ROK 2020    ROK 2019  ROK 2018    ROK 2017    ROK 2016    ROK 2015   ROK 2014 ROK 2013
 
 
ROK 2015
 
 
 
   
 
Pułkownik pilot Ludwik KREMPA jest członkiem Stowarzyszenia Lotników Polski Południowej i pełni
funkcję HONOROWEGO WICEPREZESA ds WETERANÓW , zgodnie z Regulaminem jest także Członkiem Kapituły " HONORIS " .     (  na podstawie źródła oprac. przez Wojciecha Zjawionego)
 
Pułkownik pil. Ludwik Krempa urodził się 22 stycznia 1916r w Sanoku , syn Wawrzyńca i Anny Kikta - wcześnie osierocony tam rozpoczyna naukę w Szkole Podstawowej . Wychowywany jest przez matkę , uczy się w Krystynopolu , a kończy szkołę w Krakowie i tutaj uczęszcza też do Państwowej   Szkoły Przemysłowej zdając maturę 1936r , tego roku również ukończył z kat. "A" kurs pilotażu szybowcowego . W lipcu 1939r został powołany do 6 . Pułku Lotniczego na ćwiczenia dla rezerwistów , wojna zaskakuje go, jako chorego w szpitalu w Lublinie , pozostając bez łączności z 66 eskadrą jako jednostką macierzystą dołącza do rzutu kołowego 2 Pułku Lotniczego . Inwazja rosyjska osacza go w Tarnopolu , ucieka do Lwowa sowietom z transportu ! Po zmianie granic pomiędzy Niemcami i Rosją powraca do matki do Krakowa - przez zieloną granicę przedostaje się 1940r do Węgier zgłasza się do polskiej placówki , jest internowany.  Wraz z zorganizowana grupą uciekinierów przedostaje się do Jugosławii , Grecji, Turcji - z portu Mersin odpływa na statku "Warszawa" do Hajfy . 19 sierpnia 1940r zostaje wcielony do Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich , stąd jako lotnik zostaje zakwalifikowany do Polskich Sił Powietrznych w Wielkiej Brytanii ; - przez Morze Czerwone , Ocean Indyjski , Atlantyk z postojem w Gibraltarze przybywa do Anglii 26 października 1940r , poprzez Blackpool od 20 listopada 1940r rozpoczyna długi cykl szkoleń - na stopień oficerski zostaje wypromowany 1 lutego 1942r ! W lipcu 1942r otrzymuje przydział do jednostki szkolenia operacyjnego 18 OTU , tam dostaje stałą załogę i dn. 20 października 1942r przydział do 304 Dywizjonu Bombowego "Ziemi Śląskiej " . Loty bojowe rozpoczyna  na samolocie Wellington IC ( patrolowanie , fotografowanie , bombardowanie... ) W 1943r zostaje skierowany do dalszego szkolenia poczym wraca do macierzystego 304 Dywizjonu i ponownie odbywa kurs w 6 OTU . Podczas wylatywania tur operacyjnych zmieniał załogi i typy Wellingtonów X, XI, XIII , XIV wyposażony w reflektory Leigh Light oraz radary ASV. Śledził i bombardował okręty nieprzyjaciela z różnego pułapu podczas dziennych i nocnych patroli nad Atlantykiem i Zatoką Biskajską ,  sam będąc ostrzeliwany silnym ogniem zaporowym z broni pokładowej okrętów nieprzyjaciela i samolotów osłon.... Po ukończeniu 22 czerwca 1944r tury operacyjnej został skierowany do szkoły pilotażu 16 SFTS , później już jako instruktor szkolił w Newton pilotów na samolotach Oxford , powrócił do służby  w 304 Dywizjonie , który po zakończeniu wojny został przeformowany na jednostkę transportową latającą na Warwickach , 24 stycznia 1946r przeniesiony zostaje do 301 Dywizjonu " Ziemi Pomorskiej- Obrońców Warszawy " i lata na Halifaksach CVIII przede wszystkim do Włoch i Grecji . Wstąpił do Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia pozostając na emigracji , od 10 stycznia 1947r s łuży na stacji PKPiR w East Wreathm , podjął naukę w Londynie . Zdemobilizowany w styczniu 1949r , Kawaler Orderu Wojennego VIRTUTI MILITARI ( nr.10301) ; dwukrotnie odznaczony KRZYŻEM WALECZNYCH ; Krzyżem Lotniczym i.in... -wykonał 50 lotów bojowych . W cywilu pracował w firmach Sentinal , Stone Platt Company... na emeryturę przeszedł 1981r , a do Polski powrócił 1988r i zamieszkał wraz z żoną w Krakowie .
 
 
 
   
 
   
 
   
 
W dniu 14.12.2015 r. w sali Sejmu Śląskiego w Katowicach odbyło się 
uroczyste spotkanie opłatkowe przedstawicieli organizacji kombatanckich i 
niepodległościowych z udziałem przedstawicieli duchowieństwa oraz władz 
samorządowych.
    Na zaproszenie Marszałka Województwa Śląskiego Wojciecha Saługi w 
uroczystości uczestniczyli przedstawiciele SLPP, koledzy: Zygmunt Dygas, 
Józef Skulich, Jan Szymik. 
 
 
 
   
 
Zdjęcia z Mszy św. u MB Loretańskiej i spotkania opłatkowego 
 
 
   
 
 
Laudacja z okazji 100. rocznicy urodzin
weterana II wojny światowej mjra pil. Antoniego TOMICZKA
polskiego pilota wojskowego i sportowego.
Szanowni Państwo! Szanowni Koledzy!
Przypadł mi w udziale wielki zaszczyt, a równocześnie przyjemność, przedstawienia Państwu sylwetki Pana mjra pil. Antoniego Tomiczka, bohaterskiego pilota II wojny światowej oraz Wiceprezesa d.s. kombatantów Stowarzyszenia Lotników Polski Południowej.
Spotkaliśmy się tutaj, aby przypomnieć sobie naszego kolegę, przyjaciela, skromnego i jednocześnie wielkiego człowieka, który swoje dorosłe życie rozpoczął w lotnictwie w 1936 roku, jako pilot wojskowy, uczestnik II wojny światowej i zakończył je, jako działacz społeczny na rzecz lotnictwa.
Będąc jeszcze w czynnej służbie wojskowej poznałem mjr pil. Antoniego Tomiczka na uroczystości patriotycznej organizowanej przez Stowarzyszenie Lotników Polski Południowej. Poznałem go, jako człowieka skromnego, ale z ogromnym darem wymowy. Potrafił godzinami zajmować słuchaczy ciekawymi opowieściami swoich losów wojennych.
Miałem zaszczyt oglądać jego bogate archiwum osobiste, w którym ma udokumentowaną swoją wojenną tułaczkę w fotografiach oraz cennych dokumentach potwierdzających jego bohaterskie losy. Zachował m.in. unikalne książki pilota (Royal Air Force Pilots Flying Log Book) oraz mapy.
Uczestniczyłem z mjr pil. Antonim Tomiczkiem w spotkaniu ze studentami, podchorążymi Wyższej Oficerskiej Szkoły Sił Powietrznych w Dęblinie. Spotkanie odbyło się w sali mieszczącej 200 osób. Wszystkie miejsca były zajęte, a na Sali panowała kompletna cisza. Gdy minęła trzecia godzina prelekcji, usiłowałem skłonić Pana majora do zakończenia motywując zbliżającą się kolacją. Jednak słuchacze zaprotestowali i Pan major dalej opowiadał swoje losy wojenne. Po zakończeni prelekcji słuchacze oklaskiwali go na stojąco. Podchorążowie dotrzymywali towarzystwa Panu majorowi nawet podczas kolacji.
Mówi się, że historia jest nauczycielką życia, na tę historię składają się biografie wielu ludzi. Mjr pil. Antoni Tomiczek swoją historią życia mógłby obdzielić, co najmniej kilka osób. Latał z Włoch z pomocą dla walczących powstańców warszawskich. Strzelali do niego i Niemcy i Rosjanie. Pokonywał 3 tys. km, bez lądowania, w ciągu 10 godzin.
Nie sposób w krótkim czasie w pełni przedstawić zasługi i dokonania mjr pil. Antoniego Tomiczka. Pozwolę sobie w ogólnym zarysie przestawić jego szlak bojowy.
Po wybuchu II wojny światowej, brał udział w ewakuacji maszyn i sprzętu lotniczego. 20 września dostał się do niewoli radzieckiej po przymusowym lądowaniu w rejonie Tarnopola. Z niewoli radzieckiej został zwolniony na mocy Paktu Sikorski-Majski, przedostał się do Szkocji, gdzie ukończył szereg brytyjskich kursów lotniczych. Po przeszkoleniu w pilotażu bombowców typu Wellington i Halifax został przydzielony do 1586 Eskadry do Zadań Specjalnych stacjonującej w okolicach Brindisi, na południu Włoch.
Załoga Tomiczka przybyła do jednostki w najbardziej wymagającym i najtragiczniejszym okresie, gdy w Warszawie od blisko dwóch tygodni trwało powstanie. Zaopatrzenie w broń, lekarstwa i żywność zapewniać miały w dużej mierze polskie załogi latające z Włoch. Na pierwszą misję Tomiczek poleciał nocą z 22 na 23 sierpnia 1944 r., dostarczając zaopatrzenie dla powstańców w Warszawie. Potem jeszcze czterokrotnie latał do Polski. Ostatnim zadaniem dla kraju był zrzut na placówkę "Wilga" koło Nowego Targu nocą z 28 na 29 grudnia 1944 r.
Latał także nad północne Włochy, do Jugosławii, Czechosłowacji i Grecji. Ostatni, 23. lot bojowy, wykonał 25 lutego 1945 r.
Na przełomie marca i kwietnia 1945 r. odtworzony z 1586 eskadry 301 Dywizjon "Ziemi Pomorskiej - Obrońców Warszawy" przeniesiony został na lotnisko Blackbushe w Anglii i włączony do lotnictwa transportowego - Transport Command. Odtąd diametralnie zmieniły się zadania wykonywane przez jednostkę, a więc i Tomiczka. Na dwusilnikowych samolotach Warwick, a potem Halifax C.VIII latał z zaopatrzeniem i wojskiem do różnych krajów Europy: Francji, Włoch, Grecji, Niemiec, Danii i Norwegii.
20 listopada 1946 r. Antoni Tomiczek zakończył służbę w Polskich Siłach Powietrznych w stopniu polskim chorążego i brytyjskim Warrant Officera.
W latach 1957-1964 latał jako pilot sportowy reprezentując Aeroklub w Gliwicach, którego był członkiem.
Po przejściu na emeryturę żywo zaangażował się w działalność kombatancką, uświetniając swoją osobą różnego rodzaju uroczystości rocznicowe i patriotyczne. Swoją wiedzą i bogatym zbiorem materialnych pamiątek z lat służby w lotnictwie chętnie dzielił się z historykami lotnictwa i dziennikarzami.
Za czyny bojowe w czasie II wojny światowej odznaczony został dwukrotnie Krzyżem Walecznych, Polowym Znakiem Pilota, a także pamiątkowymi medalami brytyjskimi oraz jugosłowiańskim Medalja "Smrt fašizmu - Sloboda Narodu". Za powojenne zasługi Krzyżem Kawalerskim oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski i Odznaką "Zasłużony dla Województwa Katowickiego", a także licznymi odznaczeniami pamiątkowymi.
W dniu 19 listopada 2013 r., krótko po swoich 98. urodzinach odszedł od nas do ostatniego lotu ku wieczności, ale nadal żyje w naszych sercach i pamięci. Jest patronem gimnazjum w Lyskach oraz ojcem chrzestnym sztandarów wojskowych jednostek Sił Powietrznych RP
Wiceprezes d.s. lotnictwa
   Stowarzyszenia Lotników Polski Południowej
płk w st. spocz. pil. mgr inż. Jan SZYMIK
Lyski, dnia 21.11.2015 r
 
