ROK 2019   ROK 2018    ROK 2017    ROK 2016    ROK 2015   ROK 2014 ROK 2013

 

Z okazji Święta MATKI BOŻEJ LORETAŃSKIEJ - w ten dzień spłacamy dług czci wobec naszej PATRONKI
 naśladując naszych Poprzedników i przypominamy sobie , że JEJ syn , a nasz Zbawiciel JEZUS CHRYSTUS
pozostawił nam Kościół , który wobec nas pełni rolę Służebnicy Pańskiej jak Ona JEGO rodzona Matka - dlatego żywa jest
nasza modlitwa w Kaplicy Lotników pw. MATKI BOŻEJ LORETAŃSKIEJ - Patronki Lotników - Nekropolii -
KAPLICY PAMIĘCI NARODU w Jaworznie : za Poległych ; za tych którzy zginęli śmiercią Lotnika ;
za całą Brać Lotniczą z rodzinami !
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Dn. 14.10.br w Klubie Oficerskim w Krakowie prezes Zarządu Gł. ŚSLP wraz z Wiceprezesem
prof.dr hab. Markiem Grzegorzewskim odbyli spotkanie z przybyłymi z Francji :
 LECOMTE Dominique president de l ' Association des Sauveteurs d' Aviateurs Allies- Oise -
i Panem president HARDYN Jan , omawiając szeroki wachlarz wspólnej współpracy z korzyścią
dla wzajemnego rozwoju z uwzględnieniem Attachatu Ambasady RP w Paryżu w tym zagadnieniu

 

 
W dniu11.10. 2017r. odbyła się w Zamku Królewskim w WARSZAWIE Uroczysta Gala pod patronatem Ministra Obrony
Narodowej, okazji Jubileuszu 250 - lecia bibliotekarstwa wojskowego w POLSCE. Udział wzięło ok.280 osób. Światowe Stowarzyszenie Lotników Polskich reprezentował gen. dyw. Zbigniew GALEC. Wśród Gości Honorowych byli m. in.: Anna Maria ANDERS, Poseł Andrzej MELAK, Biskup Polowy WP - Józef GUZDEK, zastępca szefa SGWP - gen. bryg. Jan DZIEDZIC. Przybyłych przywitał gospodarz uroczystości - Dyrektor Centralnej Biblioteki Wojskowej dr Jan TARCZYŃSKI 
oraz współgospodarz - Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury, Dziedzictwa w MON - Z. FRĄTCZAK. Okolicznościowy
wykład wygłosił : profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana WYSZYŃSKIEGO i profesor Uniwersytetu Warszawskiego.
Następnie odbył się Koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego WP oraz spotkanie okolicznościowe.

 

 
 
TAKIE WYRAZY są dla nas NAGRODĄ ,dlatego je prezentujemy

i z serdecznością  WITAMY w szeregach   ŚSLP 

 
 
 
 
 
 
  NASZ HONOROWY WICEPREZES ds WETERANÓW
Wygrał plebiscyt Muzeum Królewskich Sił Powietrznych (RAF!) i dziennika  "The Telegraph"
Franciszek Kornicki: "Jestem zaskoczony i nieco oszołomiony"

 

Polski pilot zdobył 325 tys. głosów - szesnaście razy więcej niż pozostali rywale łącznie
wyprzedzając Sir Douglasa Badera (6,3 tys.) i Jackie Moggridge (2,6 tys.głosów)
 
GRATULUJEMY

 

 
 
