WSPOMNIENIE o św . Janie Pawle II

 

27 kwietnia 2014r  Jan Paweł II - papież POLAK  ogłoszony został świętym  !

 

Niech nie będzie odebrane za przesadne stwierdzenia , że latając tak wiele statkami powietrznymi stał się niejako

 lotnikiem bez licencji pilota , znał 7 obcych języków , mówił również po łacinie ; pobił wiele rekordów m.in . odwiedził

132 kraje , 900 miejscowości , spędzając w drodze 586 dni i pokonując w tym czasie1.650 900 km ; ogłosił 14 encyklik ,

14 adhortacji 11 konstytucji apostolskich oraz 43 listy apostolskie, zwołał 9 konsystorzy ; 478 osób ogłosił świętymi ,

a 1318 osób błogosławionymi ; na oficjalnych audiencjach przyjął 1350 polityków ; pobił wiele innych rekordów , był autorem  mnogich innowacji łamiąc schematy... Doceniał i lubił LOTNIKÓW !

 

Członek Zarządu Głównego naszego Światowego Stowarzyszenia Lotników Polskich 

 płk . pil . Jan Urbaniak jest tym z nielicznych , który miał ten honor...   -  zobacz sam :

 

 

 

 

Pielgrzymka Jana Pawła II  do krajów nadbałtyckich

 

W dniach 4-10-09.1993 r. Jan Paweł Ii odbył 61 Pielgrzymkę do krajów nadbałtyckich Litwy (4-8.09. 1993 r.) Łotwy
(8-10.09.1993 r.) i Estonii (10.09.1993 r.)
Na prośbę rządów Litwy i Łotwy Rząd RP Pani Premier Anny Suchockiej po akceptacji Ministra SWiA, Dowódcy NJW MSWiA
oraz Dowódcy 103 Pułku Lotnictwa zrealizowano operację transportu Papieża Jana Pawła II i „Świty Papieskiej”
w czasie Jego 61. Pielgrzymki na Litwie oraz Łotwie. Na podstawie Umów Międzypaństwowych odpowiedzialnym
za przygotowanie i przeprowadzenie tej operacji był ówczesny Dowódca 103 Pułku Lotnictwa NJW MSWiA
ppłk dypl. pil. inż. Jan Piotr Urbaniak. Był to transport, który przeniósł Jana Pawła II najdalej na wschód do „krajów
po radzieckich” o czym zawsze marzył.
 
Dla oddania atmosfery tamtego, jakże krótkiego okresu przygotowania (decyzja 15 czerwca, a 4 września osiągnięto pełna gotowość do realizacji misji na lotnisku Wilno)  przytaczam fragment artykułu red. Pawła Kłosińskiego „Zapomniana Pielgrzymka”, zamieszczonego w dodatku specjalnym do „Skrzydlatej Polski”
z 2014 r.:
 
„4 września 1993, około godziny 15:00, na lotnisku w Wilnie -Porubanku wylądował biało zielony MD-80 linii lotniczych Alitalia.
Był to rejs specjalny, ze specjalnym pasażerem na pokładzie. Tak zaczynała się 61. podróż apostolska Papieża Jana Pawła II, do przychylnych Jemu państw europejskich, położonych najdalej na wschodzie. Ogólnym powodem zorganizowania pielgrzymki
w tym okresie, były obchody 600-lecia przyjęcia chrztu przez Litwę.
Plan wizyty Najwyższego Kapłana Kościoła katolickiego  zakładał modlitwy w Kownie, na Górze Krzyży w Szawlach oraz Szydłowie (każdorazowo Ojciec Święty wracał na nocleg do Wilna). Następnie Głowa Stolicy Apostolskiej oczekiwana była na Łotwie –
w Rydze i w sanktuarium w Aglonie oraz w Estonii. Kolumna pojazdów orszaku papieskiego przyjechała ponownie na wileńskie lotnisko o 8:20, 6 września. Niemałe zaskoczenie wszystkich obecnych wywołał fakt, iż stanęła przed… polskimi śmigłowcami!
Na powitanie Jana Pawła II wyszedł polski podpułkownik z srebrną Gapą nad lewą kieszenią munduru i lotniczym kordzikiem u boku. Był to dowódca 103. Pułku Lotniczego Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
 ppłk dypl. pil. inż. Jan Piotr Urbaniak. Po uroczystym powitaniu i złożeniu meldunku o gotowości do wykonania zadania przetransportowania Ojca Świętego do Kowna, Suweren Państwa Miasta Watykan zaproszony został na pokład, i tu znów niespodzianka, śmigłowca polskiej konstrukcji – PZL W-3 Sokół. (….)
„Na co porwał się młody czterdziestoletni wówczas dowódca polskiej jednostki? Ppłk pil. inż. Jan Piotr Urbaniak, imiennie wymieniony w umowach międzypaństwowych, jako odpowiedzialny za realizację misji, musiał zrobić wszystko, aby mimo niedociągnięć ze strony gospodarzy, zapewnić warianty alternatywne tak, aby rzeczywista ocena ryzyka wypadła na poziomie akceptowalnym”.
                                                                                                                                                  J.U.
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://krakow.tvp.pl/1277328/kronika Krakowska
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ODWIEDZIŁO NAS         
 
                           
             Admin   slpro@op.pl   gg3073544