 
 
   
 
   
 
POBYT w DĘBLINIE zaowocował...
===========================
 
Podczas pobytu w Dęblinie delegacja SLPP odbyła robocze spotkanie z
Zarządem Oddziału Nr.10 SLPP , była też podjęta uroczystą kolacją przez
Prezesa Oddziału Nr.10 SLPP w Dęblinie płk. nawig. Ryszarda
Gruszczyńskiego ; Wiceprezesa mjr nawig. Romualda Zaleskiego wraz z
mjr.pil. Bogusławem Grzejdakiem
- instruktorem Akademickiego Ośrodka Szkolenia Lotniczego WSOSP ( który
wyraził chęć wstąpienia w szeregi naszego Stowarzyszenia ) . W kolejnym
dniu delegacja zaproszona została  przez Komendanta Centrum Szkolenia
Inżynieryjno Lotniczego płk. Waldemara Wiśniewskiego
( Komendant CSIL został wyróżniony okolicznościową
plakietą CHWALEBNE DZIEJE LOTNICTWA POLSKIEGO-2015 )
W następnej kolejności delegacja gościła z wizytą u Dyrektora
Ogólnokształcącego
Liceum Lotniczego ppłk.nawig. Andrzeja Jaworskiego ( który również wyraził
akces wstąpienia do SLPP )
 
 
 
   
FUNDACJA OTWARTEGO MUZEUM TECHNIKI
Fajny Kolega ,
kpt.pil.instr PLL "LOT" Stanisław BŁASIAK   Więcej
 
 
 
   
 
   
 
   
 
W dn. 24. XI. 2015r Tadeusz Zemuła - prezes Zarządu Gł. wraz z dr Andrzejem Drogoniem - Kolegium Senioratu Lotnictwa Polskiego odbyli robocze spotkanie
z prof. zw. dr hab. Janem Malickim - Dyrektorem BIBLIOTEKI ŚLĄSKIEJ .
Pan PROFESOR z przychylnością odniósł się do propozycji współpracy ,
co może zaowocować w niedalekiej przyszłości formułą ubogacającą dorobek SLPP.
 
 
 
DAR WOTYWNY DO KAPLICY LOTNIKÓW
 
Prezes AEROKLUBU POLSKIEGO Włodzimierz  Skalik
                         przekazał uroczyście flagę Aeroklubu Polskiego
podczas Obchodów CHWALEBNE DZIEJE LOTNICTWA POLSKIEGO-2015
              do rąk Tadeusza Zemuły Prezesa Zarządu Gł. SLPP
          z przeznaczeniem do Kaplicy pw. MATKI BOŻEJ LORETAŃSKIEJ
         - Patronki Lotników - KAPLICY PAMIĘCI NARODU w Jaworznie
  Pamiętaj i odwiedzaj - to jest KAPLICA całej Braci Lotniczej , a więc i Twoja !
  
 
 
   
 
 Koleżanki i Koledzy,
 
w załączniku przesyłam Wam dane o listopadowej konferencji, której głównym zadaniem jest przypomnienie największego wydarzenia tego typu w polskim lotnictwie, czyli I Ogólnopolskiej Konferencji Szybowcowej, która odbyła się od 18 do 23 listopada 1945 roku w Grunowie. Jej plonem są decyzje, jakie już nigdy później nie zaistniały. Ich efektem jest plan rozwoju szybownictwa polskiego, zrealizowany  w 100 % w następnych latach.
Warto do tego wrócić po dokładnie 70-ciu latach.
Wszyscy uczestnicy tegorocznej konferencji dostaną książkę, wydaną specjalnie na tę okazję, która będzie zawierać około 35 referatów. Z nich tylko kilka będzie wygłoszonych na konferencji (plan w załączniku).
Proszę o tym wydarzeniu powiadomić osoby potencjalnie zainteresowane tym tematem.
Pozdrawiam,
                                                                                      Staszek Błasiak
 
 
 
 
 
 
NIP
899-10-22-796
FUNDACJA OTWARTEGO MUZEUM TECHNIKI
 
SIEDZIBA FUNDACJI
Holownik Parowy Nadbor, górny awanport śluzy Szczytniki
50-370 Wrocław, Wybrzeże Wyspiańskiego 27.
tel. 882 116 779
e-mail: nadbor@fomt.pl; http://www.fomt.pl
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
Dźwig Pływający Wróblin, górny awanport śluzy Szczytniki
50-370 Wrocław, Wybrzeże Wyspiańskiego 27.
tel. 882 116 779
e-mail: nadbor@fomt.pl; http://www.fomt.pl
KSIĘGOWOŚĆ
50-324 Wrocław, ul. Barlickiego 10/1, tel/fax  (48 71) 372-09-08
 
  
BGŻ SA I/O Wrocław, Nr 46 2030 0045 1110 0000 0398 0060
 
Wrocław 12.10.2015
 
 
 
 
Komunikat nr 2
 
            W dniach 18-19 listopada 2015 r. Dolnośląska Akademia Lotnicza, Fundacja Otwartego Muzeum Techniki, Klub Lotników Loteczka, Jeleniogórski i Wrocławski Klub Seniorów Lotnictwa, Aerokluby Jeleniogórski i Wrocławski, Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa, Wójt Gminy Jeżów Sudecki zapraszają na Ogólnopolską Konferencję „Kultura skrzydłami pisana. W 70-lecie szybownictwa polskiego na Dolnym Śląsku”. Podniesiemy problematykę lotniczych tradycji Dolnego Śląska, dziedzictwa kultury lotniczej i jego współczesnych walorów.
            Konferencja prowadzona będzie w dawnej Wyczynowej Szkole Szybowcowej w Jeżowie Sudeckim (ul. Kręta 27) w dwóch pierwszych dniach 70 rocznicy inauguracji Pierwszej Ogólnopolskiej Konferencji Szybowcowej (18-23.11.1945). Podsumuje i znacząco poszerzy problematykę seminariów i konferencji, z okazji Jubileuszu, organizowanych przy okazji cyklu imprez  przez środowiska lotnicze Polski prowadzonych w 2015 r. w Jeżowie Sudeckim (13 czerwiec – III Piknik Modelarski, 31 lipiec – 3 sierpień spotkanie Klubu Pilotów Doświadczalnych, 3-6 wrzesień XVIII Aerosabat, 21 wrzesień Konferencja „Kształcenie kadr lotniczych Polski”, 3 październik „Lotniarstwo na Dolnym  Śląsku”).
            Zgłoszenia udziału w Konferencji przyjmujemy do 12 listopada 2015 r. (mail: nadbor@fomt.pl) Opłata konferencyjna wynosi 320 zł. płatnych na konto Fundacji Otwartego Muzeum Techniki nr 46 2030 0045 1110 0000 0398 0060. Pozwoli na pokrycie kosztu publikacji materiałów konferencyjnych, noclegów z 17/18 i z 18/19 listopada, spotkania towarzyskiego 18 listopada, kosztów wyżywienia uczestników. Opłata uiszczana w dniach konferencji wyniesie 350,0 zł. Opłata konferencyjna dla uczestników nie korzystających z noclegów wyniesie odpowiednio 220,0 i 250,0 zł.
Sekretariat Konferencji urządzony zostanie w d. Wyczynowej Szkole Szybowcowej – w Euroregionalnym Centrum Spotkań Gmin Partnerskich. Uczestników Konferencji przyjmować będzie już w dniu 17 listopada, od godz. 14/00. Kierować nim będzie Wioletta Wrona Gaj, tel. 791-710-370.
Koordynatorem cyklu imprez prowadzonych z okazji Jubileuszu dolnośląskich skrzydeł i Konferencji listopadowej jest prof. Stanisław Januszewski, który udzielać będzie informacji, tel 882-116-779, mail: nadbor@fomt.pl.
Informacji udziela również Stanisław Błasiak – wiceprzewodniczący Komitetu Organizacyjnego, tel. 695-893-574, mail: stanblas@gmail.com
Kultura skrzydłami pisana
W 70-lecie szybownictwa polskiego na Dolnym Śląsku
 
