ROK 2022
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W duchu przeżywania tajemnicy WIELKIEJ NOCY budujmy DOBRO ,
które uczyni nas szczęśliwymi , a wzajemna życzliwość pozwoli każdemu
wyjść z próby , jakiej dotąd nikt z nas nie zaznał . W tej refleksji nad
niebywałymi czasami , pomocnymi są pouczenia CHRYSTUSA ! Budujmy więzi
wspólnoty na Wierze - Miłości , do czego zachęca dodając otuchy i nadziei
JEGO MATKA , a nasza Królowa Polski - i PATRONKA !!!
Niech ŚWIĘTA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO upływają w zdrowiu i rodzinnym
spotkaniu umacniając zwłaszcza młodych sercach zręby człowieczeństwa .
Życzy od serca ŁASK BOŻYCH wszystkim zrzeszonym z rodzinami
 
Tadeusz Zemuła  Prezes Zarządu Głównego

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
19.Luty  DZIEŃ NAUKI POLSKIEJ ŚWIĘTO PAŃSTWOWE z tej okazji dostrzegając walory nauki najlepsze
z możliwych życzenia ślemy wszystkim Przedstawicielom Nauki Polskiej ,
zwłaszcza zaprzyjaźnionym i przychylnym naszym poczynaniom ze szczególnym uznaniem
Kolegium Naukowego stanowiącego filar Światowego Stowarzyszenia Lotników Polskich
" Celem nauki nie jest otwieranie drzwi nieskończonej mądrości ,
 lecz położenie kresu nieskończonym błędom . " ( Bertolt Brecht )

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ODWIEDZIŁO NAS         
 
                           

Admin   slpro@op.pl   FB  Czesław Sławomir Proszek