ROK 2020    ROK 2019  ROK 2018    ROK 2017    ROK 2016    ROK 2015   ROK 2014 ROK 2013

ROK 2013

 

  NOWA SIEDZIBA ODDZIAŁU INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ

W dn. 20 listopada br. Prezes Zarządu Gł. naszego STOWARZYSZENIA uczestniczył w uroczystym otwarciu nowej siedziby Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej
w Katowicach na zaproszenie dr. Andrzeja DROGONIA - Dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach . Wśród zaproszonych gości z udziałem Wojewody Śląskiego nastąpiło przecięcie wstęgi oraz prezentacja poszczególnych pionów merytorycznych O/IPN w Katowicach i zwiedzanie obiektu . Całość przedsięwzięcia zakończona została artystycznym koncertem Dominiki Świątek .

 

 

 

 

     
 

UCHWAŁA
ZARZĄDU GL. SLPP
Nr.2 / ZG-SLPP / 2013  z dnia 19 marca 2013r
Postanawia się mocą jednogłośnego głosowania
o przekazaniu KRONIKI SLPP celem archiwizowania
do zasobów FUNDACJI CENTRUM DOKUMENTACJI
CZYNU NIEPODLEGŁOŚCIOWEGO
( FCDCN )
al . Mickiewicza .22
30-038 KRAKÓW

wchodzącej w skład zbiorów BIBLIOTEKI JAGIELLOŃSKIEJ
1. Prezes Zarządu Gl . SLPP zorganizuje sposób przekazania KRONIKI SLLP do FCDCN
     a ) zaleca się przekazywanie etapami tj. poszczególnymi tomami ,
     b) zobowiązać Wiceprezesa ds Organizacyjnych do sporządzenia kopii KRONIKI
          w wersji ksero ; elektronicznej CD ,
2. Przekazanie KRONIKI za protokołem zdawczo-odbiorczym ( lub umową )

UZASADNIENIE :
------------------------------
1. Podstawę stanowi adresowane do Prezesa Zarządu Gl. SLPP pismo Fundacji

z dn.18.03.2013r podpisane przez jej

PREZESA ZARZĄDU

prof. dr hab. Tomasza Gąsowskiego
a) treść pisma :
Czujemy się niezwykle zaszczyceni propozycją powierzenia nam tak cennej pamiątki ,
a zarazem wartościowego źródła historycznego jaki stanowi bez wątpienia

" KRONIKA Stowarzyszenia Lotników Polski Południowej ".
Z radością włączymy ją do naszych zbiorów , w których zajmie z pewnością godne miejsce .
Będzie służyć pomocą licznym pasjonatom polskiego lotnictwa .
2. Fundatorami FCDCN są :
JM. REKTOR Uniwersytetu Jagiellońskiego ; WOJEWODA MAŁOPOLSKI ;

PREZYDENT KRAKOWA .
3. Uznać należy za nadzwyczajne osiągniecie w roku obchodów  JUBILEUSZU

XV-lecia istnienia SLPP , ten fakt nobilitujący Stowarzyszenie z całym dotychczasowym dorobkiem , a zwłaszcza z 257 Członkami wśród , których jest wiele wybitnych OSOBISTOŚCI . Niech każdemu ZRZESZONEMU w szeregach SLPP przynosi satysfakcję ,

a potomnym chlubę .

                                                   ZA ZGODNOŚĆ ZATWIERDZIŁ

                                                                                          P R E Z E S

                                                                                             ZARZĄDU GŁ .

 
 
  117 PROMOCJA OFICERSKA
w "SZKOLE ORLĄT " w Dęblinie
15 listopad 2013r
--------------------------------------------------------
Jego Magnificencja Rektor-Komendant WSOSP
gen.bryg. dr hab.pil. Jan RAJCHEL
zaprosił SLPP w osobach :
Tadeusz Zemuła - Prezes Zarządu Głównego
Józef Skulich - I.Z-ca Prezesa Wiceprezes
Ryszard Gruszczyński - Prezes O/Nr.10 SLPP -Dęblin
W bardzo uroczystej oprawie delegacja SLPP wręczyła
NOTYFIKACJĘ ( nr.001 Uchwała Zarządu Gł. Nr.11/ZG/13 ) dla Prymusa ppor mgr inż.pil. Andrzeja Józefa BŁAŻEJCZYKA , co zyskało ogólną aprobatę wyrażoną owacyjnym i długim aplauzem ! Tym nobilitującym aktem SLPP rozpoczyna nowy rozdział wyróżnień PRYMUSÓW kolejnych Promocji Oficerskich .

---------------------------------------------------------------------------------------

Należy koniecznie dodać , iż w związku z JUBILEUSZEM naszego XV-letniego istnienia dokonano też przekazania na potrzeby Biblioteki Głównej WSOSP w darze 10 egzemplarzy wydania pt . " mjr pil. Karol Pniak pilot akrobacyjny Trójki Bajana ; uczestnik Bitwy o Anglię ; pilot Polskiego Związku Myśliwskiego w Afryce ; d-ca 308 Dywizjonu Myśliwskiego-Krakowskiego " aut. Grzegorz Sojda - Grzegorz Śliżewski - opisującego losy PATRONA naszego Stowarzyszenia , a jednocześnie „ASA „ Lotnictwa Polskiego .

 

 

 

                                                                                                             Kraków , dn. 15 .11 . 2013r

Jego Magnificencja

gen. bryg. pil. dr JAN RAJCHEL

REKTOR - KOMENDANT

WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH

w Dęblinie

 

 

 

           Biorąc pod uwagę zacność „ SZKOŁY ORLĄT „ pragniemy w roku obchodów JUBILEUSZU naszego XV-letniego istnienia wnieść na potrzeby Biblioteki Głównej WSOSP  w darze 10 egzemplarzy wydania  pt . " mjr pil. Karol Pniak pilot akrobacyjny Trójki Bajana ; uczestnik Bitwy o Anglię ; pilot Polskiego Związku Myśliwskiego w Afryce ; d-ca 308 Dywizjonu Myśliwskiego-Krakowskiego "   aut. Grzegorz Sojda - Grzegorz Śliżewski  opisującego losy PATRONA naszego Stowarzyszenia , a jednocześnie „ASA „ Lotni-ctwa Polskiego  etc...

Pseudonowoczesność sposobów siłowego wdrażania „ reform „ najczęściej jest szokująca, manifestuje się zejściem edukacji i całego funkcjonowania państwa do poziomu zagroże-nia egzystencjalnego  .

 " Nemo nascitur sapiens , sed fit ."

 ( Nikt nie rodzi się mądry , lecz się nim staje . )

Poszukiwanie rdzenia dla podźwignięcia z upadku zawsze będzie poprzez przywrócenie nauki na wyżyny , co udowadnia proces przebiegający w dziejach NARODU POLSKIEGO - i w dziejach świata . Dlatego doniosłe w dobie nowożytnej jest rozpoznawanie , co jest słuszne i dobre !

 z wyrazami poszanowania

     WICEPREZES                                                                         P R E Z E S

         I . Z-ca Prezesa                                                                      Zarządu Głównego
          Józef Skulich                                                                          Tadeusz Zemuła

                                        

 

 

 
 
Tadeusz Zemuła - Prezes Zarządu Gł ; Ks.Lucjan Bielas-Kapelan SLPP ; Zbigniew Kosobudzki ; POCZET SZTANDAROWY -stanowili Leszek Kurek (sztandarowy) -Jan Chylaszek-Wojciech Gądek .Ksiądz KAPELAN uczestniczył w Koncelebrowanej MASZY ŚW. a Prezes SLPP w czytaniu z Pisma Świętego .Po Mszy Św. odbyło się spotkanie opłatkowe , zgromadzili się na nim przybyli , a wśród nich i nasi członkowie m.in Krzysztof Radwan - Dyrektor Muzeum Lotnictwa Polskiego ;
Józef Wójtowicz i Ryszrad Jaworz-Dutka ...
 
 
W dn. 28 listopada br. z wizytą u Dowódcy 32 ODN
płk . Zdzisława Strzelczyka gościli
Tadeusz Zemuła -Prezes Zarządu Gł. oraz
Franciszek Zalewski -Wiceprezes ds. Członkowskich .

