WSTECZ

 

Rok 1998

Rok 2000

Rok 2001

Rok 2002

Rok 2003

Rok 2004

Rok 2005

Rok 2006

Rok 2007

Rok 2019

 

 

 

SPRAWOZDANIE 2001r

 

 

 
 
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z DZIAŁALNOŚCI
STOWARZYSZENIA LOTNIKÓW POLSKI POŁUDNIOWEJ
                             w 2001 roku
 
z wielu względów ma charakter przełomowy. Organizowane corocznie
Święto Latawca przy szczególnym uwzględnieniu okrągłych
rocznic historycznych wydarzeń zwłaszcza 75-lecia utworzenia
Lotniska Muchowiec w Katowicach pod patronatem Szefa WSzW
jest wyjściem organizacji poza lokalną działalność z ogromnym
powodzeniem
i uznaniem. Rozmach  i działalność statutowa na różnych
płaszczyznach przysparza autorytetu i nowych członków –
wybitnych osobistości! Tego roku podjęto organizację
 
 pikniku lotniczego w gminie Czernichów (powiat krakowski)
wraz z władzami samorządowymi i Krakowskim Aeroklubem,
oraz WP. Organizuje się dla młodzieży 
bardzo udane I Zawody  Latawców w Jaworznie pod honorowym
patronatem przewodniczącego Rady Miasta. Na wniosek członków
Koła utworzono funkcję
Kapelana powierzając mu pieczę nad Kaplicą Lotników. Metropolita
Krakowski powołał dekretem na tę funkcję księdza L. Bielasa.
Powodzenie Koła, jego rozwój i powszechne uznanie wywołało
chorobliwą zawiść w Zarządzie Głównym SLP, który nie potrafił
bilansować dorobku Stowarzyszenia jako całości. Taka „choroba”
jest przykładem uzależnienia członków  od frazesów i sugestywnej 
architektury kierujących SLP  pozbawionej cnót  i wbrew
obowiązującemu prawu. Rozchodzą się drogi
współpracy!.  Wolą Walnego Zebrania Członków postanowiono
o utworzeniu
samodzielnej organizacji przy zachowaniu dotychczasowego
dorobku
i ciągłości działań. Absurd nie załamał tutejszych członków,
którzy
monolityczną postawą udowodnili chęć kontynuacji z niespożytą
energią pokonując trudności i przeciwstawiając się nieuczciwości.
 Żyjąc oryginalnie zyskiwaliśmy doświadczenia. Stosowanie
otwartości i poszukiwanie rozwiązań sprawiło
powołanie do życia Stowarzyszenia Lotników Polski Południowej
im. mjr pil. Karola Pniaka
 Dowódcy 308 Krakowskiego Dywizjonu Myśliwskiego.
Praca i aktywność była i jest nadal metodą realizacji celów
statutowych,
 gdyż są podstawą egzystencji – i rozwoju!
Pracą udowodniliśmy niezmienność postaw, ambicją działań
i umiłowaniem Lotnictwa  Polskiego. Wolność jest miarą
przecież ludzkiej godności! Jesteśmy zapraszani do
uczestnictwa w ważnych przedsięwzięciach min. ma XI Kongres
 Europejskiej Federacji Spadochroniarzy, na Konferencję
Popularno – Naukową organizowaną przez WSzW Kraków
i organizujemy I Zjazd Lotników Polski Południowej w Makowie
 Podhalańskim. 
 

 


 

 

  NASTĘPNE

 

Rok 2010

Rok 2011

Rok 2012

Rok 2013

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

Rok 2018

 

 
                           
 
ODWIEDZIŁO NAS         
 
 Administrator   slpro@op.pl   GG - 3073544