Rok 1998

Rok 2000

Rok 2001

Rok 2002

Rok 2003

Rok 2004

Rok 2005

Rok 2006

Rok 2007

Rok 2010

Rok 2011

Rok 2012

Rok 2013

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

Rok 2018

Rok 2019

 

SPRAWOZDANIE 1998r

 

 

 
 
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z DZIAŁALNOŚCI
STOWARZYSZENIA LOTNIKÓW POLSKI POŁUDNIOWEJ
                             w 1998 roku
         
Zalążek organizacji ma dość prozaiczne podłoże, otóż Tadeusz Zemuła
jako członek Stowarzyszenia Lotników Polskich pobudził społeczną inicjatywę
ufundowania pamiątkowej tablicy ku czci mjr pil. Karola Pniaka d-cy
Dywizjonu Myśliwskiego – Krakowskiego przed zbliżającym
się 80-leciem Lotnictwa Polskiego. Był to rok 1995.
Ten „AS” Lotnictwa Polskiego rodem z Jaworzna, pilot „Trójki Bajana”,
a później po śmierci Żwirki i Wigury jeden z najznakomitszych
pilotów przedwojennego Lotnictwa Polskiego – lider sławnej
„TRÓJKI KRAKOWSKIEJ” III – krotnego
Mistrza Polski 1936 – 1938 nacechowany i in. osiągnięciami oraz wysokimi
odznaczeniami.
Bohater Wojny Obronnej 1939 roku, absolwent  Szkoły Podchorążych
Lotnictwa w Dęblinie przecierał szlak lotnikom polskim w pierwszym
rzucie do Wielkiej Brytanii, pilot i dowódca w 32  oraz 257 Dywizjonie
 RAF w „Bitwie o Anglię”.
Później na dowódczych stanowiskach w 306 Dywizjonie Myśliwskim – Toruńskim ,
jako zastępca dowódcy  sławnego  „Cyrku Skalskiego” i na innych szczeblach
dowodzenia w PSP na Zachodzie rozsławiając „Polskie Skrzydła”.
Był jedynym II – krotnym dowódcą 308  Dywizjonu Myśliwskiego – Krakowskiego
i jego ostatnim dowódcą aż do rozwiązania Dywizjonu!.
Kawaler Orderu Wojennego VM, był jedynym polskim pilotem odznaczonym
za zasługi Krzyżem Lotniczym przez Króla Holandii, IV-krotnie Krzyżem
Walecznych,  DFC i innymi wysokimi odznaczeniami wielu państw.
Powrócił do Polski. Zmarł w 1980 roku i spoczywa
w Jaworznie.
Atmosfera lat 1996 – 1998
była sprzyjająca zamiarom, tak powstał w 1997 roku w Jaworznie 
Społeczny Komitet Budowy Tablic mjr pil. Karola Pniaka
Dowódcy 308 Krakowskiego Dywizjonu Myśliwskiego.
Zarząd Stowarzyszenia Lotników Polskich podjął
spektakularną uchwałę przyłączenia dynamicznie działającego
Komitetu do struktur Stowarzyszenia.  Komitet nawiązał ścisłą
współpracę z 13 Pułkiem Lotnictwa Transportowego.  Powaga
organizacji, jej prawny status służył postępowi i otwierał nowe
możliwości dla Komitetu. Nastąpiło więc przemianowanie
na Komitet Organizacyjny  Uczczenia Pamięci mjr pil. Karola
Pniaka Dowódcy 308 Krakowskiego Dywizjonu Myśliwskiego
 Stowarzyszenia Lotników Polskich z siedzibą w Jaworznie.
Zachowano wszelkie prawne procedury rejestracyjne
i włączono zamiary do założeń programowych
obchodów 80-lecia Lotnictwa Polskiego.  Zainteresowanie
 Dowództwa WLOP 
działalnością „Komitetu„ sprawiło przyznanie centralnym
 programem obchodów otwarcie Jubileuszu 80-lecia Lotnictwa
Polskiego w Jaworznie. Tak też się stało, uroczystości
przebiegały w ciągu 3 dni z wielkim rozmachem.
Ważnym miejscem dla historii „Oręża Polskiego” była
 i jest Jasna Góra. Zostały
więc podjęte starania, ażeby w tamtejszej „Kaplicy
Pamięci Narodu” znalazło
się miejsce dla lotnictwa. Replika pamiątkowej tablicy
w Jaworznie ku czci mjr pil. Karola Pniaka została
centralnie tam umiejscowiona. Uroczystości trwały 2 dni
i odnotowano W KRONIKACH dla potomnych, że „nigdy
 w dziejach Jasnej Góry Lotnictwo Polskie nie zaistniało
w tak wielkim wymiarze”. Obie uroczystości odbiły się szerokim echem
w kraju i w świecie.
Rozgłos i dokonania stały się powodem napływu nowych
członków, a to w następstwie spowodowało powołanie
 uchwałą przez Zarząd SLP jako swojej terenowej placówki Koło
nr 1 imienia mjr pil. Karola Pniaka Dowódcy 308 Krakowskiego
Dywizjonu Myśliwskiego
z siedzibą w Jaworznie.
 