PROGRAM
18 listopada 2015 (środa)
godz.
autor
temat
1000– 1030
Edward Dudek – W ojt Gminy Jeżów Sudecki
Jacek Musiał - Dyr. Aeroklubu Jeleniogórskiego
Stanisław Januszewski – Prezes Zarządu Fundacji Otwartego Muzeum Techniki, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Obchodów 70-lecia
Otwarcie Konferencji
1030 – 1100
Stanisław Błasiak
I Ogólnopolska Konferencja Szybowcowa,
Grunów, 18 – 23 listopada 1945 r.
1100 – 1130
Mirosław Hermaszewski
Moja droga do kosmosu
1130 – 1200
Jędrzej Jaxa-Rożen 
Historia choroby
1200 – 1230
Przerwa (prezentacja Izby Pamięci Lotniczej)
 
1230 – 1300
Stanisław Błasiak
Szybownictwo w Kotlinie Jeleniogórskiej w latach 1945 - 2015
1300 – 1330
Stanisław Januszewski
Zabytki kultury lotniczej Jeżowa Sudeckiego
1330 – 1400
Przemysław Marcin Jaxa - Rożen
Krótka historia Sekcji Spadochronowej
Aeroklubu Jeleniogórskiego
1400 – 1500
Stephan Kaiser
Orzeł nad Śląskiem, historia lotnictwa - wydarzenia i pionierzy, wystawa przygotowana przez Oberschesisches Landesmuseum (Muzeum Górnośląskiego) w Ratingen (Niemcy)
1500 – 1630
Przerwa (obiad)
 
1630 – 1800
Wizyta w Zakładzie Szybowcowym „Jeżów”
 
1800
Spotkanie towarzyskie na Górze Szybowcowej
 
 
19 listopada (czwartek)
1000 – 1030
Ryszard Witkowski
Skrzydlaty Wawelberg
1030 – 1100
Edward Sobczak
Zakład Szybowcowy Wrocław
1100 – 1130
Stanisław Błasiak
Dziedzictwo zakładu szybowcowego w Jeżowie Sudeckim
1130 – 1200
Przerwa (prezentacja Euroregionalnego Centrum Modelarskiego)
 
1200 – 1230
Dagmara Paw
AVIA-PROJEKT - rozwiązania dla infrastruktury lotniskowej
1230 – 1300
Andrzej Marciniuk
Przygotowanie specjalistyczne personelu latającego w przedwojennej „Szkole Orląt”
1300 – 1330
Stanisław Januszewski,
Lotnisko Wrocław Strachowice jako dobro kultury narodowej
1330 – 1400
Dyskusja i zakończenie obrad
 
1400 – 1630
Obiad
 
 
Z poważaniem
dr hab. Stanisław Januszewski
Prezes Zarządu Fundacji
 
................................................................................................................
APEL  
 
Szanowni Przyjaciele,
Bracia Polacy związani w jakikolwiek sposób z lotnictwem
i niosący w sercach miłość do Lotnictwa Polskiego
(patrz Statut SLPP członkostwo)!!!
 Jesteśmy jedną WIELKĄ RODZINĄ LOTNICZĄ rozsianą po wszystkich kontynentach świata. W tym pojęciu stanowimy składową ognisk domowych ze względu na rozwój własnych rodzin, a te zbiorowości są oryginalnym podłożem RODZINY LOTNICZEJ. Jako naturalna zbiorowość rodzina jest fundamentem NARODU, tworu uwarunkowanego wspólnotą krwi i ziemi. SUWERENEM w PAŃSTWIE jest NARÓD !
Wszystko wplata się w społeczność państwową – tym samym NARÓD posiada prymat przed PAŃSTWEM, ale ma obowiązek służby OJCZYŹNIE jako dobru wspólnemu.
PAŃSTWO jest kulturowym wytworem NARODU !
Lotnik Polski zawsze był wierny służbie wobec OJCZYZNY
- i jest nadal, pamiętając o uniwersalnej dewizie ;
                    BÓG – HONOR – OJCZYZNA .
NARÓD będzie trwał ,dopóki będzie tworzył struktury pomiędzy rodziną ,a tym co jednoczy z MACIERZĄ.
Wizją jednoczącą nasze umiłowanie jest STOWARZYSZENIE LOTNIKÓW POLSKI POŁUDNIOWEJ  pielęgnujące tradycje i dorobek LOTNICTWA POLSKIEGO różnych służb, rodzajów i specjalności…
Oczywiście, że najważniejsze jest LOTNICTWO WOJSKOWE stojące na straży granic.
Miarą miłości jest odruch serc a i sumień, każdy wiec może wstępować w szeregi  stowarzyszenia bez względu na wiek, płeć, zasługi etc…, gdyż znamy i szanujemy dorobek, wykształcenie, osiągnięcia…
Życie społeczno-polityczne POLSKI służy każdemu, kto szanuje NARÓD POLSKI, jesteśmy składową całej ludzkości, członkiem rodziny narodów, możemy wiec tworzyć struktury wszędzie tam, gdzie żyją LOTNICY POLSCY, ich rodziny-spadkobiercy szczytnych tradycji.
 
-                 czekamy na WAS z otwartymi sercami,
                  każdy posiada jakiś talent,
                  razem możemy uczynić więcej
 
                                                             Tadeusz Zamula
                                                   Prezes Zarządu Głównego
  
 
U w a g a !
 
- deklarację członkowską należy przesłać na adres stowarzyszenia
- tworzenie placówek terenowych (zagranicznych ) lub 
  istniejących już za granicą określa STATUT,
- składka członkowska w Polsce wynosi 25 zł rocznie, wpisowe                            
  10 zł, ZNAK stowarzyszenia na mundur 10 zł.
  Wpłaty na konto bankowe stowarzyszenia.
 
PS
 
Kiedy znajdziecie wolę możemy utworzyć na bazie tut. stowarzyszenia
jeden spójny organizm :
ŚWIATOWE STOWARZYSZENIE LOTNIKÓW POLSKICH
Oczekujemy w tej sprawie wiadomości.
 
   
 
   
 
   
 
 
VI FESTIWAL MODELARSKI JAWORZNO
05 – 06  września 2015
 
                                                        PROGRAM KONKURSU- WYSTAWY


05. Września 2015 r. (sobota)

godz. 9.00 - 14.00 - przyjmowanie modeli  i giełda modelarska
godz. 14.00 – 18.00 - otwarcie  zawodów zwiedzanie ekspozycji
godz. 15.00 – odprawa sędziów
godz. 15.30 – sędziowie rozpoczynają ocenę modeli zgłoszonych do konkursu

 
06. Września 2015 r. (niedziela)
godz. 9.00 – 13.00 – wystawa pokonkursowa , giełda modelarska , imprezy towarzyszące
godz.  14.00 – ogłoszenie wyników konkursu, uroczyste zakończenie festiwalu.
godz. Ok. 15.30 – wydawanie modeli

Uwaga:
W szczególnych przypadkach wcześniejsze wydawanie modeli odbywa się wyłącznie za zgodą organizatorów!

Organizatorzy :

- Prezydent Miasta Jaworzna.
- Muzeum Miasta Jaworzna.
- Stowarzyszenie Lotników Polski Południowej,
- Modelarnia Lotnicza w Jaworznie,
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Jaworznie

Termin i miejsce Konkursu :

05-06. września 2015r.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Jana Pawła II
ul. Północna 9a  43-600 Jaworzno

Cele imprezy :

1. Promocja modelarstwa jako sposobu spędzania czasu wolnego,
2. Popularyzowanie modelarstwa wśród mieszkańców regionu, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży,
3. Wymiana doświadczeń między modelarzami w różnym wieku,
 
Warunki uczestnictwa w imprezie :

1. Festiwal Modelarski w Jaworznie ma charakter konkursu-wystawy. Jest imprezą otwartą i mogą w nim uczestniczyć modelarze indywidualni i zrzeszeni.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie i na wystawie jest wypełnienie karty zgłoszeniowej. Zgłoszenie modelu do konkursu jest równoznaczne z akceptacja regulaminu.

3. Chętni do uczestnictwa w giełdzie modelarskiej proszeni są o dokonanie rezerwacji do dnia 01 września 2015r. Po tym terminie organizatorzy nie gwarantują miejsca do handlu.

4. Uczestnik zawodów może zgłosić cztery modele w każdej klasie . W klasyfikacji będzie uwzględniony najlepszy model jednego uczestnika w danej klasie. Kolejne miejsce zajmie najwyżej punktowany model następnego modelarza.

5. Opłaty startowe :
● młodzik (zawodnicy do 13 lat) - gratis
● junior (zawodnicy od 13 do 18 lat) - 5 zł
● senior (zawodnicy powyżej 18 lat) - 10 zł

6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo łączenia klas i kategorii wiekowych w przypadku małej ilości modeli w danej klasie.

7. Dokumentacja modelarska nie jest wymagana. Zgłoszony model może być jednak zaopatrzony w dokumentację, którą mogą stanowić: instrukcja budowy i malowania zawarta w zestawie lub dodatkowe materiały dokumentujące wykonane w modelu zmiany, przeróbki itp. Posłuży ona w wypadku kwestii dyskusyjnych oraz do oceny w klasie otwartej.

8. W przypadku wątpliwości, co do autorstwa modelu, sędziowie mają prawo nie dokonania jego oceny.
9. W konkursie nie mogą brać udziału modele nagrodzone w poprzednich edycjach Festiwalu Modelarskiego w Jaworznie.


Zasady oceny zgłoszonych modeli:

1. Wszyscy zawodnicy wypełniają kartę zgłoszenia modelu.

2. Zgłoszone do konkursu modele ocenia komisja konkursowa powołana przez organizatorów wg zasady podoba się - nie podoba się. Decyzja komisji sędziowskiej jest ostateczna i nie podlega oprotestowaniu.

