WSTECZ

 

Rok 1998

Rok 2000

Rok 2001

Rok 2002

Rok 2003

Rok 2004

Rok 2005

Rok 2006

Rok 2007

Rok 2019

Rok 2020

 

 

SPRAWOZDANIE 2005r

 

 

 
 
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z DZIAŁALNOŚCI
STOWARZYSZENIA LOTNIKÓW POLSKI POŁUDNIOWEJ
                             w 2005 roku
 
 
STYCZEŃ
 • Z okazji I rocznicy sformowania 32 ODN czynne uczestnictwo
 • w obchodach, główna część uroczystości odbyła się w auli AGH
 • w Krakowie. Nawiązanie bliskiej współpracy z dowództwem rokuje
 •  dobrze na przyszłość, łączymy nasz potencjał  i doświadczenia dla
 • korzyści jednostki.
 • Wieczornica pod hasłem SERCEM I DUSZĄ „Czas jest bramą,
 • przez która przyszłość odchodzi w przeszłość” poświęcona dyskusji
 • na temat książki L. Olson i S. Cland pt. Sprawa Honoru. Wspomnienia
 • osiągnięć 308 Dywizjonu Mysliwskiego – Krakowskiego.
 • Spotkanie rozpoczynające obchody jubileuszu 350-lecia
 • CUDOWNEJ OBRONY JASNEJ GÓRY 1655 – 2005 sentencją myśl Seneki
„Zacznij żyć już teraz i licz każdy dzień,
jakby był całym twoim życiem”
( Kapelan SLPP)
 • O tym się mówi; Lotnictwo Polskie składową ORĘŻA POLSKIEGO –
 • OGNISKO MŁODZIEŻOWE „ORLOKI” SLPP wycieczka na
 •  lotnisko wojskowe Balice.
 • 60 rocznica wyzwolenia obozu Auschwitz – co mieli i mają
 • do powiedzenia więźniowie
 • Oświęcimia – spotkanie dyskusyjne.
 • 19.01.1945r. rozkaz rozwiązania Armii Krajowej, akcent jedności więzi                            
 •  z Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej – Zarząd
 •  Okręgu Śląskiego.
LUTY
 • Narada „Decyzje tam gdzie kompetencje”
Okiem prezesa – czy coś mamy z tej harówki?
Dziękuję za wiarę, nadzieję, miłość.
 • Doceniony dorobek przez Dowódcę CENTRYM OPERACJI POWIETRZNYCH:
„Jestem przekonany, że wzajemne kontakty będą się nadal
rozwijały w życzliwej atmosferze”.

 

MARZEC
 • Uczestnictwo jako jedyna organizacja w konferencji zorganizowanej przez
 • GÓRNOŚLĄSKIE TOWARZYSTWO LOTNICZE na lotnisku Pyrzowice
 • z udziałem władz Śląska i mediów.
 • Uczestnictwo (na zaproszenie) w otwarciu linii Centralwinges w Katowicach                   
 • z udziałem władz województwa Śląskiego i mediów.
KWIECIEŃ
§         Uczestnictwo w uroczystym przekazaniu obowiązków Dowódcy
       Sił Powietrznych
-           wręczenie wyróżnienia odchodzącemu Dowódcy Sił Powietrznych                 
       gen broni. pil R. Olszewskiemu w uznaniu za długoletnią współpracę,
       a także wręczenie LISTU GRATULACYJNEGO nowemu
       Dowódcy Sił Powietrznych gen broni. pil S. Targoszowi.
§         Organizacja spotkania wspomnieniowego pogrążonych w żalu po śmierci
       Papieża Jana Pawła II „Przeszłość jest treścią naszej tożsamości”
       uczestnikami byli licznie zainteresowani przedstawiciele organizacji l
       otniczych, różnych rodzajów broni wojska polskiego,
       weterani, młodzież szkolna, przedstawicielstwa.
 ( Kapelan SLPP).
§         Pomoc w realizacji z potrzeb duchowych modlitwy żałobnej
      ANIOŁ PAŃSKI             w Kaplicy Lotników organizowanej
     przez Kapelana SLPP ks. dr Lucjana Bielasa          w intencji
     śp. Jana Pawła II z udziałem licznego uczestnictwa różnych
     przedstawicielstw i władz Miasta Jaworzna.
§     „Miłości potrzebna jest ofiara dla jeszcze większego DOBRA!”
-         kwiecień miesiącem pamięci narodowej. Uczczenie lotników
     września 1939 rodem z Jaworzna przez mieszkańców
     w tradycyjnych spotkaniach  w Dłutowie.
§         Uczestnictwo w delegacji podczas wizytacji Ministra Obrony Hiszpanii
       w Krakowie – Balicach na zaproszenie Dowódcy Sił Powietrznych.
§          Rozpoczęcie sezonu lotniczego 2005; uczestnictwo w aeroklubie
       krakowskim – lotnisko Pobiednik.
§         „Człowiek udoskonala się przez WIERNOŚĆ i w relacji do drugiego człowieka”
-          spotkanie z młodzieżą.
MAJ
§         Dzieje Polski – pogawędka pt. „Ojczyzna to ziemia i groby
       NARODY
       Tracąc pamięć
       Tracą życie”
              SLPP całym sercem w służbie!
              Omówienie najważniejszych dat historii Oręża Polskiego – 60-lecie Jałty!
§         8 Maja rocznica zwycięstwa – organizacja obchodów 60 rocznicy zakończenia
              II Wojny Światowej w Hażlachu.
              Wystawa Izby Spadochroniarstwa – kustosz Piotr Wybraniec.
§         Spotkanie integracyjne w Koszkwi przyjaciół 32 ODN w sprawie SZTANDARU         
      dla jednostki.
§         Uczestnictwo na zaproszenie w BANKIECIE GENERALSKIM prezesa SLPP jako
              jedynego spośród organizacji lotniczych z okazji awansu na stopień GENERAŁA
              BRYGADY  w Wojsku Polskim pilota Tadeusza Andersza d-cy 315 Dywizjonu
              Myśliwskiego – Dęblińskiego.
§         Pobyt z wizytą u Jasnogórskiego Kapelana Lotników Polskich O. kpt. Prof. dr hab.
              Eustachego Rakoczego w ramach jubileuszu 350-lecia CUDOWNEJ OBRONY
              JASNEJ GÓRY.
§         Współorganizacja III Międzynarodowych Targów Samolotów Lekkich i Ultralekkich
              Katowice – Muchowiec 13 – 15 maja 2005.
 