 
 
 
POGRZEB NASZEGO HONOROWEGO
WICEPREZESA ds WETERANÓW
mjr  pil.  ANTONIEGO TOMICZKA
-------------------------------------------------------------------------------------------------
odbył się zgodnie z ceremoniałem wojskowym
w dn. 22.11. 2013r w Pstrążnej - rozpoczęty
koncelebrowaną Mszą Św. w kościele parafialnym
pw. św. Mikołaja o godz. 14 ( uczest. w imieniu Biskupa Polowego WP
Kapelan ks. kpt dr Grzegorz Golec )
 
Zobacz więcej
 
 
 
 

W dniu 15.11.2013 w Jednostce Wojskowej 34 Dywizjon Rakietowy OP odbyła się uroczystość nadania wyższych stopni
oficerom i podoficerom a także odznaczanie Medalami za zasługi dla obronności kraju.
W uroczystości wzięła udział  5-cio osobowa delegacja SLPP z pocztem sztandarowym.
Na stopień kapitana mianowany został  nasz kolega Franciszek  Zalewski.
Na pamiątkę tego wydarzenia, uchwałą Zarządu w/w został uhonorowany szablą oficerską.
Akty nadania stopni oficerskich w imieniu Ministra Obrony Narodowej przekazał Szef WSzW Katowice płk. Krzysztof Radwan.

Za zasługi dla Stowarzyszenia płk. Radwan Krzysztof uhonorowany został Okolicznościowym Znakiem XV-lecia
Stowarzyszenia Lotników Polski Południowej.

Zobacz zdjęcia

 
  Z wizytą roboczą u Przewodniczącego
SEJMIKU ŚLĄSKIEGO
Andrzeja Gościniaka
dnia 8 listopada 2013r.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul Ligonia . 46 w Katowicach

Tadeusz Zemuła - Prezes Zarządu Gł.
Józef Skulich - Wiceprezes -I. Z-ca Prezesa
Stanisław Nowakowski - Sekretarz

omawiali przedsięwzięcia na 2014r.

 

 
     
     
     
 
 
 
PODSUMOWANIE OBCHODÓW
---------------------------------------------
 " CHWALEBNE DZIEJE LOTNICTWA POLSKIEGO - 2013 "
podczas których uroczyście święciliśmy
 
95-lecia ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI
95-lecia POLSKIEGO LOTNICTWA WOJSKOWEGO
70-lecie OPERACJI " CYRKU SKALSKIEGO"  w Afryce
 oraz
 XV-lecie istnienia naszego STOWARZYSZENIA
 
nad którymi objęli
HONOROWY PATRONAT
 
płk. JERZY GUTOWSKI
                                                  Dyrektor                                                       
Departamentu Wychowania i Promocji Obronności MON
                                                              
PAWEŁ SILBERT                                        ZYGMUNT ŁUKASZCZYK
Prezydent Miasta Jaworzno                                            Wojewoda Śląski                                                                                                                                                                                            
 
PAWEŁ  BAŃKOWSKI                                         ANDRZEJ GOŚCINIAK
Przewodniczący Rady Miasta Jaworzno                    Przewodniczący Sejmiku Śląskiego
 
ze względu na lokalizację Kaplicy  pw MATKI BOŻEJ LORETAŃSKIEJ - Patronki Lotników oraz
Oddziału Nr.1 SLPP miejscem uroczystości było przychylne miasto JAWORZNO .
 
Blok imprez został zrealizowany w znakomitej większości założeń programowych - odbył się w dniach :
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
6 - 8 września  IV FESTIWAL MODELARSKI
(  impreza ogólnopolska  , a ta edycja została poszerzona
 nawet o uczestnictwo  ekip zagranicznych , co dobrze rokuje na przyszłość...)
 - główną nagrodą był PUCHAR PREZYDENTA MIASTA JAWORZNO
 
 od 9 września  prezentowana jest ( nadal ) w MIEJSKIEJ  BIBLIOTECE PUBLICZNEJ - Rynek Główny
 wystawa zorganizowana przez IPN Katowice pt.
" OKUPACJA SOWIECKA na prawym brzegu Sanu w latach 1939-1941 "
                                                   
- odbył się również Cykl wykładów - prezentacji audiowizualnych
 ---------------------------------------------------------------
( adresowany szczególnie do młodzieży szkół ponadpodstawowych ) i tak :
                  
9 września  dr. Grzegorz Bębnik  - IPN - O/Katowice pt.  " Wokół nalotu na Wieluń 1.IX.1939r "
 
10  września  wyznaczony przez Dowództwo Sił Powietrznych   płk dypl. pil. Jacek Łazarczyk - dowódca 8 Bazy
Lotnictwa Transportowego z niewyjaśnionych ( po dziś dzień ) powodów nie przeprowadził wykładu
 ponieważ nie przybył !  Spontanicznie ( dla poszanowania przybyłych )  Prezes Zarządu Gł. SLPP
zaproponował zebranym prezentację postaci mjr pil. Karola Pniaka .  Pani Dyrektor Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Jaworznie gorąco dziękowała za wybrnięcie z kłopotliwej sytuacji...
 
11  września    mjr dr inż. Lucjan Setlak  - Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych - Dęblinie pt.
" Nowoczesna lotnicza uczelnia - bogate tradycje " -  zaprezentował wraz z przybyłą ,
bardzo dynamiczną grupą Podchorążych ,  atrakcyjny program " Szkoły Orląt " , który
 został przyjęty przez młodzież i dorosłych bardzo żywiołowo...
  
                     12  września    dr. Marcin Kłak  - Politechnika Rzeszowska- Wydz. Bud. Maszyn i Lotnictwa pt.
 " Politechnika Rzeszowska . Lotnicze Tradycje i nowoczesność " ,
który słuchaczom przypadł bardzo do gustu !
                 
 13  września     dr. Roman Kozłowski  - Muzeum Sił Powietrznych - Dęblin pt.
" Aleja Gwiazd Lotnictwa Polskiego w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie "
 
                  14  września red/ pil. Adam Ustynowicz  odwołał swój przyjazd z poważnych przyczyn - i prezentacja się nie odbyła !
 - złożono kwiaty przed tablicą pamiątkową mjr pil Karola Pniaka VM ( gmach "SOKOŁA" )
oraz na Jego grobie , a Kapelan SLPP Ks. dr Lucjan Bielas poprowadził modlitwę...
 
-  Komendant Ogniska Młodzieżowego powiadomił o realizacji 
                                                                    
ŚLĄSKIEGO  KONKURSU  MIĘDZYSZKOLNEGO
 pod  Honorowym Patronatem
      
               Wojewody Śląskiego                          Konsula Generalnego RP w Ostrawie
Zygmunta Łukaszczyka                                             Anny Olszewskiej
 
Śląskiego Kuratora Oświaty                                         Szefa Lotnictwa SP
Stanisława Fabera                                       gen. bryg. pil . Tomasz Drewniaka
     
 pt . POWSTAJE Z NIEBYTU NIEPODLEGŁA RZECZPOSPOLITA ,
A W NIEJ  RODZI SIĘ LOTNICTWO POLSKIE
- ŚLĄSK WYKUWA TRWAŁĄ I ROZUMNĄ PRZYSZŁOŚĆ
1918 - 1939 ,
którego finał z nagrodami odbędzie się 8 listopada  w Sali Marmurowej
Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
 