3. Poszczególne klasy zostaną ocenione, jeżeli sędziowie sklasyfikują minimum pięć modeli, minimum trzech zawodników.

4. W każdej kategorii przyznane zostaną wyróżnienia i okolicznościowe dyplomy.

5. Organizatorzy nie zapewnia ubezpieczenia modeli, uczestników i zwiedzających

6. Modele dostarczane i odbierane są na własny koszt uczestników.

7. Organizatorzy przewidują nagrody specjalne.

8. Wszelkie informacje dotyczące zawodów:
 
       http://www.sielata.com.pl/
 Telefony kontaktowe:
    Paweł – 661976377   ogarekpawel@gmail.com
    Eugeniusz - 782245979
    Józef - 666863507  
 
Podział na klasy

1. We wszystkich klasach konkurs rozegrany zostanie w grupach wiekowych :
     młodzik (zawodnicy do 13 lat)
    junior (zawodnicy od 13 do 18 lat)
    senior (zawodnicy powyżej lat 18.)

2. Modele mogą być zgłaszane w kategorii:

    Dla modeli kartonowych

standard - modele wykonane w oparciu o wycinankę, z uwzględnieniem zestawów do waloryzacji przewidzianych przez wydawcę ( elementy cięte laserem, fototrawione, drewniane mosiężne. )

otwartej - modele waloryzowane samodzielnie na podstawie dokumentacji zdjęciowej bądź planów modelarskich. Do modelu powinna być dołączona dokumentacja na podstawie,  której zmian dokonano.
   Dla modeli plastikowych
Samoloty, pojazdy gotowe do lotu, jazdy.
Samoloty, pojazdy waloryzowane samodzielnie na podstawie dokumentacji zdjęciowej bądź planów modelarskich. Do modelu powinna być dołączona dokumentacja na podstawie, której zmian dokonano.

Konkurs modeli kartonowych  MK
 
ST-1 samoloty tłokowe jednosilnikowe do 1930 roku 1/33
ST-2 samoloty tłokowe jednosilnikowe po 1930 roku 1/33
ST-3 samoloty tłokowe jednosilnikowe 1/50
ST-4 samoloty tłokowe wielosilnikowe 1/33
ST-5 samoloty tłokowe wielosilnikowe 1/50
SO-1 samoloty odrzutowe 1/33
SO-2 samoloty odrzutowe 1/50
SC-1 szybowce wszystkie skale
  H-1 śmigłowce wszystkie skale
  R-1 kosmiczne i sf
PK-1 pojazdy kołowe wojskowe wszystkie skale
PK-2 pojazdy kołowe cywilne wszystkie skale
PG-1 pojazdy gąsienicowe wszystkie skale
  A-1 artyleria wszystkie skale
PS-1 koleje i pojazdy szynowe 1/87
PS-2 koleje i pojazdy szynowe 1/45
PS-3 koleje i pojazdy szynowe 1/25 i większe
SY-1 żaglowce wszystkie skale
SM-1 statki wszystkie skale
  O-1 okręty wszystkie skale
  O-2 okręty podwodne wszystkie skale
  B-1 budowle
  F-1 figurki
 M-1 makiety
  V-1 vintage

Konkurs modeli plastikowych   MP

ST-1 samoloty tłokowe do 1930 roku 1/72 i mniejsze
ST-2 samoloty tłokowe do 1930 roku 1/48-1/50 i większe
ST-3 samoloty tłokowe po 1930 roku 1/72 i mniejsze
ST-4 samoloty tłokowe po 1930 roku 1/48-1/50 i większe
SO-1 samoloty odrzutowe 1/72 i mniejsze
SO-2 samoloty odrzutowe 1/48-1/50 i większe
H-1 śmigłowce skala 1/72 i mniejsze
H-2 śmigłowce 1/48-1/50 i większe
R-1 rakiety
PK-1 pojazdy wojskowe kołowe 1/72 i mniejsze
PK-2 pojazdy wojskowe kołowe 1/48
PK-3 pojazdy wojskowe kołowe 1/35 i większe
PG-1 pojazdy wojskowe gąsienicowe 1/72 i mniejsze
PG-2 pojazdy wojskowe gąsienicowe 1/48
PG-3 pojazdy wojskowe gąsienicowe 1/35 i większe
PG-4 pojazdy wojskowe pół-gąsienicowe wszystkie skale
A-1 artyleria wszystkie skale
D-1 dioramy
W-1 winety
MP-1 statki i okręty wszystkie skale
F-1 figurki 1/35 i mniejsze
F-2 figurki 1/32 i większe
F-3 popiersia, wszystkie skale
F-4 figurki, pojazdy SF
F-5 figurki, pojazdy Fantasy
PC-1 pojazdy cywilne 1/72 - 1/48
PC-2 pojazdy cywilne 1/35 - 1/24
PCC-1 pojazdy ciężarowe cywilne 1/24 i mniejsze
M-1 motocykle wszystkie skale
V-1  vintage
Dodatkowo zostaną wręczone nagrody specjalne :
1.      Puchar Prezydenta Miasta Jaworzna – za najładniejszy model konkursu
2.      Puchar Stowarzyszenia Lotników Polski Południowej – za najlepiej wykonany  modelu samolotu Polskiej Konstrukcji.
3.      Nagroda im. Karola Pniaka – za najlepiej wykonany model samolotu na którym latali, walczyli Polacy.
4.      Nagroda tematyczna ,, 1945 Wojna skończona ”
5.      Puchar Globtrotera  nagroda dla modelarza który pokonał największy dystans jadąc na nasz konkurs.
6.      Nagroda ,, Za inwencję i pomysłowość w modelarstwie ”
7.      Puchar  ,, PER ASPERA AD ASTRA ”
8.      Puchar za najlepszy model lotniczy w skali 1:72.
9.      Puchar dla najmłodszego uczestnika Festiwalu.
10.  Memoriał im. Wiesława Bączkowskiego za najlepiej wykonany model kartonowy z wydawnictwa ,, Mały Modelarz ”
11.  Puchar Dyrektora ZSP nr.3 ,, Za najlepiej wykonany model w kategorii budowle ’’
 
Ponadto zostaną wybrane najciekawszy model kartonowy i plastikowy według modelarzy biorących udział w VI Festiwalu Modelarskim Jaworzno.
  
 
     
 
   
 
W niecodziennej  i podniosłej uroczystości poświęcenia KAPLICY  " Golgota Ojczyny " w Katowicach
dn. 12.06.2015r uczestniczyli PREZESI SLPP : Tadeusz Zemuła i Józef Skulich ;
wręczyli oni inicjatorom ryngrafy  X-lecia KAPLICY LOTNIKÓW
 Nekropolii  KAPLICY PAMIĘCI NARODU
Ks.prał .Andrzejowi Suchoniowi  proboszczowi parafii
pw Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny
oraz
dr Andrzejowi Drogoniowi
wiceprezesowi Zarządu Gł .
Stowarzyszenia Pamięci AK
   
 
   
 
III edycja ogólnopolskiego konkursu IPN „Audycja Historyczna Roku” – zgłoszenia do 15 czerwca 2015
Instytut Pamięci Narodowej ogłasza III edycję ogólnopolskiego konkursu Audycja Historyczna Roku, którego celem jest wyróżnianie i promowanie dokumentalnej twórczości radiowej i filmowej, prezentującej najnowszą historię Polski (lata 1939–1989). 
Zgłoszenia należy przesyłać do 15 czerwca br. na adres: Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku, ul. Warsztatowa 1A, 15–637 Białystok z dopiskiem „Konkurs Audycja Historyczna Roku” (Formularz zgłoszeniowy konkursu jest dostępny jako załącznik na dole strony).
Dokumentalne audycje radiowe i filmy będą oceniane w następujących kategoriach:
  1. Wydarzenie – audycje i filmy poświęcone określonemu wydarzeniu lub procesowi historycznemu. W tej kategorii zostanie przyznana Grand Prix Prezesa IPN;
  2. Losy – audycje i filmy poświęcone indywidualnym losom bohaterów, uczestników i świadków zdarzeń i procesów historycznych – Nagroda im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego;
  3. Historia regionalna – audycje i filmy poświęcone historii lokalnej, obejmującej zasięg działania poszczególnych oddziałów Instytutu – Nagroda Dyrektora Oddziału IPN w Białymstoku.
Nagrody mają wymiar pieniężny. Ich wysokość jest ustalana co roku przez Prezesa IPN. Pięcioosobowe Jury konkursu składa się z renomowanych dziennikarzy oraz historyków pracujących w IPN.
Do tegorocznej edycji Konkursu można zgłaszać audycje i filmy, które powstały lub były emitowane w rozgłośniach radiowych lub w telewizji nie później niż dwa lata przed 1 stycznia roku kalendarzowego danej edycji Konkursu, tj. w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 15 czerwca 2015 r.
Ogłoszenie nominacji na stronie ipn.gov.pl nastąpi do dnia 20 października, a rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w Białymstoku 26 listopada, w dniu urodzin śp. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego.
Podczas ubiegłorocznej edycji konkursu zgłoszono 39 filmów i audycji radiowych. Grand Prix Prezesa IPN i 10 tys. zł zdobył film dokumentalny „Pod opieką operacyjną” Anny Piasek-Bosackiej, Mateusza Macura i Mariusza Lisieckiego, opowiadający o tragicznej śmierci Piotra Majchrzaka – ofiary stanu wojennego, zrealizowany przez spółkę V-film z Wrocławia. W kategorii „Losy” nagrodę im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego (8 tys. zł) otrzymała audycja radiowa pt. „Ostatni świadek” autorstwa Jolanty i Andrzeja Rudników z Polskiego Radia Koszalin. Nagroda dyrektora Oddziału IPN w Białymstoku (5 tys. zł) w kategorii „Historia regionalna” przypadła audycji „Powstanie styczniowe: 150 lat później” autorstwa Doroty Sokołowskiej z Polskiego Radia Białystok. Jury przyznało także trzy wyróżnienia.
Więcej o III edycji ogólnopolskiego konkursu IPN „Audycja Historyczna Roku”
Pozdrawiam
 
Monika Kobylańska
 
Asystent prasowy
IPN Katowice
Tel. 32 207 01 03
mail: monika.kobylanska@ipn.gov.pl
https://www.facebook.com/ipnkatowice
http://katowice.ipn.gov.pl/
 
adres do korespondencji:
IPN Katowice
ul. Józefowska 102
40 – 145 Katowice
 
   
 
   
 
 
Na zaproszenie Dowódcy płk. Zdzisława Strzelczyka uczestniczył dn. 21.05.2015r :
Prezes Zarządu Gł . SLPP wraz z Przewodniczącym ZR SLPP
gen. dyw. nawig. Zbigniewem Galcem oraz płk. pil. Leszkiem Leśniakiem
( Kapituła " HONORIS " ) - a także obecnymi ,  i co warto pamiętać
zrzeszonymi w szeregach SLPP jak :
gen.bryg.pil. Sławomir Żakowski ; ppłk. Robert Rola ;
mjr. Andrzej Materek ; mjr. Paweł Jarczyk ; płk.Zbigniew Waśniowski .

