ROK 2020    ROK 2019  ROK 2018    ROK 2017    ROK 2016    ROK 2015   ROK 2014 ROK 2013
 
 
ROK 2016
 
 

KOMUNIKAT

=========================

 

UCHWAŁA Nr. 15/PZG/ 11 / 16  z dnia 18 . 11. 2016r

Prezydium Zarządu Głównego SLPP 

 

w sprawie : Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów

 

1 . Przedmiotowy Zjazd planowany jest  pod Honorowym Patronatem PREZYDENTA RP :

                               a ) dnia  21 luty 2017r

                               b ) od godz . 10 w Warszawie

                                    miejscem obrad będzie  Centralna Biblioteka Wojskowa

                                    im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

                                    ul. Ostrobramska .109

2 . Powołuje się Zespół Przygotowawczy :

 

                                   Franciszek Zalewski - przewodniczący

                                   Paweł Jarczyk           - sekretarz

 3 . Zespół Przygotowawczy  opracuje :

                              a ) projekt Regulaminu Porządku Obrad Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów

                              b ) wykaz - listę Delegatów

                              c ) mandaty dla Delegatów

                              d ) listę obecności

                              e ) przyjmuje wnioski

                              f ) opracuje listę Gości - VIP

                              g ) zawiadamia Delegatów

                              h ) Zespół działa w stałym kontakcie z Prezydium Zarządu Gł .

 

4 . Prezydium Zarządu Gł. opracuje ZAPROSZENIE

                             a ) wskaże Gości - VIP i dokona ewentualnej korekty

                             b ) założeniem jest , że nie zaprasza się Gości-VIP na część roboczą Zjazdu

                             c ) Goście -VIP uczestniczą w II- części Zjazdu t.zw ogłoszeniowej o wynikach

                                   Zjazdu wraz z częścią artystyczną .

 

 

5 . Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania .

 

Józef Skulich                       -  WICEPREZES

                                                 I. Z-ca Prezesa

 

Stanisław Nowakowski       -  SEKRETARZ                                                      ZATWIERDZAM

 

Janusz Starowicz               -  SKARBNIK                                                           Tadeusz Zemuła

                                                                                                               Prezes Zarządu Gł.

  
 
 

                       

          VII FESTIWAL MODELARSKI JAWORZNO

 03 – 04  września 2016

 

 

 
     
 

Zaproszenia Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach:

 

Otwarcie wystawy „I trzeba było żyć... Losy kobiet z Ravensbrück” – Częstochowa, 18 kwietnia 2016

18 kwietnia 2016 r., o godz. 18.00, w Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częstochowie, przy ul. Jagiellońskiej 67/71, odbędzie się otwarcie wystawy „I trzeba było żyć... Losy kobiet z Ravensbrück”. Wydarzenie odbędzie się w ramach  comiesięcznego spotkania z cyklu „Z Janem Pawłem II ku przyszłości”. Prezentacja została zorganizowana przez OBEP IPN w Katowicach.Ekspozycja powstała w Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem” (Oddział Muzeum Lubelskiego) i w wersji pierwotnej ukazywała losy więźniarek pochodzących z Lublina i Warszawy. Została rozszerzona o wątek więźniarek z terenu obecnego województwa śląskiego, przygotowany przez katowicki oddział IPN. Wystawa przybliża historię największego w III Rzeszy obozu koncentracyjnego dla kobiet. Pokazuje również, jak kilkunastoletnie dziewczyny walczyły o godność i wartości w realiach KL Ravensbruck. Twórcy ekspozycji zdecydowali się zaprezentować współczesne wizerunki więźniarek – a nie zdjęcia z lat młodości – by pokazać, jak doświadczenia obozowe wpłynęły na życie kobiet.Wystawa będzie prezentowana do 28 kwietnia 2016 r.

W linku fotorelacja z prezentacji wystawy:

http://www.jp2muzeum.pl/aktualnosc/1119

 

Konferencja dla nauczycieli upamiętniająca ofiary Zbrodni Katyńskiej – Częstochowa, 21 kwietnia 2016

21 kwietnia 2016 w auli „Forum” w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie (al. Jana Pawła II 126/130) odbędzie się konferencja dla nauczycieli upamiętniająca ofiary Zbrodni Katyńskiej.Organizatorami wydarzenia są: Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach oraz  Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie.