15  września  - Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy - Osiedle Stałe ul .św. M .Kolbego . 2
 - Msza Św. Koncelebrowana wg. ceremoniału wojskowego ( Posterunek Honorowy wystawiły Siły Powietrzne
przed ołtarzem i Kaplicą Lotników ; sygnalista odtrąbił sygnały ; uczestniczyły Poczty Sztandarowe )
przewodniczył przedstawiciel Biskupa Polowego Wojska Polskiego ks. kpt. Grzegorz Golec
 ks. Andrzej Lichosyt Kanclerz Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie
 ks. Sławomir Klim - Proboszcz Parafii pw św. M.M Kolbego w Bredzie-Holandia
 ks. dr Lucjan Bielas - Kapelan SLPP ( który wygłosił homilię )
ks. Andrzej Krupa - Kapelan SLPP Diecezji Sosnowieckiej ( dokonał poświęcenia wotów
i przeprowadził modlitwę w Kaplicy Lotników)
 - mowę powitalną wygłosił Prezes Zarządu Głównego SLPP
  - w uroczystej procesji urnę z ziemią poległych Lotników Polskich z Polskiego Honorowego Cmentarza
Wojskowego w Bredzie-Holandia ; wniosła ppor pil. Paulina Marczak ,
dary wotywnych do KAPLICY PAMIĘCI NARODU wnieśli : ppor pil. Lesek Dziugieł - ppor pil.Kamil Liberek
- ppor pil. Grzegorz Dorosz ( wszyscy z  Grupy Działań Lotniczych 8BLTr )
- po poświęceniu dokonano odsłonięcia  w KAPLICY LOTNIKÓW tablicy
  "PAMIĘCI NAJWYBITNIEJSZYCH POLSKICH KONSTRUKTORÓW LOTNICZYCH" ;
odsłaniali : gen. dyw. nawig. Zbigniew Galec ; płk dypl. pil. Jan Głodek ; Dariusz Starzycki Wiceprezydent
Miasta Jaworzno - asystowali : Józef Krzyworzeka Starosta Powiatu Krakowskiego ;Tadeusz Kaczmarek
Wiceprezydent Miasta Jaworzno ; gen.bryg. pil. Tadeusz Kuziora .
EPITAFIUM ppłk. pil. Edwarda Jaworskiego VM  - odsłaniali : ppor pil Paulina Marczak;  płk. Krzysztof
Radwan Szef WSzW Katowice ;  Ewa Sidełko-Paleczny Sekretarz Miasta Jaworzno ; ppłk . nawig. Ryszard
Gruszczyński -asystowali  Barbara Jaworska- wdowa : ppor pil. Lesek Dziugieł - ppor pil. Kamil Liberek
 - ppor pil. Grzegorz Dorosz  ;
DAR WOTYWNY ( łopatę śmigła ) dla MATKI BOŻEJ LORETAŃSKIEJ- Patronki Lotników
z okazji  XV-lecia SLPP  przekazano w asyście : Andrzej Pierścionek ( SLPP )- dr Zuzanna Kurtyka
- Marek Gancarczyk (SLPP)
-  złożenie kwiatów
 - koncert Orkiestry Kameralnej Miasta Jaworzno " ARCHETTI " o międzynarodowej sławie !
- wśród grona VIP dokonano wręczeń statutowych ;
wyróżnień -  plakietą XV-lecia SLPP - Honorowym Dyplomem XV-lecia SLPP - i okolicznościowe    
podziękowania .
 - odebrano także akty wyróżnień dla SLPP , a Urząd Miasta Jaworzno z okazji XV-lecia SLPP ( wraz z Muzeum
Miasta Jaworzno - TAURON  Wytwarzanie ) spowodował wydanie okolicznościowej publikacji na cześć
Patrona SLPP pt . Major pil . Karol Pniak pilot akrobacyjny " Trójki Bajana " uczestnik Bitwy o Anglię pilot
Polskiego Zespołu Myśliwskiego w Afryce dowódca 308 Dywizjonu Myśliwskiego" Krakowskiego " aut.  
 Grzegorz Sojda, Grzegorz Śliżewski .
                                             
Gościem nadzwyczajnym był  WETERAN Polskich Sił Powietrznych na Zachodzie mjr bombardier Czesław   
BLICHARSKI - lotnik 300 Dywizjonu Bombowego "  Ziemi Mazowieckiej "
                                              
Pomimo zawiadomienia SLPP  przez Dyrektora Gabinetu Wojewody Śląskiego nie przybył ( jak na ironię ) na
obchody pełnomocnik wojewody śląskiego ds wychowania patriotycznego !
     Podobnie nie przybył wyżej wymieniony płk dypl. pil. Jacek Łazarczyk desygnowany przez
 Dowództwo Sił Powietrznych , co pozostawia się bez komentarza...    
                                 
 - zakończono obchody żołnierskim poczęstunkiem .
                      
PREZYDIUM
Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Lotników Polski Południowej
im. mjr pil. Karola Pniaka
d-cy 308 Krakowskiego Dywizjonu Myśliwskiego
 
 Stanisław Nowakowski           Janusz Starowicz                 Józef Skulich                      Tadeusz Zemuła
SEKRETARZ                                SKARBNIK                    I . Z-ca Prezesa                               PREZES
                                                                                                         WICEPREZES                     Zarządu Głównego
 
 
 
  W dn. 2 października 2013r przedstawiciele Zarządu Głównego naszego Stowarzyszenie :
Tadeusz Zemuła - Prezes Zarzdu Gł.
Franciszek Zalewski - Wiceprezes ds Członkowskich
gościli z oficjalną wizytą u DOWÓDCY 32 Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania Pana płk. ZDZISŁAWA STRZELCZYKA , któremu gratulowano awansów i złożono życzenia w imieniu zrzeszonych w SLPP . Omówiono też  założenia dalszej współpracy i zaprezentowano najważniejsze osiągnięcia na tle XV-lecia istnienia naszego Stowarzyszenia . Wizyta była owocna , a Pan PUŁKOWNIK
odwzajemniając poszanowanie wręczył obu naszym Prezesom Jubileuszowe Medale X-lecia 32 ODN
 
 
 
III PIKNIK SPADOCHRONIARSKI
Organizuje nasza terenowa placówka w Wiśle o czym
zawiadamia Prezes Środowiska Piotr Wybraniec
-Kustosz Muzeum Spadochroniarstwa
ZAPRASZAMY !
 
 
 
 
 
STOWARZYSZENIE LOTNIKÓW POLSKI POŁUDNIOWEJ
im. mjr pil.  Karola Pniaka   d-cy 308 Krakowskiego Dywizjonu Myśliwskiego

Kraków-Jaworzno, dn.01 stycznia 2013r

Szanowni

KOLEŻANKO i KOLEGO

                            Wraz z rozpoczęciem nowego roku 2013 , wkraczamy w Obchody okrągłego JUBILEUSZU  95- lecia  LOTNICTWA POLSKIEGO w który to , wpisuje się tutejsze Stowarzyszenie ze swoim XV-leciem istnienia . W tym przedziale czasowym nasz dorobek stał się bogaty za przyczyną współpracy na różnych płaszczyznach z Ministerstwem Obrony Narodowej , Dowództwem Sił Powietrznych i podległymi mu Jednostkami Wojskowymi , szczególnie z władzami ziem Jaworzna -Katowic -Zabierzowa -Krakowa -Czernichowa ; TS Bractwo Kurkowe z Krakowa ; Południowy Koncern Energetyczny  SA , F-ma SKALSKI sp.z o.o ,Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych ; SOR-DREW- Świętochłowice; Eltrans- Chorzów ; PGL Lasy Państwowe- Katowice- Chrzanów ;Aeroklub Śląski ; różnych Służb Mundurowych …- wpisały się trwale w osiągnięcia wśród których błyszczą jako niepowtarzalne : Kaplica Lotników pw. MATKI BOŻEJ LORETAŃSKIEJ –Patronki Lotników – Nekropolia – KAPLICA PAMIĘCI NARODU ; tablica pamiątkowa ku czci „ASA” Lotnictwa Polskiego mjr.pil. Karola Pniaka VM w Jaworznie i w Sanktuarium Narodowym na Jasnej Górze ; Sztandar SLPP( zatwierdz. przez MON ); szaty liturgiczne ( ręcznego haftu ) dla Kapelanii ; Pomnik „ CHWAŁY POLSKICH SKRZYDEŁ  „ w Krakowie - Zabierzowie ; KapitułaHONORIS „ nadająca nadzwyczajne wyróżnienia ( w tym za-twier. przez MON ) ; Kolegium Senioratu Lotnictwa Polskiego grupujące wybitne Osobistości ; Modelarnia wchodząca w struktury Ogniska Młodzieżowego „ORLIKI„ i.in dzieła , które nie sposób tutaj wymienić- jak i DOBRODZIEJÓW wspomagających … Wszyscy upamiętnieni są w KRONICE , która dokumentuje cały dorobek od zarania powstania SLPP( i zostanie zdeponowana w miejscu pamięci narodowej ) , także w sprawozdaniach do MON oraz na www. slpp. pl  i.n… Biorąc pod uwagę powyższe pragniemy wykazać, że udzielane wsparcie nie jest przez nas marnotrawione , ale jest trwale zagospodarowane z myślą o potomnych ! Dlatego wnosimy swą uprzejmą prośbę o wydatne zaangażowanie się wszystkich ZRZESZONYCH w strukturach STOWARZYSZENIA w realizację JUBILEUSZOWYCH Obchodów w 2013r . Nasze priorytetowe za-miary są następujące ; z pozyskanych środków pragniemy sfinansować owe Obchody , a w nich m.in. tablicę pamiątkową : PAMIĘCI NAJWYBITNIEJSZYCH  KONSTRUKTORÓW LOTNICZYCH ;  epitafium upamiętniające śp. ppłk. pil. Edwarda Jaworskiego VM d-cę Eskadry „A” 308 Dywizjonu Myśliwskiego-Krakowskiego ; URNY do Nekropolii ; okolicznościową STATUETKĘ 95-lecia Lotnictwa Polskiego i XV-lecia SLPP , wyróżnienie PODZIĘKOWANIE XV-lecia za wspieranie SLPP, folder XV-lecia SLPP ; książkę biograficzną mjr pil. Karola Pniaka VM pt. „ ŻYCIE W CIENIU SKRZYDEŁ„ recenzowaną przez gen. broni pil. Jerzego Gotowałę  i.in . Świętowanie zakończymy Obchodami CHWALEBNYCH DZIEJÓW LOTNICTWA POLSKIEGO w dn. 15 września br   w Jaworznie - ufam , że nikogo
 z Was  nie zabraknie !
KAPLICA LOTNIKÓW pw. MATKI BOŻEJ LORETAŃSKIEJ   
PATRONKI LOTNIKÓW  w sanktuarium MBNP w Os. Stałym w JAWORZNIE
jako NEKROPOLIA  otrzymała dekretem miano „ KAPLICA PAMIĘCI NARODU „  
 