To było wielka uroczystość obchodów święta 1. RODiN
-----------------------------------------------------------------------------------------
- w programie : uroczyste otwarcie SALI TRADYCJI ;
uroczysty apel ; złożenie kwiatów pod pomnikiem Patrona ;
wręczenia wyróżnień ; uroczysty poczęstunek .
Z tej okazji na mocy Uchwały Nr. 3/PZG/05/15 poz. 5 w sprawie : nadania wyróżnień
Stowarzyszenie Lotników Polski Południowej uhonorowało płk. Zdzisława Strzelczyka Dowódcę RODiN nadaniem MEDALU X-lecia SLPP wraz z HONOROWYM DYPLOMEM i Ryngrafem X-lecia Kaplicy Lotników - uroczystego wręczenia dokonali
Prezes Zarządy Gł.Tadeusz Zemuła  - gen.dyw.nawig. Zbigniew Galec
- płk.pil. Leszek Leśniak
 
   
 
   
 
KAPELAN INFORMUJE :
=========================================
ORĘDZIE NADZIEI :
WIELKA NOWENNA FATIMSKA
13 maja 2009 - 13 maja 2017
przed setną rocznicą objawień
MATKI BOŻEJ w FATIMIE
------------------------------------------------------------------------------
MODLITWA przyniesiona do Fatimy 1915r ,
Łucji , Franciszkowi , Hiacyncie  przez
ANIOŁA POKOJU , jako pedagogia Boża
( misja dla zbudowania fundamentu ) przed
         Objawieniami MATKI BOŻEJ .
                 Pouczenie Anielskie
o prawdziwej pobożności podczas ADORACJI  *) :
ANIOŁ POKOJU uklęknąwszy , pochylił głowę
aż do samej ziemi . Jest to postawa , jaka BOGU
należy się ze strony rozumnego stworzenia .
Najpierw akt wiary , pokorne uznanie BOGA za
STWÓRCĘ i PANA , oddanie najwyższej czci ,
wyrażenie ufnego oddania i miłości , a potem
prośba  o przebaczenie za siebie i za wszystkich ludzi ,
jako dzieci jednego OJCA . Uniżenie przed BOGIEM ,
a zarazem ufność i miłość . Uznanie JEGO świętości ,
którą obrażamy , i suwerennych praw , których prze -
strzeganie czyni z nas JEGO rodzinę .
 
Oto MODLITWA przyniesiona przez ANIOŁA POKOJU :
------------------------------------------------------------------------------
 
" Mój BOŻE , wierzę , adoruję , ufam CI , miłuję .
Proszę , przebacz tym , co nie wierzą , nie korzą się ,
nie ufają TOBIE i nie miłują . "
-------------------------------------------------------------------
 
*) Adoracja z twarzą przy ziemi  :- prostracja
( leżenie krzyżem lub padanie na twarz) jest wyrazem
szczególnego uniżenia się wobec Boga (większego niż klęczenie)
oraz jest wyrazem głębokiej modlitwy.
 
                                                                  KAPELAN
                                                             ks. Lucjan Bielas
 
   
 
   
 
   
 
„Noc muzeów z IPN” w Częstochowie, 16 maja 2015
 
Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach oraz Zarząd Regionu Częstochowskiego NSZZ „Solidarność” zapraszają na „Noc muzeów z IPN”, która odbędzie się 16 maja 2015 r. w auli Zarządu Regionu Częstochowskiego NSZZ Solidarność” w Częstochowie, przy ul. Łódzkiej 8/12. Katowicki oddział IPN od kilku lat włącza się w ogólnoeuropejski projekt „Noc muzeów”, po raz pierwszy zapraszamy do naszej siedziby w Częstochowie!
 
Program:
godz. 17.00 – wykład Sławomira Maślikowskiego (IPN Katowice) „Żołnierze wyklęci – żołnierze niezłomni”
godz. 17.50 – projekcja filmu dokumentalnego „Z archiwum IPN - Konspiracyjne Wojsko Polskie” w realizacji Adama Sikorskiego (2007)
godz. 18.20 – wykład Wojciecha Rotarskiego (IPN Katowice) „Od Polski Podziemnej do Polski Solidarnej”
godz. 19.10 – projekcja filmu dokumentalnego „Za Boga i Ojczyznę. Wspomnienia o Łukaszu Cieplińskim” w realizacji Dariusza Walusiaka (2008)
godz. 19.40 – Sławomir Maślikowski (IPN Katowice) – omówienie realizacji projektu IPN „Poszukiwania nieznanych miejsc pochówku ofiar terroru komunistycznego 1944–1956”
godz. 20.00 – projekcja filmu dokumentalnego Kwatera „Ł” w realizacji Arkadiusza Gołębiewskiego (2013)
W godz. 17.00 – 20.30 będzie można zwiedzać z przewodnikiem:
– wystawę fotografii Piotra Życieńskiego „Milcząc, wołają” (opracowanie plastyczne wystawy - Jolanta Czarska)
Wystawa poświęcona jest poszukiwaniom szczątków ofiar systemu komunistycznego, prowadzonym w kwaterze Ł Cmentarza Wojskowego na warszawskich Powązkach w latach 2012–2014 przez Instytut Pamięci Narodowej i Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w ramach projektu „Poszukiwania nieznanych miejsc pochówku ofiar terroru komunistycznego z lat 1944–1956”.
– ekspozycję „Solidarność – mowa symboli
Wystawa prezentuje symbole, jakimi posługiwał się NSZZ Solidarność” i inne organizacje opozycyjne – NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”, Niezależne Zrzeszenie Studentów, Konfederacja Polski Niepodległej w czasie jawnej działalności i w podziemiu. Przedstawiono kilkadziesiąt przedmiotów (znaczki metalowe i plastykowe, ulotki i plakaty) – od sławnego plakatu Jerzego Janiszewskiego po plakaty z Regionu Częstochowa autorstwa Aleksandra Markowskiego i Jerzego Mochnackiego. Od różnego rodzaju znaczków z napisem „Solidarność” po znaczki wyprodukowane przez Regiony i poszczególne komisje zakładowe. W 1981 r. dominowały tematy: rocznica Grudnia 1970 i odsłonięcie Pomnika Poległych Stoczniowców, rocznice Konstytucji 3 Maja, Marca 1968, odsłonięcie Pomnika Poznańskiego Czerwca 1956. Natomiast po 13 grudnia przedstawiano osoby: papieża Jana Pawła II, ks. Jerzego Popiełuszkę oraz coroczne Pielgrzymki Ludzi Pracy na Jasną Górę, jubileusz 600-lecia Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Autorem wystawy jest Wojciech Rotarski, historyk z Oddziału Katowickiego IPN. Przedmioty zaprezentowane na ekspozycji pochodzą z jego zbiorów.
 
Wstęp wolny!
 
   
 
 
 
 
Ze swej strony potwierdza się uczestnictwo Prezesa Zarządu Gł. SLPP
w uroczystości złożenia urny z PROCHAMI śp. Generała .pil . Andrzeja Błasika
z udziałem POCZTU SZTANDAROWEGO tut. Stowarzyszenia .

Jednocześnie podaje się informacyjnie fakt historyczny , iż w 1998 r
z okazji Obchodów 80-lecia Lotnictwa Polskiego Przezacni Ojcowie
Paulini przyjęli do tejże KAPLICY PAMIĘCI NARODU replikę tablicy
pamiątkowej Patrona naszego Stowarzyszenia mjr pil. Karola Pniak VM ,
który reprezentuje tam ( według Ich słów wypowiedzianych wówczas )
całe LOTNICTWO POLSKIE - a od dn. 9 maja 2015 roku będzie ową
reprezentację wzmacniał powagą autorytetu Dowódcy SIŁ POWIETRZNYCH
śp. GENERAŁ , bowiem : " Rei militaris virtus praestat ceteris omnibus . " *)
*) Cnota żołnierska jest ponad wszystkie inne . ( Cyceron )

 
 
 
 
   
 
Narodowy Dzień Zwycięstwa 2015 Katowice 
 
 
 
   
 
   
 
W ramach REGIONALNYCH OBCHODÓW
 MIĘDZYNARODOWEGO DNIA
LOTNICTWA i KOSMONAUTYKI
Stowarzyszenie Lotników Polski Południowejwe współpracy z Marszałkiem Województwa Śląskiego
oraz Miejską Biblioteką Publiczną w Jaworznie odbyłoprojekcję filmu CHOPIN the Space Concert , zrealizowanego
na pokładzie Stacji Kosmicznej przez załogę STS-130 Endeavour ,reżyserii Adama Ustynowicza pilota ; ex Wiceprezydenta CASI FAI ,z wykładem wprowadzającym . Prezes SLPP otworzył spotkanie ,
a na zakończenie wywiązała się żywa dyskusja uczestników. Szczególnie
cieszy obecność uczącej się młodzieży i spontaniczna reakcja .
 
 
 
 
Na zaproszenie REKTORA-KOMENDANTA
          gen.bryg.dr hab.pil. Jana Rajchla
z ramienia SLPP w Obchodach dn. 14.04.2015r
                  w Dęblinie uczestniczyli :
       Józef Skulich - WICEPREZES I. Z-ca Prezesa
Jarosław Nelec - Członek POCZTU SZTANDAROWEGO.
 