Program:

10.00 – projekcja filmu „Epitafia Katyńskie”,odbywająca się w ramach 7. przeglądu filmowego „Echa Katynia”

Epitafia Katyńskie to krótkie portrety filmowe wybranych ofiar Zbrodni Katyńskiej, nie tylko oficerów, ale także naukowców, lekarzy, nauczycieli, sportowców etc. Każdy z nich trwa około trzech minut i w poruszający sposób przedstawia indywidualne historie bohaterów. Opierając się m. in. na rodzinnych pamiątkach, listach obozowych i wspomnieniach krewnych, autorom udało się pokazać nie tylko dramatyczny los zamordowanych, ale także ich życie rodzinne, przedwojenne zajęcia, karierę zawodową, zasługi dla państwa. Dodatkowym walorem jest atrakcyjna forma wizualna produkcji.

Podczas przeglądu Echa Katynia zostanie wyemitowanych 9 wybranych odcinków o ofiarach Zbrodni Katyńskiej upamiętnionych w konkursie organizowanym przez IPN pt.„Sprzączki i guziki z orzełkiem ze rdzy…”,

Program konferencji:

14.00 – Anna Bielecka, prezes zarządu Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Częstochowie - Słów kilka o zbrodni katyńskiej

14.20 –Zbigniew Gołasz, IPN Katowice – Franciszek Trąbalski, strażnik prawdy o Katyniu

14.40 – Grzegorz Grześkowiak, Ogólnopolskie Stowarzyszenie „Rodzina Policyjna 1939” w Katowicach  - Śląscy policjanci w dołach śmierci w Miednoje

15.00 – pokaz filmu o tematyce katyńskiej (30 min.)

Uczestnicy konferencji będą mogli zwiedzić wystawę przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej „Niech Polska Ziemia utuli ich do spokojnego snu... Ekshumacje i identyfikacje ofiar terroru komunistycznego

Do udziału w konferencji zapraszamy nauczycieli historii, wychowawców klas wszystkich typów szkół, a także wszystkie osoby zainteresowane tematyką Zbrodni Katyńskiej.

Więcej informacji:

http://www.womczest.edu.pl/new/events/event/konferencja-upamietniajaca-ofiary-zbrodni-katynskiej/

Wykład Adriana Ramsa „Cichociemni – elita Polski Walczącej” w ramach cyklu „Bielskie spotkania z historią najnowszą” – Bielsko-Biała, 25 kwietnia 2016

Z okazji Roku Cichociemnych, ogłoszonego przez Sejm RP, Książnica Beskidzka w Bielsku-Białej wraz z Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach zapraszają na wykład Adriana Ramsa (IPN Katowice) „Cichociemni – elita Polski Walczącej”. Spotkanie odbędzie się 25 kwietnia 2016 r., o godz. 17.00, w Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej (ul. Słowackiego 17a) w ramach cyklu „Bielskie spotkania z historią najnowszą”.

Promocja książki „Listy z Dachau. Gustaw Morcinek do siostry Teresy Morcinek” – Katowice, 27 kwietnia 2016

27 kwietnia 2016 r., o godz. 16.00, w Przystanku Historia Centrum Edukacyjne IPN w Katowicach im. Henryka Sławika, przy ul. Św. Jana 10, odbędzie się promocja książki „Listy z Dachau. Gustaw Morcinek do siostry Teresy Morcinek” z udziałem redaktorek tomu Krystyny Heskiej–Kwaśniewicz i Lucyny Sadzikowskiej. Materiały dotyczące KL Dachau zaprezentuje Kazimierz Gruca. Spotkanie odbędzie się z okazji 71. rocznicy wyzwolenia KL Dachau.

Prezentacja wystawy „Górnośląski azyl. Pielgrzymki stanowe do Piekar Śląskich w materiałach Służby Bezpieczeństwa” – Piekary Śląskie, 7–30 kwietnia 2016

Od 7 do 30 kwietnia 2016 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Piekarach Śląskich, przy ul. Kalwaryjskiej 62D, prezentowana jest wystawa „Górnośląski azyl. Pielgrzymki stanowe do Piekar Śląskich w materiałach Służby Bezpieczeństwa”. Celem wystawy jest przybliżenie odbiorcom działań aparatu bezpieczeństwa wobec piekarskich pielgrzymów w Polsce Ludowej, z akcentem na lata 60. i 70. minionego wieku. Ekspozycja ukazuje na podstawie zachowanych materiałów Służby Bezpieczeństwa metody i techniki inwigilacji pielgrzymów przybywających do Piekar Śląskich. Przedstawia stanowe zjazdy wyłącznie z perspektywy Służby Bezpieczeństwa. Na wystawę składa się 26 plansz, w których wykorzystano materiały archiwalne ze zbiorów: Archiwum Parafialnego w Piekarach Śląskich, Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach oraz Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie. Scenariusz wystawy przygotowali dr Łucja Marek i Robert Ciupa, przy współpracy Moniki Bortlik-Dźwierzyńskiej oraz Eweliny Małachowskiej, a także merytorycznym wsparciu dr. hab. Adama Dziuroka, naczelnika Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Katowicach.