CZERWIEC
§       Uczestnictwo w posłudze zorganizowanej przez Kapelana SLPP ks. dr L. Bielasa
-         sympozjum naukowe jako profesora Papieskiej Akademii Teologicznej              
      w Krakowie pt. „Pytania o moralność” (w 13 eltr i 32 ODN).
§         80 lecie Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie 
       Promocja Oficerska.Na zaproszenie Komendanta – Rektora.
      Wręczenie Szkole i Prymusowi wysokich wyróżnień.
§     Ludzie legendy – spotkanie z gen bryg. pil Tadeuszem Anderszem w Warszawie,
               Katedra Wojska Polskiego,
               Pomnik Powstania Warszawskiego.
 
§     II Małopolski Piknik Lotniczy
  (na terenie Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie).
 
LIPIEC
§    Uczestnictwo na zaproszenie w otwarciu wystawy APOKALIPSA
     utalentowanego rzeźbiarza  S. Bracha.
SIERPIEŃ
§         ŚWIĘTO POLSKIEGO ORĘŻA
      60 rocznica CUDU NAD WISŁĄ
      CHWAŁA GENERAŁOM: Rozwadowskiemu, Hallerowi, Zagórskiemu,   
      Sikorskiemu wspomnienie o pieśni B. Hertza muz. W. Jeziorowskiego
      „Polska młócka” w rocznicę zwycięstwa w bitwie, która ocaliła naszą niepodległość.
§         Święto Wojska Polskiego – złożenie kwiatów pod tablicą mjr pil Karola Pniaka,
   uczestnictwo w uroczystej zbiórce.
§         ŚWIĘTO LOTNICTWA POLSKIEGO
      uczestnictwo w obchodach na zaproszenie Dowódcy Sił Powietrznych
      - nadanie gen broni pil Stanisławowi Targoszowi
      HONOROWEJ PLAKIETY PATRONA na PUCHARZE.
§         Uroczystość rocznicowa 250 urodzin gen H. Dąbrowskiego
      „Dał nam przykład, jak żyć dla Ojczyzny”.
§         AIR SHOW  27 – 28 sierpnia Radom uczestniczenie w delegacji na zaproszenie
      Dowódcy Sił Powietrznych.
 
WRZESIEŃ
§         CHWALEBNE DZIEJE LOTNICTWA POLSKIEGO
JAWORZNO 2005
               pod patronatem: gen bryg. Z. Janosia d-cy 3 KOP
                                                          P. Silberta Prezydenta Miasta Jaworzna
                                                           M. Czarskiego Marszałka woj. Śląskiego
              Oraz we współpracy z władzami Miasta Jaworzna i Dyrekcją MCKiS.
 