 
     
 
 
      
 
Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach poleca:
Uroczystość w 70. rocznicę powstania oddziału Narodowych Sił Zbrojnych pod dowództwem kpt. Henryka Flamego ps. „Bartek” – Czechowice–Dziedzice, 2 maja 2015
2 maja 2015 r. w Czechowicach–Dziedzicach odbędzie się uroczystość w 70. rocznicę powstania oddziału Narodowych Sił Zbrojnych pod dowództwem kpt. Henryka Flamego ps. „Bartek”, jednego z największych zgrupowań polskiej partyzantki niepodległościowej. Komitetowi Honorowemu obchodów współprzewodniczą: kpt. Władysław Foksa „Rodzynek” oraz dr Łukasz Kamiński, prezes Instytutu Pamięci Narodowej. W uroczystości weźmie udział Andrzej Sznajder, dyrektor Oddziału IPN w Katowicach. Organizatorem obchodów jest Stowarzyszenie Pokolenie we współpracy ze Związkiem Żołnierzy NSZ Okręg Podbeskidzie, Fundacją Niepodległości oraz Instytutem Pamięci Narodowej.
Program:
14.00 – Msza święta w kaplicy Domu Rekolekcyjnego św. Józefa (al. Świętego Andrzeja Boboli 1)
15.15 – Przemarsz uczestników uroczystości z apelem poległych i przysięgą młodych przy „cieniu” Pomnika Wolności
16.30 – Spotkanie kombatantów, rodzin, naukowców, rekonstruktorów, sympatyków wraz z koncertem barda, poety Andrzeja Kołakowskiego – Miejski Dom Kultury ul. Niepodległości 42
Więcej informacji: http://www.nsz.beskidy.pl/
Prezentacja wystawy „Koniec i początek. Rok 1945 na Górnym Śląsku” – Mysłowice, 7 – 31 maja 2015
W dniach od 7 do 31 maja 2015 r. w Mysłowicach zapraszamy do zwiedzania wystawy „Koniec i początek. Rok 1945 na Górnym Śląsku”.
Ekspozycja przygotowana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Katowicach składa się z 20 paneli, które w przystępnej formie, przybliżają realia 1945 r. na Górnym Śląsku. Na poszczególnych planszach wystawy zaprezentowano zagadnienia związane m.in. z okupacją niemiecką, zakończeniem działań wojennych oraz wkroczeniem Armii Sowieckiej na Górny Śląsk, deportacjami mieszkańców tego regionu do ZSRS, tworzeniem się polskiej administracji, polityką narodowościową (weryfikacja i rehabilitacja), wysiedleniem ludności niemieckiej, funkcjonowaniem systemu obozowego i odbudową życia społeczno-gospodarczego. Powyższe tematy zostały zilustrowane fotografiami, dokumentami, afiszami i wycinkami prasowymi. Zebrany materiał ikonograficzny pochodzi z placówek muzealnych (Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Muzeum w Gliwicach, Muzeum Historii Katowic, Muzeum w Rybniku, Muzeum w Wodzisławiu Śląskim, Muzeum Miejskiego w Zabrzu), Archiwum Państwowego w Katowicach, Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach, Bundesarchiv w Koblencji, Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu oraz z kolekcji osób prywatnych.
Wystawę można zwiedzać:
7 maja 2015 r. o godz. 12.45 odbędzie się otwarcie wystawy w Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Mysłowicach, przy ul. Powstańców 19. Prezentacja ekspozycji towarzyszyć będzie konferencji popularnonaukowej pt. „Geneza, przebieg i skutki Tragedii Górnośląskiej” w Mysłowicach.
8 – 31 maja 2015 r. w Muzeum Miasta Mysłowice, przy ul. Stadionowej 7 a.
Wojewódzkie obchody 70. rocznicy zakończenia II wojny światowej w Europie – Katowice, 8 maja 2015
Stowarzyszenie Pamięci Armii Krajowej zaprasza na wojewódzkie obchody 70. rocznicy zakończenia II wojny światowej w Europie, które odbędą się 8 maja 2015 r. o godz. 12.00 pod Pomnikiem Żołnierza Polskiego w Katowicach (os. I. J. Paderewskiego). Uroczystość odbywa się pod patronatem honorowym Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach.
PROGRAM OBCHODÓW:
Złożenie meldunku przez dowódcę uroczystości, dowódcy garnizonu.
Odśpiewanie hymnu RP i podniesienie flagi państwowej na maszt.
Okolicznościowe przemówienia.
Uroczysty koncert pieśni patriotycznych.
Apel poległych.
Salwa honorowa.
Złożenie kwiatów pod Pomnikiem Żołnierza Polskiego w Katowicach przez delegacje władz politycznych, samorządowych i organizacji społecznych.
Odegranie Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego i zakończenie części oficjalnej.
Spotkanie pokoleń i żołnierska grochówka
Konferencja popularnonaukowa „Górny Śląsk 1945 r. Pamięć i historia” w Katowicach, 8 maja 2015
Śląskie Centrum Wolności i Solidarności zaprasza na konferencję popularnonaukową „Górny Śląsk 1945 r. Pamięć i historia”, która odbędzie się 8 maja 2015 r. w Kinoteatrze – Rialto w Katowicach przy ul. Św. Jana 24. Partnerem projektu jest Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach.
Program konferencji:
godz. 11.00
Pokaz filmu dokumentalnego z 1991 r. pt. „Szychta niewolników” w reż. Andrzeja Soroczyńskiego. Film to pierwszy dokument filmowy poświęcony deportacjom cywilów z Górnego Śląska do pracy przymusowej w ZSRS w 1945 r.
godz. 11.40
Panel dyskusyjny „Represje komunistyczne na terenie Górnego Śląska w 1945 roku” z udziałem historyków Bogusława Tracza, Sebastiana Rosenbauma, Dariusza Węgrzyna – pracowników Instytutu Pamięci Narodowej, Oddział w Katowicach – moderacja Robert Ciupa, dyrektor ŚCWiS
godz. 12.10
Spotkanie ze świadkami historii – deportowanymi Wiktorem Kikiem i Ignacym Kowolem – moderacja Zbigniew Gołasz, IPN Katowice
godz. 12.40
„Muzealizacja przeszłości”. Projekty muzealne, dotyczące wydarzeń roku 1945. Prezentacja wystawy stałej Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRS w 1945 roku w Radzionkowie (Robert Kwiatek, współtwórca koncepcji) i wystawy poświęconej obozowi pracy w Jaworznie (Adrian Rams, Muzeum Miasta Jaworzna)
godz. 13.10
Pokaz filmu pt. „Obóz dwóch totalitaryzmów Jaworzno 1943-1956”
Prosimy o telefoniczne potwierdzenie przybycia - numer telefonu 32 601 21 08.
http://www.scwis.org.pl/aktualnosci-gorny-slask-1945-r-pamiec-i-historia.php
 
 
 
   
 
 
 
 
 
   
 
PODCZAS OFICJALNEGO OTWARCIA
 RATUSZA i RYNKU w ZABIERZOWIE
23 kwietnia 2015r
SLPP reprezentował  Kol. Piotr GAJECKI
wiceprzewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej- żywe są nasze kontakty z WŁADZAMI Gminy Zabierzów ,
bowiem razem dbamy o pamięć Lotnika Polskiego poprzez związki partnerskie budowy Pomnika
          " CHWAŁY POLSKICH SKRZYDEŁ "
 
 
 
 
 
REPORTAŻ  Z PRZEKAZANIA KRONIKI SLPP
                                          DO ZBIORÓW  BIBLIOTEKI JAGIELLOŃSKIEJ
Koleżanki i Koledzy ,
Pamiętacie zapewne , jak wiele czasu ( co najmniej 3 lata ) pochłonęły starania , ażeby KRONIKA naszego Stowarzyszenia znalazła miejsce w tak szacownym miejscu dla NARODU POLSKIEGO . Właśnie tutaj ,
w Bibliotece Jagiellońskiej , a nie gdzie indziej może służyć powszechnemu dostępowi bez żadnych złych poczynań , jak uczą nas doświadczenia... Nie mamy się czego wstydzić , dorobek SLPP jest ogromny i powinien być znany , a wiedza o nim dostępna potomnym - właśnie na jej podstawie ( jako materiale źródłowym ) jeden z absolwentów Akademii Obrony Narodowej pisał swą pracę m a g i s t e r s k ą .
Dbałość o dobre imię LOTNICTWA POLSKIEGO jest tożsame z obowiązkiem Statutowym SLPP !
Z należytą starannością ( jak zapewne pamiętacie ) zabiegaliśmy o to , ażeby uroczyste przekazanie KRONIKI odbyło się  w magistracie Królewskiego Miasta Krakowa , najwidoczniej wszystko szło dotąd dobrze , póki nie zagrały znane z codziennego życia koniunkturalne , nam obce - i niezrozumiałe , społecznie szkodliwe postępowania! Działamy jak wiadomo w obrębie poszanowania obowiązującego prawa
i zawartego POROZUMIENIA z MON bez zaangażowania politycznego - cele SLPP wyraźnie są określone
w Statucie !  Poradziliśmy sobie i tym razem , nie było aż tak dużo gorzej niż pierwotnie planowaliśmy...
W dn. 17.04.2015r w Klubie Oficerskim w Krakowie odbyło się uroczyste historyczne przekazanie KRONIKI naszego Stowarzyszenia do zasobów Biblioteki Jagiellońskiej . Spośród zaproszonych OSOBISTOŚCI przybyło 32 VIP . Otwarcia posiedzenia wraz z powitaniem dokonałem jako prezes Zarządu Głównego SLPP  kreśląc słowami długą i bogatą drogę dorobku i oczywiście metamorfoz Stowarzyszenia . Przedsięwzięcie miało bardzo bogaty i na  wysokim poziomie program . W głównej historycznej sali Klubu z za-chowaniem ceremoniału podnoszącego powagę nastąpiło wprowadzenie SZTANDARU SLPP . Hymn 308 Dywizjonu Myśliwskiego-Krakowskiego wykonał członek SLPP , uznany na świecie artysta śpiewak Jan Wolański-baryton ( znany Polakom , jako pierwszy wykonawca sławnego " Starzyka " w Zespole Pieśni i Tańca "Śląsk" ) . Z estymą powitana także została Pani Stefania Ryś - Matka Chrzestna SZTANDARU SLPP przybyła z mężem i w towarzystwie wice starszego Bractwa Kurkowego w Krakowie ( najstarszej w Polsce organizacji Towarzystwa Strzeleckiego " Bractw Kurkowych " - i fundatora naszego SZTANDARU ! )  Głos zabrali  Dostojni : prof. dr hab. Tomasz Gąsowski - prezes Zarządu Centrum Fundacji Dokumentacji Czynu Niepodległościowego Uniwersytetu Jagiellońskiego   -   JM prof. dr hab. inż. Marek Orkisz rektor Politechniki Rzeszowskiej   -   JM gen. bryg. dr hab. pil. Jan Rajchel   rektor-komendant Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie - prof. dr hab. Zdzisław Pietrzyk dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej . Zamykającym listę mówców był   gen . dyw. nawig. Zbigniew Galec - Przewodniczący Zespołu Roboczego ds. Przekształcenia SLPP  ( ZR) , którego referat został żywo przyjęty oraz z zaintere-sowaniem o dalszą drogę Stowarzyszenia, które za formalno-prawną aprobatą Najwyższego Zwierzchnika Sił Zbrojnych - PREZYDENTA RP   i  organów państwa   aktualizuje daleko zaawansowaną działalność przekształcenia w ŚWIATOWE STOWARZYSZENIE LOTNIKÓW POLSKICH . Każdemu VIP wręczono pamiątkowe okolicznościowe PODZIĘKOWANIE oraz statutowe wyróżnienie stosowne do z a s ł u g wobec SLPP. W całym przedsięwzięciu ze względów edukacyjnych uczestniczyła delegacja UCZNIÓW Lotniczego Liceum Ogólnokształcącego z Dęblina z wicedyrektorem p. Wiesławem Chwaścińskim , którzy w imieniu dyrektora LLO  płk dypl . dr . pil . Janusza Ziółkowskiego i własnym t.j.  Samorządu Uczniowskiego  w uznaniu wręczyli mi wyróżnienie , co cenię -  i przyjąłem je z myślą o całym SLPP . Na zakończenie został wyświetlony biograficzny film pt. Dziennik pilota Góry ze słowem wstępnym reżysera Adama Ustynowicza - członka SLPP , pilota , ex Wiceprezydenta CASI FAI , po ceremonii zamknięcia części oficjalnej zaprosiłem Gości na uroczysty obiad , podczas którego toastem wyraziłem w  i m i e n i u zrzeszonych i własnym z należnym poszanowaniem głęboką wdzięczność - i podziękowanie !
To , przecież osiągniecie niebywałe  , bądźcie więc dumni i solidarni , a razem dokonamy jeszcze wiele...
 