Prezentacja wystawy „Była taka drużyna… 3 drużyna harcerzy im. Tadeusza Kościuszki w Zabrzu 1945–1950” – Katowice, 1 kwietnia – 19 maja 2016

W dniach od 1 kwietnia do 19 maja 2016 r. w Centrum Edukacyjnym IPN w Katowicach „Przystanek Historia” im. Henryka Sławika, przy ul. Św. Jana 10, prezentowana jest wystawa „Była taka drużyna… 3 drużyna harcerzy im. Tadeusza Kościuszki w Zabrzu 1945–1950”. Ekspozycja przygotowana została przez Muzeum Miejskie w Zabrzu. Autorką wystawy jest Aleksandra Korol-Chudy. Ekspozycja, składająca się z 18 plansz, poświęcona jest krótkiej historii niezwykłej grupy młodych ludzi, którzy działali na terenie Zabrza w ramach odrodzonego po II wojnie światowej Związku Harcerstwa Polskiego. Drużyna ta nie była wówczas jedyną, ale miała to szczęście, że osoby, które do niej należały, pamięć o jej istnieniu kultywowały i kultywują do dnia dzisiejszego.Na wystawie można zapoznać się z historią drużyny, z której wyrosło szereg znanych osobistości, jak np. wybitny artysta Roman Nowotarski, aktor Bogusz Bilewski, założyciel Piwnicy pod Baranami w Krakowie Piotr Skrzynecki.

VII edycja konkursu „Sprzączki i guziki z orzełkiem ze rdzy…”

Zapraszamy do udziału w VII edycji konkursu „Sprzączki i guziki z orzełkiem ze rdzy…”, w którym nagrodą jest wyjazd edukacyjny na Białoruś oraz Litwę. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Jego celem jest upamiętnienie ofiar rozstrzelanych wiosną 1940 r. z rozkazu najwyższych władz ZSRR. Zadaniem uczestników jest stworzenie strony z albumu poświęconej konkretnej ofierze Zbrodni Katyńskiej. Zadanie to wymaga od uczestników opracowania koncepcji plastycznej pracy, ale również dużego zaangażowania w poszukiwanie informacji o wybranym przez siebie bohaterze. Osoby biorące udział w dotychczasowych edycjach zbierając informacje sięgały nie tylko do opublikowanych już materiałów czy internetu. Niejednokrotnie, by podnieść wartość merytoryczną i wizualną swojej pracy, uczniowie docierali również rodzin ofiar, wykonując tym samym niekiedy pionierską pracę w pozyskiwaniu informacji, zdjęć i pamiątek dotąd nieznanych.Konkurs pozwala spojrzeć na Zbrodnię Katyńską jako na tragedię poszczególnych osób i rodzin, a nie masowy mord. Uczniowie poznają sylwetki pomordowanych i ich rodzin, dowiadują się o ich życiu prywatnym, dokonaniach, sukcesach i roli jaką pełnili w życiu publicznym niepodległej Polski.

Imię i nazwisko bohatera pracy konkursowej powinno znajdować się na tzw. „Liście Katyńskiej” lub „Ukraińskiej Liście Katyńskiej”, zamieszczonej pod adresem internetowym: http://www.katedrapolowa.pl/ofiary.php. Praca nie może dotyczyć osoby upamiętnionej w poprzednich edycjach konkursu. Lista upamiętnionych bohaterów znajduje się w załączniku na dole strony.Projekt pracy może zawierać m.in. biogram, opis, wiersz, tekst piosenki, zdjęcia, rysunki. Technika wykonania pracy jest dowolna (maksymalny format karty: A3). Każda praca musi zawierać wypełnioną metrykę pracy konkursowej. Metrykę pracy należy wygenerować poprzez wypełnienie elektronicznego formularza, który niebawem dostępny będzie na stronie www.pamiec.pl/sprzaczki

Na prace konkursowe czekamy do 27 czerwca 2016 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Prosimy o przesyłanie prac na adres:

Biuro Edukacji Publicznej IPN

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa

z dopiskiem „Konkurs”

Od tegorocznej edycji w konkursie będą przyznawane nagrody I oraz II stopnia. Laureaci nagrody I stopnia wezmą udział w wyjeździe edukacyjnym na Białoruś i Litwę. Laureaci II stopnia otrzymają publikacje i gry wydane przez Instytut Pamięci Narodowej.

 

 
     
 

Zaproszenia Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach:

 

Prezentacja wystawy „Zbrodnia Katyńska” – Mikołów, 3–29 lutego 2016

W dniach od 3 do 29 lutego 2016 r. w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Mikołowie, przy ul. K. Miarki 5, prezentowana jest wystawa „Zbrodnia Katyńska". Ekspozycja została przygotowana przez centralę IPN oraz Oddział IPN w Katowicach.