 
 30-969 Kraków Al. Jana Pawła II.39 w siedzibie Muzeum Lotnictwa Polskiego
 Nr .konta bankowego : 16 8445 0007 0000 0000 2886 0001        nr.fax.32 6162879 w 233 prezes nr tel. 608137363 ;
OSOBOWOŚĆ PRAWNA   SLPP działa na podstawie POROZUMIENIA z MON
 KRS 00001777759    NIP 6751330729    REGON 356798657  adres dla korespondencji : 43-600 Jaworzno ul. Olszewskiego 2/72
                                     
V JUBILEUSZ  95- lecia  LOTNICTWA POLSKIEGO  
ten tekst możesz tu ściągnąć  
 

 

 z góry dziękując , dedykuję powyższe  motto , ażeby przyświecało w drodze budowania historii SLPP
 i trwałości CHWAŁY POLSKICH SKRZYDEŁ !
     
                            „ Zbiorowa nikczemność jest wynikiem braku w sercach BOGA i umiłowania OJCZYNY - a w głowach idei ! . „

 

 PREZES
Zarządu Gł.
Tadeusz Zemuła
 

 

 
 
 

               

                  Byli Żołnierze i Pracownicy Wojska Jednostek Wojskowych Garnizonu Świdwin!

Już 60 lat temu, w styczniu 1953 roku, na Świdwińskim lotnisku wylądowały pierwsze samoloty należące do 40. pułku lotnictwa myśliwskiego, dając początek tutejszemu garnizonowi. W związku z tym, 2013 rok będzie poświęcony 60-leciu funkcjonowania lotnictwa wojskowego na Ziemi Świdwińskiej. W zaistniałej sytuacji, mając na względzie jak najlepsze uświetnienie 60. Rocznicy istnienia lotnictwa wojskowego w  Świdwinie, zwracam się do Państwa z prośbą o pomoc w organizacji tego przedsięwzięcia.
Przystępując do organizacji obchodów 60-lecia Garnizonu Świdwin, pragnę poinformować, iż oficjalne uroczystości rocznicowe tak ważne dla historii garnizonu zostały zaplanowane na dni 28-29 czerwca 2013 roku.
     W załączniku podstawowe informacje związane z organizacją 60-lecia
funkcjonowania garnizonu Świdwin.
Zwracam uwagę na konieczność samodzielnej wcześniejszej rezerwacji noclegu dla
osób przyjezdnych.
Proszę o przestrzeganie terminów zgłoszeń szczególnie dotyczy ta uwaga osób,
które będą planowały wystąpienie wspomnieniowe, lub chcą aby ich wspomnienia
zostały wydrukowane w folderze wspomnieniowym. Proszę także pamiętać o wpłacie
na konto zależnie od wybranego wariantu.
z lotniczym pozdrowieniem od organizatorów
mjr Wiesław Gasek
                                                                                                                                Zobacz więcej
 
 
 
 
 
 
Delegacja SLPP w składzie : Tadeusz Zemuła - Prezes Zarządu Gł.Józef Skulich - I. Z-ca Prezesa - Wiceprezes
Leszek Kurek - Sekretarz Gł. Honorowego Sądu Koleżeńskiego oraz Jarosław Nelec
uczestniczyli oni ze Sztandarem SLPP w obchodach święta CENTRUM SZKOLENIA INŻYNIERYJNO LOTNICZEGO
- należy w uzupełnieniu wykazać , iż wszyscy owi nasi Koledzy zostali wysoko odznaczeni na placu przed Pomnikiem ku czci BOHATERSKICH LOTNIKÓW DĘBLIŃSKIEJ SZKOŁY ORLĄT .
Podczas świątecznego uroczystego spotkania , wśród dostojnych gości VIP , Komendant CSIL płk dr Zbigniew
Ciołek przestawił SLPP jako cenionego partnera za współpracę CSIL , która wciąż rokuje postępem .
Prezes Zarządu Gł. SLPP wraz z pozostałymi Kolegami delegacji Stowarzyszenia uczestniczyli w inaugurującym posiedzeniu
sprawozdawczym Grupy Założycielskiej Oddziału SLPP w Dęblinie , która na swym posiedzeniu wybrała Zarząd Oddziału z Prezesem płk.nawig. Ryszardem Gruszczyńskim . Prezes Tadeusz Zemuła przedstawił zebranym skrótowo XV-letni dorobek SLPP , gratulował nowo wstępującym Kolegom w szeregi naszego Stowarzyszenia trafnego wyboru , życzył owocnej pracy i dalszego wzrostu organizacji , która jest już 10 terenową placówką SLPP w tak ważnym dla LOTNICTWA POLSKIEGO miejscu - bo w SZKOLE ORLĄT , to dla SLPP największa nagroda w roku obchodów XV-lecia SLPP !
Należy się radować wzrostem znaczenia naszej organizacji , bo pośród Kapituły " HONORIS " ; Kolegium Senioratu Lotnictwa Polskiego ubogaca nas pierwsza zagraniczna placówka w Czechach : 1.Skrzydło SLPP - Zaolziańskie Stowarzyszenie Lotnicze - a teraz w mateczniku Lotnictwa Polskiego ODDZIAŁ Nr.10 w Dęblinie .

 

 
     
   

W dniach 07-08 września 2013 w Jaworznie odbył się już po raz czwarty Festiwal Modelarski, impreza zgromadziła modelarzy zarówno z kraju jak również z zagranicy. 117 modelarzy zaprezentowało ponad 400 modeli samolotów, okrętów, samochodów etc. Dla najmłodszych zwiedzających wystawę pokonkursową czekały warsztaty modelarskie gdzie pod okiem doświadczonych instruktorów można było spróbować swych sił. Cieszyła również oko i wywoływała wspomnienia piękna makieta kolejki. Dzięki hojności sponsorów wyróżnieni zostali obdarowani cennymi nagrodami rzeczowymi. Na zakończenie tej bardzo krótkiej relacji nie pozostaje nic innego jak zaprosić wszystkich za rok, z racji tego że to będzie piąta edycja organizatorzy dołożą wszelkich starań by wypadło ciekawie.

 

 
 
81- rocznica KATASTROFY
------------------------------------------------
W dniu 11.09.2013r delegacja w składzie :
Tadeusz Zemuła - Prezes Zarządu Gł.
Andrzej Pierścionek - Wiceprezes ds. Organizacyjnych
Marek Gancarczyk -Członek Zarządu Gł .
ks. dr Lucjan Bielas - Kapelan SLPP
Leszek Kurek - Sekretarz Gł . Honorowego Sądu Koleżeńskiego
Wojciech Gądek
uczestniczyli w obchodach w Cierlicku .
Ks.KAPELAN SLPP odprawił uroczystą Mszę Św. i wygłosił homilię .