                                                                    Wasz zawsze ten sam oddany       Tadeusz Zemuła
 
                                                                                         Zobacz Galerie
 
 
 
   
 
WSPOMNIENIE 5 - rocznicy KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ
=============================================

ICH WOŁANIE , O PRAWDĘ ,
ODBIJA SIĘ ECHEM W SUMIENIACH !
 
 
 
   
 
W kwietniu, miesiącu pamięci o Katyniu, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach oraz inne instytucje i stowarzyszenia organizują uroczystości i przedsięwzięcia mające na celu uczczenie 75. rocznicy Zbrodni Katyńskiej.
W hołdzie Ofiarom Zbrodni Katyńskiej oraz dla uczczenia pamięci wszystkich wymordowanych przez NKWD na mocy decyzji naczelnych władz Związku Sowieckiego z dnia 5 marca 1940 roku, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił dzień 13 kwietnia Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.
Zapraszamy do udziału w uroczystościach i wspólnego oddania hołdu Ofiarom Zbrodni Katyńskiej:
Wykład Zbigniewa Gołasza „Katyń – dzieje zbrodni” – Czeladź, 9 kwietnia 2015
9 kwietnia 2015 r., o godz. 17.00, w Muzeum Saturn w Czeladzi, przy ul. Dehnelów 10, odbędzie się wernisaż wystawy „Zagłada polskich elit. Akcja AB – Katyń”, wypożyczonej z centrali Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie.
Wprowadzenia do niezwykle ważkiej, ale i bardzo trudnej tematyki ekspozycji dokona Zbigniew Gołasz z katowickiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, wygłaszając wykład „Katyń – dzieje zbrodni”.
Uroczystości Dnia Katyńskiego w Częstochowie, organizowane przez środowiska patriotyczne – 10 kwietnia 2015 godz. 10.00, Dolina Katyńska
w programie:– przemówienia okolicznościowe, – złożenie wieńców i wiązanek kwiatów przy tablicach pomordowanych w Katyniu oraz przy tablicy prezydenta Lecha Kaczyńskiego,
– Apel Poległych odczytany przez Sławomira Maślikowskiego (OBEP Katowice)
  
Uroczystości Dnia Katyńskiego na Jasnej Górze w Częstochowie - 10 kwietnia 2015
- godz. 20.00, Sala Maryjna  – widowisko artystyczne „Katyń”, przygotowane przez młodzież szkół częstochowskich (wstęp wolny)
-  godz. 20.45 – Apel Poległych przy tablicy smoleńskiej odczytany przez Sławomira Maślikowskiego (OBEP Katowice)
- godz. 21.00 – Apel Jasnogórski odprawiony przez abpa częstochowskiego Wacława Depo
 
V Bieg Katyński w Jastrzębiu, 10 kwietnia 2015
10 kwietnia 2015 r. o godz. 10.00 w Parku Zdrojowym przy ul. Witczaka w Jastrzębiu Zdroju odbędzie się szósta edycja Biegu Katyńskiego. Organizatorzy: Inicjatywa Społeczna "Pamięć Jastrzębska", Klub Rekreacyjno-Sportowy "Morsy.pl" TKKF Jastrzębie-Zdrój, Stowarzyszenie Pokolenie. Wydarzenie odbędzie się pod patronatem honorowym katowickiego Oddziału IPN. W biegu wezmą udział pracownicy Instytutu.
6. przegląd filmowy Echa Katynia, Częstochowa – Racibórz – Sosnowiec, 13 kwietnia 2015
W kwietniu, w związku z 75. rocznicą Zbrodni Katyńskiej, w ponad 20 miastach Polski (łącznie 30 miejsc emisji) Instytut Pamięci Narodowej organizuje 6. przegląd filmowy Echa Katynia. W jego ramach pokazane zostaną filmy dotyczące Zbrodni Katyńskiej i innych represji komunistycznych. Katowicki IPN zorganizował pokazy w trzech miastach naszego regionu: Częstochowie,  Raciborzu oraz w Sosnowcu.
Program przeglądu w Częstochowie:
Częstochowa ul. Łódzka 8/12 - Aula NSZZ „Solidarność” (PARTER)
BLOK PORANNY – godz.12.00
Wykład Sławomira Maślikowskiego –„Zbrodnia Katyńska”,  projekcja filmu „17 września”,  projekcja filmu „W poszukiwaniu pamięci…Monte Cassino”
BLOK WIECZORNY – godz.16.00
Prelekcja Sławomira Maślikowskiego – „Zbrodnia Katyńska”, Projekcja filmu „Czaszka z Katynia”, Projekcja filmu „Czekista”
Program przeglądu w Raciborzu:
Zamek Piastowski w Raciborzu, ul. Zamkowa 2;
Blok przedpołudniowy dla młodzieży (filmy), godz. 10.00
- omówienie konkursu „Żołnierze niezłomni, wyklęci” organizowanego przez Gimnazjum nr 5 w Raciborzu, - projekcja filmu „17 dni września”, - projekcja filmu „W poszukiwaniu pamięci”, - otwarcie wystawy „Milcząc, wołają” z udziałem autora Piotra Życieńskiego.
Blok popołudniowy dla dorosłych (film), godz. 16.00
- montaż słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów II LO w Raciborzu i Gimnazjum nr 5 w Raciborzu, - projekcja filmu Czekista
Program przeglądu w Sosnowcu:
Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu, ul. Kościelna 11, godz. 12.00.
- wykład Eweliny Małachowskiej na temat zbrodni katyńskiej, - projekcja filmu „17 dni września”, - projekcja filmu „W poszukiwaniu pamięci… Monte Cassino”, - projekcja filmu „Śmierć ich połączyła. Kapelani katyńscy”.
Katyński marsz pamięci służb mundurowych województwa śląskiego w 75. rocznicę Zbrodni Katyńskiej - Katowice, 15 kwietnia 2015
 
15 kwietnia 2015 r. o godz. 11.00 pod pomnikiem Ofiar Zbrodni Katyńskiej w Katowicach (pl. Andrzeja) rozpocznie się Katyński marsz pamięci służb mundurowych województwa śląskiego, w 75. rocznicę Zbrodni Katyńskiej. Na uroczystość zapraszają organizatorzy: Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.”  w Katowicach, Śląski Komendant Wojewódzki Policji oraz Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach. W marszu wezmą udział członkowie grup rekonstrukcyjnych.
 
Program:
 
godz. 11.00 pod pomnikiem Ofiar Zbrodni Katyńskiej w Katowicach (pl. Andrzeja):
• przemówienia: prezes OSRP 1939, dyrektor Oddziału IPN w Katowicach,
• modlitwa za zamordowanych, poległych i zaginionych oficerów i żołnierzy WP II RP,
• złożenie wiązanek kwiatów i zapalenie zniczy przed pomnikiem.
 