 
W dn.17 bm odbyły się Chwalebne Dzieje Lotnictwa Polskiego - Jaworzno 2017r. -  była Kompania Honorowa 6.bpd , także Poczty Sztandarowe WSOSP ;, CSIL i.in..., a  Delegacja 42 BLSz  i CSIL  oraz POCZTY SZTANDAROWE sprawiły się  " na medal " podnosząc rangę Obchodów. Urnę Polskich Lotników z Pakistanu przekazali do Kaplicy Lotników płk Siekiera DWSZ MON i płk Ruszniak COP DKP , do Nekropolii wniósł ją Oficer pilot młodego pokolenia 42. BLSz por Ariel Adamski w asyście sierż. Daniela Kowalskiego . Szczerze informując , podaje się,  iź Ambasador Islamskiej Republiki Pakistanu był zafascynowany podniosłością - i dotrwał do końca. Upamiętniającą    tablicę gen.bryg . Władysława Turowicza z Podkomendnymi odsłonili Shafqat Ali Khan   Ambasador Islamskiej Republiki Pakistanu - gen. bryg.pil . Sławomir Żakowski wz. I. Z- cy DG RSZ - Paweł Silbert prezydent m. Jaworzno w asyście. Płk Siekiera z Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych MON m.in  był pełen uznania,  jak zresztą i inni Goście i GENERALICJA ! Tak buduje się CHWAŁĘ POLSKICH SKRZYDEŁ -  modliliśmy się i za śp. Ofiary Katastrofy Smoleńskiej i.in... podczas Koncelebrowanej Mszy św , a także  za żyjących Lotników Polskich-  i  Rodziny Lotnicze ! Mowę wygłosił Tadeusz Zemuła prezes Zarządu Głównego Światowego Stowarzyszenia Lotników Polskich. Pozostała część obchodów przebiegała zgodnie z programem w MD " Jaworzniacy " - clou tej części była alokacja reżyser A. Pietraszek i projekcja filmu pt " Chwała Polskich Orląt Większa Niż Himalaje " ; - wystąpienia - wyróżnienia i podziękowania...oraz występ Smyczkowego Kwartetu Archeti

 

 

 
Tym ,co przybyli wielkie DZIĘKI za trud i poświęcenie składa 
prezes Zarządu Gł. Światowego Stowarzyszenia Lotników Polskich

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Wizyta w Warszawie prezesa Zarządu Gł. z udziałem gen. dywiz. nawig. Zbigniewa Galca , płk.pil Jana Urbaniaka, płk. Zbigniewa Ruszniaka: omawiano strategie przedsięwzięć, obfitowała również w owocne spotkania dobrze rokujące na przyszłość, szczególnymi były obrady z przedstawicielami Stowarzyszenia Wspólnota Polska /p. Bogucka , prof.Wysocki ,a także  z Fundacji Stowarzyszenia Polskiego Państwa Podziemnego  prezes H. Swiderska-Kicior

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podpisano także POROZUMIENIE o WSPÓŁPRACY
z Dowódcą 34 . Śląskiego Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej
ppłk. Grzegorzem Gdulą w obecności zebranych .
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 Maj 2017r. Otwarcie Targów w Rzeszowie

 
 
 
 
 
 
 
   
     
   
     
   
     
   
     
 

Tablica upamiętniająca 360 rocznicę w KAPLICY LOTNIKÓW pw. MATKI BOŻEJ LORETAŃSKIEJ
PATRONKI LOTNIKÓW w sanktuarium MBNP w Os. STAŁYM w JAWORZNIE

 

 
     
 
 

 

 
     
     
     

na ZAPROSZENIE dyrektora MUZEUM SIŁ POWIETRZNYCH
w Dęblinie Pana Pawła Pawłowskiego dn. 7 marca 2017r udała się
delegacja ŚSLP : Tadeusz Zemuła- prezes Zarządu Gł . ; Józef
Skulich - I-szy z-ca prezesa Wiceprezes ; Jarosław Nelec - kom.
OM "Orliki"  ; Ryszard Gruszczyński - prezes Oddz.Nr.10 Dęblin
Podczas gali otwarcia wystawy stałej pt. " HISTORIA POLSKICH
SIŁ POWIETRZNYCH " uroczystym aktem Prezes Zarządu Gł. ŚSLP
przekazał do muzeum olejny portret 80x100 cm
gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza VM    
na stałą ekspozycję podczas której uczestniczył jego autor :
Eliasz Dyrow zrzeszony w ŚSLP .
 
W przeddzień tj. 6.03.br odbyło się robocze spotkanie
" Dębliniaków " z przybyłą delegacją . W posiedzeniu
uczestniczyli :
Wiesław Majak - członek Zarządu Głównego ŚSLP ;
Ryszard Gruszczyński - prezes Oddziału Nr.10 Dęblin
i Bogusław Grzejdak . Omawiano strategię i perspektywy szerokiej aktywności
Oddziału Nr. 10 na terenie Garnizonu Dęblin i władz samorządowych etc...
 
