WSTECZ

 

Rok 1998

Rok 2000

Rok 2001

Rok 2002

Rok 2003

Rok 2004

Rok 2005

Rok 2006

Rok 2007

 

 

SPRAWOZDANIE 2004r

 

 

 
 
 
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z DZIAŁALNOŚCI
STOWARZYSZENIA LOTNIKÓW POLSKI POŁUDNIOWEJ
                             w 2004 roku
 
- Czynne uczestnictwo w przedsięwzięciach Prezydenta
Miasta Krakowa dla zaznaczenia aktywności Stowarzyszenia
 i ułożenia poprawnych wzajemnych stosunków.
- Organizacja z Grupą Kama Eko S.A.  – Aeroklubem Śląskim 
 II Międzynarodowych Targów Samolotów Lekkich i Ultralekkich
 na lotnisku Muchowiec w Katowicach.
 
 - Uczestnictwo w przekazaniu obowiązków Dowódcy 8 BL.
- 101 Promocja Oficerska WSOSP w Dęblinie.
- I Małopolski Piknik Lotniczy na terenie historycznego lotniska
Kraków – Rakowice – Czyżyny pod auspicjami Muzeum
 Lotnictwa Polskiego
- Wręczenie okolicznościowego PUCHARU I Dowódcy Sił
Powietrznych RP podczas uroczystości związanej ze zmianą
nazwy w Warszawie 30 czerwca 2004 roku.
- Piknik Charytatywny w Rusocicach na dobro poszkodowanego
w wypadku lotniczym pilota  S. Miechowicza wraz z udziałem
władz samorządowych , wojewódzkich, powiatowych, gminnych,
 Wojska Polskiego i innych oficjeli.
- Święto Wojska Polskiego WSzW Katowice.
- Zjazd Lotników Polski Południowej Maków Podhalański 2004.
- Wizyta Lotników Brytyjskich i innych niosących pomoc
walczącej Warszawie 
(w programie 13 eltr – Jaworzno; Kaplica Lotników
Nekropolia – gmach Sokoła –
Tablica ku czci mjr pil. Karola Pniaka -  podjęcie gości
przez Prezydenta
Miasta Jaworzna – Muzeum
w Oświęcimiu – Kraków).
- Uroczyste obchody  w Akademickim Ośrodku
Szybowcowym Politechniki
Rzeszowskiej
w Bezmiechowej koło Leska,
- Obchody Święta Lotnictwa Polskiego w Garnizonie 
 Kraków – Balice,
- Odsłonięcie tablicy ku czci Bohaterskich Lotników
 w Muzeum Lotnictwa Polskiego
w Krakowie:
Brytyjskich,
Południowoafrykańskich,
Australijskich,
Nowozelandzkich,
Kanadyjskich,
Amerykańskich
i Polskich
niosących pomoc okupowanej Polsce.
- Chwalebne dzieje Lotnictwa Polskiego - Jaworzno 2004 z udziałem władz
miasta Jaworzna
i przedstawicieli Sił Powietrznych i innych publicznych
- 10 –lecie Domu Polskiego Żwirki i Wigury w Cierlicku (Czechy),
- Pielgrzymka Lotników Polskich do swej Patronki zorganizowana przez
Ks. Kapelana SLPP.
Wniesienie do Nekropolii URNY z ziemią z grobu
kpt. pil.  Mieczysława Medweckiego pierwszego polskiego
pilota poległego w II wojnie światowej,
- Uczestnictwo w  obchodach Armii Krajowej w Makowie Podhalańskim
oraz uczestnictwo w odsłonięciu tablicy pamiątkowej
w Jaworznie w hołdzie żołnierzom walczącym o niepodległość
Polski 1914- 1918 r. i 1919 – 1921 r.
- Pożegnanie i uczestnictwo w ostatniej drodze gen. bryg. pil.
Stanisława Skalskiego ASA LOTNICTWA POLSKIEGO -  epitafium
„Qualis vita, et mores ita”
- Organizacja sesji naukowej z okazji Święta Podchorążych
w WSOSP
w Dęblinie z udziałem por. pil. Antoniego Tomiczka Honorowego
V-ce Prezesa ds. weteranów i pilota Dywizjonu 1586  do
Zadań Specjalnych z udziałem Podchorążych,  Komendanta – Rektora,
Senatu uczelni i pracowników naukowych,
- Spotkanie u Dowódcy Sił Powietrznych  na zaproszenie Dowódcy Sił
Powietrznych gen. broni  pil. Ryszarda Olszewskiego,
- Spotkanie opłatkowe  organizowane wspólnie w Klubie Oficerskim
Garnizonu Kraków przez SLPP , SSLW RP, KSL.
 