POCZET SZTANDAROWY SLPP stanowili : Leszek Kurek - Marek Gancarczyk - Wojciech Gądek . W obchodach uczestniczyła liczna delegacja Centrum Szkolenia Inżynieryjno Lotniczego z Dęblina ( CSIL )na czele z Komendantem płk dr Zbigniewem Ciołkiem . Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznej reprezentował Prodziekan płk. dr Daniel Kucharek . Ponad w/w uczestnikami , którzy dali się rozpoznać byli również Warszawski Klub Seniorów Lotnictwa z Prezesem Jerzym Madlerem ; płk Władysław Blicharski
przedstawiciel Związku Spadochroniarzy ; Stowarzyszenie Lotników Polskich z prezesem płk. pil. Kazimierzem Pogorzelskim . Inni nie zgłosili oficjalnie swojego
przybycia i uczestniczyli spontanicznie ...
Poczty Sztandarowe wystawili także : Oddział Spadochroniarzy Ziemi Cieszyńskiej ; Zakład Doskonalenia Zawodowego Bielsko Biała - Technikum Mundurowe .

Na ŻWIRKOWISKU zabrał głos Tadeusz Smugała Prezes
PZKO , a przybyli złożyli wieńce i kwiaty , lokalny chór koncertował wiązanką pieśni . W DOMU POLSKIM im. Żwirki i Wigury odbyło się spotkanie podczas którego Komendant CSIL wręczył wyróżnienia oraz inni uczestnicy. Gościnni GOSPODARZE raczyli przybyłych poczęstunkiem , wymieniano spostrzeżenia i wspominano...
 
 
  W dniu 08 sierpnia 2013 r odbył się pogrzeb z ceremoniałem wojskowym zmarłego generała broni pilota Stanisława Targosza, w latach 2005-2007 dowódcę Sił Powietrznych. Nabożeństwo żałobne zostało odprawione o godz. 14 w kościele w Książenicach koło Grodziska Mazowieckiego, a pochówek generała odbył się o godz. 16 na cmentarzu komunalnym w Odrano-Woli. W uroczystościach pogrzebowych uczestniczyli przedstawiciele rodzajów sił zbrojnych, organizacji kombatanckich, stowarzyszeń, władze lokalne i koledzy zmarłego. Stowarzyszenie Lotników Polski Południowej reprezentował poczet sztandarowy.   
 

 

 

OBLICZA WSPÓŁPRACY z SLPP

-----------------------------------------------
" ...Sens życia i wiara w człowieka
nie bierze się z pustki ,
lecz z pielęgnowania tradycji
i  ocalenia pamięci zbiorowej..." ( J.Waldorff)
 
Wójt Gminy Zabierzów - Przewodnicząca Rady Gminy Zabierzów
oraz Sołtys i Rada Sołecka Radwanowic ;
zaprosili Prezesa Zarządu Gł.SLPP
na podniosłe gminne uroczystości w dn. 21 lipca 2013r
z okazji upamiętnienia 70 - rocznicy
Niemieckiej Pacyfikacji w RADWANOWICACH
z udziałem Kompani Honorowej Sił Powietrznych (8 BLtr)
pod
HONOROWYM PATRONATEM
Marszałka Województwa Małopolskiego
Starosty Powiatu Krakowskiego
Wójta Gminy Zabierzów
 
W programie m.in ;
---------------------------
- Intencyjna Koncelebrowana Msza Św.
- przemarsz pod pomnik Ofiar Pacyfikacji Radwanowic
- wystąpienia władz samorządowych - Posłów na Sejm RP- Starosty Powiatu Krakowskiego
- Apel Poległych
Uroczystego wręczenia Władzom Gminy Zabierzów
Medalu X-lecia SPP
oraz Jubileuszowego Ryngrafu
X-lecia Kaplicy Lotników
pw.MATKI BOŻEJ LORETAŃSKIEJ- Patronki Lotników
-  Nekropolii
- KAPLICY PAMIĘCI NARODU
dokonali  ;
Tadeusz Zemuła - Prezes Zarządu Gł.
Piotr Gajecki - Sekretarz Gł. Komisji Rewizyjnej SLPP
 
 
 
 
 
W dniu10 lipca 2013r w MUZEUM AK w Krakowie uczestniczyli : Kol. T.Zemuła - A.Pierścionek - L.Kurek -J.Chylaszek w otwarciu wystawy " RZEŹ WOŁYŃSKA " zorganizowanej przez Władze Samorządowe Krakowa i środowiska naukowe , patriotyczne etc... prezentującej genezę , przebieg i skutki , a także w Konferencji o zagładzie ludności polskiej w 70-rocznicę " KRWAWEJ NIEDZIELI " i ludobójstwa w latach 1939-1945 szacunkowo
 ponad 150 tys Polaków !
 
 
 

NASI w CZĘSTOCHOWIE

Piotr Gajecki                         - Sekretarz Gł. Komisji Rewizyjnej
Leszek Kurek            ize="1">W dn.10 czerwca br przedstawicielstwo SLPP  przebywało w Częstochowie w składzie :
Tadeusz Zemuła                   - Prezes Zarządu Gł.
Andrzej Pierścionek          &;            - Sekretarz Gł. Honorowego Sądu Koleżeńskiego
Celem było :
- uzgodnienie  z Pracownią GRAWERSKĄ wykonania okolicznościowej PLAKIETY XV-lecia SLPP ...
- spotkanie z O. płk . dr Janem Golonką na Jasnej Górze w ramach zakreślenia  wzajemnej współpracy .
- zwiedzanie zbiorów NARODWEGO SANKTUARIUM prezentowanych przez O. Pułkownika ...
- oddanie hołdu Patronowi SLPP  ( przy tablicy pamiątkowej mjr pil. Karola Pniaka ) w KAPLICY PAMIĘCI NARODU .
-  w modlitewnym skupieniu powierzenie spraw SLPP - i rodzinnych MATCE BOŻEJ KRÓLOWEJ POLSKI - Hetmance
 Żołnierza Polskiego
 
 
     
     
     
 
Na wojewódzkie obchody NARODOWEGO ŚWIĘTA ZWYCIĘSTWA i WOLNOŚCI
zaprosili nas ; Burmistrz Pszczyny DARIUSZ SKROBEL i Starosta Pszczyński PAWEŁ SADZA
w programie na cmentarzu wojennym " Pod Trzema Dębami " po okolicznościowych przemówieniach
odbył się Apel Poległych , a następnie złożono kwiaty - z upoważnienia Prezesa Zarządu Gł. SLPP
uczestniczył w uroczystości Wiceprezes Andrzej PIERŚCIONEK .
 
 

 

 

 

     
 
W dniu 17 maja delegacja w składzie kolega Andrzej Pierścionek ,poczet sztandarowy kolega Leszek Kurek, Piotr Gajecki, Andrzej Pyzocha uczestniczyła w uroczystości odsłonięcia tablic upamiętniających lotników lotniska Balice.
 
 
 
 
 
 
   
 

WYWIAD NADESŁANY PRZEZ " DZIENNIK ZWIĄZKOWY " CHICAGO

Zostałam sama..."

Ewa Błasik, wdowa po śp. gen. Andrzeju Błasik. Foto: Int.

Ewa Błasik, małżonka Andrzeja Błasika, generała broni pilota Wojska Polskiego, pośmiertnie awansowanego do stopnia generała, od 19 kwietnia 2007 r. do 10 kwietnia 2010 dowódcy Sił Powietrznych Rzeczypospolitej Polskiej. Zginął w katastrofie prezydenckiego samolotu Tu-154M w Smoleńsku w drodze na uroczystości w Katyniu.

Czuję się osamotniona w mojej już prawie trzyletniej walce o przywrócenie godności i dobrego imienia mojego śp. Małżonka, który był wielokrotnie z honorami przyjmowany w głównej siedzibie NATO i w Waszyngtonie. Ostatni raz byłam wraz z mężem w USA we wrześniu 2009 r. Mój Mąż został wtedy uhonorowany w imieniu prezydenta Stanów Zjednoczonych, Legią Zasługi. W strukturach NATO i na arenie międzynarodowej cieszył się ogromnym autorytetem, opinią wybitnego dowódcy, pełnego najszlachetniejszych żołnierskich cnót i wartości. Był symbolem zmian, jakie dokonały się w polskim lotnictwie i gwarancją zerwania z postkomunistyczną mentalnością.