                 Lekcja patriotyzmu:
-         zlot motolotni
-         młodzieżowe zawody latawców
-         młodzieżowe zawody strzeleckie
-         prezentacja autorska kpt. A. Dudka olejnego portretu mjr. pil K.Pniaka
-         ( wydano walor filatelistyczny KARTĘ POCZTOWĄ)
-         PIKNIK LOTNICZY
wystawa spadochroniarstwa – kustosz Piotr Wybraniec,
sesja naukowa 80 lecie „Szkoły Orląt” –                                                        
 wykład płk dypl. nawig. M. Grzegorzewskiego,
Spotkanie autorskie ppłk M. Walancika na temat książki                                     
pt. „Dowódcy Śląska”
                          Podczas Mszy Św. w Kaplicy Lotników wniesiono URNĘ z ziemią z grobu
                          gen bryg. pil Stanisława Skalskiego z udziałem bratanka Piotra Skalskiego,
                          Honorowego W-ce Prezesa ds. Weteranów por pil Antoniego Tomiczka.
                          Gen bryg. Stanisław Babiak wraz  z płk M.Grzegorzewskim odsłonili
                          GABLOTY WOTYWNE, w których początek dają precjoza w postaci
                          Krzyży Walecznych, medali i innych.
§         Koleżeńskie spotkanie lotników krakowskich Balice – Czyżyny
       pod Honorowym Patronatem Dowódcy Sił Powietrznych – SSLW  RP
§         Udział w obchodach 73 rocznicy tragedii Żwirki i Wigury w Cierlicku
Okolicznościowe przemówienie prezesa SLPP
Złożenie kwiatów pod pomnikiem LOTNIKA na Żwirkowisku
Spotkanie ze środowiskiem MK PZKO z udziałem Konsula RP
§         PIKNIK LOTNICZY na lotnisku Muchowiec w Katowicach
Pod HONOROWYM PATRONATEM 
Gen broni pil Stanisława Targosza Dowódcy Sił Powietrznych
                      Piotra Uszoka Prezydenta Katowic
Gen dyw.       Ryszarda Lacnera d-cy Śląskiego Okręgu Wojskowego
                      Michała Czarskiego Marszałka Woj. Ślaskiego 
               Gen broni       Mieczysława Bieńka d-cy 2 Korpusu Zmechanizowanego
               Obchodzono jubileusze:
              140-lecia Miasta Katowice
               80-lecie „Szkoły Orląt” w Dęblinie
               60 rocznicy zakończenia II Wojny Światowej
               Święto Spadochroniarza
               Zorganizowano zawody samolotowe w akrobacji lotniczej o Puchar 304 Dywizjonu  
               Bombowego Ziemi Śląskiej oraz Konkurs Orkiestr Dętych o Puchar Prezydenta
               Katowic. W bogatym programie zaprezentowano społeczeństwu uzbrojenie:
               1 BROP, 6 BD – Sz.
               Dowództwa; 13 eltr, 32 ODN, 8 BL i innych jednostek wojskowych, WKU, Policji,
               Straży Pożarnych mogły bliżej dać się poznać społeczności. Estrada
               Śląska uświetniła programem część artystyczną. Uczestniczyły władze
               Miasta Katowice, wojewódzkie, Aeroklubu Śląskiego, WSzW i inne...
§       Uczestnictwo w uroczystości 66 rocznicy powstania
     Polskiego Państwa Podziemnego organizowane w Pszczynie przez
     ŚZŻAK Okręgu Śląskiego
§       Współpraca z Dowództwem 6 BD – Sz dowodzonej przez gen bryg. J. Wójcika.
§       Udział w 5 rocznicy 13 eltr – oraz w przekazaniu obowiązków dowódcy.              
    Nadano HONOROWĄ PLAKIETĘ PATRONA na PUCHARZE  
      ppłk dypl. pil S. Żakowskiemu d-cy 13 eltr w uznaniu zasług                                                
    i tworzenia stowarzyszenia!. Pożegnanie z-cy dowódcy 32 ODN.
 
PAŻDZIERNIK
§         Uczestnictwo w spotkaniu przyjaciół 32 ODN – integracja środowiska na rzecz
      SZTANDARU dla jednostki.
§         Babie lato 2005 z Krakowskim Aeroklubem – zawody szybowcowe i paralotniowe.
§         Pielgrzymka Lotników do swej PATRONKI – Kaplica Lotników
     (zorganizowanej przez Kapelana SLPP) z udziałem oficerów wraz z rodzinami
     i członków różnych organizacji.
§         Konferencja poświęcona bezpieczeństwu Państwa pt. „Polska krajem ludzi szczęśliwych” 
- szukasz nas...- bezpieczeństwo celem, działania SLPP. Zgłoszona
Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Wydanie książkowe referatów
i podsumowanie we współpracy z dyrektorem Wydziału Zarządzania
Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
§         Międzynarodowa Konferencja Naukowa – Zakopane 2005
       (Muzeum Lotnictwa Polskiego).
 
LISTOPAD
§         ŚWIETO NIEPODLEGŁOŚCI
z kart historii – ustanowienie Grobu Nieznanego Żołnierza (wieczornica).
§         Składanie kwiatów.
§         Uczestnictwo w obchodach 60 lecia I LO w Jaworznie.
 
GRUDZIEŃ
§         Organizacja integracyjnego spotkania Barbórkowego z załogą
       KWK Mysłowice           w Garnizonie Kraków – Balice.
§         Święto PATRONKI LOTNIKÓW – Kraków (Kapelan SLPP).
§         Zakończenie sezonu – podsumowanie 2005 roku
Walne zebranie członków
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz niniejszego
Złożenie listów gratulacyjnych po wyborach:
PREZYDENTOWI RP
PREMIEROWI RZĄDU RP
MINISTROWI OBRONY NARODOWEJ.
 
Sprawozdanie zatwierdzono uchwałą  
 

 


 

 

  NASTĘPNE

 

Rok 2010

Rok 2011

Rok 2012

Rok 2013

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

Rok 2018

 

 
                           
 
ODWIEDZIŁO NAS         
 
 Administrator   slpro@op.pl   GG - 3073544