 Zarząd Koła nadal podejmował ambitne wyzwania zmieniając
formuły działań
i wpływając na atmosferę środowiska.  Koło otrzymało
osobowość prawną
po rejestracji w sądzie. Sytuacja finansowa nie dawała
możliwości utrzymywania „Izby Pamięci”. Podjęto więc
zabiegi o utworzenie w kościele „Kaplicy Lotników”,
 która wystrojem taką „Izbę” stanowiła. Nadano uroczystości
charakter
religijno – cywilno – wojskowy i przy uruchomieniu inicjatyw i
twórczej pracy
powstała w Jaworznie Osiedlu Stałym  w głównej nawie
Sanktuarium MB Nieustającej Pomocy KAPLICA LOTNIKÓW
 pw MB LORETAŃSKIEJ – Patronki Lotników o wystroju 
historyczno – wojskowym. Wystrój ten ma być ubogacany
przez lata, ażeby zachować  ciągłość pokoleniową.
Ambicją Koła stało się podniesienie rangi Kaplicy, utworzono
więc NEKROPOLIĘ
(z każdym rokiem przybywa URN z ziemią z miejsc pochówków
lotników polskich rozsianych w świecie). Galeria urn jest zacna,
okazała i tworzy nastrój doniosłości. Dostrzeżono powagę
działań – i miejsca! Wsparcie Wojska Polskiego,  „Braci Lotniczej”
w jedności z Zarządem Koła dało pretekst, by Kaplica otrzymała
jako jedyna z lotniczych kaplic na świecie zaszczytne miano
„Kaplicy Pamięci Narodu!”.
Nie stosowano nigdy jednostronnego charakteru uroczystości.
W każdym przypadku obchody mają przede wszystkim wymiar
społeczny i promujący Lotnictwo
Polskie sławiąc jego dorobek na różnych płaszczyznach
i w różnym czasie. Wielorakość działań sprawia napływ
nowych członków, a zatem mnożą się ambicje i pomysły.
Odżywają w Jaworznie tradycje lotnicze – i wspomnienia! 
(przed II wojną światową
było tu lądowisko i lotnisko zapasowe).  Ta Małopolska ziemia
Jaworznicka ongiś pogranicze
3 zaborów wydała Lotnictwu Polskiemu dziesiątki wybitnych
lotników min. współcześnie dowódcę WLOP  gen. broni pil
Andrzeja Dulębę (później dzielnicę Jęzor, gdzie się urodził
przyłączono do Sosnowca),  płk dypl. pil. Krzysztofa Matuszczyka
Dowódcę 36
Specjalnego Pułku Lotnictwa Transportowego.
Atmosfera i spontaniczność nie idzie w parze z rzeczywistością...
Garnie się młodzież, współpracują szkoły, zakłady pracy, media...
Natomiast polityka i kryzys państwa daje odwrotny efekt hamulcowy.
 Piętrzą się trudności, jednak szeroki wachlarz pomysłów
i przedsiębiorczość pozwala na dalszy rozwój Koła
i powstawanie nowych programów.

 


 

 

 

  NASTĘPNE

 
                           
 
ODWIEDZIŁO NAS         
 
 Administrator   slpro@op.pl   GG - 3073544