Bardzo ściśle współpracował z Amerykanami –mówi wdowa po dowódcy Sił Powietrznych RP, który nominację na stanowisko otrzymał 19 kwietnia 2007 r. z rąk prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Kilka miesięcy później prez. Kaczyński mianował go na stopień generała broni.

Czuje się zdradzona. – Autorytet państwa polskiego, armii polskiej i sił powietrznych został ogromnie nadszarpnięty. Nikt nie podjął wysiłków, by sprostować fakty i naprawić zaistniałe nieporozumienia. W czyim to leży interesie? Z całą pewnością nie w interesie narodu polskiego, a na pewno nie w interesie polskiego lotnictwa.

Raport MAK pod czujnym okiem prezydenta Putina dotyczący katastrofy Smoleńskiej opiera się na kłamstwach i haniebnej próbie szkalowania pamięci mojego Męża, który był wzorowym oficerem Polski i NATO. Za życia był niezwykle doceniany za wieloletnią ofiarną służbę, i wniósł ogromny wkład w rozwój polskiego lotnictwa. Zawsze rygorystycznie przestrzegał procedur lotniczych, regulaminu pisanego krwią polskich pilotów i tego samego bezwzględnie wymagał od swoich podwładnych – zapewnia wdowa po gen. Andrzeju Błasiku, który był również absolwentem Holenderskiej Akademii Obrony w Hadze (1998) i Szkoły Wojennej Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych w Montgomery (2005).

– Raport Millera stwierdza, że podczas lądowania w Smoleńsku gen. Błasik był obecny w kokpicie i pośrednio wpływał na decyzje pilotów. Natomiast Wojskowa Prokuratura Okręgowa w Warszawie wydała postanowienie z 18 stycznia 2013 r. mówiące o tym, że generał Andrzej Błasik był jedynie pasażerem prezydenckiego samolotu i nie można mówić o jakiejkolwiek presji wywieranej na pilotów podczas tego lotu. Nie ma żadnych dowodów świadczących o obecności generała w kokpicie. Instytut Ekspertyz Sądowych nie rozpoznał jego głosu, a ciało generała znajdowało się w innym sektorze niż ciała pilotów.

Żaden z apeli do polskich władz o sprostowanie faktów nie przyniósł do tej pory rezultatów. – Czy tylko z obawy przed wznieceniem gniewu ze strony sąsiedniego mocarstwa? – pyta Ewa Błasik.

W zaistniałej sytuacji pozostało jej liczyć na pomoc Polonii zagranicznej, a szczególnie amerykańskiej. – Mam nadzieję, że Polonia w Stanach Zjednoczonych wywrze wpływ na rząd amerykański, by pomógł w wyjaśnieniu wszystkich okoliczności towarzyszących katastrofie smoleńskiej. Tylko władze w Waszyngtonie mogą jeszcze dysponować dowodami, które pozwolą jednoznacznie ustalić przebieg lotu do Smoleńska, działania podejmowane przez pilotów podczas lądowania.

– Wiem, że dowództwo NATO całym swoim autorytetem gotowe jest stanąć w obronie zarzutów stawianych w śledztwie, lecz na to potrzebuje zgody rządu Polski i USA. Jestem pełna nadziei, że Polonia amerykańska i Stany Zjednoczone wspomogą moje działania na rzecz przywrócenia honoru i dobrego imienia mojego śp. Małżonka – kończy Ewa Błasik.

Przed rokiem, 11 marca 2012 roku w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie i na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach odbyły się uroczystości upamiętniające gen. Andrzeja Błasika, zorganizowane przez Społeczny Komitet w Hołdzie gen. Andrzejowi Błasikowi.

Rozmawiał:

Andrzej Kazimierczak

 

 
 
 

Płk pil. nawig. prof. zw. dr hab. Paweł Tyrała

 
Urodzony 27 czerwca 1940 r. w Orzechu pow. Tarnowskie Góry. W 1950 roku pierwsze kroki lotnicze w wieku 10 lat, jako członek Ligi Lotniczej – Modelarni 310 w Bytomiu należącej do Aeroklubu Śląskiego. W 1956 roku obóz lotniczy GK ZHP w Lubieniu Kujawskim – kurs instruktorów modelarstwa lotniczego. Drużynowy 9 Drużyny Lotniczej Harcerzy przy Technikum Mechaniczno Elektrycznym w Bytomiu. W 1960 szkolenie na szybowcach w Szkole Szybowcowej w Ligocie Dolnej – III klasa pilota szybowcowego. W 1960 LPW II stopnia w Ligocie Dolnej szkolenie na samolotach CSS 13 - licencja pilota samolotowego III klasy.
 
 
Ligota Dolna LPW 2, 10 sierpień 1960r. Paweł Tyrała przed samodzielnym lotem.
Samolot CSS - 13, znaki AZE.
 
 
Od października 1960 do marca 1963 podchorąży OSL w Dęblinie – loty na samolotach Ts – 8 Bies i Ut Mig – 15, Lim - 1 i Lim - 2.
 
 
 
Przasnysz lato 1961r. st. szer. pchor. Paweł Tyrała przed lotem na samolocie Ts - 8 „Bies”.
 
Promowany do stopnia podporucznika i uzyskał III klasę pilota wojskowego. Była to pierwsza promocja w historii „Szkoły Orląt” w której 16 absolwentów uzyskało III klasę pilota samolotów Lim 2. W okresie 1963 – 64 w 21 pułku rozpoznania taktycznego w Sochaczewie (samoloty Lim -2, Jak - 11).
 
 
 
 
Od 1964 w 56 pułku śmigłowców w Inowrocławiu (Sm1, Sm2, Mi2, Mi8). Tam kończy w 1981 roku służbę w personelu latającym jako szef rozpoznania i poprawiania ognia artylerii w stopniu ppłka z pierwszą klasą lotniczą i nalotem 3,5 tyś. godzin. Uprawnienia Dyżurnego Kierownika Lotów (DKL). W trakcie służby w powietrzu kontynuował wyższe studia ekonomiczne. Poświęcał wolny czas pracy naukowej i uzyskuje jeszcze w pułku lotniczym stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w 1981 roku (promotorem jest płk pil. prof. dr hab. Tadeusz Kamiński). W wyniku tego oddelegowany z MON do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na stanowisko adiunkta w WSP Kraków.
 
 
Mjr pil. nawig. dr Paweł Tyrała w kabinie śmigłowca Mi 2.
Lotnisko Inowrocław 1981r.
 
 
 
W 1988 roku uzyskuje stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie wychowania (kolokwium habilitacyjne 30. 11. 1988r. WAP Warszawa). W tym samym roku awansowany do stopnia pułkownika. Po habilitacji na stanowisku docenta w Samodzielnym Zakładzie Wychowania Obronnego na Wydziale Humanistycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. Kierownik Samodzielnego Zakładu Wychowania Obronnego w okresie 1988 – 1991.
 
 
Płk pil. nawig. prof. zw. dr hab. Paweł Tyrała.
 
 
 
Przewodniczący Zespołu kierunkowego Pedagogiki z Wychowaniem Obronnym przy Centralnym Ośrodku Metodycznym Studiów Nauczycielskich w Krakowie w okresie 1988 – 1991.Członek Rady Wydziału Humanistycznego WSP w Krakowie w okresie 1988 – 1991. Kierownik zespołu badawczego Centralnego Programu Badań Podstawowych 08. 18. 05. Świadomość narodowa jako składnik potencjału obronnego, w Instytucie Badań Problemów Młodzieży przy Radzie Ministrów w Warszawie 1990 r. Raport z badań 3 tomy, łącznie 600 stron. W okresie 1992 – 1995 założyciel i prezes firmy biznesowej KOPTRANS.
 
 
Bratysława zamek – siedziba prezydenta Republiki Słowackiej 22. 02. 2000r. nominacja profesorska. Od lewej: prof. Paweł Tyrała, prezydent Republiki Słowackiej dr Rudolf Schuster, płk dr Rudolf Novak.
 