 

Promocja publikacji „W kręgu kultury i przemysłu. Studia z dziejów Zabrza w XX wieku” pod redakcją Zbigniewa Gołasza – Zabrze, 4 lutego 2016

4 lutego 2016 r., o godz. 18.00, w Muzeum Miejskim w Zabrzu, przy ul. Powstańców Śląskich 3, odbędzie się promocja publikacji „W kręgu kultury i przemysłu. Studia z dziejów Zabrza w XX wieku” pod redakcją Zbigniewa Gołasza, pracownika Oddziału IPN w Katowicach. Książka została wydana przez katowicki oddział IPN, we współpracy z Muzeum Miejskim w Zabrzu.

 

Wykłady historyków z katowickiego oddziału IPN na temat Tragedii Górnośląskiej – Piekary Śląskie, 9 lutego 2016

9 lutego 2016 r. w Ośrodku Kultury „Andaluzja” w Piekarach Śląskich (ul. Oświęcimska 45) historycy  z katowickiego oddziału IPN wygłoszą wykłady na temat Tragedii Górnośląskiej. Organizatorzy: Ruch Autonomii Śląska Koło Piekary Śląskie i OK „Andaluzja”. 

godz. 11.00 
Spotkanie edukacyjne dla młodzieży ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych:
Projekcja filmów dokumentalnych „Zgoda miejsce niezgody” oraz „Tragedia w cieniu wyzwolenia, Górny Śląsk w 1945 roku”
Wykład Zbigniewa Gołasza – „Tragedia w cieniu wyzwolenia”
godz. 17.00
Projekcja filmu „Tragedia w cieniu wyzwolenia, Górny Śląsk w 1945 roku”.
Wykład otwarty dr. Dariusza Węgrzyna – „Trudny rok 1945 na Górnym Śląsku”
 

W ramach cyklu „Spotkania z historią” – „Wywózka – wokół najnowszych publikacji IPN poświęconych deportacjom Górnoślązaków do ZSRS” – Zabrze, 11 lutego 2016

11 lutego 2016 r., o godz. 17.00, w Czytelni Ogólnej i Prasy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zabrzu (ul. Wyzwolenia 4) odbędzie się spotkanie dyskusyjne w ramach cyklu „Spotkania z historią” pt. „Wywózka – wokół najnowszych publikacji IPN poświęconych deportacjom Górnoślązaków do ZSRS”, z udziałem dr. Dariusza Węgrzyna i Zbigniewa Gołasza (OBEP IPN Katowice). Książki zostały wydane przez Oddział IPN w Katowicach oraz Śląskie Centrum Wolności i Solidarności.

 

Otwarcie wystawy „Obóz dwóch totalitaryzmów. Jaworzno 1943–1956” oraz promocja książki „Obozy pogardy. Komunistyczne obozy represji w Polsce 1944-1956” – Katowice, 11 lutego 2016

11 lutego 2016 r., o godz. 16.00, w „Przystanku Historia” Centrum Edukacyjnym Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach im. Henryka Sławika (ul. św. Jana 10, III piętro) odbędzie otwarcie wystawy „Obóz dwóch totalitaryzmów. Jaworzno 1943-1956” oraz promocja książki „Obozy pogardy. Komunistyczne obozy represji w Polsce 1944-1956”.

W programie:

  • Panel dyskusyjny z udziałem Adriana Ramsa, autora wystawy oraz Mateusza Wyrwicha, autora publikacji.
  • Spotkanie z Bogdanem Wincentym Pyką, byłym więźniem obozu w Jaworznie.

Wystawę można zwiedzać do końca lutego 2016 r., od poniedziałku do piątku w godz. 9.00–17.00.

 

Klub Debat Historycznych – Katowice, 15 lutego 2016

15 lutego 2016 r., o godz. 16.00, w Centrum Edukacyjnym Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach im. Henryka Sławika „Przystanek Historia” (ul. św. Jana 10, III piętro) odbędzie się trzecie spotkanie Klubu Debat Historycznych. Celem przedsięwzięcia jest rozwijanie umiejętności w wystąpieniach publicznych oraz pogłębianie wiedzy na temat najnowszej historii Polski. Do udziału w debatach zapraszamy: uczniów, studentów, lubiących debatować, chcących nauczyć się występować, interesujących się historią Polski.

Temat debaty: Obowiązkiem żołnierza Polski podziemnej po II wojnie światowej było pozostanie w konspiracji.

   
 
     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ODWIEDZIŁO NAS         
 
                           
             Admin   slpro@op.pl   gg3073544