     
   
     
   
     
   
     
 
NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH
 
W Obchodach na zaproszenie Wojewody Śląskiego - Marszałka Województwa Śląskiego - Prezydenta Miasta Katowic - Dyrektora O/ IPN w Katowicach uczestniczyła delegacja ŚSLP : Prezes Zarządu Gł . Tadeusz Zemuła - I. Z-ca Prezesa Wiceprezes Józef Skulich - Wiesław Leda Członek Gł. Honorowego Sądu Koleżeńskiego
 
6 lutego 2017 r. odbyła się uroczystość  wojskowo-patriotyczna z okazji obchodów Narodowego Dnia Pamięci żołnierzy  Wyklętych przed pomnikiem na Warszawskim Bemowie, zorganizowana przez  władze Dzielnicy Warszawa Bemowo - pod patronatem Prezydenta RP. Uroczystość poprzedziła msza w kościele Matki Bożej Królowej Aniołów - Michalici - Bemowo. Po uroczystości delegacja dzielnicy i wojska oddala hołd złożyła kwiaty pod pomnikiem płk pil Bernarda ADAMECKIEGO skazanego dnia 13 maja 1952 w procesie tzw. grupy kierowniczej konspiracji Wojsk Lotniczych  wraz z płk Augustem Menczakiem, płk. Józefem Jungravem, płk. Władysławem Minakowskim, płk. Szczepanem  Ścibiorem i płk. Stanisławem Michowskim przez Najwyższy Sąd Wojskowy na kara śmierci. Wyrok wykonano dnia 7 sierpnia tego
roku został stracony w więzieniu mokotowskim.
 
do wiad. - Jan Urbaniak Wiceprezes ds.Krajowych
 

 

 

 

 

 
 
 
 
                                                            Więcej zdjęć                                                                   
 

PREZES Zarządu Gł . - Tadeusz Zemuła  prezentuje :                                      


PREZYDIUM ZARZĄDU GŁÓWNEGO  prezentuje

  I-szy Zastępca Prezesa- Wiceprezes           -  Józef Skulich    ppłk rez. pil.                                                                                            
 Wiceprezes - Sekretarz                                -  Zbigniew Czarnota ppłk. nawig.
 Skarbnik                                                      -  Janusz Starowicz  mgr. inż.
 
ZARZĄD Gł.   c.d.

 

Wiceprezes ds. Krajowych                             -  Jan Urbaniak    płk rez . pil .

 Wiceprezes ds. Zagranicznych                        - Marek Orkisz   prof. dr hab. inż. płk dypl rez.

Wiceprezes ds. Lotnictwa                               -  Leszek Leśniak   ppłk . rez. pil.

Wiceprezes ds. Członkowskich                        - Zbigniew Ciołek  płk rez. dr

Wiceprezes ds. organizacyjno - prawnych       - Andrzej Drogoń   dr n. prawnych

Wiceprezes Koordynator                                 - Marek Grzegorzewski   prof. dr hab. płk dypl. nawig.                 

 Wiceprezes ds. Promocji- Rzecznik                - Marek Walancik  prof . dr hab. płk dypl. rez.      

====================

Członkowie Zastępcy :                                     - Wiesław Majak   -  Ryszard Sarnacki 

                                                                        - ppłk. rez. pil.           ppłk. rez. pil.        
GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA

Franciszek Zalewski                  kpt. rez. pil.

Jarosław Szołtysek                    pil instr.

Piotr Gajecki                             st. chor. sztab. rez.

----------------------------------

Członek Zastępca : Leszek Kurek - st. chor. sztab. rez ;   Jan Chylaszek - mł .chor. w st. spocz.

 

GŁÓWNY HONOROWY SĄD KOLEŻEŃSKI

Tadeusz Józefowicz    ppłk. rez. pil.

Jerzy Ihnatowicz         dr inż. / pil.

Zdzisław Strzelczyk    płk. rez. 

-------------------------------

Członek Zastępca  :   Marek Stęborowski pil.   ;  Wiesław Leda pil.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

powierzono funkcję :  HONOROWEGO WICEPREZESA ds. WETERANÓW

                                   płk . w st . spocz . pil . Franciszkowi KORNICKIEMU VM

Kronikarza                 - ppłk . Pawłowi Jarczykowi

Administratora strony internetowej www.sslp.pl  - st. chor. sztab.rez. Czesławowi  S. Proszkowi

 
 

                                    z  wyrazami najwyższego szacunku

                                                                                                                    P R E Z E S

     Do wiadomości  z poszanowaniem :                                                         Zarządu Głównego

         inni  Sz . Adresaci                                                                          Tadeusz Zemuła

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ODWIEDZIŁO NAS         
 
                           
             Admin   slpro@op.pl   gg3073544