 
Przewód profesorski odbył się w Akademii Obrony Republiki Słowackiej zgodnie z konwencją światową o porównywalności wykształcenia oraz stopni i tytułów naukowych. Profesor tytularny od 22.02.2000, Teoria kształcenia wojskowo specjalistycznego, nominacja od Prezydenta Republiki Słowackiej dra Rudolfa Schuster – Zamek w Bratysławie. Członek Akademii Nauk Szkolnictwa Wyższego Ukrainy od 2002. Członek Międzynarodowej Akademii Nauk Pedagogicznych i Społecznych w Moskwie od 2002. Od 2001 - 2003 Szkoła Zarządzania Uniwersytet Śląski – drugi etat. Okres pracy w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie od 1. 07. 1993, do 2001 Uniwersytet Rzeszowski. Profesor, członek Rady Naukowej i członek Senatu WSOSP w Dęblinie od 21.01.1992 r. do 1998 r. Promotor pracy doktorskiej mgra Rudolfa Klecuna w Akademii Obrony Narodowej Słowacji w Liptowskim Mikulaszu. Temat: Pedagogicke aspekty vyuzivania simulacnych sytemov v profesjonalnej priprave leteckych specjalistov (Pedagogiczne aspekty symulacji lotniczej). Obrona pracy doktorskiej 30. 04. 2001.Członek Sekcji Nawigacji Komitetu Geodezji PAN od 1998. Członek Rady Naukowej Wojskowej Lotniczej Akademii (VLA)  w Koszycach (Słowacja) od 1993 - 2003. Członek International Summer Academy przy Uniwersytecie Humbolta w Berlinie (Niemcy) oraz Uniwersytecie Nyiregyhaza (Węgry). Członek Rady Redakcyjnej "Toruńskich Studiów Dydaktycznych". Współzałożyciel kierunku studiów Pedagogika resocjalizacyjna z wychowaniem obronnym w Wyższej Szkole Pedagogiki Wczesnoszkolnej w Mysłowicach w roku akademickim 1998/ 1999. Od 2000r członek Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego przy UMK w Toruniu. Zajęcia dydaktyczne jako profesor w różnych wyższych uczelniach: WSP Kraków, Uniwersytet Rzeszowski, WSOSP Dęblin, Akademia Marynarki Wojennej Gdynia, Krakowska Szkoła Wyższa im. A.F. Modrzewskiego w Krakowie, Puławska Szkoła Wyższa, Uniwersytet Śląski, Politechnika Śląska, Wyższa Szkoła Społeczno Gospodarcza w Tyczynie koło Rzeszowa, Małopolska Szkoła Wyższa w Brzesku, Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach, Wyższa Szkoła Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach, Vysoka Skola Bezpecnostneho Manazerstva w Koszycach (Słowacja). Promotor kilkuset prac dyplomowych i magisterskich, w tym wyedukował wielu lotników. Członek wielu komisji doktorskich, habilitacyjnych oraz przewodów profesorskich w tym za granicą. Można powiedzieć, że jest ekonomistą, prakseologiem i pedagogiem. W kręgu jego zainteresowań znajdują się zagadnienia związane z edukacją lotniczą, edukacją prakseologiczno – ekonomiczną, zarządzanie bezpieczeństwem a także problemy składające się na system kształcenia i wychowania oraz teorię i metodykę wychowania. Należy do inicjatorów wyodrębnienia nowej dyscypliny naukowej – sekuritologii, która ma się przyczynić do poprawy bezpieczeństwa powszechnego w skali globalnej. Autor kilkuset recenzji, prac popularnych i naukowych, w tym 35  książek.
 
Prof. zw. dr hab. Paweł Tyrała 2009 rok
 
 
Po skończeniu zawodowej służby wojskowej aktywny działacz stowarzyszeń lotniczych. Nie utracił łączności z lotnictwem wojskowym, w latach 1992 – 2003 był etatowym profesorem w WSOSP w Dęblinie, Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni oraz członkiem Rady Naukowej Wojskowej Akademii Lotniczej Słowacji w Koszycach,. W tym czasie opublikował wiele prac z tematyki lotniczej, w tym książkę pt. Kształcenie lotnicze w 1995 roku. Od połowy 1994 roku płk pil. Paweł Tyrała został kierownikiem krakowskiego środowiska seniorów lotnictwa wojskowego. W pierwszym okresie był mężem zaufania, a od 15 listopada 1994 roku został przewodniczącym Zarządu Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP. Funkcję tę sprawował do 10 czerwca 1996 roku. Ze względu na pełną aktywność w pracy dydaktyczno – naukowej pełnienie tej funkcji w dłuższym okresie było niemożliwe. W swej pracy przejawiał wielką aktywność. Nawiązał kontakty z seniorami lotnictwa polskiego w Wielkiej Brytanii. W sierpniu 1995 roku wraz z trzema kolegami z Krakowa uczestniczył w 35 Światowym Zjeździe Lotników Polskich w Londynie. Tam został przyjęty w poczet członków Stowarzyszenia Lotników Polskich w Londynie i otrzymał złotą odznakę honorową tego Stowarzyszenia. Nawiązał bardzo koleżeńską współpracę z lotnikami polskimi z Londynu, Derby i Nottingham. Posiada także dobre kontakty z polskimi lotnikami w Stanach Zjednoczonych, których odwiedził w Nowym Yorku w 2000 roku. Spełnił życiowe postanowienie możliwości modlenia się przed cudownym obrazem Matki Boskiej na Jasnej Górze w Częstochowie wielkiego lotnika amerykańskiego polskiego pochodzenia płk. pil. Francisa S. Gabreskiego. Odbyło się to 22 maja 2001 roku. W kwietniu 1996 roku zorganizował przy wielkim wsparciu kolegów seniorów na lotnisku w Balicach sympozjum naukowe „ Ludzie SSLW RP oraz ich wkład dla lotnictwa polskiego”. Na to wspaniałe sympozjum zjechali się seniorzy lotnictwa z całej Polski. W dniach 3 – 5 czerwca 1996 w Kiekrzu odbył się VIII Zlot SSLW RP na którym płk pil. Paweł Tyrała został członkiem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego Rzeczypospolitej Polskiej w Poznaniu. Od 1999 roku jest także członkiem Klubu Seniorów Lotnictwa przy Aeroklubie Krakowskim i od 2001 do 2006 roku był członkiem Zarządu tego Klubu. Za duży wkład w budowaniu przyjaźni pomiędzy polskimi i słowackimi lotnikami wyróżniony w 2003 roku pamiątkowym listem Związku Lotniczego Słowacji. Jeden z inicjatorów porozumienia o lotniczej współpracy pomiędzy organizacjami lotniczymi Polski, Słowacji, Czech i Węgier podpisanego w 2005r. 27. Sierpnia 2012 roku podczas VI Światowego Zjazdu Lotników w Polsce został w Pałacu Prezydenckim odznaczony przez Prezydenta RP krzyżem kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Pasjonuje się aktywnym wypoczynkiem wśród przyrody oraz fotografią plenerową. Z dużymi sukcesami wędkuje na rzekach, jeziorach i morzu. Uprawia turystykę krajową oraz zagraniczną. Odwiedził wiele krajów w tym Chiny, Tajlandię i USA. Uprawia ogródek kwiatowy, w którym odbyło się wiele koleżeńskich spotkań lotniczych w tym międzynarodowych.
 