Następnie pochód przejdzie pod Grób Policjanta Polskiego – Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach:
• modlitwa za zamordowanych, poległych i zaginionych policjantów II RP,
• apel pamięci,
• inscenizacja,
• złożenie wiązanek kwiatów i zapalenie zniczy przed grobem
 
Pozdrawiam i polecam
 
Monika Kobylańska
 
Asystent prasowy
IPN Katowice
Tel. 32 207 01 03
mail: monika.kobylanska@ipn.gov.pl
https://www.facebook.com/ipnkatowice
http://katowice.ipn.gov.pl/
 
adres do korespondencji:
IPN Katowice
ul. Józefowska 102
40 – 145 Katowice
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
   
 
 
W OSTATNIEJ DRODZE KAWALERA KRZYŻA WALECZNYCH
śp . mjr Czesława E. BLICHARSKIEGO
 LOTNIKA 300 Dywizjonu Bombowego " Ziemi Mazowieckiej "
 Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski ; trzykrotnie
Medal Lotniczy ; Krzyż Zesłańców Sybiru ;
Srebrny Medal " Zasłużony Kulturze " Gloria Artis" ;
 honorowo " Kustosz Pamięci Narodowej "
 
 
 
   
 
ZNAK POSZANOWANIA WZAJEMNEGO
     musi napawać dumą i budzić respekt .
 
========================================
 
" Nihil est veritatis luce dulcius "
( Nie ma nic słodszego nad światło prawdy. )
                                                  / Cyceron /
Uszy wielu zamykają się dziś na głos PRAWDY ,
króluje co niskie , niesmaczne - by nie powiedzieć dobitniej .
Człowiek zły z natury powinien przynajmniej mieć dobrą pamięć ,
gdyż tak zawsze nie będzie , jak jest obecnie - przyjdzie czas zmian !
Mądry wie to z historii - musi więc cieszyć zrzeszonych
w Stowarzyszeniu Lotników Polski Południowej docenienie
naszego DOROBKU , a dowodem na to jest zawarte
POROZUMIENIE o WSPÓŁPRACY z Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie !
 
 
 
   
 
ODBYTE ROBOCZE SPOTKANIE
z Dyrektorami Kancelarii Prezydenta Miasta Krakowa
Paniami Anną Frankiewicz i Agnieszką Staniszewską
dobrze rokuje na przyszłość ...

 
 
 
   
 
 RADZONO  z WICEPREZES
=================================================
Panią Moniką Wiertek
NIEBAWEM 19 lutego br  nasze Stowarzyszenie zaznaczy się akcentem
podczas obchodów 25 lecia Fundacji...
seansem " CHOPIN the Space Concert "
w Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie
-  reżyser Adam Ustynowicz - członek Kapituły " HONORIS "
 
 
 
   
 
        99 - lat MINĘŁO JAK JEDEN DZIEŃ...
-------------------------------------------
Dostojnemu JUBILATOWI
płk . pil . LUDWIKOWI KREMPIE VM
Honorowemu Wiceprezesowi ds. Weteranów
życząc długich lat życia w zdrowiu i wszelkiej pomyślności
wręczono STATUTOWE WYRÓŻNIENIA
oraz upominki ..
 
 
 
   
 
NIE ŻEGNAMY SIĘ NA ZAWSZE
Panie płk.dr Zbigniewie Ciołek
---------------------------------------------
Wiele nas łączy , dlatego niech trwa nasza przyjaźń ! - nie żegnamy się , wciąż jesteś przecież z nami poprzez
przynależność do Kapituły " HONORIS " , ale te nasze upominki i statutowe wyróżnienia nie tylko mają być
pamiątką , są one przede wszystkim dowodem oddania  Lotnictwu Polskiemu oraz zasług Pana Pułkownika ,
jako pierwszego Komendanta Centrum Szkolenia  Inżynieryjno Lotniczego - tytana pracy i jako wzoru
do naśladowania dla następnych pokoleń...
 
 
   
 
NASI w 4. SKRZYDLE LOTNICTWA SZKOLNEGO w Dęblinie
----------------------------------------------------------------------
Honorowo wyróżniono Dowódcę 4. SLSz Pana gen. bryg.pil. Mariana JELENIEWSKIEGO
" DYPLOMEM SZCZEGÓLNEGO WYRÓŻNIENIA "
w dowód długoletniej owocnej współpracy z SLPP . Z tego samego dorobku zostali wysoko wyróżnieni ZNAKIEM
4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego nasi PREZESI : Tadeusz Zemuła i Jozef Skulich .
 
 
 
   
 
   
 
JEDYNA TAKA NA ŚWIECIE
PREZENTUJEMY AKTUALNY STAN WYSTROJU KAPLICY
pw.  MAKI BOŻEJ LORETAŃSKIEJ Patronki Lotników
NEKROPOLI
KAPLICY PAMIĘCI NARODU W JAWORZNIE
 
NIE ZAPOMNIJ O UCZESTNICZENIU - TO TEŻ TWOJA KAPLICA !!!
 
 
   
 
   
 
UCHWAŁA
                               ZARZĄDU Głównego SLPP                                    
Nr. 13/ ZG/13   z dnia 27. 11. 2013r
jednogłośna uchwała Zarządu Głównego :
w sprawie powołania na zaszczytną funkcję
HONOROWEGO WICEPREZESA ds WETERANÓW
                   płk . pil . LUDWIK KREMPA  VM
 
Uzasadnienie :
---------------------------------------------------------------------
w związku ze zgonem w dn. 19 listopada br  mjr pil. Antoniego Tomiczka KW
pełniącego dotychczas funkcję  Honorowego Wiceprezesa ds Weteranów
zaszła pilna konieczność dokonania uzupełnienia , co czyni się niezwłocznie spośród członków
zrzeszonych w strukturach naszego Stowarzyszenia . Płk . Ludwik KREMPA
 jest godnym następcą swoich Poprzednikówna tym zaszczytnym stanowisku jako
Kawaler Orderu Wojennego VIRTUTI MILITARI
 oraz pilot 301. Dywizjonu Bombowego " Ziemi Pomorskiej "
i 304 Dywizjonu Bombowego " Ziemi Śląskiej " etc...
Szanowny Pan płk. pil. Ludwik KREMPA oświadczył się na piśmie ,
że przyjmuje tą funkcję czując się zaszczyconym -
należy z równym poszanowaniem uznać za zaszczyt legitymowanie się
powagą tak wysoko odznaczonego Honorowego Wiceprezesa ds Weteranów.
Życzymy Panu PREZESOWI jako członkowi Zarządu Gł. SLPP
oraz Kapituły " HONORIS "
długich lat życia w zdrowiu i satysfakcji z pełnionej funkcji !
Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania .
 
                                                                                 L. Krempa                                                                               
                                                                                                                                 
                                                                                                                              za zgodność
                                                                                                                                 P R E Z E S  Z. Gł.
                                                                                                                                    Tadeusz  Zemuła  
 
 
 
   
 
 
Z UZNANIEM...
Spontanicznie , z uznaniem reagowali GOŚCIE obecni na seansie 19 lutego br
- i z wielką satysfakcją dziękowano :
-  reżyserowi Adamowi Ustynowiczowi " CHOPIN the Space Concert " ;
pilotowi ,członkowi   naszej Kapituły " HONORIS " ;  który jest
ex . Wiceprezydentem CASI FAI ( tj. Komisji Sportu Lotniczego FAI ) ,
- nam -SLPP , które było przecież pomysłodawcą - motorem , ażeby w ramach swej
statutowej działalności szeroko promującej lotnictwo na różnym gruncie ,
 tym niecodziennym wydarzeniem uświetnić program  obchodów 25-lecia FUNDACJI...
Wyrazy podziękowań płynęły od Gremium VIP i zaproszonych Gości
( po dziś dzień odbieramy je nadal telefonicznie...)
Wysoki poziom wrażeń podnosił na żywo koncert pianistyczny Karola Radziwonowicza  
utworów chopinowskich z udziałem orkiestry smyczkowej .
Doskonałym był wykład wprowadzający wybitnego ks. prof . dr hab . Michała Hellera .
Na zakończenie okazjonalnych wystąpień został zaproszony Prezes Zarządu Gł. SLPP ,
który po wypowiedzi z estrady dla zaznaczenia na koncercie obecności LOTNIKÓW
wręczył wraz z  Panami ; gen . dyw. nawig. Zbigniewem Galcem
i płk. Zdzisławem  Strzelczykiem Dowódcą Regionalnego Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania
( RODiN) KANCLERZOWI ks. Andrzeja Lichosytowi wraz z życzeniami ZNAK Stowarzyszenia ,
album , natomiast Pani Wiceprezes FUNDACJI Monice Wiertyk kwiaty .
W Złotej Sali do końca przyjmowano gratulacje i podziękowania , wymieniano spostrzeżenia ...
Dużym wydarzeniem dla Gości i Organizatorów była liczna obecność LOTNIKÓW :
młodzieży Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego z Dęblina z Panem WICEDYREKTOREM ;
delegacji Centrum Szkolenia Inżynieryjno Lotniczego z mjr Zbigniewem Mazurem ; RODiN ;
Szkoły Podoficerskiej Sił Powietrznych z Komendantem st. chor. sztab. Pawłem Jakubikiem i.in... 
- oraz członkami SLPP z odznakami Stowarzyszenia !
W dn. 20-22 bm przeprowadzono w Makowie Podhalańskim PANEL DYSKUSYJNY
poświęcony m.in. podsumowaniu działalności w roku 2014 oraz postawienie zadań do  
działalności na 2015rok , a przede wszystkim omówienie i wytyczenie działań dla
 ZESPOŁU ROBOCZEGO  ( ZR)   w zakresie realizacji uchwał o przemianowaniu  tut.  SLPP  
          w    ŚWIATOWE STOWARZYSZENIE LOTNIKÓW POLSKICH  ( ŚSLP )
 w oparciu aprobatę  Pana PREZYDENTA RP - Najwyższego Zwierzchnika Sił Zbrojnych 
          ( znak pisma : BBN/DZSZ.II/0761/14(2)14/MC  2014-06-13 ; 624/BBN/14 z dn. 15 czerwca 2014r  ) 
                                                          Przedsięwzięcie zgłoszone do :
  DYREKTORA
DEPARTAMENTU ZWIERZCHNICTWA
 NAD SIŁAMI ZBROJNYMI
BIURA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO
        
 DYREKTORA
DEPARTAMENTU WYCHOWANIA i PROMOCJI OBRONNOŚCI 
MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ 
                                                                         
DOWÓDCY GENERALNEGO
RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ODWIEDZIŁO NAS         
 
                           
             Admin   slpro@op.pl   gg3073544