 
Uwaga! Odwołano obchody Chwały Lotnictwa Polskiego u Jego źródła
 w Krakowie na Rynku Głównym z uwagi na opieszałość Prezydenta
Miasta Krakowa  i Decyzję MON.
 
 
W roku bieżącym z ważnych zaplanowano jeszcze przeprowadzenie:
- Obchodów Chwały Lotnictwa Polskiego - Jaworzno 2004
pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Śląskiego,
Komendanta – Rektora WSOSP, Prezydenta Miasta Jaworzna,
Szefa WSzW Katowice.
W programie: w ramach OM „Orliki” „Święto Latawca”, zawody
strzeleckie oraz
I Ogólnopolski Rajd Motolotniowy szlakiem dawnych lotnisk
i lądowisk
Jaworzno – Trzebinia – Libiąż – Jaworzno.
- Uroczyste świętowanie Chwalebnych Dziejów Lotnictwa Polskiego
u jego źródła Kraków 2004 na Rynku Głównym w Krakowie (nadanie
13 eltr imienia „Krakowska „ decyzją MON).
- Zorganizowanie przy Oddziale Kraków OM „Orliki” z podziałem
na sekcje i nawiązanie współpracy w tym zakresie z WSzW.
- Zorganizowanie w OM „Orliki” Odziału Jaworzno sekcji o profilu
wojskowym i nawiązanie przez Zarząd Oddziału współpracy w tym
zakresie z WKU Mysłowice,
Wydziałem  Obrony Cywilnej Urzędu Miasta Jaworzno.
- Zorganizowanie biblioteki przy Oddziale Jaworzno dla potrzeb OM „Orliki”.
- Zawarcie porozumienia o współpracy z Prezydentem Miasta Jaworzna
i Dyrekcją MCKIS Jaworzno.
- Kontynuacja działań dla rozwoju Stowarzyszenia terenowych placówek
SLPP w Krakowie – Balicach i Gorlicach.
- Odbycie Nadzwyczajnego Zebrania Delegatów w związku z rozwojem SLPP.
 
Uwaga!
Ze względu na duży dorobek Organizacji tylko syntetycznie
sygnalizujemy o osiągnięciach,
a odbywały się przecież:
- Sesje, prelekcje, wykłady o charakterze naukowym,
- Integracyjne spotkania  z KSL,  SSLW   RP,  ZPS, aeroklubami
w Krakowie, Katowicach, Nowym Targu, Muzeum Lotnictwa Polskiego
- Współpraca z Wojskiem Polskim na szczeblu 13 eltr, 8 BL, WSzW,
WKU, 6 BD-Sz,
3 KOP, I BR OP
- Współpraca z Dowództwem Sił Powietrznych RP
- Starania o nawiązania współpracy z MON
 
 - Działalność Kapelani SLPP (sesji i wykładów o szerokiej tematyce
przez księdza kapelana, który jest pracownikiem naukowym
Papieskiej Akademii Teologicznej.
- Współpracy na różnych szczeblach samorządowych Polski Południowej.
- Uroczystości w jednostkach wojskowych, świętach i temu podobnych
spotkaniach.
- Organizowanie (uczestniczenie) w szkołach i w spotkaniach z młodzieżą.
- Uczestnictwo w konferencjach organizowanych przez MON i inne.
- Współpraca z mediami, MCKiS
  • liczne publikacje prasowe
  • audycje radiowe i TV
  • emisje walorów filatelistycznych za zgodą Poczty Polskiej.
- Odzwierciedleniem dorobku SLPP są udokumentowane II Tomy Kroniki.
 
W przedsięwzięciach SLPP uczestniczyli przedstawiciele najwyższych władz
państwowych, Wojska Polskiego, NATO, nauki, kultury, duchowieństwo, s
połeczeństwo ...
 
Wypromowanie Stowarzyszenia ofiarną pracą i osiągnięciami przyczyniło
się do uznania za prestiżowe statutowe WYRÓŻNIENIA  SLPP nadawane mocą
uchwał wg rejestru.
Rangę statutowych wyróżnień SLPP podnosi do godności nobilitacji 
nadzwyczajne GREMIUM samych Nominatów, którym już zostały
 nadane owe wyróżnienia – otrzymali je dotychczas:
 

 


 

 

  NASTĘPNE

 

Rok 2010

Rok 2011

Rok 2012

Rok 2013

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

Rok 2018

 

 
                           
 
ODWIEDZIŁO NAS         
 
 Administrator   slpro@op.pl   GG - 3073544