na otwarcie klasy nie wyraził zgody Prezydent Miasta Katowic – zasłaniając się kosztami).
4.       Dwóch członków OM „ORLIK” rozpoczęło starania o rozpoczęcie nauki w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu.
5.       Zespół trzyosobowy OM „ORLIK” brali udział w przygotowaniach i zawodach strzelectwa sportowego „O srebrne muszkiety 2007” na szczeblu okręgowym.
6.       Zespół czteroosobowy brał udział w zawodach okręgowych Kuratorium Oświaty w Katowicach „Sprawni jak żołnierze 2007” na szczeblu okręgowym.
7.       W ostatnim tygodniu kwietniu członkowie OM „ORLIK” ZSzTiO nr2 zorganizowali wycieczkę edukacyjną dla 47 uczni, do Muzeum Lotnictwa w Krakowie.
8.       Delegacje OM „ORLIK” VIII LO im. M.Skłodowskiej-Curie i ZSzTiO nr2 wzięły czynny udział w uroczystych obchodach Konstytucji 3 Maja w Archikatedrze Chrystusa Króla i pod Pomnikiem Powstańców Śląskich.
9.       Delegacja OM „ORLIK”: 30 uczniów z VIII LO i 10 uczniów z ZSzTiO nr2 czynnie uczestniczyło w Kościele Garnizonowym na mszy dziękczynnej Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie (opiekują się Izbą Pamięci PSZ na zachodzie).
10.   Członkowie OM „ORLIK” ZSzTiO nr2 i VIII LO im. M.Skłodowskiej-Curie w Katowicach zorganizowała wyjazd 25.05.2007 na dni otwarte Bazy pułku lotnictwa transportowego Kraków-Balice, uczestniczyło 74 uczniów.
11.   W uroczystych obchodach, w rocznicę  Powrotu Ziemi Śląskiej do Polski  z oprawą wjazdu gen. Szeptyckiego przed Teatrem Śląskim czynnie uczestniczyli wszyscy członkowie OM „ORLIK”.
12.   Komenda Organizacji Młodzieżowej „ORLIK” w Katowicach SLPP w Krakowie we współpracy z Kuratorium Oświaty w Katowicach, Aeroklubem Śląskim i Dyrekcją ZSzTiO nr2 oraz VIII LO im. M.Skłodowskiej-Curie w ramach programu „bezpieczne wakacje” zorganizowali II-edycję „Letniej szkoły pod chmurami” – zajęcia dla młodzieży odbyły się  za zgodą GTL na wierzy kontroli lotów i na terenie parku portu lotniczego Katowice-Pyrzowice.
13.   Członkowie OM „ORLIK” z zaangażowaniem wspierali, organizowali, uczestniczyli w II Katowickim Pikniku Lotniczym 2007.
14.   Grupa 14 członków OM „ORLIK” odbyła letni obóz kondycyjny w Chorwacji na wyspie Pag (zajęcia programowe uatrakcyjnione zostały podczas rejsu
mi. zaskoczeniem przez tajfunu podczas rejsu na Adriatyku).
15.   Jeden z członków OM „ORLIK” w sierpniu zakończył z powodzeniem szkolenie szybowcowe i uzyskał licencje pilota szybowcowego.
16.   1 września brano udział w uroczystościach i złożono kwiaty pod „Wierzą spadochronową w Parku Kościuszki”.
17.   Członkowie OM „ORLIK” we wrześniu brali czynny udział w  uroczystych obchodach „Święta Policjanta” i uroczystościach „Dnia Sybiraka”, składając symboliczne wiązanki na mogile „nn - policjanta” i „nn - sybiraka”.                                                                                                        
18.   Tradycyjnie Organizacja Młodzieżowa ‘ORLIK” bierze czynny udział w
      uroczystych obchodach „Chwalebna Dzieje” w Jaworznie.
19.   Delegacja młodzieży z ZSzTiO nr2 i VIII LO w Katowicach, nasi członkowie 
5.10.2007 brali czynny udział w obchodach święta Polskiego Państwa Podziemnego które tym razem odbyły się w Raciborzu pod Pomnikiem Matki Polki gdzie złożyli kwiaty.
     20. Członkowie OM „ORLIK” VIII LO i ZSzTiO nr2 odbyli 21/23.10.2007 trzy 
           dniową wycieczkę integracyjną o Pragi z programem poznania kultury 
           sąsiadów z południa.
 
20.   Tradycyjnie członkowie OM „ORLIK” angażując kolegów i koleżanki szkolne
odwiedziły miejsca pamięci wiecznego spoczynku lotników i mogił poległych
żołnierzy, robiąc porządki zapalali symboliczne znicze.
21.   Propagowanie, przygotowanie oprawy artystycznej w szkole „Święta 
Niepodległości   11 Listopada”, uczestniczenie w Mszy za Ojczyznę w
Archikatedrze Chrystusa Króla z przejściem pod Pomnik J. Piłsudskiego i 
złożeniem wiązanki kwiatów.
22.   Uczestniczenie w obchodach „poległych 9 z Wujka”, złożenie wiązanki
kwiatów.
 
 
              Podejmując się założenia Ogniska Młodzieżowego „ORLIK” i docierając bezpośrednio do młodzieży szkolnej jest najlepszą formą promocji wojska.
Mając powyższe wykonane zadania młodzież z chęcią się angażuje, chce być zauważona i cele patriotyczne, obronności państwa oraz edukacji dla Sił Zbrojnych jest realizowana w przystępny i przyswajalny sposób. Czego dowodem jest podjęcie starań dostania się do Akademii Wojsk Ląfowych we Wrocławiu (jedna osoba ode mnie studiuje). Jak i ukończenie szkolenia i zdobycie „licencji pilota szybowcowego”
(w 2008 roku startuje do Akademii Wojsk Lotniczych w Dęblinie).
 
 
                                                                        Z poważaniem
 
 
                   Członek Zarządu SLPP w Krakowie
                   Komendant Główny
                  Ogniska Młodzieżowego „ORLIK”
                  w Katowicach
                  Oddziału Terenowego Jaworzno
   
                   mjr mgr inż. Zygmunt W. Dygas

 

 


 

 

  NASTĘPNE

 

Rok 2010

Rok 2011

Rok 2012

Rok 2013

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

Rok 2018

 

 
                           
 
ODWIEDZIŁO NAS         
 
 Administrator   slpro@op.pl   GG - 3073544