Opublikowane książki
 
P. Tyrała, Uwarunkowania ekonomiczne systemu obronnego, Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków 1988, s.s. 115.
J. Ostojski, P. Tyrała, Harcerskie tradycje lotnicze, Samodzielny Zakład Wychowania Obronnego, Kraków 1990, s.s. 210.
P. Tyrała (red.), Problemy dydaktyczno – wychowawcze młodzieżowych obozów przysposobienia obronnego, Kuratorium Oświaty i Wychowania, Kraków Katowice 1990, s.s. 331.
P. Tyrała (red.), Pedagogiczno – socjologiczne aspekty autorytetu nauczyciela przysposobienia obronnego, Kuratorium Oświaty i Wychowania, Kraków – Bielsko Biała 1990, s.s. 174.
P. Tyrała (red.), Obronność Rzeczypospolitej Polskiej w nowych uwarunkowaniach wewnętrznych i zewnętrznych, Samodzielny Zakład Wychowania Obronnego, Kraków – Warszawa – Moskwa 1991, s.s. 262
P. Tyrała (red.), Zarys głównych postulatów dydaktycznych w przysposobieniu obronnym (obronie cywilnej), Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauczycielskich, Kraków 1991, s.s. 139.
P. Tyrała, Kształcenie i wychowanie obronne społeczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauczycielskich, Kraków 1991, s.s. 255.
P. Tyrała, Kształcenie lotnicze, Wydawnictwo JERSTAN, Dęblin - Kraków 1995, s.s. 240.
P. Tyrała, Wartości oraz cele kształcenia i wychowania obronnego, Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, Rzeszów 1996, s.s. 181.
P. Tyrała (red.), Aspiracje a rzeczywistość edukacyjno-wychowawcza w okresie transformacji społecznej, Wydawnictwo WSP, Rzeszów 1997,s.s. 245
P. Tyrała, I. Nowak, S. Kunka, Wychowanie komunikacyjne. Poradnik metodyczny dla nauczycieli. Wojewódzki Ośrodek Politechniczny, Krosno 1998, s.s. 223
P. Tyrała, Wychowanie i kształcenie dla zmiany społecznej - stan i perspektywy, Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, Rzeszów 1998, s.s. 271 (dodruk 2000 r.)
P. Tyrała, Zarys dydaktyki ochrony cywilnej – pragmatyzm pedagogiki społecznej, Rzeszów 1998 s.s 207.
P. Tyrała, Edukacja dla ochrony cywilnej – organizacja i zarządzanie systemem, Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, Rzeszów 1999 s.s. 200
P. Tyrała, Z. Markocki, Zmienność w edukacji, Wydawnictwo WSP, Słupsk 1999, s.s. 232
P. Tyrała, Skuteczne kierowanie i organizowanie. Menedżerskie przywództwo, Wyd. Oświatowe FOSZE, Rzeszów 2001, s.s. 225
P. Tyrała, Skuteczne zarządzanie. Na drodze do przedsiębiorczości, Wyd. FOSZE Rzeszów 2001, s.s. 172.
P. Tyrała, Zarządzanie bezpieczeństwem (red.), Wyd. PSB, Kraków 2000, s.s. 503.
P. Tyrała, Kierowanie – Organizowanie – Zarządzanie. Zarys prakseologii, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2001, s.s. 216.
P. Tyrała, Metodyka wychowania – bliżej nauczycielskiej prakseologii, Wyd. Adam Marszałek 2001, s.s.170.
P. Tyrała Teoria wychowania – bliżej uniwersalnych wartości i realnego życia. Wyd. Adam Marszałek 2002 (wyd. II poprawione i uzupełnione), s.s. 173
J. Kojkoł, J. Tomaszewski, P. Tyrała (red.), Regionalizm a bezpieczeństwo, Wyd. AMW, Gdynia, 2002.
P. Tyrała, Djemianczuk A. S (red.), Gumanitarna paradigma rozwitku oswitnich ta ekonomicznich prociesiw u switli konciepciji ewropiejskoji biespieki, materiały z konferencji, Riwne 2002 Ukraina.
P. Tyrała, Zarządzanie kryzysowe, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2004, s.s. 273.
P. Tyrała, B. Stęplewski, Controlling nowoczesną formą zarządzania, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2004.
P. Tyrała, Zachowania organizacyjne w procesach zarządzania, Wyd. Adam Marszałek, Toruń  2004.
P. Tyrała, Kształcenie menedżerów, Wyd. MADO Toruń 2006.
P. Tyrała. Sekuritologia. Bezpieczeństwo kompleksowe. Wyd. MAX – DRUK. Rzeszów 2011.
P. Tyrała, Bezpieczeństwo wewnętrzne. Europejskie i globalne czynniki bezpieczeństwa wewnętrznego Polski. Wyd. MAX – DRUK. Rzeszów 2011.
P. Tyrała, A. Olak, Prakseologia w edukacji dla bezpieczeństwa, Wyd. Max Druk, Rzeszów 2012.
P. Tyrała, Teoretyczne podstawy wychowania. Zarys teorii oraz metodyki wychowania, Kielce 2012.
P. Tyrała, Tradycje lotnicze Ligoty Dolnej, Moja lotnicza przygoda od modelarstwa do samolotu CSS – 13. Wyd. Max Druk, Rzeszów 2012.
P. Tyrała, Nauki o bezpieczeństwie. Treści specjalistyczne w edukacji dla bezpieczeństwa. Wyd. AMELIA Rzeszów 2013. ISBN 978 83 63359 96 6.
P. Tyrała, Moja przygoda lotnicza – między Dęblinem a Sochaczewem. Wyd. AMELIA Rzeszów 2013.
W przygotowaniu
P. Tyrała, Moja lotnicza przygoda  na wirnikach. Między niebem a katedrą. Rzeszów 2013.
 
Biogramy znajdują się w następujących publikacjach
 
Księga złote myśli ludzi wielkiego serca, umysłu i talentu – myśli Polaków, Wyd. Fundacja dzieciom „Zdążyć z Pomocą” , Warszawa 2001.
Ludzie nauki w wojsku, Centralny Ośrodek Naukowej Informacji Wojskowej, Warszawa 1997, s. 134.
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, Gdynia 1999, s. 86.
Tożsamość i partnerstwo. Studia z dziejów najbliższego sąsiedztwa. Koszalin – Kirowohrad 2000, s. 342.
Who is Who w Polsce, Encyklopedia biograficzna z życiorysami znanych Polek i Polaków, Wydanie I, 2002 (Szwajcaria), s. 2036.
Złota księga nauk humanistycznych, Polski Instytut Biograficzny, Wyd. Helion Gliwice 2004, s. 412.
X lecie Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP 2003.
Złota księga nauki polskiej, Polski Instytut Biograficzny, Wyd. Helion Gliwice 2006, s. 860.
Złota księga nauk technicznych i wojskowych, Wyd. Helion Gliwice 2011.
Olak A., Profesor zwyczajny doktor habilitowany Paweł Tyrała nauczyciel i uczony. W: Edukacja a poczucie bezpieczenstwa (red. Necas P., i zespół), Wyd. AMELIA Rzeszów 2012, s. 7 – 50. ISBN 978 83 63359 12 6.
Wydawnictwo Miesięcznik Akademii Sił Zbrojnych Republiki Słowackiej 2011r.
 
Członkostwo w instytucjach
Lotnik, ekonomista, prakseolog, pedagog, sekuritolog. Autor wielu prac w zakresie nauk o bezpieczeństwie oraz nauk o obronności, ekonomii, zarządzania, pedagogiki, lotnictwa.
Szef Rejonu Kierowania Ruchem Wojsk w systemie mobilizacyjnym państwa Sztab Generalny Sił zbrojnych RP.
Członek międzynarodowej Rady Redakcyjnej wydawnictwa naukowego: Menazerstvo bezpiecnosti  VSBM Kosice Słowacja.
Członek Rady Naukowej VSBM Kosice Słowacja.
Członek Akademii Nauk Szkolnictwa Wyższego Ukrainy.
Członek Międzynarodowej Akademii Nauk Pedagogicznych i Społecznych w Moskwie.
Członek Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego w Toruniu (UMK w Toruniu).
Członek Stowarzyszenia Lotników Polski Południowej
Członek Honorowy Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP.
Członek Honorowy Światowego Stowarzyszenia Lotników Polskich w Londynie.
Członek Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.
Członek Sekcji Nawigacji PAN.
W Stowarzyszeniu Autorów Polskich od 1988 roku. 
 
   
Ta książka była zwieńczeniem moich badań i studiów nad pedagogicznymi aspektami kształcenia lotniczego (1995). Starałem się uświadomić, że w Dęblinie nie ma szkolenia jak powszechnie do tej pory mówiono. Z pedagogicznego punktu widzenia tam realizowany jest proces kształcenia.

 

W tej przepięknie wydanej książce pomieściłem informacje o znaczącym okresie edukacji lotniczej młodzieży w latach 1945 – 1964. Najwyższy poziom edytorski tej pracy należy zawdzięczać redaktorowi doc. dr. Antoniemu Olakowi oraz Wydawnictwu AMELIA w Rzeszowie 2012.

 

Wydawnictwo AMELIA w Rzeszowie 2013.

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ODWIEDZIŁO NAS         
 
                           
             Admin   slpro@op.pl   gg3073544